» 4 / Nisâ  97:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
3. تَوَفَّاهُمُ (TWFEHM) = teveffāhumu : canlarını alırken
4. الْمَلَائِكَةُ (ELMLEÙKT) = l-melāiketu : melekler
5. ظَالِمِي (ƵELMY) = Zālimī : yazık eden kimselere
6. أَنْفُسِهِمْ (ÊNFSHM) = enfusihim : nefislerine
7. قَالُوا (GELWE) = ḳālū : dediler
8. فِيمَ (FYM) = fīme : ne işte
9. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : idiniz
10. قَالُوا (GELWE) = ḳālū : dediler
11. كُنَّا (KNE) = kunnā :
12. مُسْتَضْعَفِينَ (MSTŽAFYN) = musteD'ǎfīne : biz aciz düşürülmüştük
13. فِي (FY) = fī :
14. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yer yüzünde
15. قَالُوا (GELWE) = ḳālū : (Melekler) dediler ki
16. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
17. تَكُنْ (TKN) = tekun : değil miydi?
18. أَرْضُ (ÊRŽ) = erDu : yeri
19. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
20. وَاسِعَةً (WESAT) = vāsiǎten : geniş
21. فَتُهَاجِرُوا (FTHECRWE) = fetuhācirū : göç edeydiniz
22. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda
23. فَأُولَٰئِكَ (FÊWLÙK) = feulāike : işte onların
24. مَأْوَاهُمْ (MÊWEHM) = me'vāhum : durağı
25. جَهَنَّمُ (CHNM) = cehennemu : cehennemdir
26. وَسَاءَتْ (WSEÙT) = ve sā'et : ve ne kötü
27. مَصِيرًا (MṦYRE) = meSīran : bir gidiş yeridir
şüphesiz | | canlarını alırken | melekler | yazık eden kimselere | nefislerine | dediler | ne işte | idiniz | dediler | | biz aciz düşürülmüştük | | yer yüzünde | (Melekler) dediler ki | | değil miydi? | yeri | Allah'ın | geniş | göç edeydiniz | onda | işte onların | durağı | cehennemdir | ve ne kötü | bir gidiş yeridir |

[] [] [WFY] [MLK] [ƵLM] [NFS] [GWL] [] [KWN] [GWL] [KWN] [ŽAF] [] [ERŽ] [GWL] [] [KWN] [ERŽ] [] [WSA] [HCR] [] [] [EWY] [] [SWE] [ṦYR]
ÎN ELZ̃YN TWFEHM ELMLEÙKT ƵELMY ÊNFSHM GELWE FYM KNTM GELWE KNE MSTŽAFYN FY ELÊRŽ GELWE ÊLM TKN ÊRŽ ELLH WESAT FTHECRWE FYHE FÊWLÙK MÊWEHM CHNM WSEÙT MṦYRE

inne elleƶīne teveffāhumu l-melāiketu Zālimī enfusihim ḳālū fīme kuntum ḳālū kunnā musteD'ǎfīne l-erDi ḳālū elem tekun erDu llahi vāsiǎten fetuhācirū fīhā feulāike me'vāhum cehennemu ve sā'et meSīran
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those whom -
توفاهم و ف ي | WFY TWFEHM teveffāhumu canlarını alırken take them (in death)
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
ظالمي ظ ل م | ƵLM ƵELMY Zālimī yazık eden kimselere (while) they (were) wronging
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū dediler they say,
فيم | FYM fīme ne işte """In what (condition)"
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum idiniz "were you?"""
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū dediler They said,
كنا ك و ن | KWN KNE kunnā """We were"
مستضعفين ض ع ف | ŽAF MSTŽAFYN musteD'ǎfīne biz aciz düşürülmüştük oppressed
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde "the earth."""
