» 4 / Nisâ  93:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : her kim
2. يَقْتُلْ (YGTL) = yeḳtul : öldürürse
3. مُؤْمِنًا (MÙMNE) = mu'minen : bir mü'mini
4. مُتَعَمِّدًا (MTAMD̃E) = muteǎmmiden : kasden
5. فَجَزَاؤُهُ (FCZEÙH) = fecezā'uhu : onun cezası
6. جَهَنَّمُ (CHNM) = cehennemu : cehennemdir
7. خَالِدًا (ḢELD̃E) = ḣāliden : sürekli kalacağı
8. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içinde
9. وَغَضِبَ (WĞŽB) = ve ğaDibe : ve gazabetmiştir
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
12. وَلَعَنَهُ (WLANH) = veleǎnehu : ve la'net etmiştir
13. وَأَعَدَّ (WÊAD̃) = ve eǎdde : ve hazırlamıştır
14. لَهُ (LH) = lehu : onun için
15. عَذَابًا (AZ̃EBE) = ǎƶāben : bir azab
16. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
her kim | öldürürse | bir mü'mini | kasden | onun cezası | cehennemdir | sürekli kalacağı | içinde | ve gazabetmiştir | Allah | ona | ve la'net etmiştir | ve hazırlamıştır | onun için | bir azab | büyük |

[] [GTL] [EMN] [AMD̃] [CZY] [] [ḢLD̃] [] [ĞŽB] [] [] [LAN] [AD̃D̃] [] [AZ̃B] [AƵM]
WMN YGTL MÙMNE MTAMD̃E FCZEÙH CHNM ḢELD̃E FYHE WĞŽB ELLH ALYH WLANH WÊAD̃ LH AZ̃EBE AƵYME

ve men yeḳtul mu'minen muteǎmmiden fecezā'uhu cehennemu ḣāliden fīhā ve ğaDibe llahu ǎleyhi veleǎnehu ve eǎdde lehu ǎƶāben ǎZīmen
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men her kim And whoever
يقتل ق ت ل | GTL YGTL yeḳtul öldürürse kills
مؤمنا ا م ن | EMN MÙMNE mu'minen bir mü'mini a believer
متعمدا ع م د | AMD̃ MTAMD̃E muteǎmmiden kasden intentionally
فجزاؤه ج ز ي | CZY FCZEÙH fecezā'uhu onun cezası then his recompense
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
خالدا خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃E ḣāliden sürekli kalacağı abiding forever
فيها | FYHE fīhā içinde in it
وغضب غ ض ب | ĞŽB WĞŽB ve ğaDibe ve gazabetmiştir and will fall the wrath
الله | ELLH llahu Allah (of) Allah
عليه | ALYH ǎleyhi ona on him
ولعنه ل ع ن | LAN WLANH veleǎnehu ve la'net etmiştir and He (will) curse him
وأعد ع د د | AD̃D̃ WÊAD̃ ve eǎdde ve hazırlamıştır and He has prepared
له | LH lehu onun için for him
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azab a punishment
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.

4:93 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

her kim | öldürürse | bir mü'mini | kasden | onun cezası | cehennemdir | sürekli kalacağı | içinde | ve gazabetmiştir | Allah | ona | ve la'net etmiştir | ve hazırlamıştır | onun için | bir azab | büyük |

[] [GTL] [EMN] [AMD̃] [CZY] [] [ḢLD̃] [] [ĞŽB] [] [] [LAN] [AD̃D̃] [] [AZ̃B] [AƵM]
WMN YGTL MÙMNE MTAMD̃E FCZEÙH CHNM ḢELD̃E FYHE WĞŽB ELLH ALYH WLANH WÊAD̃ LH AZ̃EBE AƵYME

ve men yeḳtul mu'minen muteǎmmiden fecezā'uhu cehennemu ḣāliden fīhā ve ğaDibe llahu ǎleyhi veleǎnehu ve eǎdde lehu ǎƶāben ǎZīmen
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

