» 48 / Fetih  11:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سَيَقُولُ (SYGWL) = seyeḳūlu : diyecekler ki
2. لَكَ (LK) = leke : sana
3. الْمُخَلَّفُونَ (ELMḢLFWN) = l-muḣallefūne : geri bırakılanlar
4. مِنَ (MN) = mine : -dan
5. الْأَعْرَابِ (ELÊAREB) = l-eǎ'rābi : Araplar-
6. شَغَلَتْنَا (ŞĞLTNE) = şeğaletnā : bizi alıkoydu
7. أَمْوَالُنَا (ÊMWELNE) = emvālunā : mallarımız
8. وَأَهْلُونَا (WÊHLWNE) = ve ehlūnā : ve çocuklarımız
9. فَاسْتَغْفِرْ (FESTĞFR) = festeğfir : mağfiret dile
10. لَنَا (LNE) = lenā : bizim için
11. يَقُولُونَ (YGWLWN) = yeḳūlūne : onlar söylüyorlar
12. بِأَلْسِنَتِهِمْ (BÊLSNTHM) = bielsinetihim : dilleriyle
13. مَا (ME) = mā : bir şeyi
14. لَيْسَ (LYS) = leyse : olmayan
15. فِي (FY) = fī :
16. قُلُوبِهِمْ (GLWBHM) = ḳulūbihim : kalblerinde
17. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
18. فَمَنْ (FMN) = femen : kim?
19. يَمْلِكُ (YMLK) = yemliku : engel olabilir
20. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
21. مِنَ (MN) = mine : karşı
22. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
23. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : herhangi bir şeyle
24. إِنْ (ÎN) = in : eğer
25. أَرَادَ (ÊRED̃) = erāde : istese
26. بِكُمْ (BKM) = bikum : size
27. ضَرًّا (ŽRE) = Derran : bir zarar vermek
28. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
29. أَرَادَ (ÊRED̃) = erāde : istese
30. بِكُمْ (BKM) = bikum : size
31. نَفْعًا (NFAE) = nef'ǎn : bir yarar vermek
32. بَلْ (BL) = bel : hayır
33. كَانَ (KEN) = kāne :
34. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
35. بِمَا (BME) = bimā : olduklarınızı
36. تَعْمَلُونَ (TAMLWN) = teǎ'melūne : yapıyor(lar)
37. خَبِيرًا (ḢBYRE) = ḣabīran : haber almaktadır
diyecekler ki | sana | geri bırakılanlar | -dan | Araplar- | bizi alıkoydu | mallarımız | ve çocuklarımız | mağfiret dile | bizim için | onlar söylüyorlar | dilleriyle | bir şeyi | olmayan | | kalblerinde | de ki | kim? | engel olabilir | sizin için | karşı | Allah'a | herhangi bir şeyle | eğer | istese | size | bir zarar vermek | yahut | istese | size | bir yarar vermek | hayır | | Allah | olduklarınızı | yapıyor(lar) | haber almaktadır |

[GWL] [] [ḢLF] [] [ARB] [ŞĞL] [MWL] [EHL] [ĞFR] [] [GWL] [LSN] [] [LYS] [] [GLB] [GWL] [] [MLK] [] [] [] [ŞYE] [] [RWD̃] [] [ŽRR] [] [RWD̃] [] [NFA] [] [KWN] [] [] [AML] [ḢBR]
SYGWL LK ELMḢLFWN MN ELÊAREB ŞĞLTNE ÊMWELNE WÊHLWNE FESTĞFR LNE YGWLWN BÊLSNTHM ME LYS FY GLWBHM GL FMN YMLK LKM MN ELLH ŞYÙE ÎN ÊRED̃ BKM ŽRE ÊW ÊRED̃ BKM NFAE BL KEN ELLH BME TAMLWN ḢBYRE

seyeḳūlu leke l-muḣallefūne mine l-eǎ'rābi şeğaletnā emvālunā ve ehlūnā festeğfir lenā yeḳūlūne bielsinetihim leyse ḳulūbihim ḳul femen yemliku lekum mine llahi şey'en in erāde bikum Derran ev erāde bikum nef'ǎn bel kāne llahu bimā teǎ'melūne ḣabīran
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سيقول ق و ل | GWL SYGWL seyeḳūlu diyecekler ki Will say
لك | LK leke sana to you
المخلفون خ ل ف | ḢLF ELMḢLFWN l-muḣallefūne geri bırakılanlar those who remained behind
من | MN mine -dan of
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi Araplar- the Bedouins,
شغلتنا ش غ ل | ŞĞL ŞĞLTNE şeğaletnā bizi alıkoydu """Kept us busy"
أموالنا م و ل | MWL ÊMWELNE emvālunā mallarımız our properties
وأهلونا ا ه ل | EHL WÊHLWNE ve ehlūnā ve çocuklarımız and our families,
فاستغفر غ ف ر | ĞFR FESTĞFR festeğfir mağfiret dile so ask forgiveness
لنا | LNE lenā bizim için "for us."""