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū (Melekler) dediler ki They said,
ألم | ÊLM elem """Not"
تكن ك و ن | KWN TKN tekun değil miydi? was
أرض ا ر ض | ERŽ ÊRŽ erDu yeri (the) earth
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
واسعة و س ع | WSA WESAT vāsiǎten geniş spacious (enough)
فتهاجروا ه ج ر | HCR FTHECRWE fetuhācirū göç edeydiniz so that you (could) emigrate
فيها | FYHE fīhā onda "in it?"""
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte onların Then those
مأواهم ا و ي | EWY MÊWEHM me'vāhum durağı (will have) their abode
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (in) Hell -
وساءت س و ا | SWE WSEÙT ve sā'et ve ne kötü and it is an evil
مصيرا ص ي ر | ṦYR MṦYRE meSīran bir gidiş yeridir destination.

4:97 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | | canlarını alırken | melekler | yazık eden kimselere | nefislerine | dediler | ne işte | idiniz | dediler | | biz aciz düşürülmüştük | | yer yüzünde | (Melekler) dediler ki | | değil miydi? | yeri | Allah'ın | geniş | göç edeydiniz | onda | işte onların | durağı | cehennemdir | ve ne kötü | bir gidiş yeridir |

[] [] [WFY] [MLK] [ƵLM] [NFS] [GWL] [] [KWN] [GWL] [KWN] [ŽAF] [] [ERŽ] [GWL] [] [KWN] [ERŽ] [] [WSA] [HCR] [] [] [EWY] [] [SWE] [ṦYR]
ÎN ELZ̃YN TWFEHM ELMLEÙKT ƵELMY ÊNFSHM GELWE FYM KNTM GELWE KNE MSTŽAFYN FY ELÊRŽ GELWE ÊLM TKN ÊRŽ ELLH WESAT FTHECRWE FYHE FÊWLÙK MÊWEHM CHNM WSEÙT MṦYRE

inne elleƶīne teveffāhumu l-melāiketu Zālimī enfusihim ḳālū fīme kuntum ḳālū kunnā musteD'ǎfīne l-erDi ḳālū elem tekun erDu llahi vāsiǎten fetuhācirū fīhā feulāike me'vāhum cehennemu ve sā'et meSīran
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

[] [] [و ف ي] [م ل ك] [ظ ل م] [ن ف س] [ق و ل] [] [ك و ن] [ق و ل] [ك و ن] [ض ع ف] [] [ا ر ض] [ق و ل] [] [ك و ن] [ا ر ض] [] [و س ع] [ه ج ر] [] [] [ا و ي] [] [س و ا] [ص ي ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those whom -
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
توفاهم و ف ي | WFY TWFEHM teveffāhumu canlarını alırken take them (in death)
Te,Vav,Fe,Elif,He,Mim,
400,6,80,1,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
ظالمي ظ ل م | ƵLM ƵELMY Zālimī yazık eden kimselere (while) they (were) wronging
Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,
900,1,30,40,10,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū dediler they say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيم | FYM fīme ne işte """In what (condition)"
Fe,Ye,Mim,
80,10,40,
P – preposition
INTG – interrogative noun
حرف جر
اسم استفهام
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum idiniz "were you?"""
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū dediler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كنا ك و ن | KWN KNE kunnā """We were"
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
مستضعفين ض ع ف | ŽAF MSTŽAFYN musteD'ǎfīne biz aciz düşürülmüştük oppressed
Mim,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Ye,Nun,
40,60,400,800,70,80,10,50,
N – accusative masculine plural (form X) passive participle
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde "the earth."""
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū (Melekler) dediler ki They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ألم | ÊLM elem """Not"
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تكن ك و ن | KWN TKN tekun değil miydi? was
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
أرض ا ر ض | ERŽ ÊRŽ erDu yeri (the) earth
,Re,Dad,
,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
واسعة و س ع | WSA WESAT vāsiǎten geniş spacious (enough)
Vav,Elif,Sin,Ayn,Te merbuta,
6,1,60,70,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
فتهاجروا ه ج ر | HCR FTHECRWE fetuhācirū göç edeydiniz so that you (could) emigrate
Fe,Te,He,Elif,Cim,Re,Vav,Elif,
80,400,5,1,3,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيها | FYHE fīhā onda "in it?"""
