» 4 / Nisâ  79:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : şey
2. أَصَابَكَ (ÊṦEBK) = eSābeke : sana gelen
3. مِنْ (MN) = min : her
4. حَسَنَةٍ (ḪSNT) = Hasenetin : iyilik
5. فَمِنَ (FMN) = femine :
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tandır
7. وَمَا (WME) = ve mā : ve şey
8. أَصَابَكَ (ÊṦEBK) = eSābeke : sana gelen
9. مِنْ (MN) = min : her
10. سَيِّئَةٍ (SYÙT) = seyyietin : kötülük
11. فَمِنْ (FMN) = femin : -ndendir
12. نَفْسِكَ (NFSK) = nefsike : kendi(günahın yüzü)
13. وَأَرْسَلْنَاكَ (WÊRSLNEK) = ve erselnāke : ve seni gönderdik
14. لِلنَّاسِ (LLNES) = linnāsi : insanlara
15. رَسُولًا (RSWLE) = rasūlen : elçi
16. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : ve yeter
17. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah
18. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahid olarak
şey | sana gelen | her | iyilik | | Allah'tandır | ve şey | sana gelen | her | kötülük | -ndendir | kendi(günahın yüzü) | ve seni gönderdik | insanlara | elçi | ve yeter | Allah | şahid olarak |

[] [ṦWB] [] [ḪSN] [] [] [] [ṦWB] [] [SWE] [] [NFS] [RSL] [NWS] [RSL] [KFY] [] [ŞHD̃]
ME ÊṦEBK MN ḪSNT FMN ELLH WME ÊṦEBK MN SYÙT FMN NFSK WÊRSLNEK LLNES RSWLE WKF BELLH ŞHYD̃E

eSābeke min Hasenetin femine llahi ve mā eSābeke min seyyietin femin nefsike ve erselnāke linnāsi rasūlen ve kefā billahi şehīden
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME şey What(ever)
أصابك ص و ب | ṦWB ÊṦEBK eSābeke sana gelen befalls you
من | MN min her of
حسنة ح س ن | ḪSN ḪSNT Hasenetin iyilik (the) good
فمن | FMN femine (is) from
الله | ELLH llahi Allah'tandır Allah,
وما | WME ve mā ve şey and whatever
أصابك ص و ب | ṦWB ÊṦEBK eSābeke sana gelen befalls you
من | MN min her of
سيئة س و ا | SWE SYÙT seyyietin kötülük (the) evil
فمن | FMN femin -ndendir (is) from
نفسك ن ف س | NFS NFSK nefsike kendi(günahın yüzü) yourself.
وأرسلناك ر س ل | RSL WÊRSLNEK ve erselnāke ve seni gönderdik And We have sent you
للناس ن و س | NWS LLNES linnāsi insanlara for the people
رسولا ر س ل | RSL RSWLE rasūlen elçi (as) a Messenger,
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and is sufficient
بالله | BELLH billahi Allah Allah
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a Witness.

4:79 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şey | sana gelen | her | iyilik | | Allah'tandır | ve şey | sana gelen | her | kötülük | -ndendir | kendi(günahın yüzü) | ve seni gönderdik | insanlara | elçi | ve yeter | Allah | şahid olarak |

[] [ṦWB] [] [ḪSN] [] [] [] [ṦWB] [] [SWE] [] [NFS] [RSL] [NWS] [RSL] [KFY] [] [ŞHD̃]
ME ÊṦEBK MN ḪSNT FMN ELLH WME ÊṦEBK MN SYÙT FMN NFSK WÊRSLNEK LLNES RSWLE WKF BELLH ŞHYD̃E

eSābeke min Hasenetin femine llahi ve mā eSābeke min seyyietin femin nefsike ve erselnāke linnāsi rasūlen ve kefā billahi şehīden
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

