» 48 / Fetih  10:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. يُبَايِعُونَكَ (YBEYAWNK) = yubāyiǔneke : sana bi'at eden(ler)
4. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : gerçekte
5. يُبَايِعُونَ (YBEYAWN) = yubāyiǔne : bi'at etmektedirler
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
7. يَدُ (YD̃) = yedu : eli
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
9. فَوْقَ (FWG) = fevḳa : üzerindedir
10. أَيْدِيهِمْ (ÊYD̃YHM) = eydīhim : onların ellerinin
11. فَمَنْ (FMN) = femen : o halde kim
12. نَكَثَ (NKS̃) = nekeṧe : ahdini bozarsa
13. فَإِنَّمَا (FÎNME) = feinnemā : şüphesiz
14. يَنْكُثُ (YNKS̃) = yenkuṧu : bozmuş olur
15. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : aleyhine
16. نَفْسِهِ (NFSH) = nefsihi : kendi
17. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
18. أَوْفَىٰ (ÊWF) = evfā : tutarsa
19. بِمَا (BME) = bimā :
20. عَاهَدَ (AEHD̃) = ǎāhede : verdiği sözü
21. عَلَيْهُ (ALYH) = ǎleyhu : O'na
22. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
23. فَسَيُؤْتِيهِ (FSYÙTYH) = feseyu'tīhi : ona verecektir
24. أَجْرًا (ÊCRE) = ecran : bir mükafat
25. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
şüphesiz | kimseler | sana bi'at eden(ler) | gerçekte | bi'at etmektedirler | Allah'a | eli | Allah'ın | üzerindedir | onların ellerinin | o halde kim | ahdini bozarsa | şüphesiz | bozmuş olur | aleyhine | kendi | ve kim | tutarsa | | verdiği sözü | O'na | Allah | ona verecektir | bir mükafat | büyük |

[] [] [BYA] [] [BYA] [] [YD̃Y] [] [FWG] [YD̃Y] [] [NKS̃] [] [NKS̃] [] [NFS] [] [WFY] [] [AHD̃] [] [] [ETY] [ECR] [AƵM]
ÎN ELZ̃YN YBEYAWNK ÎNME YBEYAWN ELLH YD̃ ELLH FWG ÊYD̃YHM FMN NKS̃ FÎNME YNKS̃ AL NFSH WMN ÊWF BME AEHD̃ ALYH ELLH FSYÙTYH ÊCRE AƵYME

inne elleƶīne yubāyiǔneke innemā yubāyiǔne llahe yedu llahi fevḳa eydīhim femen nekeṧe feinnemā yenkuṧu ǎlā nefsihi ve men evfā bimā ǎāhede ǎleyhu llahe feseyu'tīhi ecran ǎZīmen
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يبايعونك ب ي ع | BYA YBEYAWNK yubāyiǔneke sana bi'at eden(ler) pledge allegiance to you
إنما | ÎNME innemā gerçekte only
يبايعون ب ي ع | BYA YBEYAWN yubāyiǔne bi'at etmektedirler they pledge allegiance
الله | ELLH llahe Allah'a (to) Allah.
يد ي د ي | YD̃Y YD̃ yedu eli (The) Hand
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
فوق ف و ق | FWG FWG fevḳa üzerindedir (is) over
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydīhim onların ellerinin their hands.
فمن | FMN femen o halde kim Then whoever
نكث ن ك ث | NKS̃ NKS̃ nekeṧe ahdini bozarsa breaks (his oath)
فإنما | FÎNME feinnemā şüphesiz then only
ينكث ن ك ث | NKS̃ YNKS̃ yenkuṧu bozmuş olur he breaks
على | AL ǎlā aleyhine against
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi himself,
ومن | WMN ve men ve kim and whoever
أوفى و ف ي | WFY ÊWF evfā tutarsa fulfils
بما | BME bimā what
عاهد ع ه د | AHD̃ AEHD̃ ǎāhede verdiği sözü he has covenanted
عليه | ALYH ǎleyhu O'na (with)
الله | ELLH llahe Allah Allah,
فسيؤتيه ا ت ي | ETY FSYÙTYH feseyu'tīhi ona verecektir soon He will give him
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir mükafat a reward
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.

48:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | sana bi'at eden(ler) | gerçekte | bi'at etmektedirler | Allah'a | eli | Allah'ın | üzerindedir | onların ellerinin | o halde kim | ahdini bozarsa | şüphesiz | bozmuş olur | aleyhine | kendi | ve kim | tutarsa | | verdiği sözü | O'na | Allah | ona verecektir | bir mükafat | büyük |

[] [] [BYA] [] [BYA] [] [YD̃Y] [] [FWG] [YD̃Y] [] [NKS̃] [] [NKS̃] [] [NFS] [] [WFY] [] [AHD̃] [] [] [ETY] [ECR] [AƵM]
ÎN ELZ̃YN YBEYAWNK ÎNME YBEYAWN ELLH YD̃ ELLH FWG ÊYD̃YHM FMN NKS̃ FÎNME YNKS̃ AL NFSH WMN ÊWF BME AEHD̃ ALYH ELLH FSYÙTYH ÊCRE AƵYME

inne elleƶīne yubāyiǔneke innemā yubāyiǔne llahe yedu llahi fevḳa eydīhim femen nekeṧe feinnemā yenkuṧu ǎlā nefsihi ve men evfā bimā ǎāhede ǎleyhu llahe feseyu'tīhi ecran ǎZīmen
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

[] [] [ب ي ع] [] [ب ي ع] [] [ي د ي] [] [ف و ق] [ي د ي] [] [ن ك ث] [] [ن ك ث] [] [ن ف س] [] [و ف ي] [] [ع ه د] [] [] [ا ت ي] [ا ج ر] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يبايعونك ب ي ع | BYA YBEYAWNK yubāyiǔneke sana bi'at eden(ler) pledge allegiance to you
Ye,Be,Elif,Ye,Ayn,Vav,Nun,Kef,
10,2,1,10,70,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إنما | ÎNME innemā gerçekte only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يبايعون ب ي ع | BYA YBEYAWN yubāyiǔne bi'at etmektedirler they pledge allegiance
Ye,Be,Elif,Ye,Ayn,Vav,Nun,
10,2,1,10,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a (to) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يد ي د ي | YD̃Y YD̃ yedu eli (The) Hand
Ye,Dal,
10,4,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فوق ف و ق | FWG FWG fevḳa üzerindedir (is) over
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydīhim onların ellerinin their hands.
,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
,10,4,10,5,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فمن | FMN femen o halde kim Then whoever
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الفاء استئنافية
اسم موصول
نكث ن ك ث | NKS̃ NKS̃ nekeṧe ahdini bozarsa breaks (his oath)
Nun,Kef,Se,
50,20,500,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فإنما | FÎNME feinnemā şüphesiz then only
Fe,,Nun,Mim,Elif,
80,,50,40,1,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
الفاء استئنافية
كافة ومكفوفة
ينكث ن ك ث | NKS̃ YNKS̃ yenkuṧu bozmuş olur he breaks
Ye,Nun,Kef,Se,
10,50,20,500,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
على | AL ǎlā aleyhine against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi himself,
Nun,Fe,Sin,He,
50,80,60,5,
N – genitive feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومن | WMN ve men ve kim and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أوفى و ف ي | WFY ÊWF evfā tutarsa fulfils
,Vav,Fe,,
,6,80,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
بما | BME bimā what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
عاهد ع ه د | AHD̃ AEHD̃ ǎāhede verdiği sözü he has covenanted
Ayn,Elif,He,Dal,
70,1,5,4,
V – 3rd person masculine singular (form III) perfect verb
فعل ماض
عليه | ALYH ǎleyhu O'na (with)
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahe Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
فسيؤتيه ا ت ي | ETY FSYÙTYH feseyu'tīhi ona verecektir soon He will give him
Fe,Sin,Ye,,Te,Ye,He,
80,60,10,,400,10,5,
REM – prefixed resumption particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
حرف استقبال
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir mükafat a reward
,Cim,Re,Elif,
,3,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | يُبَايِعُونَكَ: sana bi'at eden(ler) | إِنَّمَا: gerçekte | يُبَايِعُونَ: bi'at etmektedirler | اللَّهَ: Allah'a | يَدُ: eli | اللَّهِ: Allah'ın | فَوْقَ: üzerindedir | أَيْدِيهِمْ: onların ellerinin | فَمَنْ: o halde kim | نَكَثَ: ahdini bozarsa | فَإِنَّمَا: şüphesiz | يَنْكُثُ: bozmuş olur | عَلَىٰ: aleyhine | نَفْسِهِ: kendi | وَمَنْ: ve kim | أَوْفَىٰ: tutarsa | بِمَا: | عَاهَدَ: verdiği sözü | عَلَيْهُ: O'na | اللَّهَ: Allah | فَسَيُؤْتِيهِ: ona verecektir | أَجْرًا: bir mükafat | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | يبايعونك YBEYAWNK sana bi'at eden(ler) | إنما ÎNME gerçekte | يبايعون