» 4 / Nisâ  61:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (WÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. قِيلَ (GYL) = ḳīle : dendiği
3. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
4. تَعَالَوْا (TAELWE) = teǎālev : gelin
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. مَا (ME) = mā : şeye
7. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdiği(ne)
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
9. وَإِلَى (WÎL) = ve ilā : ve
10. الرَّسُولِ (ELRSWL) = r-rasūli : Elçiye
11. رَأَيْتَ (RÊYT) = raeyte : görürsün
12. الْمُنَافِقِينَ (ELMNEFGYN) = l-munāfiḳīne : o ikiyüzlülerin
13. يَصُدُّونَ (YṦD̃WN) = yeSuddūne : uzaklaştıklarını
14. عَنْكَ (ANK) = ǎnke : senden
15. صُدُودًا (ṦD̃WD̃E) = Sudūden : büsbütün uzaklaşmakla
ve zaman | dendiği | kendilerine | gelin | | şeye | indirdiği(ne) | Allah'ın | ve | Elçiye | görürsün | o ikiyüzlülerin | uzaklaştıklarını | senden | büsbütün uzaklaşmakla |

[] [GWL] [] [ALW] [] [] [NZL] [] [] [RSL] [REY] [NFG] [ṦD̃D̃] [] [ṦD̃D̃]
WÎZ̃E GYL LHM TAELWE ÎL ME ÊNZL ELLH WÎL ELRSWL RÊYT ELMNEFGYN YṦD̃WN ANK ṦD̃WD̃E

ve iƶā ḳīle lehum teǎālev ilā enzele llahu ve ilā r-rasūli raeyte l-munāfiḳīne yeSuddūne ǎnke Sudūden
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle dendiği it is said
لهم | LHM lehum kendilerine to them,
تعالوا ع ل و | ALW TAELWE teǎālev gelin """Come"
إلى | ÎL ilā to
ما | ME şeye what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği(ne) (has) revealed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
وإلى | WÎL ve ilā ve and to
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūli Elçiye "the Messenger,"""
رأيت ر ا ي | REY RÊYT raeyte görürsün you see
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne o ikiyüzlülerin the hypocrites
يصدون ص د د | ṦD̃D̃ YṦD̃WN yeSuddūne uzaklaştıklarını turning away
عنك | ANK ǎnke senden from you
صدودا ص د د | ṦD̃D̃ ṦD̃WD̃E Sudūden büsbütün uzaklaşmakla (in) aversion.

4:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | dendiği | kendilerine | gelin | | şeye | indirdiği(ne) | Allah'ın | ve | Elçiye | görürsün | o ikiyüzlülerin | uzaklaştıklarını | senden | büsbütün uzaklaşmakla |

[] [GWL] [] [ALW] [] [] [NZL] [] [] [RSL] [REY] [NFG] [ṦD̃D̃] [] [ṦD̃D̃]
WÎZ̃E GYL LHM TAELWE ÎL ME ÊNZL ELLH WÎL ELRSWL RÊYT ELMNEFGYN YṦD̃WN ANK ṦD̃WD̃E

ve iƶā ḳīle lehum teǎālev ilā enzele llahu ve ilā r-rasūli raeyte l-munāfiḳīne yeSuddūne ǎnke Sudūden
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا

[] [ق و ل] [] [ع ل و] [] [] [ن ز ل] [] [] [ر س ل] [ر ا ي] [ن ف ق] [ص د د] [] [ص د د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle dendiği it is said
Gaf,Ye,Lam,
100,10,30,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehum kendilerine to them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
تعالوا ع ل و | ALW TAELWE teǎālev gelin """Come"
Te,Ayn,Elif,Lam,Vav,Elif,
400,70,1,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME şeye what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği(ne) (has) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وإلى | WÎL ve ilā ve and to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūli Elçiye "the Messenger,"""
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
رأيت ر ا ي | REY RÊYT raeyte görürsün you see
Re,,Ye,Te,
200,,10,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne o ikiyüzlülerin the hypocrites
Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,50,1,80,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form III) active participle
اسم منصوب
يصدون ص د د | ṦD̃D̃ YṦD̃WN yeSuddūne uzaklaştıklarını turning away
Ye,Sad,Dal,Vav,Nun,
10,90,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عنك | ANK ǎnke senden from you
Ayn,Nun,Kef,
70,50,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
صدودا ص د د | ṦD̃D̃ ṦD̃WD̃E Sudūden büsbütün uzaklaşmakla (in) aversion.
Sad,Dal,Vav,Dal,Elif,
90,4,6,4,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | قِيلَ: dendiği | لَهُمْ: kendilerine | تَعَالَوْا: gelin | إِلَىٰ: | مَا: şeye | أَنْزَلَ: indirdiği(ne) | اللَّهُ: Allah'ın | وَإِلَى: ve | الرَّسُولِ: Elçiye | رَأَيْتَ: görürsün | الْمُنَافِقِينَ: o ikiyüzlülerin | يَصُدُّونَ: uzaklaştıklarını | عَنْكَ: senden | صُدُودًا: büsbütün uzaklaşmakla |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | قيل GYL dendiği | لهم LHM kendilerine | تعالوا TAELWE gelin | إلى ÎL | ما ME şeye | أنزل ÊNZL indirdiği(ne) | الله ELLH Allah'ın | وإلى WÎL ve | الرسول ELRSWL Elçiye | رأيت RÊYT görürsün | المنافقين ELMNEFGYN o ikiyüzlülerin | يصدون YṦD̃WN uzaklaştıklarını | عنك ANK senden | صدودا ṦD̃WD̃E büsbütün uzaklaşmakla |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | ḳīle: dendiği | lehum: kendilerine | teǎālev: gelin | ilā: | : şeye | enzele: indirdiği(ne) | llahu: Allah'ın | ve ilā: ve | r-rasūli: Elçiye | raeyte: görürsün | l-munāfiḳīne: o ikiyüzlülerin | yeSuddūne: uzaklaştıklarını | ǎnke: senden | Sudūden: büsbütün uzaklaşmakla |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎZ̃E: ve zaman | GYL: dendiği | LHM: kendilerine | TAELWE: gelin | ÎL: | ME: şeye | ÊNZL: indirdiği(ne) | ELLH: Allah'ın | WÎL: ve | ELRSWL: Elçiye | RÊYT: görürsün | ELMNEFGYN: o ikiyüzlülerin | YṦD̃WN: uzaklaştıklarını | ANK: senden | ṦD̃WD̃E: büsbütün uzaklaşmakla |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlara, Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendi mi görürsün ki münafıklar, senden tamamıyla uzaklaşırlar.
Adem Uğur : Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.
Ahmed Hulusi : Onlara: "Allâh'ın inzâl ettiğine ve Rasûlüne gelin" denildiğinde, münafıkların senden iyice yüz çevirip uzaklaştıklarını görürsün.
Ahmet Tekin : Onlara: 'Allah’ın indirdiğine, Kur’ân’a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur Allah’ın tek yetkili Rasûlüne, onun sünnetine gelin, onlara başvuralım' denildiği zaman müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, senin faaliyetlerine karşı daha ağır tedbirler aldıklarını görürsün.
Ahmet Varol : Kendilerine 'Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin' dendiğinde onların senden iyice kaçtıklarını görürsün.
Ali Bulaç : Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.
Ali Fikri Yavuz : Onlara, Allah’ın indirdiği Kur’ân’a ve Peygamberin hükmüne gelin, denildiği zaman münâfıkları görürsün ki, senden düşmanca bir dönüşle yüz çevirirler.
Bekir Sadak : Onlara: «Allah'in indirdigine ve Peygambere gelin» dendigi zaman, munafiklarin senden busbutun uzaklastiklarini gorursun.
Celal Yıldırım : Onlara, Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin, denildiği zaman, münafıkların senden hep uzak kaldığını görürsün.
Diyanet İşleri : Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Diyanet İşleri (eski) : Onlara: 'Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin' dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Diyanet Vakfi : Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.
Edip Yüksel : Kendilerine, 'ALLAH'ın indirdiğine ve elçisine geliniz,' dendiğinde, o ikiyüzlülerin (münafıkların) senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlara: «Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin!» denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlara: «Allah'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin!» denildiği vakit, münafıkların senden çekindikçe çekindiğini görürsün.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın indirdiği hukme gelin, Peygambere gelin denildiği vakıt da onlara görüyorsun o münafıkları ki senden çekiniyorlar da çekiniyorlar.
Fizilal-il Kuran : Onlara 'Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e geliniz' dendiğinde o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Gültekin Onan : Onlara: "Tanrı'nın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.
Hakkı Yılmaz : Ve onlara: “Allah'ın indirdiğine ve Elçi'ye gelin!” denince, o münâfıkların senden uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün.
Hasan Basri Çantay : Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.
Hayrat Neşriyat : Hem onlara: 'Allah’ın indirdiğine (Kur’ândaki hükme) ve (muhâkeme olmak üzere)peygambere gelin!' denildiği zaman, münâfıkların senden (tam) bir çevriliş ile yüz çevirdiklerini görürsün.
İbni Kesir : Onlara: 'Allah’ın indirdiğine, Kur’ân’a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur Allah’ın tek yetkili Rasûlüne, onun sünnetine gelin, onlara başvuralım' denildiği zaman müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, senin faaliyetlerine karşı daha ağır tedbirler aldıklarını görürsün.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlara: "Allah'ın indirdiğine (Kur'ân'a) ve Resûl'e gelin." denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün.
Muhammed Esed : Böylece her ne zaman kendilerine, "Allahın indirdiğine ve Peygambere gelin!" denilse, bu ikiyüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara, «Allah Teâlâ'nın inzal etmiş olduğuna ve Peygambere geliniz,» denildiği vakit de o münafıkları görürsün ki, senden kaçındıkça kaçınıyorlar.
Ömer Öngüt : Onlara: “Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve Peygamber'e gelin!” denildiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Şaban Piriş : Onlara: -Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e gelin! denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.
Suat Yıldırım : Kendilerine "Haydi Allah’ın indirdiği Kur’ân’ın ve Resulün hükmüne gelin!" denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.
Süleyman Ateş : Kendilerine: "Allâh'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o ikiyüzlülerin, senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Tefhim-ul Kuran : Onlara: «Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin» denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.
Ümit Şimşek : Onlara 'Allah'ın indirdiğine ve Peygamberin hükmüne gelin' dendiği zaman, o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendilerine, Allah'ın indirdiğine ve resule gelin denince, o ikiyüzlülerin senden iyice yüz çevirdiklerini görürsün.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}