» 4 / Nisâ  70:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
2. الْفَضْلُ (ELFŽL) = l-feDlu : ni'met
3. مِنَ (MN) = mine : -tandır
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
5. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : ve yeter
6. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah
7. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilen olarak
bu | ni'met | -tandır | Allah- | ve yeter | Allah | bilen olarak |

[] [FŽL] [] [] [KFY] [] [ALM]
Z̃LK ELFŽL MN ELLH WKF BELLH ALYME

ƶālike l-feDlu mine llahi ve kefā billahi ǎlīmen
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
الفضل ف ض ل | FŽL ELFŽL l-feDlu ni'met (is) the Bounty
من | MN mine -tandır of
الله | ELLH llahi Allah- Allah,
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and sufficient
بالله | BELLH billahi Allah Allah,
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilen olarak (as) All-Knower.

4:70 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bu | ni'met | -tandır | Allah- | ve yeter | Allah | bilen olarak |

[] [FŽL] [] [] [KFY] [] [ALM]
Z̃LK ELFŽL MN ELLH WKF BELLH ALYME

ƶālike l-feDlu mine llahi ve kefā billahi ǎlīmen
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

[] [ف ض ل] [] [] [ك ف ي] [] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
الفضل ف ض ل | FŽL ELFŽL l-feDlu ni'met (is) the Bounty
Elif,Lam,Fe,Dad,Lam,
1,30,80,800,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
من | MN mine -tandır of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah Allah,
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilen olarak (as) All-Knower.
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكَ: bu | الْفَضْلُ: ni'met | مِنَ: -tandır | اللَّهِ: Allah- | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِاللَّهِ: Allah | عَلِيمًا: bilen olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلك Z̃LK bu | الفضل ELFŽL ni'met | من MN -tandır | الله ELLH Allah- | وكفى WKF ve yeter | بالله BELLH Allah | عليما ALYME bilen olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālike: bu | l-feDlu: ni'met | mine: -tandır | llahi: Allah- | ve kefā: ve yeter | billahi: Allah | ǎlīmen: bilen olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LK: bu | ELFŽL: ni'met | MN: -tandır | ELLH: Allah- | WKF: ve yeter | BELLH: Allah | ALYME: bilen olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu lütuf ve ihsân, Allah'tandır ve Allah'ın her şeyi bilmesi yeter.
Adem Uğur : Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ahmed Hulusi : Bu fazl Allâh'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allâh!
Ahmet Tekin : Bu lütuflar Allah’tandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.
Ahmet Varol : Bu lütuf Allah'tandır. Bilici olarak Allah yeter.
Ali Bulaç : Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : İşte itaatkârlara yapılan bu ihsan Allah’dandır. Her şeyi bilici olarak Allah kâfidir.
Bekir Sadak : Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter. *
Celal Yıldırım : İşte bu bol nîmet, çok ihsan Allah'tandır. Allah'ın (her şeyi gereği gibi) bilmesi yeter.
Diyanet İşleri : Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Edip Yüksel : Bu lütuf ALLAH'tandır. Bilen olarak ALLAH yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte bu lütuf Allah'tandır. Yeter ki bilen Allah olsun.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte bu fazıl, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun
Fizilal-il Kuran : Bu Allah'ın bağışıdır. Allah herşeyi yeterince bilir.
Gültekin Onan : Bu fazl (bol ihsan), Tanrı'dandır. Bilen olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Bu, Allah'tan bir armağandır. En iyi bilen olarak Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : Bu, Allahdan bir lutf-ü inâyetdir. (Her şey'i) hakkıyle bilici olarak Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : Bu lütuf, Allah’dandır! (Ona mazhar olanı) hakkıyla bilici olarak da Allah yeter!
İbni Kesir : Bu büyük lütuf, Allah'tandır. Allah; her şeyi bilici olarak kafidir.
İskender Evrenosoğlu : İşte bu fazl (büyük ihsan) Allah'tandır. Ve Allah, “en iyi bilen olarak” kâfidir.
Muhammed Esed : Bu, Allahın lütfudur; ve hiç kimse Allahın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bu fazl, Allah Teâlâ'dandır. Ve Hak Teâlâ bihakkın bilici olarak kâfidir.
Ömer Öngüt : İşte (itaatkârlara yapılan) bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.
Şaban Piriş : Bu bağış Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım : Bu, Allah’tan bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini Allah’ın bilmesi yeter de artar!
Süleyman Ateş : Bu ni'met, Allah'tandır. Bilen olarak Allâh yeter.
Tefhim-ul Kuran : Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Bu Allah'tan gelen lütuftur. Allah'ın herşeyi biliyor olması ise kâfidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Herşeyi bilici olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}