» 4 / Nisâ  89:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَدُّوا (WD̃WE) = veddū : istediler
2. لَوْ (LW) = lev : keşke
3. تَكْفُرُونَ (TKFRWN) = tekfurūne : siz de inkar etseniz
4. كَمَا (KME) = kemā : gibi
5. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : kendilerin inkar ettiği
6. فَتَكُونُونَ (FTKWNWN) = fe tekūnūne : ki onlarla olsanız
7. سَوَاءً (SWEÙ) = sevā'en : eşit
8. فَلَا (FLE) = felā :
9. تَتَّخِذُوا (TTḢZ̃WE) = tetteḣiƶū : o halde edinmeyin
10. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
11. أَوْلِيَاءَ (ÊWLYEÙ) = evliyā'e : dostlar
12. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
13. يُهَاجِرُوا (YHECRWE) = yuhācirū : onlar göç edinceye
14. فِي (FY) = fī :
15. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
16. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
17. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
18. تَوَلَّوْا (TWLWE) = tevellev : yüz çevirirlerse
19. فَخُذُوهُمْ (FḢZ̃WHM) = feḣuƶūhum : onları yakalayın
20. وَاقْتُلُوهُمْ (WEGTLWHM) = veḳtulūhum : ve öldürün
21. حَيْثُ (ḪYS̃) = Hayṧu : nerede
22. وَجَدْتُمُوهُمْ (WCD̃TMWHM) = vecedtumūhum : bulursanız
23. وَلَا (WLE) = ve lā :
24. تَتَّخِذُوا (TTḢZ̃WE) = tetteḣiƶū : ve tutmayın
25. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
26. وَلِيًّا (WLYE) = veliyyen : (ne) bir dost
27. وَلَا (WLE) = ve lā : ve -etmeyin
28. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : yardım-
istediler | keşke | siz de inkar etseniz | gibi | kendilerin inkar ettiği | ki onlarla olsanız | eşit | | o halde edinmeyin | onlardan | dostlar | kadar | onlar göç edinceye | | yolunda | Allah | eğer | yüz çevirirlerse | onları yakalayın | ve öldürün | nerede | bulursanız | | ve tutmayın | onlardan | (ne) bir dost | ve -etmeyin | yardım- |

[WD̃D̃] [] [KFR] [] [KFR] [KWN] [SWY] [] [EḢZ̃] [] [WLY] [] [HCR] [] [SBL] [] [] [WLY] [EḢZ̃] [GTL] [ḪYS̃] [WCD̃] [] [EḢZ̃] [] [WLY] [] [NṦR]
WD̃WE LW TKFRWN KME KFRWE FTKWNWN SWEÙ FLE TTḢZ̃WE MNHM ÊWLYEÙ ḪT YHECRWE FY SBYL ELLH FÎN TWLWE FḢZ̃WHM WEGTLWHM ḪYS̃ WCD̃TMWHM WLE TTḢZ̃WE MNHM WLYE WLE NṦYRE

veddū lev tekfurūne kemā keferū fe tekūnūne sevā'en felā tetteḣiƶū minhum evliyā'e Hattā yuhācirū sebīli llahi fein tevellev feḣuƶūhum veḳtulūhum Hayṧu vecedtumūhum ve lā tetteḣiƶū minhum veliyyen ve lā neSīran
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ودوا و د د | WD̃D̃ WD̃WE veddū istediler They wish
لو | LW lev keşke if
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRWN tekfurūne siz de inkar etseniz you disbelieve
كما | KME kemā gibi as
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū kendilerin inkar ettiği they disbelieved
فتكونون ك و ن | KWN FTKWNWN fe tekūnūne ki onlarla olsanız and you would be
سواء س و ي | SWY SWEÙ sevā'en eşit alike.
فلا | FLE felā So (do) not
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃WE tetteḣiƶū o halde edinmeyin take
منهم | MNHM minhum onlardan from them
أولياء و ل ي | WLY ÊWLYEÙ evliyā'e dostlar allies
حتى | ḪT Hattā kadar until
يهاجروا ه ج ر | HCR YHECRWE yuhācirū onlar göç edinceye they emigrate
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah.