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte onların Then those
Fe,,Vav,Lam,,Kef,
80,,6,30,,20,
SUP – prefixed supplemental particle
DEM – plural demonstrative pronoun
الفاء زائدة
اسم اشارة
مأواهم ا و ي | EWY MÊWEHM me'vāhum durağı (will have) their abode
Mim,,Vav,Elif,He,Mim,
40,,6,1,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (in) Hell -
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – nominative proper noun → Hell"
اسم علم مرفوع
وساءت س و ا | SWE WSEÙT ve sā'et ve ne kötü and it is an evil
Vav,Sin,Elif,,Te,
6,60,1,,400,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو حالية
فعل ماض
مصيرا ص ي ر | ṦYR MṦYRE meSīran bir gidiş yeridir destination.
Mim,Sad,Ye,Re,Elif,
40,90,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: | تَوَفَّاهُمُ: canlarını alırken | الْمَلَائِكَةُ: melekler | ظَالِمِي: yazık eden kimselere | أَنْفُسِهِمْ: nefislerine | قَالُوا: dediler | فِيمَ: ne işte | كُنْتُمْ: idiniz | قَالُوا: dediler | كُنَّا: | مُسْتَضْعَفِينَ: biz aciz düşürülmüştük | فِي: | الْأَرْضِ: yer yüzünde | قَالُوا: (Melekler) dediler ki | أَلَمْ: | تَكُنْ: değil miydi? | أَرْضُ: yeri | اللَّهِ: Allah'ın | وَاسِعَةً: geniş | فَتُهَاجِرُوا: göç edeydiniz | فِيهَا: onda | فَأُولَٰئِكَ: işte onların | مَأْوَاهُمْ: durağı | جَهَنَّمُ: cehennemdir | وَسَاءَتْ: ve ne kötü | مَصِيرًا: bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN | توفاهم TWFEHM canlarını alırken | الملائكة ELMLEÙKT melekler | ظالمي ƵELMY yazık eden kimselere | أنفسهم ÊNFSHM nefislerine | قالوا GELWE dediler | فيم FYM ne işte | كنتم KNTM idiniz | قالوا GELWE dediler | كنا KNE | مستضعفين MSTŽAFYN biz aciz düşürülmüştük | في FY | الأرض ELÊRŽ yer yüzünde | قالوا GELWE (Melekler) dediler ki | ألم ÊLM | تكن TKN değil miydi? | أرض ÊRŽ yeri | الله ELLH Allah'ın | واسعة WESAT geniş | فتهاجروا FTHECRWE göç edeydiniz | فيها FYHE onda | فأولئك FÊWLÙK işte onların | مأواهم MÊWEHM durağı | جهنم CHNM cehennemdir | وساءت WSEÙT ve ne kötü | مصيرا MṦYRE bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: | teveffāhumu: canlarını alırken | l-melāiketu: melekler | Zālimī: yazık eden kimselere | enfusihim: nefislerine | ḳālū: dediler | fīme: ne işte | kuntum: idiniz | ḳālū: dediler | kunnā: | musteD'ǎfīne: biz aciz düşürülmüştük | : | l-erDi: yer yüzünde | ḳālū: (Melekler) dediler ki | elem: | tekun: değil miydi? | erDu: yeri | llahi: Allah'ın | vāsiǎten: geniş | fetuhācirū: göç edeydiniz | fīhā: onda | feulāike: işte onların | me'vāhum: durağı | cehennemu: cehennemdir | ve sā'et: ve ne kötü | meSīran: bir gidiş yeridir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: | TWFEHM: canlarını alırken | ELMLEÙKT: melekler | ƵELMY: yazık eden kimselere | ÊNFSHM: nefislerine | GELWE: dediler | FYM: ne işte | KNTM: idiniz | GELWE: dediler | KNE: | MSTŽAFYN: biz aciz düşürülmüştük | FY: | ELÊRŽ: yer yüzünde | GELWE: (Melekler) dediler ki | ÊLM: | TKN: değil miydi? | ÊRŽ: yeri | ELLH: Allah'ın | WESAT: geniş | FTHECRWE: göç edeydiniz | FYHE: onda | FÊWLÙK: işte onların | MÊWEHM: durağı | CHNM: cehennemdir | WSEÙT: ve ne kötü | MṦYRE: bir gidiş yeridir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Melekler, nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken ne haldeydiniz derler. Onlar da, yeryüzünde derler, âciz kişilerdik biz. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi derler, siz de hicret edeydiniz. İşte onlardır yurtları cehennem olanlar ve orası, ne de kötü bir yurttur.
