» 4 / Nisâ  65:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَلَا (FLE) = felā : Zira YOK
2. وَرَبِّكَ (WRBK) = verabbike : ve Rabbini
3. لَا (LE) = lā : olmazlar
4. يُؤْمِنُونَ (YÙMNWN) = yu'minūne : DOĞRULAYAMAZLAR
5. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : edene DEK
6. يُحَكِّمُوكَ (YḪKMWK) = yuHakkimūke : seni hakemleri
7. فِيمَا (FYME) = fīmā : -şeylerde
8. شَجَرَ (ŞCR) = şecera : dallanmış-/dallanıp budaklanmış-
9. بَيْنَهُمْ (BYNHM) = beynehum : aralarındaki-
10. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
11. لَا (LE) = lā :
12. يَجِدُوا (YCD̃WE) = yecidū : bulamazlar
13. فِي (FY) = fī : -için
14. أَنْفُسِهِمْ (ÊNFSHM) = enfusihim : canları/kendileri-
15. حَرَجًا (ḪRCE) = Haracen : bir güç
16. مِمَّا (MME) = mimmā : -şeylerden
17. قَضَيْتَ (GŽYT) = ḳaDeyte : bitirilmiş-
18. وَيُسَلِّمُوا (WYSLMWE) = ve yusellimū : ve barışırlarsa
19. تَسْلِيمًا (TSLYME) = teslīmen : barışın
Zira YOK | ve Rabbini | olmazlar | DOĞRULAYAMAZLAR | edene DEK | seni hakemleri | -şeylerde | dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | aralarındaki- | sonra | | bulamazlar | -için | canları/kendileri- | bir güç | -şeylerden | bitirilmiş- | ve barışırlarsa | barışın |

[] [RBB] [] [EMN] [] [ḪKM] [] [ŞCR] [BYN] [] [] [WCD̃] [] [NFS] [ḪRC] [] [GŽY] [SLM] [SLM]
FLE WRBK LE YÙMNWN ḪT YḪKMWK FYME ŞCR BYNHM S̃M LE YCD̃WE FY ÊNFSHM ḪRCE MME GŽYT WYSLMWE TSLYME

felā verabbike yu'minūne Hattā yuHakkimūke fīmā şecera beynehum ṧumme yecidū enfusihim Haracen mimmā ḳaDeyte ve yusellimū teslīmen
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلا | FLE felā Zira YOK But no,
وربك ر ب ب | RBB WRBK verabbike ve Rabbini by your Lord,
لا | LE olmazlar not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne DOĞRULAYAMAZLAR will they believe
حتى | ḪT Hattā edene DEK until
يحكموك ح ك م | ḪKM YḪKMWK yuHakkimūke seni hakemleri they make you judge
فيما | FYME fīmā -şeylerde about what
شجر ش ج ر | ŞCR ŞCR şecera dallanmış-/dallanıp budaklanmış- arises
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarındaki- between them,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
لا | LE not
يجدوا و ج د | WCD̃ YCD̃WE yecidū bulamazlar they find
في | FY -için in
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim canları/kendileri- themselves
حرجا ح ر ج | ḪRC ḪRCE Haracen bir güç any discomfort
مما | MME mimmā -şeylerden about what
قضيت ق ض ي | GŽY GŽYT ḳaDeyte bitirilmiş- you (have) decided
ويسلموا س ل م | SLM WYSLMWE ve yusellimū ve barışırlarsa and submit
تسليما س ل م | SLM TSLYME teslīmen barışın (in full) submission.

4:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Zira YOK | ve Rabbini | olmazlar | DOĞRULAYAMAZLAR | edene DEK | seni hakemleri | -şeylerde | dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | aralarındaki- | sonra | | bulamazlar | -için | canları/kendileri- | bir güç | -şeylerden | bitirilmiş- | ve barışırlarsa | barışın |

[] [RBB] [] [EMN] [] [ḪKM] [] [ŞCR] [BYN] [] [] [WCD̃] [] [NFS] [ḪRC] [] [GŽY] [SLM] [SLM]
FLE WRBK LE YÙMNWN ḪT YḪKMWK FYME ŞCR BYNHM S̃M LE YCD̃WE FY ÊNFSHM ḪRCE MME GŽYT WYSLMWE TSLYME

felā verabbike yu'minūne Hattā yuHakkimūke fīmā şecera beynehum ṧumme yecidū enfusihim Haracen mimmā ḳaDeyte ve yusellimū teslīmen
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