يقولون ق و ل | GWL YGWLWN yeḳūlūne onlar söylüyorlar They say
بألسنتهم ل س ن | LSN BÊLSNTHM bielsinetihim dilleriyle with their tongues
ما | ME bir şeyi what
ليس ل ي س | LYS LYS leyse olmayan is not
في | FY in
قلوبهم ق ل ب | GLB GLWBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts.
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
فمن | FMN femen kim? """Then who"
يملك م ل ك | MLK YMLK yemliku engel olabilir has power
لكم | LKM lekum sizin için for you
من | MN mine karşı against
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en herhangi bir şeyle (in) anything,
إن | ÎN in eğer if
أراد ر و د | RWD̃ ÊRED̃ erāde istese He intends
بكم | BKM bikum size for you
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran bir zarar vermek harm
أو | ÊW ev yahut or
أراد ر و د | RWD̃ ÊRED̃ erāde istese He intends
بكم | BKM bikum size for you
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn bir yarar vermek a benefit?
بل | BL bel hayır Nay,
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
الله | ELLH llahu Allah Allah
بما | BME bimā olduklarınızı of what
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yapıyor(lar) you do
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber almaktadır All-Aware.

48:11 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

diyecekler ki | sana | geri bırakılanlar | -dan | Araplar- | bizi alıkoydu | mallarımız | ve çocuklarımız | mağfiret dile | bizim için | onlar söylüyorlar | dilleriyle | bir şeyi | olmayan | | kalblerinde | de ki | kim? | engel olabilir | sizin için | karşı | Allah'a | herhangi bir şeyle | eğer | istese | size | bir zarar vermek | yahut | istese | size | bir yarar vermek | hayır | | Allah | olduklarınızı | yapıyor(lar) | haber almaktadır |

[GWL] [] [ḢLF] [] [ARB] [ŞĞL] [MWL] [EHL] [ĞFR] [] [GWL] [LSN] [] [LYS] [] [GLB] [GWL] [] [MLK] [] [] [] [ŞYE] [] [RWD̃] [] [ŽRR] [] [RWD̃] [] [NFA] [] [KWN] [] [] [AML] [ḢBR]
SYGWL LK ELMḢLFWN MN ELÊAREB ŞĞLTNE ÊMWELNE WÊHLWNE FESTĞFR LNE YGWLWN BÊLSNTHM ME LYS FY GLWBHM GL FMN YMLK LKM MN ELLH ŞYÙE ÎN ÊRED̃ BKM ŽRE ÊW ÊRED̃ BKM NFAE BL KEN ELLH BME TAMLWN ḢBYRE

seyeḳūlu leke l-muḣallefūne mine l-eǎ'rābi şeğaletnā emvālunā ve ehlūnā festeğfir lenā yeḳūlūne bielsinetihim leyse ḳulūbihim ḳul femen yemliku lekum mine llahi şey'en in erāde bikum Derran ev erāde bikum nef'ǎn bel kāne llahu bimā teǎ'melūne ḣabīran
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا

[ق و ل] [] [خ ل ف] [] [ع ر ب] [ش غ ل] [م و ل] [ا ه ل] [غ ف ر] [] [ق و ل] [ل س ن] [] [ل ي س] [] [ق ل ب] [ق و ل] [] [م ل ك] [] [] [] [ش ي ا] [] [ر و د] [] [ض ر ر] [] [ر و د] [] [ن ف ع] [] [ك و ن] [] [] [ع م ل] [خ ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سيقول ق و ل | GWL SYGWL seyeḳūlu diyecekler ki Will say
Sin,Ye,Gaf,Vav,Lam,
60,10,100,6,30,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
حرف استقبال
فعل مضارع
لك | LK leke sana to you
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
