» 48 / Fetih  20:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَعَدَكُمُ (WAD̃KM) = veǎdekumu : size va'detti
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. مَغَانِمَ (MĞENM) = meğānime : ganimetler
4. كَثِيرَةً (KS̃YRT) = keṧīraten : birçok
5. تَأْخُذُونَهَا (TÊḢZ̃WNHE) = te'ḣuƶūnehā : elde edeceğiniz
6. فَعَجَّلَ (FACL) = fe ǎccele : şimdilik verdi
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
8. هَٰذِهِ (HZ̃H) = hāƶihi : bunu (Hudeybiye Barışı)
9. وَكَفَّ (WKF) = ve keffe : ve çekti
10. أَيْدِيَ (ÊYD̃Y) = eydiye : ellerini
11. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
12. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : sizden
13. وَلِتَكُونَ (WLTKWN) = velitekūne : olsun diye
14. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir ibret
15. لِلْمُؤْمِنِينَ (LLMÙMNYN) = lilmu'minīne : inananlara
16. وَيَهْدِيَكُمْ (WYHD̃YKM) = ve yehdiyekum : ve sizi iletsin diye
17. صِرَاطًا (ṦREŦE) = SirāTen : yola
18. مُسْتَقِيمًا (MSTGYME) = musteḳīmen : dosdoğru
size va'detti | Allah | ganimetler | birçok | elde edeceğiniz | şimdilik verdi | size | bunu (Hudeybiye Barışı) | ve çekti | ellerini | insanların | sizden | olsun diye | bir ibret | inananlara | ve sizi iletsin diye | yola | dosdoğru |

[WAD̃] [] [ĞNM] [KS̃R] [EḢZ̃] [ACL] [] [] [KFF] [YD̃Y] [NWS] [] [KWN] [EYY] [EMN] [HD̃Y] [ṦRŦ] [GWM]
WAD̃KM ELLH MĞENM KS̃YRT TÊḢZ̃WNHE FACL LKM HZ̃H WKF ÊYD̃Y ELNES ANKM WLTKWN ËYT LLMÙMNYN WYHD̃YKM ṦREŦE MSTGYME

veǎdekumu llahu meğānime keṧīraten te'ḣuƶūnehā fe ǎccele lekum hāƶihi ve keffe eydiye n-nāsi ǎnkum velitekūne āyeten lilmu'minīne ve yehdiyekum SirāTen musteḳīmen
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعدكم و ع د | WAD̃ WAD̃KM veǎdekumu size va'detti Allah has promised you
الله | ELLH llahu Allah Allah has promised you
مغانم غ ن م | ĞNM MĞENM meğānime ganimetler spoils of war
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīraten birçok much
تأخذونها ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WNHE te'ḣuƶūnehā elde edeceğiniz that you will take it,
فعجل ع ج ل | ACL FACL fe ǎccele şimdilik verdi and He has hastened
لكم | LKM lekum size for you
هذه | HZ̃H hāƶihi bunu (Hudeybiye Barışı) this
وكف ك ف ف | KFF WKF ve keffe ve çekti and has withheld
أيدي ي د ي | YD̃Y ÊYD̃Y eydiye ellerini (the) hands
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you -
ولتكون ك و ن | KWN WLTKWN velitekūne olsun diye that it may be
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir ibret a sign
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne inananlara for the believers
ويهديكم ه د ي | HD̃Y WYHD̃YKM ve yehdiyekum ve sizi iletsin diye and He may guide you
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen yola (to the) Path
مستقيما ق و م | GWM MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight.

48:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

size va'detti | Allah | ganimetler | birçok | elde edeceğiniz | şimdilik verdi | size | bunu (Hudeybiye Barışı) | ve çekti | ellerini | insanların | sizden | olsun diye | bir ibret | inananlara | ve sizi iletsin diye | yola | dosdoğru |

[WAD̃] [] [ĞNM] [KS̃R] [EḢZ̃] [ACL] [] [] [KFF] [YD̃Y] [NWS] [] [KWN] [EYY] [EMN] [HD̃Y] [ṦRŦ] [GWM]
WAD̃KM ELLH MĞENM KS̃YRT TÊḢZ̃WNHE FACL LKM HZ̃H WKF ÊYD̃Y ELNES ANKM WLTKWN ËYT LLMÙMNYN WYHD̃YKM ṦREŦE MSTGYME

veǎdekumu llahu meğānime keṧīraten te'ḣuƶūnehā fe ǎccele lekum hāƶihi ve keffe eydiye n-nāsi ǎnkum velitekūne āyeten lilmu'minīne ve yehdiyekum SirāTen musteḳīmen
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما

[و ع د] [] [غ ن م] [ك ث ر] [ا خ ذ ] [ع ج ل] [] [] [ك ف ف] [ي د ي] [ن و س] [] [ك و ن] [ا ي ي] [ا م ن] [ه د ي] [ص ر ط] [ق و م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعدكم و ع د | WAD̃ WAD̃KM veǎdekumu size va'detti Allah has promised you
Vav,Ayn,Dal,Kef,Mim,
6,70,4,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah has promised you
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
مغانم غ ن م | ĞNM MĞENM meğānime ganimetler spoils of war
Mim,Ğayn,Elif,Nun,Mim,
40,1000,1,50,40,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīraten birçok much
Kef,Se,Ye,Re,Te merbuta,
20,500,10,200,400,
ADJ – accusative feminine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
تأخذونها ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WNHE te'ḣuƶūnehā elde edeceğiniz that you will take it,
Te,,Hı,Zel,Vav,Nun,He,Elif,
400,,600,700,6,50,5,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فعجل ع ج ل | ACL FACL fe ǎccele şimdilik verdi and He has hastened
Fe,Ayn,Cim,Lam,
80,70,3,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
هذه | HZ̃H hāƶihi bunu (Hudeybiye Barışı) this
He,Zel,He,
5,700,5,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
وكف ك ف ف | KFF WKF ve keffe ve çekti and has withheld
Vav,Kef,Fe,
6,20,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
أيدي ي د ي | YD̃Y ÊYD̃Y eydiye ellerini (the) hands
,Ye,Dal,Ye,
,10,4,10,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you -
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولتكون ك و ن | KWN WLTKWN velitekūne olsun diye that it may be
Vav,Lam,Te,Kef,Vav,Nun,
6,30,400,20,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir ibret a sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne inananlara for the believers
Lam,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
30,30,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
ويهديكم ه د ي | HD̃Y WYHD̃YKM ve yehdiyekum ve sizi iletsin diye and He may guide you
Vav,Ye,He,Dal,Ye,Kef,Mim,
6,10,5,4,10,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
صراطا ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦE SirāTen yola (to the) Path
Sad,Re,Elif,Tı,Elif,
90,200,1,9,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مستقيما ق و م | GWM MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,Elif,
40,60,400,100,10,40,1,
N – accusative masculine indefinite (form X) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَعَدَكُمُ: size va'detti | اللَّهُ: Allah | مَغَانِمَ: ganimetler | كَثِيرَةً: birçok | تَأْخُذُونَهَا: elde edeceğiniz | فَعَجَّلَ: şimdilik verdi | لَكُمْ: size | هَٰذِهِ: bunu (Hudeybiye Barışı) | وَكَفَّ: ve çekti | أَيْدِيَ: ellerini | النَّاسِ: insanların | عَنْكُمْ: sizden | وَلِتَكُونَ: olsun diye | ايَةً: bir ibret | لِلْمُؤْمِنِينَ: inananlara | وَيَهْدِيَكُمْ: ve sizi iletsin diye | صِرَاطًا: yola | مُسْتَقِيمًا: dosdoğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وعدكم WAD̃KM size va'detti | الله ELLH Allah | مغانم MĞENM ganimetler | كثيرة KS̃YRT birçok | تأخذونها TÊḢZ̃WNHE elde edeceğiniz | فعجل FACL şimdilik verdi | لكم LKM size | هذه HZ̃H bunu (Hudeybiye Barışı) | وكف WKF ve çekti | أيدي ÊYD̃Y ellerini | الناس ELNES insanların | عنكم ANKM sizden | ولتكون WLTKWN olsun diye | آية ËYT bir ibret | للمؤمنين LLMÙMNYN inananlara | ويهديكم WYHD̃YKM ve sizi iletsin diye | صراطا ṦREŦE yola | مستقيما MSTGYME dosdoğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |veǎdekumu: size va'detti | llahu: Allah | meğānime: ganimetler | keṧīraten: birçok | te'ḣuƶūnehā: elde edeceğiniz | fe ǎccele: şimdilik verdi | lekum: size | hāƶihi: bunu (Hudeybiye Barışı) | ve keffe: ve çekti | eydiye: ellerini | n-nāsi: insanların | ǎnkum: sizden | velitekūne: olsun diye | āyeten: bir ibret | lilmu'minīne: inananlara | ve yehdiyekum: ve sizi iletsin diye | SirāTen: yola | musteḳīmen: dosdoğru |
Kırık Meal (Transcript) : |WAD̃KM: size va'detti | ELLH: Allah | MĞENM: ganimetler | KS̃YRT: birçok | TÊḢZ̃WNHE: elde edeceğiniz | FACL: şimdilik verdi | LKM: size | HZ̃H: bunu (Hudeybiye Barışı) | WKF: ve çekti | ÊYD̃Y: ellerini | ELNES: insanların | ANKM: sizden | WLTKWN: olsun diye | ËYT: bir ibret | LLMÙMNYN: inananlara | WYHD̃YKM: ve sizi iletsin diye | ṦREŦE: yola | MSTGYME: dosdoğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganîmetler vaadetmiştir ve bunu çabuklamıştır ve inananlara bir delîl olsun ve size, doğru yolda başarı versin diye de insanların ellerini, sizden çekmiştir.
Adem Uğur : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.
Ahmed Hulusi : Allâh, size elde edeceğiniz birçok ganimetler vadetmiştir. . . Bunu da size pek çabuk verdi ve insanların ellerini sizden vazgeçirdi ki, bu iman edenler için bir işaret olsun ve sizi sırat-ı müstakime hidâyet etsin.