[] [ر ب ب] [] [ا م ن] [] [ح ك م] [] [ش ج ر] [ب ي ن] [] [] [و ج د] [] [ن ف س] [ح ر ج] [] [ق ض ي] [س ل م] [س ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلا | FLE felā Zira YOK But no,
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
وربك ر ب ب | RBB WRBK verabbike ve Rabbini by your Lord,
Vav,Re,Be,Kef,
6,200,2,20,
P – prefixed preposition wa (oath)
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE olmazlar not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne DOĞRULAYAMAZLAR will they believe
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حتى | ḪT Hattā edene DEK until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يحكموك ح ك م | ḪKM YḪKMWK yuHakkimūke seni hakemleri they make you judge
Ye,Ha,Kef,Mim,Vav,Kef,
10,8,20,40,6,20,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيما | FYME fīmā -şeylerde about what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
شجر ش ج ر | ŞCR ŞCR şecera dallanmış-/dallanıp budaklanmış- arises
Şın,Cim,Re,
300,3,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarındaki- between them,
Be,Ye,Nun,He,Mim,
2,10,50,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يجدوا و ج د | WCD̃ YCD̃WE yecidū bulamazlar they find
Ye,Cim,Dal,Vav,Elif,
10,3,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY -için in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim canları/kendileri- themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
حرجا ح ر ج | ḪRC ḪRCE Haracen bir güç any discomfort
Ha,Re,Cim,Elif,
8,200,3,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā -şeylerden about what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
قضيت ق ض ي | GŽY GŽYT ḳaDeyte bitirilmiş- you (have) decided
Gaf,Dad,Ye,Te,
100,800,10,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ويسلموا س ل م | SLM WYSLMWE ve yusellimū ve barışırlarsa and submit
Vav,Ye,Sin,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,10,60,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
تسليما س ل م | SLM TSLYME teslīmen barışın (in full) submission.
Te,Sin,Lam,Ye,Mim,Elif,
400,60,30,10,40,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَلَا: Zira YOK | وَرَبِّكَ: ve Rabbini | لَا: olmazlar | يُؤْمِنُونَ: DOĞRULAYAMAZLAR | حَتَّىٰ: edene DEK | يُحَكِّمُوكَ: seni hakemleri | فِيمَا: -şeylerde | شَجَرَ: dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | بَيْنَهُمْ: aralarındaki- | ثُمَّ: sonra | لَا: | يَجِدُوا: bulamazlar | فِي: -için | أَنْفُسِهِمْ: canları/kendileri- | حَرَجًا: bir güç | مِمَّا: -şeylerden | قَضَيْتَ: bitirilmiş- | وَيُسَلِّمُوا: ve barışırlarsa | تَسْلِيمًا: barışın |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فلا FLE Zira YOK | وربك WRBK ve Rabbini | لا LE olmazlar | يؤمنون YÙMNWN DOĞRULAYAMAZLAR | حتى ḪT edene DEK | يحكموك YḪKMWK seni hakemleri | فيما FYME -şeylerde | شجر ŞCR dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | بينهم BYNHM aralarındaki- | ثم S̃M sonra | لا LE | يجدوا YCD̃WE bulamazlar | في FY -için | أنفسهم ÊNFSHM canları/kendileri- | حرجا ḪRCE bir güç | مما MME -şeylerden | قضيت GŽYT bitirilmiş- | ويسلموا WYSLMWE ve barışırlarsa | تسليما TSLYME barışın |
Kırık Meal (Okunuş) : |felā: Zira YOK | verabbike: ve Rabbini | : olmazlar | yu'minūne: DOĞRULAYAMAZLAR | Hattā: edene DEK | yuHakkimūke: seni hakemleri | fīmā: -şeylerde | şecera: dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | beynehum: aralarındaki- | ṧumme: sonra | : | yecidū: bulamazlar | : -için | enfusihim: canları/kendileri- | Haracen: bir güç | mimmā: -şeylerden | ḳaDeyte: bitirilmiş- | ve yusellimū: ve barışırlarsa | teslīmen: barışın |
Kırık Meal (Transcript) : |FLE: Zira YOK | WRBK: ve Rabbini | LE: olmazlar | YÙMNWN: DOĞRULAYAMAZLAR | ḪT: edene DEK | YḪKMWK: seni hakemleri | FYME: -şeylerde | ŞCR: dallanmış-/dallanıp budaklanmış- | BYNHM: aralarındaki- | S̃M: sonra | LE: | YCD̃WE: bulamazlar | FY: -için | ÊNFSHM: canları/kendileri- | ḪRCE: bir güç | MME: -şeylerden | GŽYT: bitirilmiş- | WYSLMWE: ve barışırlarsa | TSLYME: barışın |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat öyle değil; andolsun Rabbine ki onlar iman etmiş olmazlar aralarında çıkan ihtilâflarda seni hakem etmedikçe ve sonra da yüreklerinde hiçbir sıkıntı, üzüntü duymadan verdiğin hükmü kabul eylemedikçe ve tamamıyla sana teslîm olmadıkça.
Adem Uğur : Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.
Ahmed Hulusi : Öyle değil! Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı (itiraz) duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.
Ahmet Tekin : Hayır, hayır, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarındaki çekişmeli, ihtilâflı konularda, seni hakem yapmadıkça, senin icraatından, uygulamandan dolayı içlerinde hiçbir burukluk duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmayacaklar.
