» 4 / Nisâ  66:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (WLW) = velev : ve eğer
2. أَنَّا (ÊNE) = ennā : biz
3. كَتَبْنَا (KTBNE) = ketebnā : yazsaydık
4. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
5. أَنِ (ÊN) = eni :
6. اقْتُلُوا (EGTLWE) = ḳtulū : öldürün
7. أَنْفُسَكُمْ (ÊNFSKM) = enfusekum : kendinizi
8. أَوِ (ÊW) = evi : ya da
9. اخْرُجُوا (EḢRCWE) = ḣrucū : çıkın
10. مِنْ (MN) = min : -dan
11. دِيَارِكُمْ (D̃YERKM) = diyārikum : yurtlarınız-
12. مَا (ME) = mā :
13. فَعَلُوهُ (FALWH) = feǎlūhu : bunu yapmazlardı
14. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
15. قَلِيلٌ (GLYL) = ḳalīlun : pek azı
16. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : içlerinden
17. وَلَوْ (WLW) = velev : eğer
18. أَنَّهُمْ (ÊNHM) = ennehum : onlar
19. فَعَلُوا (FALWE) = feǎlū : yapsalardı
20. مَا (ME) = mā : şeyi
21. يُوعَظُونَ (YWAƵWN) = yūǎZūne : öğütlenen
22. بِهِ (BH) = bihi : kendilerine
23. لَكَانَ (LKEN) = lekāne : elbette olurdu
24. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : daha iyi
25. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendileri için
26. وَأَشَدَّ (WÊŞD̃) = ve eşedde : ve daha sağlam
27. تَثْبِيتًا (TS̃BYTE) = teṧbīten : sağlamlıkta
ve eğer | biz | yazsaydık | onlara | | öldürün | kendinizi | ya da | çıkın | -dan | yurtlarınız- | | bunu yapmazlardı | hariç | pek azı | içlerinden | eğer | onlar | yapsalardı | şeyi | öğütlenen | kendilerine | elbette olurdu | daha iyi | kendileri için | ve daha sağlam | sağlamlıkta |

[] [] [KTB] [] [] [GTL] [NFS] [] [ḢRC] [] [D̃WR] [] [FAL] [] [GLL] [] [] [] [FAL] [] [WAƵ] [] [KWN] [ḢYR] [] [ŞD̃D̃] [S̃BT]
WLW ÊNE KTBNE ALYHM ÊN EGTLWE ÊNFSKM ÊW EḢRCWE MN D̃YERKM ME FALWH ÎLE GLYL MNHM WLW ÊNHM FALWE ME YWAƵWN BH LKEN ḢYRE LHM WÊŞD̃ TS̃BYTE

velev ennā ketebnā ǎleyhim eni ḳtulū enfusekum evi ḣrucū min diyārikum feǎlūhu illā ḳalīlun minhum velev ennehum feǎlū yūǎZūne bihi lekāne ḣayran lehum ve eşedde teṧbīten
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
أنا | ÊNE ennā biz [that] We
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazsaydık (had) decreed
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
أن | ÊN eni that,
اقتلوا ق ت ل | GTL EGTLWE ḳtulū öldürün """Kill"
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi "yourselves"""
أو | ÊW evi ya da or
اخرجوا خ ر ج | ḢRC EḢRCWE ḣrucū çıkın """Go forth"
من | MN min -dan from
دياركم د و ر | D̃WR D̃YERKM diyārikum yurtlarınız- "your homes,"""
ما | ME not
فعلوه ف ع ل | FAL FALWH feǎlūhu bunu yapmazlardı they would have done it
إلا | ÎLE illā hariç except
قليل ق ل ل | GLL GLYL ḳalīlun pek azı a few
منهم | MNHM minhum içlerinden of them.
