» 4 / Nisâ  58:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. يَأْمُرُكُمْ (YÊMRKM) = ye'murukum : size emreder
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. تُؤَدُّوا (TÙD̃WE) = tu'eddū : vermenizi
6. الْأَمَانَاتِ (ELÊMENET) = l-emānāti : emanetleri
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
8. أَهْلِهَا (ÊHLHE) = ehlihā : ehline
9. وَإِذَا (WÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
10. حَكَمْتُمْ (ḪKMTM) = Hakemtum : hükmettiğiniz
11. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
12. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
13. أَنْ (ÊN) = en :
14. تَحْكُمُوا (TḪKMWE) = teHkumū : hükmetmenizi
15. بِالْعَدْلِ (BELAD̃L) = bil-ǎdli : adaletle
16. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
17. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
18. نِعِمَّا (NAME) = niǐmmā : ne güzel
19. يَعِظُكُمْ (YAƵKM) = yeǐZukum : size öğüt veriyor
20. بِهِ (BH) = bihi : onunla
21. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
22. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
23. كَانَ (KEN) = kāne :
24. سَمِيعًا (SMYAE) = semīǎn : işitendir
25. بَصِيرًا (BṦYRE) = beSīran : görendir
şüphesiz | Allah | size emreder | | vermenizi | emanetleri | | ehline | ve zaman | hükmettiğiniz | arasında | insanlar | | hükmetmenizi | adaletle | şüphesiz | Allah | ne güzel | size öğüt veriyor | onunla | doğrusu | Allah | | işitendir | görendir |

[] [] [EMR] [] [ED̃Y] [EMN] [] [EHL] [] [ḪKM] [BYN] [NWS] [] [ḪKM] [AD̃L] [] [] [NAM] [WAƵ] [] [] [] [KWN] [SMA] [BṦR]
ÎN ELLH YÊMRKM ÊN TÙD̃WE ELÊMENET ÎL ÊHLHE WÎZ̃E ḪKMTM BYN ELNES ÊN TḪKMWE BELAD̃L ÎN ELLH NAME YAƵKM BH ÎN ELLH KEN SMYAE BṦYRE

inne llahe ye'murukum en tu'eddū l-emānāti ilā ehlihā ve iƶā Hakemtum beyne n-nāsi en teHkumū bil-ǎdli inne llahe niǐmmā yeǐZukum bihi inne llahe kāne semīǎn beSīran
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
يأمركم ا م ر | EMR YÊMRKM ye'murukum size emreder orders you
أن | ÊN en to
تؤدوا ا د ي | ED̃Y TÙD̃WE tu'eddū vermenizi render
الأمانات ا م ن | EMN ELÊMENET l-emānāti emanetleri the trusts
إلى | ÎL ilā to
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā ehline their owners,
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when
حكمتم ح ك م | ḪKM ḪKMTM Hakemtum hükmettiğiniz you judge
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlar the people
أن | ÊN en to
تحكموا ح ك م | ḪKM TḪKMWE teHkumū hükmetmenizi judge
بالعدل ع د ل | AD̃L BELAD̃L bil-ǎdli adaletle with justice.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
نعما ن ع م | NAM NAME niǐmmā ne güzel excellently
يعظكم و ع ظ | WAƵ YAƵKM yeǐZukum size öğüt veriyor advises you
به | BH bihi onunla with it.
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
بصيرا ب ص ر | BṦR BṦYRE beSīran görendir All-Seeing.

