» 4 / Nisâ  85:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَنْ (MN) = men : kim
2. يَشْفَعْ (YŞFA) = yeşfeǎ' : destek olursa
3. شَفَاعَةً (ŞFEAT) = şefāǎten : bir destekle
4. حَسَنَةً (ḪSNT) = Haseneten : güzel
5. يَكُنْ (YKN) = yekun : vardır
6. لَهُ (LH) = lehu : onun
7. نَصِيبٌ (NṦYB) = neSībun : bir payı
8. مِنْهَا (MNHE) = minhā : o işten
9. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
10. يَشْفَعْ (YŞFA) = yeşfeǎ' : destek olursa
11. شَفَاعَةً (ŞFEAT) = şefāǎten : bir destekle
12. سَيِّئَةً (SYÙT) = seyyieten : kötü bir (işe)
13. يَكُنْ (YKN) = yekun : olur
14. لَهُ (LH) = lehu : onun
15. كِفْلٌ (KFL) = kiflun : bir payı
16. مِنْهَا (MNHE) = minhā : o işten
17. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
18. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
19. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
20. كُلِّ (KL) = kulli : her
21. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
22. مُقِيتًا (MGYTE) = muḳīten : gözetip karşılığını verendir
kim | destek olursa | bir destekle | güzel | vardır | onun | bir payı | o işten | ve kim | destek olursa | bir destekle | kötü bir (işe) | olur | onun | bir payı | o işten | ve | Allah | | her | şeyi | gözetip karşılığını verendir |

[] [ŞFA] [ŞFA] [ḪSN] [KWN] [] [NṦB] [] [] [ŞFA] [ŞFA] [SWE] [KWN] [] [KFL] [] [KWN] [] [] [KLL] [ŞYE] [GWT]
MN YŞFA ŞFEAT ḪSNT YKN LH NṦYB MNHE WMN YŞFA ŞFEAT SYÙT YKN LH KFL MNHE WKEN ELLH AL KL ŞYÙ MGYTE

men yeşfeǎ' şefāǎten Haseneten yekun lehu neSībun minhā ve men yeşfeǎ' şefāǎten seyyieten yekun lehu kiflun minhā ve kāne llahu ǎlā kulli şey'in muḳīten
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
يشفع ش ف ع | ŞFA YŞFA yeşfeǎ' destek olursa intercedes -
شفاعة ش ف ع | ŞFA ŞFEAT şefāǎten bir destekle an intercession
حسنة ح س ن | ḪSN ḪSNT Haseneten güzel good,
يكن ك و ن | KWN YKN yekun vardır will have
له | LH lehu onun for him
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir payı a share
منها | MNHE minhā o işten "of it;"
ومن | WMN ve men ve kim and whoever
يشفع ش ف ع | ŞFA YŞFA yeşfeǎ' destek olursa intercedes -
شفاعة ش ف ع | ŞFA ŞFEAT şefāǎten bir destekle an intercession
سيئة س و ا | SWE SYÙT seyyieten kötü bir (işe) evil,
يكن ك و ن | KWN YKN yekun olur will have
له | LH lehu onun for him
كفل ك ف ل | KFL KFL kiflun bir payı a portion
منها | MNHE minhā o işten of it.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
على | AL ǎlā on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
مقيتا ق و ت | GWT MGYTE muḳīten gözetip karşılığını verendir a Keeper.

4:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kim | destek olursa | bir destekle | güzel | vardır | onun | bir payı | o işten | ve kim | destek olursa | bir destekle | kötü bir (işe) | olur | onun | bir payı | o işten | ve | Allah | | her | şeyi | gözetip karşılığını verendir |

[] [ŞFA] [ŞFA] [ḪSN] [KWN] [] [NṦB] [] [] [ŞFA] [ŞFA] [SWE] [KWN] [] [KFL] [] [KWN] [] [] [KLL] [ŞYE] [GWT]
MN YŞFA ŞFEAT ḪSNT YKN LH NṦYB MNHE WMN YŞFA ŞFEAT SYÙT YKN LH KFL MNHE WKEN ELLH AL KL ŞYÙ MGYTE

men yeşfeǎ' şefāǎten Haseneten yekun lehu neSībun minhā ve men yeşfeǎ' şefāǎten seyyieten yekun lehu kiflun minhā ve kāne llahu ǎlā kulli şey'in muḳīten
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا

[] [ش ف ع] [ش ف ع] [ح س ن] [ك و ن] [] [ن ص ب] [] [] [ش ف ع] [ش ف ع] [س و ا] [ك و ن] [] [ك ف ل] [] [ك و ن] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق و ت]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
يشفع ش ف ع | ŞFA YŞFA yeşfeǎ' destek olursa intercedes -
Ye,Şın,Fe,Ayn,
10,300,80,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
شفاعة ش ف ع | ŞFA ŞFEAT şefāǎten bir destekle an intercession
Şın,Fe,Elif,Ayn,Te merbuta,
300,80,1,70,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
حسنة ح س ن | ḪSN ḪSNT Haseneten güzel good,
Ha,Sin,Nun,Te merbuta,
8,60,50,400,
ADJ – accusative feminine indefinite adjective
صفة منصوبة
يكن ك و ن | KWN YKN yekun vardır will have
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu onun for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir payı a share
Nun,Sad,Ye,Be,
50,90,10,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منها | MNHE minhā o işten "of it;"
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ومن | WMN ve men ve kim and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يشفع ش ف ع | ŞFA YŞFA yeşfeǎ' destek olursa intercedes -
Ye,Şın,Fe,Ayn,
10,300,80,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
شفاعة ش ف ع | ŞFA ŞFEAT şefāǎten bir destekle an intercession
Şın,Fe,Elif,Ayn,Te merbuta,
300,80,1,70,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
سيئة س و ا | SWE SYÙT seyyieten kötü bir (işe) evil,
Sin,Ye,,Te merbuta,
60,10,,400,
ADJ – accusative feminine indefinite adjective
صفة منصوبة
يكن ك و ن | KWN YKN yekun olur will have
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu onun for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
كفل ك ف ل | KFL KFL kiflun bir payı a portion
Kef,Fe,Lam,
20,80,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منها | MNHE minhā o işten of it.
Mim,Nun,He,Elif,
40,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مقيتا ق و ت | GWT MGYTE muḳīten gözetip karşılığını verendir a Keeper.
Mim,Gaf,Ye,Te,Elif,
40,100,10,400,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَنْ: kim | يَشْفَعْ: destek olursa | شَفَاعَةً: bir destekle | حَسَنَةً: güzel | يَكُنْ: vardır | لَهُ: onun | نَصِيبٌ: bir payı | مِنْهَا: o işten | وَمَنْ: ve kim | يَشْفَعْ: destek olursa | شَفَاعَةً: bir destekle | سَيِّئَةً: kötü bir (işe) | يَكُنْ: olur | لَهُ: onun | كِفْلٌ: bir payı | مِنْهَا: o işten | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | مُقِيتًا: gözetip karşılığını verendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN kim | يشفع YŞFA destek olursa | شفاعة ŞFEAT bir destekle | حسنة ḪSNT güzel | يكن YKN vardır | له LH onun | نصيب NṦYB bir payı | منها MNHE o işten | ومن WMN ve kim | يشفع YŞFA destek olursa | شفاعة ŞFEAT bir destekle | سيئة SYÙT kötü bir (işe) | يكن YKN olur | له LH onun | كفل KFL bir payı | منها MNHE o işten | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | مقيتا MGYTE gözetip karşılığını verendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |men: kim | yeşfeǎ': destek olursa | şefāǎten: bir destekle | Haseneten: güzel | yekun: vardır | lehu: onun | neSībun: bir payı | minhā: o işten | ve men: ve kim | yeşfeǎ': destek olursa | şefāǎten: bir destekle | seyyieten: kötü bir (işe) | yekun: olur | lehu: onun | kiflun: bir payı | minhā: o işten | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎlā: | kulli: her | şey'in: şeyi | muḳīten: gözetip karşılığını verendir |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: kim | YŞFA: destek olursa | ŞFEAT: bir destekle | ḪSNT: güzel | YKN: vardır | LH: onun | NṦYB: bir payı | MNHE: o işten | WMN: ve kim | YŞFA: destek olursa | ŞFEAT: bir destekle | SYÙT: kötü bir (işe) | YKN: olur | LH: onun | KFL: bir payı | MNHE: o işten | WKEN: ve | ELLH: Allah | AL: | KL: her | ŞYÙ: şeyi | MGYTE: gözetip karşılığını verendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kim iyi bir şefaatte bulunursa o şefaatten payı vardır ve kim kötü bir şefaatte bulunursa ondan payı var ve Allah her şeyi bilir korur.
Adem Uğur : Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.
Ahmed Hulusi : Kim bir iyiliğin oluşması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi olur. . . Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur. . . Allâh her şeye Mukiyt'tir.
Ahmet Tekin : Kim hayırlı bir işe aracılık eder, haklı bir meselenin çözümünde üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden pay ve sevap kazanır. Kim de kötü bir işe aracılık eder, haksız bir mesele için koşuşturursa onun da işin vebalinden sorumluluğunu gerektiren bir payı olur. Allah her şeyi denetler, amelleri kaydeder, karşılığını verir.
Ahmet Varol : Kim güzel bir işte aracılık ederse ona ondan bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da ondan bir yük vardır. Allah her şeyi görüp gözetleyendir.
Ali Bulaç : Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.