ولو | WLW velev eğer But if
أنهم | ÊNHM ennehum onlar [that] they
فعلوا ف ع ل | FAL FALWE feǎlū yapsalardı had done
ما | ME şeyi what
يوعظون و ع ظ | WAƵ YWAƵWN yūǎZūne öğütlenen they were advised
به | BH bihi kendilerine with [it],
لكان ك و ن | KWN LKEN lekāne elbette olurdu surely (it) would have been
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha iyi better
لهم | LHM lehum kendileri için for them
وأشد ش د د | ŞD̃D̃ WÊŞD̃ ve eşedde ve daha sağlam and stronger
تثبيتا ث ب ت | S̃BT TS̃BYTE teṧbīten sağlamlıkta strengthen(ing).

4:66 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | biz | yazsaydık | onlara | | öldürün | kendinizi | ya da | çıkın | -dan | yurtlarınız- | | bunu yapmazlardı | hariç | pek azı | içlerinden | eğer | onlar | yapsalardı | şeyi | öğütlenen | kendilerine | elbette olurdu | daha iyi | kendileri için | ve daha sağlam | sağlamlıkta |

[] [] [KTB] [] [] [GTL] [NFS] [] [ḢRC] [] [D̃WR] [] [FAL] [] [GLL] [] [] [] [FAL] [] [WAƵ] [] [KWN] [ḢYR] [] [ŞD̃D̃] [S̃BT]
WLW ÊNE KTBNE ALYHM ÊN EGTLWE ÊNFSKM ÊW EḢRCWE MN D̃YERKM ME FALWH ÎLE GLYL MNHM WLW ÊNHM FALWE ME YWAƵWN BH LKEN ḢYRE LHM WÊŞD̃ TS̃BYTE

velev ennā ketebnā ǎleyhim eni ḳtulū enfusekum evi ḣrucū min diyārikum feǎlūhu illā ḳalīlun minhum velev ennehum feǎlū yūǎZūne bihi lekāne ḣayran lehum ve eşedde teṧbīten
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

[] [] [ك ت ب] [] [] [ق ت ل] [ن ف س] [] [خ ر ج] [] [د و ر] [] [ف ع ل] [] [ق ل ل] [] [] [] [ف ع ل] [] [و ع ظ] [] [ك و ن] [خ ي ر] [] [ش د د] [ث ب ت]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
أنا | ÊNE ennā biz [that] We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazsaydık (had) decreed
Kef,Te,Be,Nun,Elif,
20,400,2,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN eni that,
,Nun,
,50,
INT – particle of interpretation
حرف تفسير
اقتلوا ق ت ل | GTL EGTLWE ḳtulū öldürün """Kill"
Elif,Gaf,Te,Lam,Vav,Elif,
1,100,400,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi "yourselves"""
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊW evi ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اخرجوا خ ر ج | ḢRC EḢRCWE ḣrucū çıkın """Go forth"
Elif,Hı,Re,Cim,Vav,Elif,
1,600,200,3,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دياركم د و ر | D̃WR D̃YERKM diyārikum yurtlarınız- "your homes,"""
Dal,Ye,Elif,Re,Kef,Mim,
4,10,1,200,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
فعلوه ف ع ل | FAL FALWH feǎlūhu bunu yapmazlardı they would have done it
Fe,Ayn,Lam,Vav,He,
80,70,30,6,5,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
قليل ق ل ل | GLL GLYL ḳalīlun pek azı a few
Gaf,Lam,Ye,Lam,
100,30,10,30,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
منهم | MNHM minhum içlerinden of them.
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولو | WLW velev eğer But if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
أنهم | ÊNHM ennehum onlar [that] they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
فعلوا ف ع ل | FAL FALWE feǎlū yapsalardı had done
Fe,Ayn,Lam,Vav,Elif,
80,70,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يوعظون و ع ظ | WAƵ YWAƵWN yūǎZūne öğütlenen they were advised
Ye,Vav,Ayn,Zı,Vav,Nun,
10,6,70,900,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
به | BH bihi kendilerine with [it],
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
لكان ك و ن | KWN LKEN lekāne elbette olurdu surely (it) would have been
Lam,Kef,Elif,Nun,
30,20,1,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha iyi better
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
لهم | LHM lehum kendileri için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وأشد ش د د | ŞD̃D̃ WÊŞD̃ ve eşedde ve daha sağlam and stronger
Vav,,Şın,Dal,
6,,300,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine singular noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
تثبيتا ث ب ت | S̃BT TS̃BYTE teṧbīten sağlamlıkta strengthen(ing).