4:58 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | size emreder | | vermenizi | emanetleri | | ehline | ve zaman | hükmettiğiniz | arasında | insanlar | | hükmetmenizi | adaletle | şüphesiz | Allah | ne güzel | size öğüt veriyor | onunla | doğrusu | Allah | | işitendir | görendir |

[] [] [EMR] [] [ED̃Y] [EMN] [] [EHL] [] [ḪKM] [BYN] [NWS] [] [ḪKM] [AD̃L] [] [] [NAM] [WAƵ] [] [] [] [KWN] [SMA] [BṦR]
ÎN ELLH YÊMRKM ÊN TÙD̃WE ELÊMENET ÎL ÊHLHE WÎZ̃E ḪKMTM BYN ELNES ÊN TḪKMWE BELAD̃L ÎN ELLH NAME YAƵKM BH ÎN ELLH KEN SMYAE BṦYRE

inne llahe ye'murukum en tu'eddū l-emānāti ilā ehlihā ve iƶā Hakemtum beyne n-nāsi en teHkumū bil-ǎdli inne llahe niǐmmā yeǐZukum bihi inne llahe kāne semīǎn beSīran
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا

[] [] [ا م ر] [] [ا د ي] [ا م ن] [] [ا ه ل] [] [ح ك م] [ب ي ن] [ن و س] [] [ح ك م] [ع د ل] [] [] [ن ع م] [و ع ظ] [] [] [] [ك و ن] [س م ع] [ب ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يأمركم ا م ر | EMR YÊMRKM ye'murukum size emreder orders you
Ye,,Mim,Re,Kef,Mim,
10,,40,200,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تؤدوا ا د ي | ED̃Y TÙD̃WE tu'eddū vermenizi render
Te,,Dal,Vav,Elif,
400,,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الأمانات ا م ن | EMN ELÊMENET l-emānāti emanetleri the trusts
Elif,Lam,,Mim,Elif,Nun,Elif,Te,
1,30,,40,1,50,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā ehline their owners,
,He,Lam,He,Elif,
,5,30,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman and when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
حكمتم ح ك م | ḪKM ḪKMTM Hakemtum hükmettiğiniz you judge
Ha,Kef,Mim,Te,Mim,
8,20,40,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlar the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تحكموا ح ك م | ḪKM TḪKMWE teHkumū hükmetmenizi judge
Te,Ha,Kef,Mim,Vav,Elif,
400,8,20,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالعدل ع د ل | AD̃L BELAD̃L bil-ǎdli adaletle with justice.
Be,Elif,Lam,Ayn,Dal,Lam,
2,1,30,70,4,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
نعما ن ع م | NAM NAME niǐmmā ne güzel excellently
Nun,Ayn,Mim,Elif,
50,70,40,1,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
REL – relative pronoun
فعل ماض
اسم موصول
يعظكم و ع ظ | WAƵ YAƵKM yeǐZukum size öğüt veriyor advises you
Ye,Ayn,Zı,Kef,Mim,
10,70,900,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
به | BH bihi onunla with it.
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
Sin,Mim,Ye,Ayn,Elif,
60,40,10,70,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
بصيرا ب ص ر | BṦR BṦYRE beSīran görendir All-Seeing.
