» 48 / Fetih  19:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَغَانِمَ (WMĞENM) = ve meğānime : ve ganimetler (bahşeyledi)
2. كَثِيرَةً (KS̃YRT) = keṧīraten : birçok
3. يَأْخُذُونَهَا (YÊḢZ̃WNHE) = ye'ḣuƶūnehā : alacakları
4. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. عَزِيزًا (AZYZE) = ǎzīzen : üstündür
7. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
ve ganimetler (bahşeyledi) | birçok | alacakları | ve | Allah | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[ĞNM] [KS̃R] [EḢZ̃] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
WMĞENM KS̃YRT YÊḢZ̃WNHE WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

ve meğānime keṧīraten ye'ḣuƶūnehā ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومغانم غ ن م | ĞNM WMĞENM ve meğānime ve ganimetler (bahşeyledi) And spoils of war
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīraten birçok much
يأخذونها ا خ ذ | EḢZ̃ YÊḢZ̃WNHE ye'ḣuƶūnehā alacakları "that they will take;"
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve and is
الله | ELLH llahu Allah Allah
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen üstündür All-Mighty,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

48:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve ganimetler (bahşeyledi) | birçok | alacakları | ve | Allah | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[ĞNM] [KS̃R] [EḢZ̃] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
WMĞENM KS̃YRT YÊḢZ̃WNHE WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

ve meğānime keṧīraten ye'ḣuƶūnehā ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

[غ ن م] [ك ث ر] [ا خ ذ ] [ك و ن] [] [ع ز ز] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومغانم غ ن م | ĞNM WMĞENM ve meğānime ve ganimetler (bahşeyledi) And spoils of war
Vav,Mim,Ğayn,Elif,Nun,Mim,
6,40,1000,1,50,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīraten birçok much
Kef,Se,Ye,Re,Te merbuta,
20,500,10,200,400,
ADJ – accusative feminine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
يأخذونها ا خ ذ | EḢZ̃ YÊḢZ̃WNHE ye'ḣuƶūnehā alacakları "that they will take;"
Ye,,Hı,Zel,Vav,Nun,He,Elif,
10,,600,700,6,50,5,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve and is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen üstündür All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,Elif,
70,7,10,7,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَغَانِمَ: ve ganimetler (bahşeyledi) | كَثِيرَةً: birçok | يَأْخُذُونَهَا: alacakları | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَزِيزًا: üstündür | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومغانم WMĞENM ve ganimetler (bahşeyledi) | كثيرة KS̃YRT birçok | يأخذونها YÊḢZ̃WNHE alacakları | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عزيزا AZYZE üstündür | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve meğānime: ve ganimetler (bahşeyledi) | keṧīraten: birçok | ye'ḣuƶūnehā: alacakları | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎzīzen: üstündür | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |WMĞENM: ve ganimetler (bahşeyledi) | KS̃YRT: birçok | YÊḢZ̃WNHE: alacakları | WKEN: ve | ELLH: Allah | AZYZE: üstündür | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve elde edecekleri birçok ganîmetleri ihsân etmiştir ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Onları, alacakları birçok ganimetlere de nail etti. . . Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Allah onları, elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Ve alacakları birçok ganimetler (bahşetmiştir). Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Bir de ele geçirecekleri (Hayber’deki) bir çok ganimetleri mükâfat verdi. Allah Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : (18-19) Allah inananlardan, agac altinda sana bas egerek el verirlerken, and olsun ki hosnut olmustur. Gonullerinde olani da bilmis, onlara guvenlik vermis, onlara yakin bir zafer ve ele gecirecekleri bol ganimetler bahsetmistir. Allah, guclu olandir, Hakim olandir.
Celal Yıldırım : (18-19) And olsun ki, Allah, o ağaç altında sana bey'at eden mü'minlerden razı oldu ; onların kalblerindekini (iyi niyet ve samimiyetlerini) bildi de bunun için üzerlerine güven ve sükûnet indirdi ve onlara çok yakın bir fethi (müyesser kılmakla başarıyı) ve ele geçirecekleri birçok ganimetleri lâyık gördü. Allah çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : (18-19) Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : (18-19) Allah inananlardan, ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, and olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah, güçlü olandır, Hakim olandır.
Diyanet Vakfi : Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Ek olarak, birçok ganimet ele geçirdiler. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve onları alacakları bir çok ganimetlerle de ödüllendirdi. Allah, çok güçlüdür. hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir çok da ganîmetleri ki onları alacaklar ve Allah bir azîz, hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Ve alacakları birçok ganimetleri de. Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : (18,19) Andolsun o ağacın altında sana bağlılık yemini ederlerken Allah, mü’minlerden razı olmuştur. İşte kalplerinde olanı bilmiş, onlara kalbi teskin eden, güven ve yatışma duygusu/ moral indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler ile ödüllendirmiştir. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : (18-19) Andolsun ki Allah mü'minlerden —seninle o ağacın altında bîat ederlerken— raazî olmuşdur da kalblerindeki bilerek üzerlerine kuvve-i ma'neviyyeyi indirmiş ve onları yakın bir feth ile ve alacakları bir çok ganimetlerle mükâfatlandırmadır. Allah mutlak gaalibdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ve alacakları birçok ganîmetlerle (de onları mükâfâtlandırdı). Çünki Allah, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Ve alacakları bol ganimetlerle. Allah; Aziz, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve pekçok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : ve elde edecekleri birçok savaş ganimeti (ile); çünkü Allah gerçekten kudret ve hikmet Sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve alacakları birçok ganîmetler ile de (mükâfaatlandırmıştır). Ve Allah Teâlâ mutlaka bir galib, bir hakîm bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : (18-19) Ağaç altında sana bey’at edenlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerindekini bildi de üzerlerine huzur indirdi ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri bir çok ganimetler vermiştir. Allah, güçlüdür, hakimdir.
Suat Yıldırım : (18-19) Gerçekten Allah, (Hudeybiye’de) o ağacın altında sana biat ettikleri zaman, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlâsı bildiği için üzerlerine sekîne, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allâh üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Onlara, elde edecekleri pek çok ganimet de nasip etti. Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve her işi hikmet iledir.
Yaşar Nuri Öztürk : Alacakları birçok ganimetler de nasip etmiştir. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}