Te,Se,Be,Ye,Te,Elif,
400,500,2,10,400,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | أَنَّا: biz | كَتَبْنَا: yazsaydık | عَلَيْهِمْ: onlara | أَنِ: | اقْتُلُوا: öldürün | أَنْفُسَكُمْ: kendinizi | أَوِ: ya da | اخْرُجُوا: çıkın | مِنْ: -dan | دِيَارِكُمْ: yurtlarınız- | مَا: | فَعَلُوهُ: bunu yapmazlardı | إِلَّا: hariç | قَلِيلٌ: pek azı | مِنْهُمْ: içlerinden | وَلَوْ: eğer | أَنَّهُمْ: onlar | فَعَلُوا: yapsalardı | مَا: şeyi | يُوعَظُونَ: öğütlenen | بِهِ: kendilerine | لَكَانَ: elbette olurdu | خَيْرًا: daha iyi | لَهُمْ: kendileri için | وَأَشَدَّ: ve daha sağlam | تَثْبِيتًا: sağlamlıkta |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | أنا ÊNE biz | كتبنا KTBNE yazsaydık | عليهم ALYHM onlara | أن ÊN | اقتلوا EGTLWE öldürün | أنفسكم ÊNFSKM kendinizi | أو ÊW ya da | اخرجوا EḢRCWE çıkın | من MN -dan | دياركم D̃YERKM yurtlarınız- | ما ME | فعلوه FALWH bunu yapmazlardı | إلا ÎLE hariç | قليل GLYL pek azı | منهم MNHM içlerinden | ولو WLW eğer | أنهم ÊNHM onlar | فعلوا FALWE yapsalardı | ما ME şeyi | يوعظون YWAƵWN öğütlenen | به BH kendilerine | لكان LKEN elbette olurdu | خيرا ḢYRE daha iyi | لهم LHM kendileri için | وأشد WÊŞD̃ ve daha sağlam | تثبيتا TS̃BYTE sağlamlıkta |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | ennā: biz | ketebnā: yazsaydık | ǎleyhim: onlara | eni: | ḳtulū: öldürün | enfusekum: kendinizi | evi: ya da | ḣrucū: çıkın | min: -dan | diyārikum: yurtlarınız- | : | feǎlūhu: bunu yapmazlardı | illā: hariç | ḳalīlun: pek azı | minhum: içlerinden | velev: eğer | ennehum: onlar | feǎlū: yapsalardı | : şeyi | yūǎZūne: öğütlenen | bihi: kendilerine | lekāne: elbette olurdu | ḣayran: daha iyi | lehum: kendileri için | ve eşedde: ve daha sağlam | teṧbīten: sağlamlıkta |
Kırık Meal (Transcript) : |WLW: ve eğer | ÊNE: biz | KTBNE: yazsaydık | ALYHM: onlara | ÊN: | EGTLWE: öldürün | ÊNFSKM: kendinizi | ÊW: ya da | EḢRCWE: çıkın | MN: -dan | D̃YERKM: yurtlarınız- | ME: | FALWH: bunu yapmazlardı | ÎLE: hariç | GLYL: pek azı | MNHM: içlerinden | WLW: eğer | ÊNHM: onlar | FALWE: yapsalardı | ME: şeyi | YWAƵWN: öğütlenen | BH: kendilerine | LKEN: elbette olurdu | ḢYRE: daha iyi | LHM: kendileri için | WÊŞD̃: ve daha sağlam | TS̃BYTE: sağlamlıkta |
Abdulbaki Gölpınarlı : Biz onlara, kendinizi öldürün, yahut ülkenizden çıkın diye emretseydik, bunu onlara farz etmiş olsaydık ancak içlerinden pek azı bunu yapardı. Halbuki kendilerine verilen öğüdü tutsalar, deneni yapsalardı bu, hem onlara daha hayırlı olurdu, hem de inançlarını kökleştirirdi.
Adem Uğur : Eğer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın, diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de (imanlarını) daha pekiştirici olurdu.