Be,Sad,Ye,Re,Elif,
2,90,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يَأْمُرُكُمْ: size emreder | أَنْ: | تُؤَدُّوا: vermenizi | الْأَمَانَاتِ: emanetleri | إِلَىٰ: | أَهْلِهَا: ehline | وَإِذَا: ve zaman | حَكَمْتُمْ: hükmettiğiniz | بَيْنَ: arasında | النَّاسِ: insanlar | أَنْ: | تَحْكُمُوا: hükmetmenizi | بِالْعَدْلِ: adaletle | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | نِعِمَّا: ne güzel | يَعِظُكُمْ: size öğüt veriyor | بِهِ: onunla | إِنَّ: doğrusu | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | سَمِيعًا: işitendir | بَصِيرًا: görendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | يأمركم YÊMRKM size emreder | أن ÊN | تؤدوا TÙD̃WE vermenizi | الأمانات ELÊMENET emanetleri | إلى ÎL | أهلها ÊHLHE ehline | وإذا WÎZ̃E ve zaman | حكمتم ḪKMTM hükmettiğiniz | بين BYN arasında | الناس ELNES insanlar | أن ÊN | تحكموا TḪKMWE hükmetmenizi | بالعدل BELAD̃L adaletle | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | نعما NAME ne güzel | يعظكم YAƵKM size öğüt veriyor | به BH onunla | إن ÎN doğrusu | الله ELLH Allah | كان KEN | سميعا SMYAE işitendir | بصيرا BṦYRE görendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | ye'murukum: size emreder | en: | tu'eddū: vermenizi | l-emānāti: emanetleri | ilā: | ehlihā: ehline | ve iƶā: ve zaman | Hakemtum: hükmettiğiniz | beyne: arasında | n-nāsi: insanlar | en: | teHkumū: hükmetmenizi | bil-ǎdli: adaletle | inne: şüphesiz | llahe: Allah | niǐmmā: ne güzel | yeǐZukum: size öğüt veriyor | bihi: onunla | inne: doğrusu | llahe: Allah | kāne: | semīǎn: işitendir | beSīran: görendir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | YÊMRKM: size emreder | ÊN: | TÙD̃WE: vermenizi | ELÊMENET: emanetleri | ÎL: | ÊHLHE: ehline | WÎZ̃E: ve zaman | ḪKMTM: hükmettiğiniz | BYN: arasında | ELNES: insanlar | ÊN: | TḪKMWE: hükmetmenizi | BELAD̃L: adaletle | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | NAME: ne güzel | YAƵKM: size öğüt veriyor | BH: onunla | ÎN: doğrusu | ELLH: Allah | KEN: | SMYAE: işitendir | BṦYRE: görendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah, size ne de güzel öğüt vermede. Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, görür.
Abdullah Aydın : Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaleti yerine getirmenizi emreder. Bu Allah'ın güzel bir öğüdüdür. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir.
Adem Uğur : Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki Allâh emanetleri ehillerine vermenizi ve insanlar arasında âdil olarak (herkesin hakkını vererek) hükmetmenizi emreder. Muhakkak Allâh bununla size ne güzel öğüt veriyor. Kesinlikle Allâh Semi'dir, Basıyr'dir.
Ahmet Davudoğlu : Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel nasihat veriyor. Şüphesiz Allah, (söylenenleri) işiten, (yaptıklarınızı) görendir.
Ahmet Tekin : Allah size, emanetleri, kamu görevlerini, devlet işlerini, sorumluluk gerektiren meseleleri mutlaka ehline, kabiliyetli, liyâkatli, bilgili, dürüst ve güvenilir kimselere vermenizi, insanlar arasında hakem-hâkim, idareci olduğunuz zaman, adâletle icraat yapmanızı, hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğütler veriyor, sorumluluklarınız konusunda sizi uyarıyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; doğru olanı duyurur, doğruları gösterir.
Ahmet Varol : Allah emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emretmektedir. Allah ne güzel öğüt veriyor! Allah duyandır, görendir.
Ali Arslan : Şüphesiz ki Allah, sizlere emanetleri sahiplerine teslim etmeyi emrediyor.
Ali Bulaç : Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hüküm vermenizi emreder. Hakikaten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah, hükümlerinizi hakkıyle işitici, emanete ait işlerinizi hakkıyle görücüdür.
Arif Pamuk : Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
Ayntabî Mehmet Efendi : Allahû Tealâ, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder. Allah Teala, bununla size ne güzel nasihat ediyor. Allahü Azîmü'ş-şan (sözlerinizi ve hükümlerinizi) işitici ve (bütün yaptıklarınızı) görücüdür.
Bahaeddin Sağlam : Muhakkak Allah, emanetleri sahiplerine ödemenizi emreder.
Bekir Sadak : Hic suphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasinda hukmettiginiz zaman adaletle hukmetmenizi emreder. Allah size ne guzel ogut veriyor. suphesiz Allah isitir ve gorur.
Bir Heyet : Gerçekten Allah size, emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah emânetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt verir! Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve görendir.