المخلفون خ ل ف | ḢLF ELMḢLFWN l-muḣallefūne geri bırakılanlar those who remained behind
Elif,Lam,Mim,Hı,Lam,Fe,Vav,Nun,
1,30,40,600,30,80,6,50,
N – nominative masculine plural (form II) passive participle
اسم مرفوع
من | MN mine -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأعراب ع ر ب | ARB ELÊAREB l-eǎ'rābi Araplar- the Bedouins,
Elif,Lam,,Ayn,Re,Elif,Be,
1,30,,70,200,1,2,
"N – genitive masculine plural noun → Bedouin"
اسم مجرور
شغلتنا ش غ ل | ŞĞL ŞĞLTNE şeğaletnā bizi alıkoydu """Kept us busy"
Şın,Ğayn,Lam,Te,Nun,Elif,
300,1000,30,400,50,1,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أموالنا م و ل | MWL ÊMWELNE emvālunā mallarımız our properties
,Mim,Vav,Elif,Lam,Nun,Elif,
,40,6,1,30,50,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأهلونا ا ه ل | EHL WÊHLWNE ve ehlūnā ve çocuklarımız and our families,
Vav,,He,Lam,Vav,Nun,Elif,
6,,5,30,6,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاستغفر غ ف ر | ĞFR FESTĞFR festeğfir mağfiret dile so ask forgiveness
Fe,Elif,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,
80,1,60,400,1000,80,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular (form X) imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
لنا | LNE lenā bizim için "for us."""
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
يقولون ق و ل | GWL YGWLWN yeḳūlūne onlar söylüyorlar They say
Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
10,100,6,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بألسنتهم ل س ن | LSN BÊLSNTHM bielsinetihim dilleriyle with their tongues
Be,,Lam,Sin,Nun,Te,He,Mim,
2,,30,60,50,400,5,40,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun → Tongue
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME bir şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ليس ل ي س | LYS LYS leyse olmayan is not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLWBHM ḳulūbihim kalblerinde their hearts.
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فمن | FMN femen kim? """Then who"
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الفاء استئنافية
اسم موصول
يملك م ل ك | MLK YMLK yemliku engel olabilir has power
Ye,Mim,Lam,Kef,
10,40,30,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine karşı against
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en herhangi bir şeyle (in) anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
أراد ر و د | RWD̃ ÊRED̃ erāde istese He intends
,Re,Elif,Dal,
,200,1,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
بكم | BKM bikum size for you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran bir zarar vermek harm
Dad,Re,Elif,
800,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أراد ر و د | RWD̃ ÊRED̃ erāde istese He intends
,Re,Elif,Dal,
,200,1,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
بكم | BKM bikum size for you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn bir yarar vermek a benefit?