Ahmed Hulusi : Eğer onların üzerine "nefslerinizi öldürün" (Allâh uğruna ölümü göze alıp ölün) veya "yurtlarınızdan çıkın" diye yazsaydık, pek azı dışında, bunu yapamazlardı. Eğer onlar kendilerine yapılan bu nasihati uygulasalardı, elbette haklarında hayırlı ve en sağlıklı karar olurdu.
Ahmet Tekin : Eğer onlara: 'Uğrumuzda kanlarınızı dökün, canlarınızı feda edin, yurtlarınızı terk ederek göç edin' diye emretmiş, bunu bir yazılı kural haline getirmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü, sorumluluklarıyla ilgili yapılan uyarıyı dikkate alarak yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı olur, hem de imanlarını daha çok pekiştirir, itibarlarını daha da yükseltirdi.
Ahmet Varol : Biz eğer onların üzerine: 'Kendi nefislerinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın' diye yazsaydık [16] çok azı dışındakiler bunu yapmazlardı. Eğer onlar kendilerine öğüt edileni yapsalardı, haklarında daha iyi olurdu ve inançlarının daha iyi kökleşmesini sağlardı.
Ali Bulaç : Eğer gerçekten biz, onlara: "Kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın" diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, bunu yapmazlardı. Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu.
Ali Fikri Yavuz : Eğer biz o münafıklara: “- Nefislerinizi cihad için öldürün, yahut yurdlarınızdan çıkın” diye bir farziyyet yükleseydik, içlerinizden pek azı müstesna, onu yapmazlardı. Onlar kendilerine öğüt verilen şeyleri yerine getirseydiler elbette bu, haklarında çok hayırlı ve imanlarını kökleştirme bakımından sağlam bir hareket olurdu.
Bekir Sadak : sayet onlara «Kendinizi oldurun» yahut «Memleketinizden cikin» diye emretmis olsaydik, pek azindan baskalari bunu yapmazlardi. Kendilerine verilen ogudu yerine getirmis olsalardi onlar icin daha iyi ve daha saglam olurdu.
Celal Yıldırım : Eğer onlara: «Kendinizi öldürün veya yurdunuzdan çıkın !» diye bir şey farz kılmış olsaydık, içlerinden pek azı dışında bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine yapılan öğüdü yerine getirselerdi, herhalde haklarında hayırlı, (imânlarının) sebat etmesi bakımından daha sağlam ve sıhhatli olurdu.
Diyanet İşleri : Eğer biz onlara, “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu.
Diyanet İşleri (eski) : Şayet onlara 'Kendinizi öldürün' yahut 'Memleketinizden çıkın' diye emretmiş olsaydık, pek azından başkaları bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu.
Diyanet Vakfi : Eğer onlara, kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın, diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de (imanlarını) daha pekiştirici olurdu.
Edip Yüksel : 'Canınızı adayın' yahut 'Yurtlarınızdan çıkın,' diye emretmiş olsaydık, pek azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine öğütleneni uygulasalardı onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer biz onlara: «Kendinizi öldürün, veya yurtlarınızdan çıkın.» diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapamazlardı. Fakat kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de daha sağlam olurdu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer onlara: «Nefislerinizi öldürün!» veya «Yurdunuzdan çıkın!» diye teklif etmiş olsaydık -pek azı hariç- bunu yapmazlardı. Fakat kendilerine öğütleneni yapsalardı, elbette haklarında çok hayırlı ve inançları ebedileştirmek itibariyle de en sağlam bir hareket olurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer onlara nefislerinizi öldürün veya «diyarınızdan çıkın» diye yazsa idik pek azından ma'dası onu yapmazlardı, fakat kendilerine va'zolunanı yapsalardı elbette haklarında çok hayırlı ve payidar kılmak i'tibarile de en sağlam bir hareket olurdu
Fizilal-il Kuran : Eğer onlara «canlarınızı feda ediniz» ya da «yurtlarınızdan çıkınız» diye emretmiş olsaydık, pek azı dışında, bunları yapamazlardı. Oysa eğer onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, bu haklarında hayırlı ve güvenceli bir tutum olurdu.