Adem Uğur : Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: "Ne işde idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki melekler, nefslerine zulmeder hâlde vefat ettirilen kimselere, "Ne işte idiniz (niye nefsinize zulüm olan şu şartlar içindesiniz)?" dediler. . . (Onlar da) dediler ki: "Biz Arz'da zayıf, çaresizdik". . . (Melâike de) dedi ki: "Allâh Arz'ı geniş olmadı mı, orada hicret etseydiniz?". . . İşte bunların ulaşacağı yer cehennemdir. . . O ne kötü sondur!
Ahmet Tekin : Haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkmayarak, hicret etmeyerek, zâlim idareler altında yaşayanların, kendilerine zulmedilmesine aldırmayanların ruhlarını alarak ölümlerini gerçekleştirirken, melekler: 'Hangi milletin içinde, nasıl bir yerde idiniz?' diye sorarlar. Bunlar: 'Biz yeryüzünde temel hak ve hürriyetleri kısıtlanmış, baskıcı, zâlim idareler altında ezilen çaresizlerdik' diye cevap verirler. Melekler de: 'Allah’ın ülkesi geniş değil miydi? Hürriyetlerinize sahip çıksaydınız, devletinizin değerini bilip, baskılara boyun eğmeyerek özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret etseydiniz ya!' derler. İşte onların mekânları cehennemdir. Orası ne kötü bir cezalandırma ve nihaî dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Melekler, kendilerine haksızlık edenlerin canlarını alırlarken: 'Siz ne hal üzere idiniz?' derler. Onlar: 'Biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kimseler idik' derler. Melekler de: 'Allah'ın yeri geniş değil miydi ki orada hicret etseydiniz?' derler. Bunların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Ali Bulaç : Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki: "Nerde idiniz?" Onlar: "Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik." derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?" derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o?
Ali Fikri Yavuz : (Mekke’den hicret vâcib olduğu zaman oradan hicret etmeyip küfür diyarında kalıp) nefislerine zulmettikleri halde, meleklerin, canlarını aldığı kimselere (azarlama kasdı ile) melekler şöyle derler: “- Ne işte idiniz?” Onlar: “- Biz Mekke’de zayıf kimselerdendik, hicret etmekten acizdik.” derler. Melekler de: “-Allah’ın arzı geniş değil mi idi? Siz de oraya hicret edeydiniz ya!” derler. İşte onların yeri cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir!...
Bekir Sadak : Kendilerine yazik edenlerin canlarini aldiklari zaman onlara: «Ne yaptiniz bakalim?» deyince, «Biz yeryuzunde zavalli kimselerdik» diyecekler, melekler de: «Allah'in arzi genis degil miydi? Hicret etseydiniz ya!» cevabini verecekler. Onlarin varacaklari yer cehennemdir. Orasi ne kotu donulecek yerdir!
Celal Yıldırım : Kendilerine haksızlıkta bulunup yazık eder bir halde iken meleklerin (gelip) canlarını aldıkları kimselere gelince, onlara: «Ne işte bulundunuz ?» diye sorarlar. Onlar da: «Biz yeryüzünde (savaşamıyan, cihâda katılamıyan) birtakım âcizler idik,» derler. Melekler: «Allah'ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya ?!» derler. İşte bunların dönüp eyleşecekleri yer Cehennemdir. Gidilecek yer olarak orası ne kötüdür !