Nun,Fe,Ayn,Elif,
50,80,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
بل | BL bel hayır Nay,
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بما | BME bimā olduklarınızı of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yapıyor(lar) you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber almaktadır All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,Elif,
600,2,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سَيَقُولُ: diyecekler ki | لَكَ: sana | الْمُخَلَّفُونَ: geri bırakılanlar | مِنَ: -dan | الْأَعْرَابِ: Araplar- | شَغَلَتْنَا: bizi alıkoydu | أَمْوَالُنَا: mallarımız | وَأَهْلُونَا: ve çocuklarımız | فَاسْتَغْفِرْ: mağfiret dile | لَنَا: bizim için | يَقُولُونَ: onlar söylüyorlar | بِأَلْسِنَتِهِمْ: dilleriyle | مَا: bir şeyi | لَيْسَ: olmayan | فِي: | قُلُوبِهِمْ: kalblerinde | قُلْ: de ki | فَمَنْ: kim? | يَمْلِكُ: engel olabilir | لَكُمْ: sizin için | مِنَ: karşı | اللَّهِ: Allah'a | شَيْئًا: herhangi bir şeyle | إِنْ: eğer | أَرَادَ: istese | بِكُمْ: size | ضَرًّا: bir zarar vermek | أَوْ: yahut | أَرَادَ: istese | بِكُمْ: size | نَفْعًا: bir yarar vermek | بَلْ: hayır | كَانَ: | اللَّهُ: Allah | بِمَا: olduklarınızı | تَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) | خَبِيرًا: haber almaktadır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سيقول SYGWL diyecekler ki | لك LK sana | المخلفون ELMḢLFWN geri bırakılanlar | من MN -dan | الأعراب ELÊAREB Araplar- | شغلتنا ŞĞLTNE bizi alıkoydu | أموالنا ÊMWELNE mallarımız | وأهلونا WÊHLWNE ve çocuklarımız | فاستغفر FESTĞFR mağfiret dile | لنا LNE bizim için | يقولون YGWLWN onlar söylüyorlar | بألسنتهم BÊLSNTHM dilleriyle | ما ME bir şeyi | ليس LYS olmayan | في FY | قلوبهم GLWBHM kalblerinde | قل GL de ki | فمن FMN kim? | يملك YMLK engel olabilir | لكم LKM sizin için | من MN karşı | الله ELLH Allah'a | شيئا ŞYÙE herhangi bir şeyle | إن ÎN eğer | أراد ÊRED̃ istese | بكم BKM size | ضرا ŽRE bir zarar vermek | أو ÊW yahut | أراد ÊRED̃ istese | بكم BKM size | نفعا NFAE bir yarar vermek | بل BL hayır | كان KEN | الله ELLH Allah | بما BME olduklarınızı | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) | خبيرا ḢBYRE haber almaktadır |
Kırık Meal (Okunuş) : |seyeḳūlu: diyecekler ki | leke: sana | l-muḣallefūne: geri bırakılanlar | mine: -dan | l-eǎ'rābi: Araplar- | şeğaletnā: bizi alıkoydu | emvālunā: mallarımız | ve ehlūnā: ve çocuklarımız | festeğfir: mağfiret dile | lenā: bizim için | yeḳūlūne: onlar söylüyorlar | bielsinetihim: dilleriyle | : bir şeyi | leyse: olmayan | : | ḳulūbihim: kalblerinde | ḳul: de ki | femen: kim? | yemliku: engel olabilir | lekum: sizin için | mine: karşı | llahi: Allah'a | şey'en: herhangi bir şeyle | in: eğer | erāde: istese | bikum: size | Derran: bir zarar vermek | ev: yahut | erāde: istese | bikum: size | nef'ǎn: bir yarar vermek | bel: hayır | kāne: | llahu: Allah | bimā: olduklarınızı | teǎ'melūne: yapıyor(lar) | ḣabīran: haber almaktadır |