Gültekin Onan : Eğer gerçekten biz, onlara: "Kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın" diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, bunu yapmazlardı. Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu.
Hakkı Yılmaz : Eğer Biz, onlara: “Kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın” diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar, öğütlendikleri şeyleri yapsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı ve sebat etmede daha kuvvetli olurdu.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, biz onlara: «Kendinizi öldürün, yahud yurdlarınızdan çıkın» diye yazsaydık, içlerinden birazı müstesna olmak üzere, bunu yapmazlardı. Onlar öğüd verildikleri şeyleri hakkıyle icra etselerdi bu, kendileri için elbet hem daha hayırlı, hem (îmanlarını) sağlamca kökleşdirmiş olurdu.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki şübhesiz ki biz onlara (münâfıklara): 'Nefislerinizi öldürün!' veya 'Yurtlarınızdan çıkın!' diye (öncekilere olduğu gibi çok ağır bir külfeti üzerlerine) yazsaydık, içlerinden pek azı müstesnâ, bunu yapmazlardı. Böylece gerçekten onlar, o nasîhat edilegeldikleri (ve güçlerinin yettiği) şeyleri yapsalardı, elbette kendileri için hayırlı ve(îmanlarını) takviye cihetiyle daha sağlam olurdu.
İbni Kesir : Şayet onlara; Kendinizi feda edin, yahut memleketinizden çıkın, diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Kendilerine öğüt verilen şeyleri yerine getirseydiler elbette bu; haklarında çok hayırlı ve payidar olma açısından daha sağlam olurdu.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer onlara: “Nefslerinizi öldürün.” veya “Yurtlarınızdan çıkın.” diye yazsaydık (farz kılsaydık) muhakkak ki, onlardan pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar, kendilerine öğütleneni yapsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından (îmânları) daha sağlam olurdu.
Muhammed Esed : Fakat biz onlara "Hayatlarınızı feda edin!" yahut "Yurtlarınızı terk edin!" diye emretmiş olsaydık, çok azı bunu yapardı. Oysa, tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı, bu, kesinlikle onların yararına olurdu ve onları (imanlarında) daha güçlü kılardı,
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer onların üzerine «Nefislerinizi öldürünüz veya yurtlarınızdan çıkınız,» diye yazsaydık bunu onlardan birazı müstesna olmak üzere yapmazlardı. Ve eğer onlar kendisiyle öğüt verildikleri şeyi yapsa idiler elbette onlar için hayırlı ve berdevam olmak itibariyle daha sağlam olurdu.
Ömer Öngüt : Eğer biz onlara: “Kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın!” diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi, elbette onlar için daha hayırlı ve (dinde sâbit kalmaları bakımından) daha sağlam olurdu.
Şaban Piriş : Eğer gerçekten biz, onlara, “nefislerinizin hakkından gelin veya yurtlarınızdan çıkın.” diye yazmış olsaydık, onlardan çok azı hariç bunu yapmazlardı. Onlar kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.
Suat Yıldırım : Şayet onlara "Ölüme atılın!" veya "Vatanınızdan ayrılın!" (hicret edin) emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna, bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı.
Süleyman Ateş : Eğer onlara: "Kendinizi öldürün, ya da yurtlarınızdan çıkın!" diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Ama kendilerine öğütleneni yapsalardı, elbette kendileri için daha iyi ve daha sağlam olurdu.
Tefhim-ul Kuran : Eğer gerçekten biz, onlara: «Kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın» diye yazmış olsaydık, onlardan az bir bölümü dışında, bunu yapmazlardı. Onlar, kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu şüphesiz onlar için hayırlı ve daha sağlam olurdu.
Ümit Şimşek : Biz onlara 'Canınızı verin' yahut 'Yurdunuzu terk edin' diyecek olsak, içlerinden pek azı bunu yapardı. Eğer onlar kendilerine verilen öğütü yerine getirmiş olsalardı, elbette bu haklarında daha hayırlı olurdu ve azim ve sebatları ziyadeleşirdi
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer onlar üzerine, "Kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın!" diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Ama onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, onlar için hem daha hayırlı olurdu hem de ömürlü olmaları bakımından daha yarayışlı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}