[] [ص و ب] [] [ح س ن] [] [] [] [ص و ب] [] [س و ا] [] [ن ف س] [ر س ل] [ن و س] [ر س ل] [ك ف ي] [] [ش ه د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME şey What(ever)
Mim,Elif,
40,1,
COND – conditional noun
اسم شرط
أصابك ص و ب | ṦWB ÊṦEBK eSābeke sana gelen befalls you
,Sad,Elif,Be,Kef,
,90,1,2,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min her of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حسنة ح س ن | ḪSN ḪSNT Hasenetin iyilik (the) good
Ha,Sin,Nun,Te merbuta,
8,60,50,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
فمن | FMN femine (is) from
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
RSLT – prefixed result particle
P – preposition
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'tandır Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وما | WME ve mā ve şey and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
أصابك ص و ب | ṦWB ÊṦEBK eSābeke sana gelen befalls you
,Sad,Elif,Be,Kef,
,90,1,2,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min her of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
سيئة س و ا | SWE SYÙT seyyietin kötülük (the) evil
Sin,Ye,,Te merbuta,
60,10,,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
فمن | FMN femin -ndendir (is) from
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
RSLT – prefixed result particle
P – preposition
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف جر
نفسك ن ف س | NFS NFSK nefsike kendi(günahın yüzü) yourself.
Nun,Fe,Sin,Kef,
50,80,60,20,
N – genitive feminine singular noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأرسلناك ر س ل | RSL WÊRSLNEK ve erselnāke ve seni gönderdik And We have sent you
Vav,,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,Kef,
6,,200,60,30,50,1,20,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
للناس ن و س | NWS LLNES linnāsi insanlara for the people
Lam,Lam,Nun,Elif,Sin,
30,30,50,1,60,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
رسولا ر س ل | RSL RSWLE rasūlen elçi (as) a Messenger,
Re,Sin,Vav,Lam,Elif,
200,60,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and is sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a Witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: şey | أَصَابَكَ: sana gelen | مِنْ: her | حَسَنَةٍ: iyilik | فَمِنَ: | اللَّهِ: Allah'tandır | وَمَا: ve şey | أَصَابَكَ: sana gelen | مِنْ: her | سَيِّئَةٍ: kötülük | فَمِنْ: -ndendir | نَفْسِكَ: kendi(günahın yüzü) | وَأَرْسَلْنَاكَ: ve seni gönderdik | لِلنَّاسِ: insanlara | رَسُولًا: elçi | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِاللَّهِ: Allah | شَهِيدًا: şahid olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME şey | أصابك ÊṦEBK sana gelen | من MN her | حسنة ḪSNT iyilik | فمن FMN | الله ELLH Allah'tandır | وما WME ve şey | أصابك ÊṦEBK sana gelen | من MN her | سيئة SYÙT kötülük | فمن FMN -ndendir | نفسك NFSK kendi(günahın yüzü) | وأرسلناك WÊRSLNEK ve seni gönderdik | للناس LLNES insanlara | رسولا RSWLE elçi | وكفى WKF ve yeter | بالله BELLH Allah | شهيدا ŞHYD̃E şahid olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |: şey | eSābeke: sana gelen | min: her | Hasenetin: iyilik | femine: | llahi: Allah'tandır | ve mā: ve şey | eSābeke: sana gelen | min: her | seyyietin: kötülük | femin: -ndendir | nefsike: kendi(günahın yüzü) | ve erselnāke: ve seni gönderdik | linnāsi: insanlara | rasūlen: elçi | ve kefā: ve yeter | billahi: Allah | şehīden: şahid olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: şey | ÊṦEBK: sana gelen | MN: her | ḪSNT: iyilik | FMN: | ELLH: Allah'tandır | WME: ve şey | ÊṦEBK: sana gelen | MN: her | SYÙT: kötülük | FMN: -ndendir | NFSK: kendi(günahın yüzü) | WÊRSLNEK: ve seni gönderdik | LLNES: insanlara | RSWLE: elçi | WKF: ve yeter | BELLH: Allah | ŞHYD̃E: şahid olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sana gelen iyiliğe ait şey Allah'tandır, kötülüğe ait olansa nefsinden ve biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik, buna tanık olarak Allah yeter.
Adem Uğur : Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.
Ahmed Hulusi : Sana iyilikten ne isâbet ederse, Allâh'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir (nefsinin arzusuna uymandan). Biz seni insanlara Rasûl olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ'sıyla hakikatin olan Allâh yeter.