Kırık Meal (Transcript) : |SYGWL: diyecekler ki | LK: sana | ELMḢLFWN: geri bırakılanlar | MN: -dan | ELÊAREB: Araplar- | ŞĞLTNE: bizi alıkoydu | ÊMWELNE: mallarımız | WÊHLWNE: ve çocuklarımız | FESTĞFR: mağfiret dile | LNE: bizim için | YGWLWN: onlar söylüyorlar | BÊLSNTHM: dilleriyle | ME: bir şeyi | LYS: olmayan | FY: | GLWBHM: kalblerinde | GL: de ki | FMN: kim? | YMLK: engel olabilir | LKM: sizin için | MN: karşı | ELLH: Allah'a | ŞYÙE: herhangi bir şeyle | ÎN: eğer | ÊRED̃: istese | BKM: size | ŽRE: bir zarar vermek | ÊW: yahut | ÊRED̃: istese | BKM: size | NFAE: bir yarar vermek | BL: hayır | KEN: | ELLH: Allah | BME: olduklarınızı | TAMLWN: yapıyor(lar) | ḢBYRE: haber almaktadır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevilerden geri kalanlar, diyecekler ki sana: Bizi mallarımız ve çoluğumuz çocuğumuz oyaladı, artık sen, yarlıganma dile bize; gönüllerinde olmayanı dilleriyle söylerler; de ki: Gerçekten de size bir zarar eriştirmek isterse, yahut bir fayda vermek dilerse Allah'tan, herhangi bir sûretle ona âit birşeyi kim giderebilir? Hayır; Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Adem Uğur : Bedevîlerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile." Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Bedevîlerden geri bırakılanlar: "Bizi mallarımız ve çoluk çocuğumuz meşgul etti; bizim için mağfiret dile" diyecekler. . . Onlar gerçekte, öyle düşünmediklerini dillendiriyorlar! De ki: "Sizde bir zarar açığa çıkarmayı irade ederse ya da sizde bir fayda oluşturmayı irade ederse; kim Allâh'ın istediğine karşı koyabilir?". . . Hayır, Allâh yaptıklarınızdan (yaratanı olarak) haberdardır.
Ahmet Tekin : Yakında, savaşa giden orduya katılmayıp cephe gerisinde kalan Bedevî Araplardan bazıları, sana: 'Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu, bizi meşgul etti. Allah’tan bizim bağışlanmamızı, koruma kalkanına alınmanızı dile.' diyecekler. Onlar kalplerinde, akıllarında olmayanı, dilleriyle söylüyorlar. 'Allah, size bir zarar gelmesini dilerse, veya bir fayda elde etmenizi isterse, O’na karşı kimin birşey yapmaya gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.' de.
Ahmet Varol : Bedevilerden geride bırakılanlar sana diyecekler ki: 'Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bundan dolayı bizim için bağışlanma dile!' Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki: 'Allah eğer size bir zarar dilerse veya bir yarar dilerse O'na karşı sizin için kim ne yapabilir? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'
Ali Bulaç : Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: "Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile." Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır."
Ali Fikri Yavuz : (Henüz iman kalblerinde yerleşmemiş olduğundan Hudeybiye seferinden) geri kalan bazı Bedevî’ler sana şöyle diyeceklerdir: “- Mallarımız ve ailelerimiz bizi, (seninle Hudeybiye seferine çıkmaktan) alıkoydu. Onun için bize mağfiret dile.” Onlar, kalblerinde olmıyan şeyi ağızlarıyla söyliyecekler. (Ey Rasûlüm, sen onlara) de ki:”- Eğer Allah size bir zarar dilerse, yahud size bir fayda dilerse, artık onun dilemesinden sizi kim koruyabilir? Doğrusu Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar bulunuyor.
Bekir Sadak : Bedevilerin savastan geri kalmis olanlari, sana: «Bizi mallarimiz ve ailelerimiz alikoydu. Allah'tan bizim bagislanmamizi dile» diyecekler. Dilleriyle, gonullerinde bulunmayani soylerler; de ki: «Allah size bir zarar gelmesini dilerse, yahut bir fayda elde etmenizi dilerse, O'na karsi kimin gucu bir seye yeter? Kaldi ki, Allah yaptiklarinizdan haberdardir.»