Diyanet İşleri : Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)” Onlar da, “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler, “Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerine yazık edenlerin melekler canlarını aldıkları zaman onlara: 'Ne yaptınız bakalım?' deyince, 'Biz yeryüzünde zavallı kimselerdik' diyecekler, melekler de: 'Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!' cevabını verecekler. Onlarınvaracakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir!
Diyanet Vakfi : Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: «Ne işde idiniz!» dediler. Bunlar: «Biz yeryüzünde çaresizdik» diye cevap verdiler. Melekler de: «Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!» dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir.
Edip Yüksel : Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler: 'Ne halde idiniz,' derler. 'Bizler yeryüzünde ezilmiş kimselerdik,' diye cevap verirler. 'ALLAH'ın yeri geniş değil miydi ki oralara göç edeydiniz,' derler. Onların yeri cehennem. O ne kötü bir dönüş noktası.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, «Ne işte idiniz?» derler. Onlar da: «Biz yer yüzünde zayıf kimselerdik.» derler. Melekler: «Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya?» derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Melekler, kendilerine zulmettikleri bir durumda bulunurken canlarını aldıkları kimselere: «Siz ne iş yapmaktaydınız?» diyecekler. Onlar: «Biz yer yüzünde zayıf ve güçsüzdük» diye cevap verecekler. Melekler: «Allah'ın arzı geniş değil miydi, oraya hicret etseydiniz ya!» diyecekler. İşte bunların barınakları cehennemdir. Ona gidiş de ne kötü şeydir!
Elmalılı Hamdi Yazır : O kimseler ki nefislerine zulmetmekdelerken melekler canlarını aldılar, «ne işde idiniz» dediler, «biz dediler: Bu arzda zebun idik», «ya, dediler: Allahın arzı geniş değil mi idi oraya hicret etsenizdi ya?» İşte bunların me'vaları Cehennemdir, ona gidiş de ne fena şeydir
Fizilal-il Kuran : Melekler, kendilerini zulme mahkum edenlerin canlarını alırken onlara «Dünyadaki durumunuz neydi?» diye sorarlar. Onlar da «Ezilmiş zavallılardık» derler. Melekler onlara «Peki Allah'ın toprağı göç etmenize yetecek kadar geniş değilmiydi ki? derler. Bunların barınakları Cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir varış yeridir.
Gültekin Onan : Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son vercekleri zaman derler ki: "Nerde idiniz?" Onlar : "Biz , yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik". derler. (Melekler de:) "Hicret etmeniz içini Tanrı'nın arzı geniş değil miydi?"derler. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o?
Hakkı Yılmaz : (97,98) "Kesinlikle görevli güçlerin, kendilerine haksızlık ederlerken, geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları şu kimselerin durumuna gelince; görevli güçler, “Ne işte idiniz?” derler. Onlar: “Biz, yeryüzünde güçsüzleştirilmiş kimselerdik” derler. Görevli güçler: “Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi, siz, orada hicret etseydiniz ya?” derler. Artık, –erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan göçe güç yetiremeyen, kılavuzlandıkları doğru yolu bulamayan kimseler hariç– işte bunların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü gidiş yeridir! "
Hasan Basri Çantay : Öz nefislerinin zaalimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki «Ne işde idiniz?». Onlar: «Biz yer (yüzün) de (dînin emirlerini tatbikden) âciz (kimse) lerdik» derler. Melekler de: «Allahın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz ya» derler. İşte onlar (böyle). Onların barınakları cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.
