» 4 / Nisâ  98:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِلَّا (ÎLE) = illā : yalnız hariçtir
2. الْمُسْتَضْعَفِينَ (ELMSTŽAFYN) = l-musteD'ǎfīne : gerçekten zayıf
3. مِنَ (MN) = mine :
4. الرِّجَالِ (ELRCEL) = r-ricāli : erkekler
5. وَالنِّسَاءِ (WELNSEÙ) = ve nnisā'i : ve kadınlar
6. وَالْوِلْدَانِ (WELWLD̃EN) = velvildāni : ve çocuklar
7. لَا (LE) = lā :
8. يَسْتَطِيعُونَ (YSTŦYAWN) = yesteTīǔne : gücü yetmeyenler
9. حِيلَةً (ḪYLT) = Hīleten : hiçbir çareye
10. وَلَا (WLE) = ve lā :
11. يَهْتَدُونَ (YHTD̃WN) = yehtedūne : ve (göç için) bulamayan
12. سَبِيلًا (SBYLE) = sebīlen : yol
yalnız hariçtir | gerçekten zayıf | | erkekler | ve kadınlar | ve çocuklar | | gücü yetmeyenler | hiçbir çareye | | ve (göç için) bulamayan | yol |

[] [ŽAF] [] [RCL] [NSW] [WLD̃] [] [ŦWA] [ḪWL] [] [HD̃Y] [SBL]
ÎLE ELMSTŽAFYN MN ELRCEL WELNSEÙ WELWLD̃EN LE YSTŦYAWN ḪYLT WLE YHTD̃WN SBYLE

illā l-musteD'ǎfīne mine r-ricāli ve nnisā'i velvildāni yesteTīǔne Hīleten ve lā yehtedūne sebīlen
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā yalnız hariçtir Except
المستضعفين ض ع ف | ŽAF ELMSTŽAFYN l-musteD'ǎfīne gerçekten zayıf the oppressed
من | MN mine among
الرجال ر ج ل | RCL ELRCEL r-ricāli erkekler the men
والنساء ن س و | NSW WELNSEÙ ve nnisā'i ve kadınlar and the women
والولدان و ل د | WLD̃ WELWLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children
لا | LE (who) not
يستطيعون ط و ع | ŦWA YSTŦYAWN yesteTīǔne gücü yetmeyenler are able to
حيلة ح و ل | ḪWL ḪYLT Hīleten hiçbir çareye plan
ولا | WLE ve lā and not
يهتدون ه د ي | HD̃Y YHTD̃WN yehtedūne ve (göç için) bulamayan they are directed
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen yol (to) a way.

4:98 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yalnız hariçtir | gerçekten zayıf | | erkekler | ve kadınlar | ve çocuklar | | gücü yetmeyenler | hiçbir çareye | | ve (göç için) bulamayan | yol |

[] [ŽAF] [] [RCL] [NSW] [WLD̃] [] [ŦWA] [ḪWL] [] [HD̃Y] [SBL]
ÎLE ELMSTŽAFYN MN ELRCEL WELNSEÙ WELWLD̃EN LE YSTŦYAWN ḪYLT WLE YHTD̃WN SBYLE

illā l-musteD'ǎfīne mine r-ricāli ve nnisā'i velvildāni yesteTīǔne Hīleten ve lā yehtedūne sebīlen
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