Celal Yıldırım : Bedevilerden (savaşa katılmayıp) geri kalanlar ise, «bizi mallarımız ve ailemiz oyaladı. Bizim için bağışlanma dile..» diyecekler. Onlar kalblerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Eğer Allah sizi bir zarara uğratmayı dilerse veya size bir yarar sağlamak isterse, O'na karşı kim bir şey yapmaya güç bulabilir ? Elbette Allah yaptıklarınızdan haberlidir.
Diyanet İşleri : Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
Diyanet İşleri (eski) : Bedevilerin savaştan geri kalmış olanları, sana: 'Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile' diyecekler. Dilleriyle, gönüllerinde bulunmayanı söylerler; de ki: 'Allah size bir zarar gelmesini dilerse, yahut bir fayda elde etmenizi dilerse, O'na karşı kimin gücü bir şeye yeter? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'
Diyanet Vakfi : Bedevîlerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: «Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile.» Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : Araplardan geride kalanlar, 'Paralarımız ve çoluk çocuğumuz bizi alıkoydu, bizim için bağışlanma dile,' diyeceklerdir. Onlar gönüllerindekini değil, dilleriyle söylerler. De ki, 'Sizin için bir zarar veya yarar dilerse ALLAH'ın bu dileğine kim engel olabilir?' Oysa ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : yakında a'râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, «Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile.» Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bedevilerden (savaştan) geri bırakılanlar yakında sana: «Bizleri mallarımız ve ailelerimiz oyaladı, onun için bize bağışlama dile!» diyeceklerdir. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söyleyecekler. De ki: «Eğer Allah sizi bir zarara uğratmayı dilerse veya size bir yarar sağlamayı dilerse Allah'a karşı kim birşey yapabilir? Doğrusu Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Yakında diyecek sana o a'rabîlerden geri bırakılanlar ki: «bizleri mallarımız ve âilelerimiz oyaladı, onun için bize istiğfar ediver!» Kalblerinde olmıyan şey'i ağızlariyle söyliyecekler, de ki şimdi hakkınızda Allahdan kim bir şey'e mâlik olabilir eğer size bir zarar irâde buyurur yâhud bir menfeat irâde buyurursa? Doğrusu Allah ne yapıyorduğunuza habir bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Bedevilerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki «Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile». Onlar kalblerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: «Allah size bir zarar vermek dilemiş, yahut size bir fayda vermek istemiş olsa Allah'ın, sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır hiç kimse engel olamaz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.»
Gültekin Onan : Bedevilerden geride bırakılanlar sana diyecekler ki: "Bizi mallarımız ve ehlimiz (ailelerimiz) meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile." Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "Şimdi Tanrı, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Tanrı'ya karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Tanrı yaptıklarınızı haber alandır."
Hakkı Yılmaz : "Bedevi Araplardan geri bırakılmış; sizinle gelmemiş olanlar, sana yakında, “Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti/alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile” diyeceklerdir. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah, size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” "
Hasan Basri Çantay : Bedevilerden geri bırakılanlar yakında sana «Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Onun için bizim yarlığanmamızı isteyiver» diyecekler. Onlar kalblerinde olmayan şey'i dilleriyle söylerler. Sen de ki: «Allah size bir zarar diler, yahud size bir fâide dilerse Allah (ın meşiyyetinden ve kazaasından) her hangi bir şeyle sizi kim men'edebilir? Hayır, Allah yapmakda olduğunuz her şeyden hakkıyle haberdârdır».
Hayrat Neşriyat : Bedevîlerden geri bırakılanlar, sana: 'Bizi (bu sefere iştirâk etmekten) mallarımız ve âilelerimiz alıkoydu; bu yüzden bizim için (Allah’dan) mağfiret dile!' diyecektir. (Onlar)dilleriyle, kalblerinde olmayanı söylüyorlar. De ki: 'Eğer (Allah) size bir zarar (dokundurmak)ister veya size bir fayda (vermek) dilerse, sizin için Allah’dan (gelecek) bir şeye (karşı, onu def' edecek bir güce) kim mâlik olabilir? Hayır! Allah, yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır.'