YBEYAWN bi'at etmektedirler | الله ELLH Allah'a | يد YD̃ eli | الله ELLH Allah'ın | فوق FWG üzerindedir | أيديهم ÊYD̃YHM onların ellerinin | فمن FMN o halde kim | نكث NKS̃ ahdini bozarsa | فإنما FÎNME şüphesiz | ينكث YNKS̃ bozmuş olur | على AL aleyhine | نفسه NFSH kendi | ومن WMN ve kim | أوفى ÊWF tutarsa | بما BME | عاهد AEHD̃ verdiği sözü | عليه ALYH O'na | الله ELLH Allah | فسيؤتيه FSYÙTYH ona verecektir | أجرا ÊCRE bir mükafat | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | yubāyiǔneke: sana bi'at eden(ler) | innemā: gerçekte | yubāyiǔne: bi'at etmektedirler | llahe: Allah'a | yedu: eli | llahi: Allah'ın | fevḳa: üzerindedir | eydīhim: onların ellerinin | femen: o halde kim | nekeṧe: ahdini bozarsa | feinnemā: şüphesiz | yenkuṧu: bozmuş olur | ǎlā: aleyhine | nefsihi: kendi | ve men: ve kim | evfā: tutarsa | bimā: | ǎāhede: verdiği sözü | ǎleyhu: O'na | llahe: Allah | feseyu'tīhi: ona verecektir | ecran: bir mükafat | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | YBEYAWNK: sana bi'at eden(ler) | ÎNME: gerçekte | YBEYAWN: bi'at etmektedirler | ELLH: Allah'a | YD̃: eli | ELLH: Allah'ın | FWG: üzerindedir | ÊYD̃YHM: onların ellerinin | FMN: o halde kim | NKS̃: ahdini bozarsa | FÎNME: şüphesiz | YNKS̃: bozmuş olur | AL: aleyhine | NFSH: kendi | WMN: ve kim | ÊWF: tutarsa | BME: | AEHD̃: verdiği sözü | ALYH: O'na | ELLH: Allah | FSYÙTYH: ona verecektir | ÊCRE: bir mükafat | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki seninle bîatlaşanlar, ancak Allah'la bîatlaşmışlardır, Allah'ın eli, onların ellerinin üstündedir; artık kim dönerse zararı kendi nefsinedir ve kim Allah'la ahitleştiği şeyde durursa ona, yakında büyük bir ecir verilecektir.
Adem Uğur : Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
Ahmed Hulusi : Gerçektir ki (Rasûlüm) sana biat edenler (el tutuşup bağlılık sözü verenler) Allâh'a biat etmişlerdir ve Allâh'ın EL'i onların elleri üzerindedir (Biat edenlerin elleri üstünde Allâh'ın eli tedbir eder)! Kim sözünü bozarsa sadece kendi nefsi aleyhine bozmuş olur; kim Allâh ahdinde bağlılık gösterirse, ona da büyük ecir verir!
Ahmet Tekin : Sana biat edenler, sosyal ve siyasî sözleşme yapanlar, reylerini açıkça belirtenler, sözleşmelerini yenileyenler, kesinlikle Allah’a biat ediyorlar. Onların bizzat sosyal ve siyasî sözleşmeye katılmaları ve sözleşmelerini yenilemeleri sebebiyle, Allah’ın eli de biat sırasında onların ellerinin üstündedir, onlarla beraberdir, onları sayısız imkânlara ve nimetlere, karşı konulmaz güce kavuşturacak ve koruyacaktır. Kim Allah’a ve Rasûlüne verdiği ahdi, sözü bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a olan ahdine, sözüne, taahhüdüne bağlı kalırsa, Allah ona büyük mükâfatlar verecektir.
Ahmet Varol : Sana bey'at edenler gerçekte Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirirse ona (Allah) büyük bir ecir verecektir.
Ali Bulaç : Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Hudeybiye gününde Rıdvan biatı ile) gerçekten sana biat edenler, (ölünceye kadar emrine bağlılık ve teslimiyyet sözü verenler), ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın kuvvet ve yardımı, o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Onun için kim (biatından, verdiği sözden) cayarsa, ancak kendi aleyhine caymış olur. (Bunun cezası kendine aittir). Kim de Allah’a söz verdiği şeyi yerine getirirse, Allah da ona (yarın kıyamette) büyük bir mükâfat verecektir.
Bekir Sadak : suphesiz sana bas egerek ellerini verenler, Allah'a bas egip el vermis sayilirlar. Allah'in eli onlarin ellerinin ustundedir. Verdigi bu sozden donen, ancak kendi aleyhine donmus olur. Allah'a verdigi sozu yerine getirene, Allah buyuk ecir verecektir.*
Celal Yıldırım : (Ey Peygamber!) Şüphesiz ki sana bîat (bey'at) edenler, ancak Allah'a bîat ediyorlardır. Allah'ın eli (kudret ve rahmeti) onların ellerinin üstündedir. Artık kim verdiği sözü bozarsa, ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a karşı verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
Diyanet İşleri : Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler (biat edenler), Allah'a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük ecir verecektir.