[] [ق ت ل] [ا م ن] [ع م د] [ج ز ي] [] [خ ل د] [] [غ ض ب] [] [] [ل ع ن] [ع د د] [] [ع ذ ب] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men her kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يقتل ق ت ل | GTL YGTL yeḳtul öldürürse kills
Ye,Gaf,Te,Lam,
10,100,400,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
مؤمنا ا م ن | EMN MÙMNE mu'minen bir mü'mini a believer
Mim,,Mim,Nun,Elif,
40,,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
متعمدا ع م د | AMD̃ MTAMD̃E muteǎmmiden kasden intentionally
Mim,Te,Ayn,Mim,Dal,Elif,
40,400,70,40,4,1,
N – accusative masculine indefinite (form V) active participle
اسم منصوب
فجزاؤه ج ز ي | CZY FCZEÙH fecezā'uhu onun cezası then his recompense
Fe,Cim,Ze,Elif,,He,
80,3,7,1,,5,
RSLT – prefixed result particle
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – nominative proper noun → Hell"
اسم علم مرفوع
خالدا خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃E ḣāliden sürekli kalacağı abiding forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Elif,
600,1,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā içinde in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وغضب غ ض ب | ĞŽB WĞŽB ve ğaDibe ve gazabetmiştir and will fall the wrath
Vav,Ğayn,Dad,Be,
6,1000,800,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليه | ALYH ǎleyhi ona on him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ولعنه ل ع ن | LAN WLANH veleǎnehu ve la'net etmiştir and He (will) curse him
Vav,Lam,Ayn,Nun,He,
6,30,70,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وأعد ع د د | AD̃D̃ WÊAD̃ ve eǎdde ve hazırlamıştır and He has prepared
Vav,,Ayn,Dal,
6,,70,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
له | LH lehu onun için for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azab a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,Elif,
70,700,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: her kim | يَقْتُلْ: öldürürse | مُؤْمِنًا: bir mü'mini | مُتَعَمِّدًا: kasden | فَجَزَاؤُهُ: onun cezası | جَهَنَّمُ: cehennemdir | خَالِدًا: sürekli kalacağı | فِيهَا: içinde | وَغَضِبَ: ve gazabetmiştir | اللَّهُ: Allah | عَلَيْهِ: ona | وَلَعَنَهُ: ve la'net etmiştir | وَأَعَدَّ: ve hazırlamıştır | لَهُ: onun için | عَذَابًا: bir azab | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN her kim | يقتل YGTL öldürürse | مؤمنا MÙMNE bir mü'mini | متعمدا MTAMD̃E kasden | فجزاؤه FCZEÙH onun cezası | جهنم CHNM cehennemdir | خالدا ḢELD̃E sürekli kalacağı | فيها FYHE içinde | وغضب WĞŽB ve gazabetmiştir | الله ELLH Allah | عليه ALYH ona | ولعنه WLANH ve la'net etmiştir | وأعد WÊAD̃ ve hazırlamıştır | له LH onun için | عذابا AZ̃EBE bir azab | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: her kim | yeḳtul: öldürürse | mu'minen: bir mü'mini | muteǎmmiden: kasden | fecezā'uhu: onun cezası | cehennemu: cehennemdir | ḣāliden: sürekli kalacağı | fīhā: içinde | ve ğaDibe: ve gazabetmiştir | llahu: Allah | ǎleyhi: ona | veleǎnehu: ve la'net etmiştir | ve eǎdde: ve hazırlamıştır | lehu: onun için | ǎƶāben: bir azab | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: her kim | YGTL: öldürürse | MÙMNE: bir mü'mini | MTAMD̃E: kasden | FCZEÙH: onun cezası | CHNM: cehennemdir | ḢELD̃E: sürekli kalacağı | FYHE: içinde | WĞŽB: ve gazabetmiştir | ELLH: Allah | ALYH: ona | WLANH: ve la'net etmiştir | WÊAD̃: ve hazırlamıştır | LH: onun için | AZ̃EBE: bir azab | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehenneme atılmaktır, ebedî kalır orada ve Allah ona gazap eder ve rahmetinden uzaklaştırır onu ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır da.
Adem Uğur : Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Ahmed Hulusi : Kim bir iman edeni kasıtlı olarak öldürürse onun karşılığı, sonsuza dek kalmak üzere, cehennemdir. Allâh ona gazap etmiştir; lânetlemiştir ve feci bir azap hazırlamıştır.
Ahmet Tekin : Kim bir mü’mini, imanından dolayı, kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lânet etmiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır.