Ahmet Tekin : Sana lütuf ve ihsan olarak gelen iyilikler, güzellikler, Allah’ın yarattığı, kolaylık sağladığı imkânlar sayesindedir. Başına gelen sıkıntılar ve belâlar ise kendi tedbirsizliğin ve kusurun sebebiyledir. Biz seni, bütün insanların iyiliği, kurtuluşu için bir Rasul olarak özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirdik. Bunlara şâhit olarak Allah yeter.
Ahmet Varol : Sana iyilik olarak ne erişirse, Allah'tandır. Sana kötülük olarak ne dokunursa, o da kendi nefsindendir. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter.
Ali Bulaç : Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : Sana gelen her iyilik Allah’ın lütfudur; ve sana gelen her fenalık da kendinden (yaptığının cezası) dır. Biz seni insanlara bir Peygamber olarak gönderdik. Buna şahid ise, Allah yeter.
Bekir Sadak : Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir, sana ne kotuluk dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gonderdik, sahid olarak Allah yeter.
Celal Yıldırım : Sana dokunan herhangi bir iyilik Allah'tandır. Sana isabet eden herhangi bir kötülük de senin nefsindendir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik ; şahit olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri : Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik, şahid olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.
Edip Yüksel : Sana gelen her iyilik ALLAH'tan, sana gelen her kötülük ise kendindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Tanık olarak ALLAH yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sana güzellikten her ne ulaşırsa, bil ki Allah'tandır; Kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir! Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sana güzellikten her ne ererse bil ki Allahdandır, kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir, biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik, şahid ise Allah yeter
Fizilal-il Kuran : Karşına çıkan her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.
Gültekin Onan : Sana iyilikten her ne gelirse Tanrı'dandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Sana iyilikten-güzellikten isabet eden şeyler, işte Allah'tandır. Sana kötülükten isabet eden şeyler de senin kendindendir. Ve Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik. İyi bir tanık olarak da Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : Sana gelen her iyilik Allahdandır. Sâna gelen her fenalık da kendindendir. Seni (Habîbim) insanlara bir peygamber olarak gönderdik. (Buna) hakkıyle şâhid olarak da Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : Sana isâbet eden her iyilik Allah’dandır; sana isâbet eden her kötülük ise nefsindendir. (Habîbim, yâ Muhammed!) İşte seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. (Buna) hakkıyla şâhid olarak ise, Allah yeter!
İbni Kesir : Sana gelen her iyilik, Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Buna şahid olarak Allah yeter.
İskender Evrenosoğlu : Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten (seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o, kendi nefsindendir (derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır). Ve seni, insanlara Resûl olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter.
Muhammed Esed : Başına her ne iyilik gelirse (bu) Allahtandır; başına her ne kötülük gelirse (bu da) senin kendindendir. Seni (ey Muhammed!) bütün insanlığa bir elçi olarak gönderdik ve hiç kimse (buna) Allahın şahitliği gibi şahitlik yapamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sana güzellikten her ne şey nâsib olursa şüphesiz Allah Teâlâ'dandır. Ve sana kötülükten her ne şey isabet ederse kendi nefsindendir. Ve seni nâsa peygamber olarak gönderdik, Allah Teâlâ bihakkın şahit olmaya kâfidir.
Ömer Öngüt : Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler de kendi nefsindendir. Seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şâhit olarak Allah yeter!
Şaban Piriş : Sana iyilik olarak ne gelirse Allah’tandır. Kötülük olarak gelenler de kendindendir. Biz, seni insanlara elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım : Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resulüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah’ın buna şahit olması yeter de artar!
Süleyman Ateş : Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de kendi(günâhın yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. (Buna) şâhid olarak Allâh yeter.
Tefhim-ul Kuran : Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}