فإن | FÎN fein eğer But if
تولوا و ل ي | WLY TWLWE tevellev yüz çevirirlerse they turn back,
فخذوهم ا خ ذ | EḢZ̃ FḢZ̃WHM feḣuƶūhum onları yakalayın seize them
واقتلوهم ق ت ل | GTL WEGTLWHM veḳtulūhum ve öldürün and kill them
حيث ح ي ث | ḪYS̃ ḪYS̃ Hayṧu nerede wherever
وجدتموهم و ج د | WCD̃ WCD̃TMWHM vecedtumūhum bulursanız you find them.
ولا | WLE ve lā And (do) not
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃WE tetteḣiƶū ve tutmayın take
منهم | MNHM minhum onlardan from them
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen (ne) bir dost any ally
ولا | WLE ve lā ve -etmeyin and not
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran yardım- any helper,

4:89 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

istediler | keşke | siz de inkar etseniz | gibi | kendilerin inkar ettiği | ki onlarla olsanız | eşit | | o halde edinmeyin | onlardan | dostlar | kadar | onlar göç edinceye | | yolunda | Allah | eğer | yüz çevirirlerse | onları yakalayın | ve öldürün | nerede | bulursanız | | ve tutmayın | onlardan | (ne) bir dost | ve -etmeyin | yardım- |

[WD̃D̃] [] [KFR] [] [KFR] [KWN] [SWY] [] [EḢZ̃] [] [WLY] [] [HCR] [] [SBL] [] [] [WLY] [EḢZ̃] [GTL] [ḪYS̃] [WCD̃] [] [EḢZ̃] [] [WLY] [] [NṦR]
WD̃WE LW TKFRWN KME KFRWE FTKWNWN SWEÙ FLE TTḢZ̃WE MNHM ÊWLYEÙ ḪT YHECRWE FY SBYL ELLH FÎN TWLWE FḢZ̃WHM WEGTLWHM ḪYS̃ WCD̃TMWHM WLE TTḢZ̃WE MNHM WLYE WLE NṦYRE

veddū lev tekfurūne kemā keferū fe tekūnūne sevā'en felā tetteḣiƶū minhum evliyā'e Hattā yuhācirū sebīli llahi fein tevellev feḣuƶūhum veḳtulūhum Hayṧu vecedtumūhum ve lā tetteḣiƶū minhum veliyyen ve lā neSīran
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

[و د د] [] [ك ف ر] [] [ك ف ر] [ك و ن] [س و ي] [] [ا خ ذ ] [] [و ل ي] [] [ه ج ر] [] [س ب ل] [] [] [و ل ي] [ا خ ذ ] [ق ت ل] [ح ي ث] [و ج د] [] [ا خ ذ ] [] [و ل ي] [] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ودوا و د د | WD̃D̃ WD̃WE veddū istediler They wish
Vav,Dal,Vav,Elif,
6,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لو | LW lev keşke if
Lam,Vav,
30,6,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRWN tekfurūne siz de inkar etseniz you disbelieve
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
400,20,80,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كما | KME kemā gibi as
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū kendilerin inkar ettiği they disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فتكونون ك و ن | KWN FTKWNWN fe tekūnūne ki onlarla olsanız and you would be
Fe,Te,Kef,Vav,Nun,Vav,Nun,
80,400,20,6,50,6,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
سواء س و ي | SWY SWEÙ sevā'en eşit alike.
Sin,Vav,Elif,,
60,6,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فلا | FLE felā So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃WE tetteḣiƶū o halde edinmeyin take
Te,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
400,400,600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlardan from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أولياء و ل ي | WLY ÊWLYEÙ evliyā'e dostlar allies
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يهاجروا ه ج ر | HCR YHECRWE yuhācirū onlar göç edinceye they emigrate
Ye,He,Elif,Cim,Re,Vav,Elif,
10,5,1,3,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فإن | FÎN fein eğer But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تولوا و ل ي | WLY TWLWE tevellev yüz çevirirlerse they turn back,
Te,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,6,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فخذوهم ا خ ذ | EḢZ̃ FḢZ̃WHM feḣuƶūhum onları yakalayın seize them
Fe,Hı,Zel,Vav,He,Mim,
80,600,700,6,5,40,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
واقتلوهم ق ت ل | GTL WEGTLWHM veḳtulūhum ve öldürün and kill them
Vav,Elif,Gaf,Te,Lam,Vav,He,Mim,
6,1,100,400,30,6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
حيث ح ي ث | ḪYS̃ ḪYS̃ Hayṧu nerede wherever
Ha,Ye,Se,
8,10,500,
LOC – location adverb
ظرف مكان
وجدتموهم و ج د | WCD̃ WCD̃TMWHM vecedtumūhum bulursanız you find them.