İbni Kesir : Bedevilerden geri bırakılanlar sana diyeceklerdir ki: Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Kalblerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki: Allah, size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse; O'na karşı kim engel olabilir? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır.
İskender Evrenosoğlu : Araplardan muhallefunlar (geride kalanlar), sana: “Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile.” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı dilleri ile söylüyorlar. De ki: “Eğer Allah, size bir zarar veya fayda dilerse, bu taktirde sizin için Allah'tan (gelen) bir şeye kim mani olabilir (fayda veya zararı önleyebilir)? Hayır (öyle değil), Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.”
Muhammed Esed : Geride kalan bedeviler sana: "Mallarımız ve ailelerimiz(e bakma mecburiyeti) bizi (gelmekten) alıkoydu; öyleyse (ey Muhammed,) Allah'tan bizim için mağfiret dile!" diyecekler. (Böylece) onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dile getiriyorlar. De ki: "Allah size bir zarar vermek veya yarar sağlamak isterse, kim Allah'ın istediği bir şeyi geri çevirebilir? Hayır, (kimse çeviremez) ama Allah yaptıklarınızdan tamamiyle haberdardır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Bedevilerden geri bırakılmış olanlar, sana diyeceklerdir ki, «Bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı, artık bizim için mağfiret dile.» Onlar kalblerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. De ki: «Eğer sizin hakkınızda bir zarar dilerse veya sizin hakkınızda bir menfaat murad ederse artık sizin için Allah'tan bir şeye kim mâlik olabilir? Doğrusu Allah Teâlâ işlediğiniz şeyden bihakkın haberdardır.»
Ömer Öngüt : Bedevilerden geri kalmış olanlar yakında sana gelip: "Mallarımız ve âilelerimiz bizi alıkoydu (da gelemedik). Allah'tan bizim için bağışlanmamızı dile!" diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleri ile söylerler. Resulüm! De ki: "Allah size bir zarar gelmesini isterse veya bir fayda elde etmenizi isterse, O'na karşı sizin için kim ne yapabilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır. "
Şaban Piriş : Geride kalan bedeviler, sana: -Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bizim için bağışlanma dile diyeceklerdir. Kalblerinde olmayanı dilleri ile söylüyorlar. De ki: Eğer Allah, size bir zarar veya fayda vermek isterse kim sizin için bir şeye sahip olabilir? Oysa hayır, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.
Suat Yıldırım : (Hudeybiye seferine katılmayıp) kaçak durumda geri kalan bedevîler sana gelip: "Bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah’tan af dile!" derler. Onlar aslında, dilleriyle, kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki: Şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim O’na karşı koyup engelleyebilir? Hayır! İş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah her şeyden haberdar olduğu gibi sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebebinden de haberdardır.
Süleyman Ateş : Göçebe Araplardan geri bırakılanlar, sana diyecekler ki: "Mallarımız ve çocuklarımız bizi, (seninle beraber gelmekten) alıkoydu. Bizim için mağfiret dile." Onlar, dilleriyle kalblerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. De ki: "Allâh size bir zarar vermek istemiş, yahut size bir yarar vermek istemiş olsa Allâh'ın, sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır, Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır."
Tefhim-ul Kuran : Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: «Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile.» Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: «Şimdi Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah, yapmakta olduklarınızı haber alandır.»
Ümit Şimşek : Bedevîlerden geri kalmış olanlar sana gelip 'Mallarımız ve ailelerimiz bizi oyaladı; bizim için Allah'tan af dile' diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki: Allah sizin için bir zarar veya bir yarar murad etse, Ondan size gelecek olan şeyi kim engelleyebilir? Doğrusu, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bedevilerden, geri bırakılmış olanlar sana şöyle diyecekler: "Bizleri, mallarımız ve ailelerimiz oyaladı. O halde bizim için Allah'tan af dile." Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O'nun sizin için dilediğine kim engel olabilir?" Doğrusu şu ki, Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}