» 4 / Nisâ  80:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَنْ (MN) = men : kim
2. يُطِعِ (YŦA) = yuTiǐ : ita'at ederse
3. الرَّسُولَ (ELRSWL) = r-rasūle : Elçi'ye
4. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak ki
5. أَطَاعَ (ÊŦEA) = eTāǎ : ita'at etmiş olur
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
7. وَمَنْ (WMN) = ve men : kim de
8. تَوَلَّىٰ (TWL) = tevellā : yüz çevirirse
9. فَمَا (FME) = femā :
10. أَرْسَلْنَاكَ (ÊRSLNEK) = erselnāke : biz seni göndermedik
11. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üzerine
12. حَفِيظًا (ḪFYƵE) = HafīZen : bekçi
kim | ita'at ederse | Elçi'ye | muhakkak ki | ita'at etmiş olur | Allah'a | kim de | yüz çevirirse | | biz seni göndermedik | onların üzerine | bekçi |

[] [ŦWA] [RSL] [] [ŦWA] [] [] [WLY] [] [RSL] [] [ḪFƵ]
MN YŦA ELRSWL FGD̃ ÊŦEA ELLH WMN TWL FME ÊRSLNEK ALYHM ḪFYƵE

men yuTiǐ r-rasūle feḳad eTāǎ llahe ve men tevellā femā erselnāke ǎleyhim HafīZen
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim (He) who
يطع ط و ع | ŦWA YŦA yuTiǐ ita'at ederse obeys
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely
أطاع ط و ع | ŦWA ÊŦEA eTāǎ ita'at etmiş olur he obeyed
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
ومن | WMN ve men kim de and whoever
تولى و ل ي | WLY TWL tevellā yüz çevirirse turns away -
فما | FME femā then not
أرسلناك ر س ل | RSL ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We (have) sent you
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them
حفيظا ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵE HafīZen bekçi (as) a guardian.

4:80 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kim | ita'at ederse | Elçi'ye | muhakkak ki | ita'at etmiş olur | Allah'a | kim de | yüz çevirirse | | biz seni göndermedik | onların üzerine | bekçi |

[] [ŦWA] [RSL] [] [ŦWA] [] [] [WLY] [] [RSL] [] [ḪFƵ]
MN YŦA ELRSWL FGD̃ ÊŦEA ELLH WMN TWL FME ÊRSLNEK ALYHM ḪFYƵE

men yuTiǐ r-rasūle feḳad eTāǎ llahe ve men tevellā femā erselnāke ǎleyhim HafīZen
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