Vav,Cim,Dal,Te,Mim,Vav,He,Mim,
6,3,4,400,40,6,5,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TTḢZ̃WE tetteḣiƶū ve tutmayın take
Te,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
400,400,600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlardan from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen (ne) bir dost any ally
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | WLE ve lā ve -etmeyin and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran yardım- any helper,
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَدُّوا: istediler | لَوْ: keşke | تَكْفُرُونَ: siz de inkar etseniz | كَمَا: gibi | كَفَرُوا: kendilerin inkar ettiği | فَتَكُونُونَ: ki onlarla olsanız | سَوَاءً: eşit | فَلَا: | تَتَّخِذُوا: o halde edinmeyin | مِنْهُمْ: onlardan | أَوْلِيَاءَ: dostlar | حَتَّىٰ: kadar | يُهَاجِرُوا: onlar göç edinceye | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | فَإِنْ: eğer | تَوَلَّوْا: yüz çevirirlerse | فَخُذُوهُمْ: onları yakalayın | وَاقْتُلُوهُمْ: ve öldürün | حَيْثُ: nerede | وَجَدْتُمُوهُمْ: bulursanız | وَلَا: | تَتَّخِذُوا: ve tutmayın | مِنْهُمْ: onlardan | وَلِيًّا: (ne) bir dost | وَلَا: ve -etmeyin | نَصِيرًا: yardım- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ودوا WD̃WE istediler | لو LW keşke | تكفرون TKFRWN siz de inkar etseniz | كما KME gibi | كفروا KFRWE kendilerin inkar ettiği | فتكونون FTKWNWN ki onlarla olsanız | سواء SWEÙ eşit | فلا FLE | تتخذوا TTḢZ̃WE o halde edinmeyin | منهم MNHM onlardan | أولياء ÊWLYEÙ dostlar | حتى ḪT kadar | يهاجروا YHECRWE onlar göç edinceye | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | فإن FÎN eğer | تولوا TWLWE yüz çevirirlerse | فخذوهم FḢZ̃WHM onları yakalayın | واقتلوهم WEGTLWHM ve öldürün | حيث ḪYS̃ nerede | وجدتموهم WCD̃TMWHM bulursanız | ولا WLE | تتخذوا TTḢZ̃WE ve tutmayın | منهم MNHM onlardan | وليا WLYE (ne) bir dost | ولا WLE ve -etmeyin | نصيرا NṦYRE yardım- |
Kırık Meal (Okunuş) : |veddū: istediler | lev: keşke | tekfurūne: siz de inkar etseniz | kemā: gibi | keferū: kendilerin inkar ettiği | fe tekūnūne: ki onlarla olsanız | sevā'en: eşit | felā: | tetteḣiƶū: o halde edinmeyin | minhum: onlardan | evliyā'e: dostlar | Hattā: kadar | yuhācirū: onlar göç edinceye | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | fein: eğer | tevellev: yüz çevirirlerse | feḣuƶūhum: onları yakalayın | veḳtulūhum: ve öldürün | Hayṧu: nerede | vecedtumūhum: bulursanız | ve lā: | tetteḣiƶū: ve tutmayın | minhum: onlardan | veliyyen: (ne) bir dost | ve lā: ve -etmeyin | neSīran: yardım- |
Kırık Meal (Transcript) : |WD̃WE: istediler | LW: keşke | TKFRWN: siz de inkar etseniz | KME: gibi | KFRWE: kendilerin inkar ettiği | FTKWNWN: ki onlarla olsanız | SWEÙ: eşit | FLE: | TTḢZ̃WE: o halde edinmeyin | MNHM: onlardan | ÊWLYEÙ: dostlar | ḪT: kadar | YHECRWE: onlar göç edinceye | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | FÎN: eğer | TWLWE: yüz çevirirlerse | FḢZ̃WHM: onları yakalayın | WEGTLWHM: ve öldürün | ḪYS̃: nerede | WCD̃TMWHM: bulursanız | WLE: | TTḢZ̃WE: ve tutmayın | MNHM: onlardan | WLYE: (ne) bir dost | WLE: ve -etmeyin | NṦYRE: yardım- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, sizin de kendileri gibi kâfir olmanızı ve böylece de hepinizin bir olmanızı isterler, onun için Allah yolunda yurtlarından göçmedikçe onların hiçbirini dost edinmeyin. Bunu kabul etmez de yüz çevirirlerse tutun onları ve öldürün onları bulduğunuz yerde ve onlardan ne dost edinin, ne yardımcı.