Ali Fikri Yavuz : Kim güzel bir yardımda (şefaatte) bulunursa, ona o yardımdan bir hisse (sevab) olur. Kim de kötü bir yardım ve tavassutta bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah herşey’e hakkıyla kadir ve şahiddir.
Bekir Sadak : Kim iyi bir iste aracilik ederse, ona onun sevabindan bir pay vardir; kim de kotu bir seyde aracilik yaparsa, ona o kotulukten bir hisse vardir. Allah, her seyin karsiligini verir.
Celal Yıldırım : Kim güzel bir şefaatte bulunur (hakkını savunamıyan birine sahip çıkıp haklılığını isbatlamasını veya suç zanlılığından kurtarmasını veya hakkının geri alınmasını sağlarsa), ona, o şefaatten (sevap ve sonuç bakımından) bir pay vardır. Kim de kötü bir şefaatte bulunursa ona da (günah ve suç bakımından) bir hisse varda. Allah, her şeyi görüp gözeten ve her şeye gücü yetendir.
Diyanet İşleri : Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Kim iyi bir işte aracılık ederse, ona onun sevabından bir pay vardır; kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona o kötülükten bir hisse vardır. Allah, her şeyin karşılığını verir.
Diyanet Vakfi : Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.
Edip Yüksel : Kim bir iyiliğe aracılık ederse kendisi için ondan bir kredi var. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, kendisi için ondan bir pay var. ALLAH herşeyi kontrol eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim güzel bir aracılıkta bulunursa, ona ondan bir pay vardır; her kim de kötü bir aracılıkta bulunursa, ona da ondan bir hisse vardır. Allah herşeyi görüp gözetiyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim güzel bir şefaatte bulunursa ona ondan bir nasîb olur, her kim de kötü bir şefaatte bulunursa ona da ondan bir nazîr olur, Allah her şeye nâzır bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Kim iyi bir işe aracı olursa kendisinin de o iyilikte bir payı olur. Kim bir kötülüğe aracı olursa onun da kötülükte bir sorumluluk payı olur. Allah herşeyin karşılığını verir.
Gültekin Onan : Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır; kim kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine bir pay vardır. Tanrı her şeyin üzerinde koruyucudur.
Hakkı Yılmaz : Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa, bundan kendisine bir pay vardır. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını açmakla yardımda bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Kim güzel bir şefaatle şefâatde bulunursa ondan kendisine bir hisse (sevab) vardır. Kim de kötü bir şefaatle şefâatde bulunursa ondan kendisine bir (günâh) pay (ı) vardır. Allah her şey'e hakkıyle kaadir ve nazırdır.
Hayrat Neşriyat : Kim güzel bir şefâatle şefâatte bulunursa (faydalı bir işe aracı olursa), ona bundan bir nasib vardır. Kim de kötü bir himâye ile şefâatte bulunursa, ona da bundan bir hisse vardır. Zîrâ Allah, herşeye gücü yeten (ve herşeyi gören)dir.
İbni Kesir : Kim, iyi işte aracılık ederse; ondan kendisine bir pay ayrılır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa; o kötülükten kendisine bir pay vardır. Allah, her şeye hakkıyla kadir ve nazır'dır.
İskender Evrenosoğlu : Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerrden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).
Muhammed Esed : Kim haklı bir dava uğrunda üstün çaba gösterirse, onun kazandıracağı nimetlerden bir pay alacaktır ve kim de haksız bir dava için koşturursa, sorumluluğunun hesabını verecektir: Çünkü Allah, her şeyi gözetleyicidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Her kim güzel bir şefaatle şefaatte bulunursa onun için de ondan bir nâsib olur. Ve her kim kötü bir şefaatle şefaatte bulunursa onun için de ondan bir hisse olur. Ve Allah Teâlâ herşey üzerine bihakkın nazîrdir.
Ömer Öngüt : Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona da o işten ötürü bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse, o kötülükten kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeyi görüp gözetendir.
Şaban Piriş : Kim, güzel bir işe aracılık ederse, onun bu işte bir nasibi olur, kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da bundan bir payı olur. Allah’ın her şey üzerinde hakimiyeti vardır.
Suat Yıldırım : Her kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.
Süleyman Ateş : Kim güzel bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payı olur. Allâh her şeyi gözetip karşılığını verendir.
Tefhim-ul Kuran : Kim, güzel bir aracılıkla aracılıkta (şefaatte) bulunursa, ondan kendisine de bir hisse vardır: kim de kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa, ondan da kendisine, bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde koruyucudur.
Ümit Şimşek : Kim bir iyiliğe aracılık ederse, ondan bir payı olur. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, onun da bundan bir vebali olur. Allah ise herşeyi görüp gözetmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah herşeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît'tir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}