[] [ط و ع] [ر س ل] [] [ط و ع] [] [] [و ل ي] [] [ر س ل] [] [ح ف ظ]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim (He) who
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
يطع ط و ع | ŦWA YŦA yuTiǐ ita'at ederse obeys
Ye,Tı,Ayn,
10,9,70,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
أطاع ط و ع | ŦWA ÊŦEA eTāǎ ita'at etmiş olur he obeyed
,Tı,Elif,Ayn,
,9,1,70,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ومن | WMN ve men kim de and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
تولى و ل ي | WLY TWL tevellā yüz çevirirse turns away -
Te,Vav,Lam,,
400,6,30,,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
فما | FME femā then not
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نفي
أرسلناك ر س ل | RSL ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We (have) sent you
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,Kef,
,200,60,30,50,1,20,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
حفيظا ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵE HafīZen bekçi (as) a guardian.
Ha,Fe,Ye,Zı,Elif,
8,80,10,900,1,
N – accusative masculine singular indefinite active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَنْ: kim | يُطِعِ: ita'at ederse | الرَّسُولَ: Elçi'ye | فَقَدْ: muhakkak ki | أَطَاعَ: ita'at etmiş olur | اللَّهَ: Allah'a | وَمَنْ: kim de | تَوَلَّىٰ: yüz çevirirse | فَمَا: | أَرْسَلْنَاكَ: biz seni göndermedik | عَلَيْهِمْ: onların üzerine | حَفِيظًا: bekçi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN kim | يطع YŦA ita'at ederse | الرسول ELRSWL Elçi'ye | فقد FGD̃ muhakkak ki | أطاع ÊŦEA ita'at etmiş olur | الله ELLH Allah'a | ومن WMN kim de | تولى TWL yüz çevirirse | فما FME | أرسلناك ÊRSLNEK biz seni göndermedik | عليهم ALYHM onların üzerine | حفيظا ḪFYƵE bekçi |
Kırık Meal (Okunuş) : |men: kim | yuTiǐ: ita'at ederse | r-rasūle: Elçi'ye | feḳad: muhakkak ki | eTāǎ: ita'at etmiş olur | llahe: Allah'a | ve men: kim de | tevellā: yüz çevirirse | femā: | erselnāke: biz seni göndermedik | ǎleyhim: onların üzerine | HafīZen: bekçi |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: kim | YŦA: ita'at ederse | ELRSWL: Elçi'ye | FGD̃: muhakkak ki | ÊŦEA: ita'at etmiş olur | ELLH: Allah'a | WMN: kim de | TWL: yüz çevirirse | FME: | ÊRSLNEK: biz seni göndermedik | ALYHM: onların üzerine | ḪFYƵE: bekçi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Peygambere itaat eden, gerçekten de Allah'a itaat etmiştir, yüz çevirene gelince; zâten biz seni onları korumak için göndermedik ki.
Adem Uğur : Kim Resûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!
Ahmed Hulusi : Kim Rasûle itaat ederse, gerçekte Allâh'a itaat etmiş olur! Kim de yüz çevirirse (kendi bilir); (seni) başlarına (bekçi) koruyucu olarak irsâl etmedik.
Ahmet Tekin : Rasûlullah’a itaat eden, tebliğ ettiği Kur’ân’a, teşriine, sünnetine uyup uygulayan Allah’a itaat etmiş olur. Bilesin ki, Kurân’a ve sünnetine itaatten yüz çevirenler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmeye devam edenler, elimizden kurtulacaklarını zannetmesinler. Biz seni onların üzerinde koruma, denetim ve zabıta memuru olarak görevlendirmedik.
Ahmet Varol : Kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onların üzerine koruyucu olarak göndermedik.
Ali Bulaç : Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.
Ali Fikri Yavuz : Kim Peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, bu seni üzmesin. Zira seni onlara koruyucu ve gözetici göndermedik (ancak tebliğ için gönderdik).
Bekir Sadak : Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmis olur. Kim yuz cevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekci gondermedik.
Celal Yıldırım : Peygambere itaat eden, gerçekte Allah'a itaat eder. Kim de yüz çevirirse (üzülme, çünkü) seni onlar üzerine koruyucu (bir bekçi olarak) göndermedik.
Diyanet İşleri : Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.
Diyanet İşleri (eski) : Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik.
Diyanet Vakfi : Kim Resûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!
Edip Yüksel : Elçiye uyan ALLAH'a uymuş olur. Kim yüz çevirirse çevirsin; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik!
Elmalılı Hamdi Yazır : Kim Resule itaat ederse Allaha itaat etmiş olur, kim de yan bükerse üzerlerine seni gözcü de göndermedik
Fizilal-il Kuran : Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim ona sırt çevirirse bilsin ki biz seni onların başına korucu olarak göndermiş değiliz.
Gültekin Onan : Kim Resul'e itaat ederse, gerçekte Tanrı'ya itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.
Hakkı Yılmaz : Kim, Elçi'ye itaat ederse, artık o, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, artık Biz, seni o yüz çevirenlere koruyucu/bekçi olarak göndermedik.
Hasan Basri Çantay : Kim o peygambere itaat ederse muhakkak Allaha itaat etmişdir. Kim de yüz çevirirse... Zâten seni onların başına bekçi göndermedik ya!
Hayrat Neşriyat : Kim peygambere itâat ederse, böylece muhakkak Allah’a itâat etmiş olur. Kim de(ondan) yüz çevirirse, zâten seni onların üzerine bir muhâfız (bekçi olarak) göndermedik.
İbni Kesir : Rasüle itaat eden; Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse; Biz, seni onlara koruyucu göndermedik.
İskender Evrenosoğlu : Kim Resûl'e itaat ederse, böylece andolsun ki Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o taktirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.
Muhammed Esed : Kim Peygambere itaat ederse Allaha itaat etmiş olur; yüz çevirenlere gelince; Biz seni onlara bekçilik yapman için göndermedik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Her kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah Teâlâ'ya itaat etmiş olur. Ve her kim yüz çevirirse (aldırma), çünkü seni onların üzerine muhafız göndermedik.
Ömer Öngüt : Peygamber'e itaat eden, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
Şaban Piriş : Kim, Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.
Suat Yıldırım : Kim resûlullaha itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma, zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki!
Süleyman Ateş : Kim Elçi'ye itâ'at ederse Allah'a itâ'at etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (bil ki), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
Tefhim-ul Kuran : Kim peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.
Ümit Şimşek : Peygambere itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
Yaşar Nuri Öztürk : Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yan çizen çizsin, biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}