Adem Uğur : Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.
Ahmed Hulusi : Onlar, (kendileri) hakikati inkâr ettikleri gibi sizin de inkâr etmenizi ve (böylece onlarla) eşit olmanızı arzu ettiler. . . O hâlde (onlar) Allâh uğruna zulüm ve kötülük diyarını terk edinceye kadar onlardan kimseyi dostlar edinmeyin. . . Eğer dönerlerse (düşmanlık için), onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. . . Onlardan velî ve nasîr (yardımcı) edinmeyin.
Ahmet Tekin : Sizin de, kendileri gibi, kulluk sözleşmenizdeki ortak taahhütlerinizi, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincinizi şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar etmenizi, küfre saplanmanızı istediler ki, onlarla müsavi olasınız. Onlar Allah yolunda baskı, zulüm ve işkencenin hâkim olduğu memleketlerinden özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret edinceye kadar, onlardan hiçbirini, kamu görevlerini icraya yetkili kılmayın, candan dost, müttefik edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikamette yönlendirmeye devam ederlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbirini candan dost, müttefik ve yardımcı edinmeyin, işlerinizin başına getirmeyin.
Ahmet Varol : Kendileri gibi sizin de inkar etmenizi ve onlarla eşit olmanızı istediler. Allah yolunda hicret etmedikleri sürece onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun ve yakaladığınız yerde öldürün. Onlardan bir dost ve yardımcı edinmeyin.
Ali Bulaç : Onlar, kendilerinin inkâra sapmaları gibi sizin de inkâra sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler (dostlar) edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse, artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı.
Ali Fikri Yavuz : Onlar arzu ettiler ki, kendileri küfre saptıkları gibi, siz de sapasınız da beraber olasınız. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinciye kadar, içlerinden dost edinmeyin. Eğer tevhîd ve hicretten yüz çevirirlerse onları bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün; onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.
Bekir Sadak : Onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keski siz de inkar etseniz de esit olsaniz isterler. Allah yolunda hicret etmedikce onlardan dost edinmeyin. Eger yuz cevirirlerse onlari tutun, buldugunuz yerde oldurun. Onlardan dost ve yardimci edinmeyin.
Celal Yıldırım : Kendileri küfre girdiği gibi, sizin de küfre girip (onlarla) eşit olmanızı çok isterler. Artık (bu durumda inanıp) Allah yolunda hicret edinceye kadar, onlardan dost edinmeyin. Eğer (inanmayıp) yüzçevirirlerse, o takdirde bulup yakaladığınız yerde onları öldürün; onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin'
Diyanet İşleri : Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keşki siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.
Diyanet Vakfi : Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.
Edip Yüksel : Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla bir olasınız. ALLAH yolunda harekete geçinceye kadar onlardan kimseyi dost edinmeyin. Size karşı dönerlerse onları yakalayın, onları bulduğunuz yerde öldürün. Onları ne dost ne de yardımcı edinmeyin;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, küfür işledikleri gibi, sizin de küfür işleyip kendileriyle bir olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kendileri küfre saptıkları gibi, sizin de sapmanızı isterler ki eşit olasınız. O yüzden onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin; aldırmazlarsa bulunduğunuz yerde kendilerini yakalayıp öldürün ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin!
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzu ettiler ki kendilerinin küfre sapdıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız, onun için onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin, yok aldırmazlarsa o vakıt bulduğunuz yerde kendilerini tutun ve öldürün, ve onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin
Fizilal-il Kuran : Onlar kendileri gibi sizin de kâfir olmanızı arzu ederler. Bu yüzden Allah yolunda hicret etmedikleri sürece onlardan hiçbirini dost edinmeyiniz. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayınız, bulduğunuz yerde öldürünüz, hiç birini dost veya müttefik edinmeyiniz.