Hayrat Neşriyat : (Mekke’de müşriklerle berâber kalıp, hicret etmeyerek) nefislerine zulmedici oldukları hâlde iken, meleklerin canlarını aldığı kimselere (o melekler): '(Dîniniz hakkında)ne hâlde idiniz?' dediler. (Onlar:) 'Yeryüzünde (dînimizi yaşamaktan) âciz bırakılmış kimselerdik!' dediler. (Melekler de:) 'Allah’ın arzı geniş değil miydi? Öyle ise orada (küfür diyârından başka bir yere) hicret etseydiniz ya!' dediler. İşte onlar yok mu, varacakları yer Cehennemdir. Ve (o) ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir : Melekler; nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıkları zaman: Ne yapıyordunuz? deyince; biz yeryüzünde zayıf düşürülmek istenmiş kimselerdik, diyecekler. Melekler de: Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz? diyecekler. Onların varacakları yer, cehennemdir. Dönülecek yer olarak ne kötüdür orası.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki melekler, kendi nesflerine zulmedenleri öldürürken : "Siz nerede (ne işte) idiniz?" dediler. (Onlar da): "Biz yeryüzünde zayıf (güçsüz) kimselerdik." dediler. (Melekler): "Allah'ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz!" dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir ve (o) kötü bir varış yeridir.
Muhammed Esed : Melekler, kendilerine zulmeden kimselere canlarını alırken soracaklar: "Neyiniz vardı sizin?" Onlar: "Biz, yeryüzünde çok güçsüzdük" diye cevap verecekler.(Melekler), "Allahın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi?" diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennemdir, ne kötü bir varış yeri!
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki, nefislerine zulmeder oldukları halde canlarını melekler alacaklardır, «Ne işte idiniz?» diyeceklerdir. «Biz yeryüzünde zayıf sayılır kimseler idik,» derler. Melekler de, «Allah'ın yeryüzü geniş değil mi idi ki, orada muhâceret edeydiniz» deyiverirler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ne fena uğranacak yer?
Ömer Öngüt : Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken: “Siz ne işde idiniz?” derler. Onlar da: “Biz yeryüzünde zayıf (çaresiz) idik. ” derler. Melekler: “Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!” derler. İşte onların barınakları cehennemdir. Orası gidilecek ne kötü yerdir!
Şaban Piriş : Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken: -Ne haldeydiniz? derler. Onlar da derler ki: -Biz yeryüzünde sömürülmüş kimseler idik. Melekler: -Allah’ın arzı geniş değil miydi? Siz de oraya hicret etseydiniz ya! derler. Onların yeri cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir.
Suat Yıldırım : İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki: "Ne işte idiniz?" Onlar da: "Biz bu ülkede, dinin emirlerini uygulayamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik" deyince, melekler bu sefer şöyle dediler: "Peki Allah’ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya?" İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası!
Süleyman Ateş : Nefislerine yazık eden kimselere, canlarını alırken melekler: "Ne işte idiniz (dininiz için ne yapıyordunuz)?" dediler. (Bunlar): "Biz yeryüzünde âciz düşürülmüştük." diye cevap verdiler. Melekler dediler ki: "Allâh'ın yeri geniş değil miydi ki onda göç ed(ip gönlünüzce yaşayabileceğiniz bir yere gid)eydiniz?" İşte onların durağı cehennemdir, ne kötü bir gidiş yeridir orası!
Tefhim-ul Kuran : Melekler kendi kendilerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman, derler ki: «Neyde idiniz?» Onlar: «Biz, yeryüzünde zayıf bırakılmışlar (müstaz'aflar) idik.» derler. (Melekler de:) «Onda hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi?» derler. İşte onların barınma yerleri cehennemdir. Ne kötü yataktır o.
Ümit Şimşek : Melekler, kendilerine yazık etmiş olanların canlarını alırken, onlara 'Ne halde idiniz?' diye sorarlar. Onlar, 'Biz bu ülkede güçsüz kimselerdik' derler. Melekler ise 'Allah'ın arzı geniş değil miydi?' derler. 'Siz de hicret ediverseydiniz ya!' Onların varacakları yer Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: "Neredeydiniz siz?" Cevap verdiler: "Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz." Melekler dediler ki: "Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz?" İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}