[] [ض ع ف] [] [ر ج ل] [ن س و] [و ل د] [] [ط و ع] [ح و ل] [] [ه د ي] [س ب ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā yalnız hariçtir Except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
المستضعفين ض ع ف | ŽAF ELMSTŽAFYN l-musteD'ǎfīne gerçekten zayıf the oppressed
Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Ye,Nun,
1,30,40,60,400,800,70,80,10,50,
N – accusative masculine plural (form X) passive participle
اسم منصوب
من | MN mine among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرجال ر ج ل | RCL ELRCEL r-ricāli erkekler the men
Elif,Lam,Re,Cim,Elif,Lam,
1,30,200,3,1,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والنساء ن س و | NSW WELNSEÙ ve nnisā'i ve kadınlar and the women
Vav,Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
6,1,30,50,60,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والولدان و ل د | WLD̃ WELWLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children
Vav,Elif,Lam,Vav,Lam,Dal,Elif,Nun,
6,1,30,6,30,4,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
لا | LE (who) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستطيعون ط و ع | ŦWA YSTŦYAWN yesteTīǔne gücü yetmeyenler are able to
Ye,Sin,Te,Tı,Ye,Ayn,Vav,Nun,
10,60,400,9,10,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حيلة ح و ل | ḪWL ḪYLT Hīleten hiçbir çareye plan
Ha,Ye,Lam,Te merbuta,
8,10,30,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يهتدون ه د ي | HD̃Y YHTD̃WN yehtedūne ve (göç için) bulamayan they are directed
Ye,He,Te,Dal,Vav,Nun,
10,5,400,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen yol (to) a way.
Sin,Be,Ye,Lam,Elif,
60,2,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِلَّا: yalnız hariçtir | الْمُسْتَضْعَفِينَ: gerçekten zayıf | مِنَ: | الرِّجَالِ: erkekler | وَالنِّسَاءِ: ve kadınlar | وَالْوِلْدَانِ: ve çocuklar | لَا: | يَسْتَطِيعُونَ: gücü yetmeyenler | حِيلَةً: hiçbir çareye | وَلَا: | يَهْتَدُونَ: ve (göç için) bulamayan | سَبِيلًا: yol |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إلا ÎLE yalnız hariçtir | المستضعفين ELMSTŽAFYN gerçekten zayıf | من MN | الرجال ELRCEL erkekler | والنساء WELNSEÙ ve kadınlar | والولدان WELWLD̃EN ve çocuklar | لا LE | يستطيعون YSTŦYAWN gücü yetmeyenler | حيلة ḪYLT hiçbir çareye | ولا WLE | يهتدون YHTD̃WN ve (göç için) bulamayan | سبيلا SBYLE yol |
Kırık Meal (Okunuş) : |illā: yalnız hariçtir | l-musteD'ǎfīne: gerçekten zayıf | mine: | r-ricāli: erkekler | ve nnisā'i: ve kadınlar | velvildāni: ve çocuklar | : | yesteTīǔne: gücü yetmeyenler | Hīleten: hiçbir çareye | ve lā: | yehtedūne: ve (göç için) bulamayan | sebīlen: yol |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎLE: yalnız hariçtir | ELMSTŽAFYN: gerçekten zayıf | MN: | ELRCEL: erkekler | WELNSEÙ: ve kadınlar | WELWLD̃EN: ve çocuklar | LE: | YSTŦYAWN: gücü yetmeyenler | ḪYLT: hiçbir çareye | WLE: | YHTD̃WN: ve (göç için) bulamayan | SBYLE: yol |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak yurtlarından göçmek için bir düzen, bir yol bulamayan gerçekten de âciz erkeklerle kadınlar ve çocuklar bu hükümden dışarı.
Adem Uğur : Erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiç bir yol bulamayanlar müstesnadır.
Ahmed Hulusi : Ancak hicrete imkânı olmayan güçsüz, çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar bundan müstesnadır.
Ahmet Tekin : Ancak gerçekten çaresiz kalan, çare icat edecek gücü olmayan, bir çıkış yolu bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu ihtarlara muhatap değildir.
Ahmet Varol : Ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalan ve bir yol bulamayan zavallılar (mustaz'aflar, ezilenler) müstesnadırlar.
Ali Bulaç : Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) bulamayanlar başka.
Ali Fikri Yavuz : Erkek, kadın ve çocuklardan gücü yetmiyen biçarelerle hicret için yol bulamıyanlar müstesna (onlar cehennemlik değillerdir.)
Bekir Sadak : Caresiz kalan, yol bulamayan zavalli erkek, kadin ve cocuklar mustesnadirlar.
Celal Yıldırım : Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan cidden âciz olup bir çare bulmaya güç getiremiyenler ve bu yüzden (hicrete) yol bulamıyanlar müstesna..
Diyanet İşleri : Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan , çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır.
Diyanet İşleri (eski) : Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadırlar.
Diyanet Vakfi : Erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır.
Edip Yüksel : Ancak, hiç bir çıkış yoluna gücü yetmeyen ve göç etmeye yol bulamayan erkek, kadın ve çocuk ezilmişler hariç.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ancak gerçekten aciz ve zayıf olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç...
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ancak gerçekten zayıf, hiç birşeye gücü yetmeyen ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ancak hakikaten zebun olanlar: Hiç bir çareye gücü yetmiyen ve hicret için yol bulamıyan erkekler, kadın, çocuklar müstesna
Fizilal-il Kuran : Yalnız, çaresiz kalan, hiç bir çıkar yol bulamayan ezilmiş, erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar.
Gültekin Onan : Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) bulamayanlar başka.
Hakkı Yılmaz : (97,98) "Kesinlikle görevli güçlerin, kendilerine haksızlık ederlerken, geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları şu kimselerin durumuna gelince; görevli güçler, “Ne işte idiniz?” derler. Onlar: “Biz, yeryüzünde güçsüzleştirilmiş kimselerdik” derler. Görevli güçler: “Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi, siz, orada hicret etseydiniz ya?” derler. Artık, –erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan göçe güç yetiremeyen, kılavuzlandıkları doğru yolu bulamayan kimseler hariç– işte bunların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü gidiş yeridir! "
Hasan Basri Çantay : Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan za'f ve acz içinde bırakılıb da hiç bir çâreye gücü yetmeyen ve (hicrete) bir yol bulamayanlar müstesna.
Hayrat Neşriyat : Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan (hicret etmek için) hiçbir çâreye gücü yetmeyen ve hiçbir yol bulamayan âciz bırakılmış kimseler müstesnâ.
İbni Kesir : Ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalarak bir yol bulamayan zavallılar müstesnadır.
İskender Evrenosoğlu : Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan, hiçbir çareye gücü yetmeyen, (hicret için) bir yola ulaşamayan, zayıf (güçsüz) olanlar hariç.
Muhammed Esed : Ama -erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun- hiçbir gücü olmayan ve kendilerine doğru yol gösterilmeyen çaresiz kimseler bunların dışındadır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ancak erkeklerden ve kadınlardan ve çocuklardan zayıf sayılıp da hiçbir çareye güçleri yetmeyenler ve hiçbir doğru yol bulamayanlar müstesna.
Ömer Öngüt : Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olup, hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret etmek için bir yol bulamayanlar müstesnâdır.
Şaban Piriş : Yalnızca, erkek, kadın ve çocuklardan hicret için yol bulamayan güçsüz bırakılanlar müstesnadır.
Suat Yıldırım : (98-99) Ancak, her türlü imkândan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah’ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur (affı ve mağfireti boldur).
Süleyman Ateş : Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulamayan, gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.
Tefhim-ul Kuran : Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstaz'aflar olup hiç bir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol (çıkış) da bulamayanlar başka.
Ümit Şimşek : Ancak, erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, bir çare veya hicret için bir imkân bulamayan güçsüz kimseler müstesnadır.
Yaşar Nuri Öztürk : Kadınlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbiri beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanların durumu farklıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}