Gültekin Onan : Onlar, kendilerinin küfretmeleri gibi sizin de küfretmenizi istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Tanrı yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler (dostlar) edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse, artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı.
Hakkı Yılmaz : (89,90) "Münâfıklar, kendileri Allah'ın ilâhlığına ve rabliğine inanmadıkları gibi, sizin de inanmamanızı, böylece onlarla eşit olmanızı arzu ettiler. Onun için, onlar Allah yolunda yurtlarından göç edinceye kadar onlardan yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınan kimseler yahut sizinle ve kendi toplumlarıyla savaşmaktan göğüsleri daralarak size gelenler hariç onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün; onlardan bir yakın ve bir yardımcı edinmeyin. Sonra, eğer Allah dileseydi onları size musallat ederdi de onlar sizinle savaşırlardı. Artık eğer onlar sizden mesafelenip de sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse, Allah sizin için onlar aleyhine bir yol tanımamıştır. "
Hasan Basri Çantay : Onlar, kendilerinin küfretdikleri gibi sizin de küfredib onlarla beraber olmanızı arzu etdiler. O halde, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dostlar edinmeyin. Eğer (aldırış etmeyib) yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayıb, tutun, onları öldürün. Onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin.
Hayrat Neşriyat : (Kendileri) inkâr ettikleri gibi, sizin de inkâr edip böylece (onlarla) bir olmanızı istediler. Artık (onlar) Allah yolunda hicret edinceye kadar, kendilerinden dostlar edinmeyin! Buna rağmen (îmandan ve hicretten) yüz çevirirlerse, o takdirde onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz yerde onları öldürün! Ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin!
İbni Kesir : Kendileri küfrettikleri gibi, sizin de küfretmenizi isterler. O halde onlar, Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse; bulduğunuz yerde onları öldürün ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, kendileri gibi inkâr etmenizi (kâfir olmanızı) ve böylece onlarla bir (aynı seviyede) olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse o taktirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin.
Muhammed Esed : Onlar, kendilerinin inkar ettiği gibi, sizin de hakikati inkar etmenizi isterlerdi ki siz de onlar gibi olasınız. O halde, Allah rızası için zulüm ve kötülük diyarını terk edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin; ve eğer (açık bir) düşmanlığa yönelirlerse, onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan hiç birini ne dost, ne de hami edinmeyin,
Ömer Nasuhi Bilmen : Arzu etmişlerdir ki, kendilerinin kâfir oldukları gibi siz de kâfir olup onlar ile müsavî bulunasınız. O halde onlar Allah yolunda muhâceret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyiniz. Eğer yüz çevirirlerse artık onları her nerede bulursanız tutunuz ve öldürünüz. Ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı ittihaz etmeyiniz.
Ömer Öngüt : Onlar kendileri inkâr ettikleri gibi sizin de inkâr edip sapmanızı isterler ki, onlarla bir olasınız. Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. Sakın onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinmeyin!
Şaban Piriş : Onlar, kafir oldukları gibi sizin de küfretmenizi ve kendileri ile eşit olmanızı istiyorlar. Bu sebeple, onlar, Allah yolunda hicret etmedikçe onları veli edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan bir veli yardımcı edinmeyin.
Suat Yıldırım : Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin! Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan ne veli, ne yardımcı edinmeyin!
Süleyman Ateş : Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki, onlarla bir olasınız. O halde onlar Allâh yolunda göç edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün ve onlardan ne dost, ne de yardımcı tutmayın!
Tefhim-ul Kuran : Onlar, kendilerinin küfre sapmaları gibi, sizin de küfre sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler (dostlar) edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse, artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli (dost) edinin, ne de bir yardımcı.
Ümit Şimşek : Onlar isterler ki, kendileri kâfir oldukları gibi siz de kâfir olun da onlarla eşit hale gelin. Allah yolunda hicret etmedikçe, onlardan hiç kimseyi veli edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse, onları bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün; ve onlardan kendinize veli veya yardımcı edinmeyin.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}