Ahmet Varol : Hayır. Rabb'ine yemin olsun, onlar aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikleri, senin verdiğin hüküm konusunda içlerinde bir sıkıntı duymayacak derecede tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları sürece iman etmiş sayılamazlar.
Ali Bulaç : Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Rabbin hakkı için, onlar, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiç bir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe, iman etmiş olmazlar.
Bekir Sadak : Hayir; Rabb'ine and olsun ki, aralarinda cekistikleri seylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdigin hukmu iclerinde bir sikinti duymadan tamamen kabul etmedikce inanmis olmazlar.
Celal Yıldırım : Hayır, hayır! Rabbine and olsun ki, aralarında tartışıp çekiştikleri şeylerde seni hakem kabul edip sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir bağlanışla bağlanmadıkça imân etmiş olmazlar.
Diyanet İşleri : Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : Hayır; Rabb'ine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar.
Diyanet Vakfi : Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.
Edip Yüksel : Hayır, Rabbine andolsun, anlaşmazlıklarında seni aralarında hakem kılmadıkça ve verdiğin kararı, kalplerinde bir burukluk duymadan kabul etmedikçe ve tam teslim olmadıkça inanmış olmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yok, yok! Rabbine yemin ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden nefislerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yok, yok rabbına kasem ederim ki onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıb sonra da verdiğin hukümden nefislerinden hiç bir darlık duymaksızın tam bir teslimiyyetle teslim olmadıkça iyman etmiş olmazlar
Fizilal-il Kuran : Hayır, hayır! Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hakemliğine başvurmadıkça sonra da vereceğin karara, gönüllerinde hiçbir burukluk duymaksızın, kesin bir teslimiyetle uymadıkça mümin olamazlar.
Gültekin Onan : Hayır öyle değil; rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça inanmış olmazlar.
Hakkı Yılmaz : Artık, hayır! Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir güvenlikle güvenlik sağlamadıkça iman etmiş olamazlar.
Hasan Basri Çantay : Öyle değil, Rabbine andolsun ki onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çekdikleri (kavga etdikleri) şeylerde seni hakem yapıb sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiç bir sıkıntı duymadan tam bir teslîmiyyetle teslîm olmadıkça îman etmiş olmazlar.
Hayrat Neşriyat : Fakat hayır! Rabbine yemîn olsun ki, (onlar) aralarında çıkan karışık işler husûsunda seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı kendi (gönül)lerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslîmiyetle teslîm olmadıkça îmân etmiş olmazlar!
İbni Kesir : Hayır, Rabbına andolsun ki; aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem ta'yin edip sonra haklarında verdiği hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Artık hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şey hakkında, seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı “içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça” îmân etmiş olmazlar.
Muhammed Esed : Ama hayır, Rabbine andolsun ki onlar, (ey peygamber), aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça, (gerçekten) inanmış olmazlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hayır, Rabbine andolsun ki, onlar aralarındaki münazaada seni hakem tayin etmedikçe, sonra da hükmedeceğin şeyden dolayı nefislerinde bir sıkıntı bulmaksızın, tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça imân etmiş olmazlar.
Ömer Öngüt : Hayır, öyle değil!. . Rabbin hakkı için! Onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı yüreklerinde hiçbir sıkıntı, bir burukluk duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
Şaban Piriş : Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tanıyıp, senin verdiğin hükme içlerinde hiç bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
Suat Yıldırım : Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilâf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.
Süleyman Ateş : Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme, içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyle teslim olmadıkça inanmış olmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiç bir sıkıntı bulmaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.
Ümit Şimşek : Hayır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında başgösteren meseleler için senin hükmüne başvurup, sonra da senin vermiş olduğun hükme, gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.25
Yaşar Nuri Öztürk : Hayır, Rabbine yemin olsun ki iş, onların sandığı gibi değil. Onlar, aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp verdiğin hükümle ilgili olarak, içlerinde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyete ulaşmadıkça iman etmiş olamazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}