Diyanet Vakfi : Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
Edip Yüksel : Sana bağlılık sözü verenler, ALLAH'a bağlılık sözü vermişlerdir. ALLAH'ın eli onların elleri üzerindedir. Kim sözünü bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. ALLAH'a verdiği sözü yerine getirene ise büyük bir ödül vereceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her halde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli (kudreti) onların elleri üstündedir. Onun için her kim cayarsa yalnızca kendi aleyhine caymış olur. Her kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse O da ona yarın büyük bir mükafat verecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde sana biy'at edenler mahzâ Allaha biy'at ederler, Allahın eli onların elinin üstündedir, onun için her kim cayarsa sırf kendi aleyhine cayar, her kim de Allaha ahid verdiği şeyi iyfâ ederse o da ona yarın bir ecri azîm verecektir
Fizilal-il Kuran : Sana biat edenler, Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir.
Gültekin Onan : Şüphesiz sana biat edenler ancak Tanrı'ya biat etmişlerdir. Tanrı'nın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Tanrı'ya verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz sana bağlılık yemini eden şu kimseler, gerçekte Allah'a bağlılık yemini etmektedirler. Allah'ın gücü; nimetleri, yardımları onların güçlerinin; yardımlarının, hizmetlerinin üzerindedir. O nedenle kim sözünden dönerse, artık sadece kendisi aleyhine olmak üzere dönmüştür. Kim de Allah'a verdiği söze vefa gösterirse, Allah ona hemen büyük bir ödül verecektir. "
Hasan Basri Çantay : Gerçek, sana bîat edenler ancak Allaha bîat etmiş olurlar. Allahın eli onların elleri üstündedir. Şu halde kim (bu bağı) çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah ile sözleşdiği şey'e vefa (onun hükmünü îfâ) ederse O da ona büyük bir ecir verecekdir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki sana bîat edenler, ancak Allah’a bîat etmektedirler. Allah’ın (kudret)eli onların (sana bîat eden) ellerinin üzerindedir. Artık kim (bîatını) bozarsa, o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a, hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse, bunun üzerine (Allah) ona yakında (pek) büyük bir mükâfât verecektir.
İbni Kesir : Muhakkak ki sana bi'at edenler; ancak Allah'a bi'at etmektedirler. Allah' ın eli onların elleri üstündedir. Onun için kim, ahdini çözerse; ancak kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse; ona da Allah büyük bir ecir verecektir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki onlar, sana tâbî oldukları zaman Allah'a tâbî olurlar. Onların ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan) Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim (ahdini) bozarsa, o taktirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar (Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür). Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse (yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse), o zaman ona en büyük mükâfat (ecir) verilecektir (cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir).
Muhammed Esed : Sana bağlılıklarını bildirenler, Allah'a bağlılıklarını göstermiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. O halde, kim ahdini bozarsa yalnızca kendi aleyhine bozmuş olur ve kim Allah'a karşı taahhüdüne uyarsa (Allah) ona büyük bir ödül ihsan edecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok, sana bîat edenler, muhakkak ki, Allah'a bîat ederler. Allah'ın yed'i onların ellerinin üstündedir. Artık kim (ahdini) bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur ve her kim de Allah ile üzerine muâhedede bulunduğu şeyi yerine getirirse ona da (Allah Teâlâ) büyük bir mükâfaat verecektir.
Ömer Öngüt : Resulüm! Sana biât edenler, ancak Allah'a biât etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. O halde kim bu ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir ecir verecektir.
Şaban Piriş : Sana bey’at edenler, ancak Allah’a bey’at etmişlerdir. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdinden dönerse kendi aleyhinedir. Kim de verdiği söze bağlı kalırsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.
Suat Yıldırım : Sana biat edenler, gerçekte Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah’a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükâfat verir.
Süleyman Ateş : Sana bi'at edenler (İslâm uğrunda ölünceye kadar savaşmak üzere sana söz verenler), gerçekte Allah'a bi'at etmektedirler. Allâh'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allâh ona büyük bir mükâfât verecektir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a karşı verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir.
Ümit Şimşek : Sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Ahdini bozan, kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözü tutan kimseye ise Allah büyük bir ödül verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : O seninle el tutuşup sözleşenler var ya, onlar gerçekte Allah ile bey'atleşiyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözde vefalı davranırsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}