Ahmet Varol : Kim bir mü'mini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gadap etmiş, onu lanetlemiş ve kendisi için büyük bir azap hazırlamıştır. [19]
Ali Bulaç : Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.
Ali Fikri Yavuz : Kim de bir mü’mini kasden öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazâb etmiş, lânet etmiş ve büyük bir azâb hazırlamıştır.
Bekir Sadak : Kim bir mumini kasden oldururse cezasi, icinde temelli kalacagi cehennemdir. Allah ona gazabetmis, lanetlemis ve buyuk azab hazirlamistir.
Celal Yıldırım : Kim de bir mü'mini kasden öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı Cehennem'dir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiştir ve ona büyük bir azâb hazırlamıştır.
Diyanet İşleri : Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Diyanet İşleri (eski) : Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazabetmiş, lanetlemiş ve büyük azab hazırlamıştır.
Diyanet Vakfi : Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Edip Yüksel : Kim inanmış birisini kasden öldürürse yeri, sürekli kalacağı cehennemdir. ALLAH kendisine gazap ve lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim de bir mümini isteyerek öldürürse, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah, ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim de bir mü'mini müteammiden öldürürse artık onun cezası Cehennemde hulûddur, Allah ona gadab etmiş. Lâ'net etmiş azîm bir azab hazırlamıştır
Fizilal-il Kuran : Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır.
Gültekin Onan : Kim bir inançlıyı kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Tanrı ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.
Hakkı Yılmaz : Ve kim bir mü’mini kasten [bile bile, isteyerek] öldürürse, işte onun cezası, içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Ve Allah, ona gazap etmiş, onu dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır.
Hasan Basri Çantay : Kim bir mü'mini kasden öldürürse cezası, içinde ebedî kalıcı olmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazabetmişdir, ona lâ'net etmişdir ve ona çok büyük bir azâb hazırlamışdır.
Hayrat Neşriyat : Kim de bir mü’mini (katlini helâl sayarak) kasden öldürürse, artık cezâsı, içinde ebediyen kalıcı olarak Cehennemdir; hem Allah ona gazab etmiş, ona lâ'net etmiş ve onun için (pek) büyük bir azab hazırlamıştır!
İbni Kesir : Kim de bir mü'min'i kasden öldürüse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, la'net etmiş ve büyük bir azab hazırlamıştır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim, bir mü'mini taammüden (kastederek) öldürürse, o takdirde onun cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazab etmiş ve ona lânet etmiştir. Ve (Allah), onun için “büyük azap” hazırlamıştır.
Muhammed Esed : Fakat her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, cehennemde kalmak olacaktır. Allah onu mahkum edecek, lanetleyecek ve onun için korkunç bir azap hazırlayacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bir mü'mini kasden öldürürse onun cezası, içinde muhalled kalmak üzere cehennemdir. Ve Allah Teâlâ onun üzerine gazab etmiş ve ona lânette bulunmuş ve onun için pek büyük bir azab hazırlamıştır
Ömer Öngüt : Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.
Şaban Piriş : Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde daimi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Suat Yıldırım : Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Süleyman Ateş : Her kim bir mü'mini kasden öldürürse -onun cezâsı-, içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allâh ona gazabetmiş, la'net etmiş ve onun için büyük bir azâb hazırlamıştır!
Tefhim-ul Kuran : Kim bir mü'mini de kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse onun da cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.
Ümit Şimşek : Bir mü'mini kasıtlı olarak öldürenin cezası ise, içinde sürekli kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu rahmetinden uzaklaştırmış ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}