Diyanet İşleri : Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Diyanet İşleri (eski) : Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür.
Diyanet Vakfi : Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder.
Edip Yüksel : ALLAH emaneti sahiplerine vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. ALLAH size ne güzel öğüt veriyor. ALLAH İşitendir, Görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Haberiniz olsun ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Haberiniz olsun ki Allah size şunları emrediyor: Emanetleri ehline veresiniz ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakıt adaletle hükmedesiniz, hakikat Allah size ne güzel va'z veriyor, şüphesiz ki Allah semi', basir bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : Allah size emanetleri, onları taşıyabilecek olanlara yüklemenizi ve insanlar arasında hüküm verirken adalete uygun hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor! Hiç kuşkusuz Allah işiten ve görendir.
Gültekin Onan : Şüphesiz Tanrı, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi buyuruyor. Bununla Tanrı, size ne güzel öğüt veriyor... Doğrusu Tanrı, işitendir, görendir.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah, en iyi işiten, en iyi görendir.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki Allah size emânetleri ehil (ve erbâb) ına vermenizi, insanlar arasında hükmetdiğiniz zaman adaletle hükmeylemenizi emreder. Allah bununla size, gerçek, ne güzel öğüd veriyor! Şübhe yok ki Allah (sözlerinizi, hükümlerinizi) hakkıyle işidici, (bütün yapdıklarınızı) hakkıyle görücüdür.
Hasan Tahsin Feyizli : Muhakkak ki Allah size, emanet (ve görev)leri ehline vermenizi emreder.
Hayrat Neşriyat : Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder! Doğrusu Allah, bununla size ne güzel nasîhat veriyor! Şübhesiz ki Allah, Semî' (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi emreder.
Hüseyin Kaleli : “Şüphesiz ki Allâh size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Muhakkak ki Allâh bununla size ne güzel öğüt veriyor. Elbette Allâh, (hakkıyla) işiten ve görendir.”
İbni Kesir : Şüphesiz ki Allah; size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah; bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah; Semi', Basir olandır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Muhakkak ki Allah, Kendisine ortak koşulmasını affetmez; bundan başka günahları dilediği kimse için bağıslar. Allah'a ortak koşan ise, pek büyük bir günah ile iftirada bulunmuştur.
Muhammed Esed : Allah, size emanet edilen (şey)leri ehil olanlara tevdi etmenizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Allahın size yapılmasını tavsiye ettiği (şey), mutlaka en güzel (şey)dir: Allah, kesinlikle her şeyi işitendir, her şeyi görendir.
Mustafa İslamoğlu : Allah, size emanet edilen şeyleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verecek olursanız adâletle hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor; zira Allah akıl sır ermez bir biçimde her şeyi işiten, her şeyi görendir.
Nedim Yılmaz : Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, adaletle hüküm vermenizi emrediyor. Allah’ın size verdiği bu öğüt ne güzeldir. Allah hakkıyla işitici ve görücüdür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak Allah Teâlâ size emrediyor ki, emanetleri ehline veriniz ve nâs arasında hükmedince adâletle hükmediniz. Şüphesiz Allah Teâlâ size bununla ne güzel öğüt veriyor. Şüphe yok Allah Teâlâ bihakkın işitici ve bihakkın görücüdür.
Ömer Öngüt : Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir.
Ömer Rıza Doğrul : Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmederken adaleti gözetleyip onunla hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Allah (her yaptığınızı) duyucu ve görücüdür.
Şaban Piriş : Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
Suat Yıldırım : Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla, size ne de güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah semî ve basîrdir (sözlerinizi de, hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür).
Süleyman Ateş : Allâh, size emânetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. Allâh size böylece ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu, Allâh işiten, görendir.
Talat Koçyiğit : Allah, size emanetleri ehline vermenizi emrediyor.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphe yok Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.
Ümit Şimşek : Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}