Ahmet Tekin : Allah kıyamete kadar size elde edeceğiniz birçok ganimetler va’detmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çektirmiştir. Bunu, mü’minlere bir müjde işâreti olsun ve sizi doğru, muhkem ve güvenli yolda, İslâm’ı hayatta başarıya ulaştırsın diye böyle yapmıştır.
Ahmet Varol : Allah size alacağınız birçok ganimetler vaadetti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti. Ki bu, mü'minler için bir işaret olsun ve (Allah) sizi dosdoğru bir yola yöneltsin.
Ali Bulaç : Allah, alacağınız daha birçok ganimetleri size va'detti, bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, (bu,) mü'minler için bir ayet olsun ve sizi dosdoğru bir yola yöneltsin.
Ali Fikri Yavuz : Allah, size (kıyamete kadar olacak fetihlerden) alacağınız daha bir çok ganimetler vaadetmiştir. Şimdilik bunu (Hayber ganimetini) size peşin vermiş ve insanların ellerini (savaş hususunda) sizden çekmiştir ki, müminlere bir ibret olsun ve sizi doğru bir yola çıkarsın, (Allah’ın lütûf ve ihsanına olan güveninizi artırsın).
Bekir Sadak : Allah size, ele gecireceginiz bol bol ganimetler vadetmistir. Inananlar icin bir belge olmasi, sizi dogru yola eristirmesi icin bunlari size hemen vermis ve insanlarin size uzanan ellerini onlemistir.
Celal Yıldırım : Allah, size, ele geçireceğiniz birçok ganimetleri va'detmiştir. Bunu şimdilik size hemen verdi; insanların elini sizden çekti ki mü'minler için açık bir belge ve isbatlayıcı bir delil olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin.
Diyanet İşleri : Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah, böyle yaptı) ki, bunlar mü’minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah size, ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vadetmiştir. İnananlar için bir belge olması, sizi doğru yola eriştirmesi için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini önlemiştir.
Diyanet Vakfi : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (Bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.
Edip Yüksel : ALLAH sizin birçok ganimet ele geçireceğinizi size söz vermiş bulunuyor. Size bunu çabucak verdi ve halkın ellerini sizden çekti. Böylece bunu inananlar için bir delil kıldı ve sizi dosdoğru yola iletti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, size bir çok ganimetler va'd buyurdu, onları alacaksınız. Şimdilik bunu size peşin verdi ve sizden o insanların ellerini çekti ki inananlara bir delil olsun ve sizi doğru bir caddeye çıkarsın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Size Allah bir çok ganîmetler va'd buyurdu, onları alacaksınız, şimdilik bunu size peşîn verdi ve sizden o nâsın ellerini çekti ki mü'minlere bir âyet olsun ve sizi doğru bir caddeye çıkarsın
Gültekin Onan : Tanrı, alacağınız daha birçok ganimeti size vaadetti, bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, (bu) inançlılar için bir ayet olsun ve sizi dosdoğru bir yola yöneltsin.
Hakkı Yılmaz : (20,21) Ve Allah size, alacağınız birçok ganimetleri ve sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah'ın sizin için kuşattığı başka şeyleri, siz yararlanasınız ve mü’minlere bir alâmet olsun, Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın diye vaat etmiştir. İşte Allah, bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Allah size alacağınız daha birçok ganimetler de va'detmiş, şimdilik bunu size peşin vermiş, insanların ellerini sizden çekmişdir. (Bunun) hikmeti de mü'minlere bir âyet olması ve sizi (Allahın) doğru bir yola iletmesidir.
Hayrat Neşriyat : Allah size daha bir çok ganîmetler va'd etmiştir ki onları alacaksınız; şimdi bunları size çabuklaştırmış (hemen vermiş) ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Tâ ki mü’minlere bir alâmet (ve ibret) olsun ve sizi dosdoğru bir yola hidâyet etsin!
İbni Kesir : Allah; size, ele geçireceğiniz bol ganimetler vaadetmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki mü'minlere bir ayet olsun ve sizi dosdoğru yola hidayet etsin.
İskender Evrenosoğlu : Allah size, alacağınız pekçok ganimet vaadetti. Böylece bu (konuda) sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve mü'minlere âyet olsun ve sizi Sıratı Mustakîm'e ulaştırsın diye.
Muhammed Esed : (Ey müminler!) Allah size daha birçok savaş ganimeti vaad etti. O, bu (dünyevi kazanç)ları önceden size ihsan etmiş ve (düşman) toplumun ellerini üzerinizden çektirmiştir ki (sizden sonra gelenlere) bu (iç huzurunuz) bir örnek olsun ve Allah hepinizi dosdoğru yola iletsin.
Mustafa İslamoğlu : Allah size elde edeceğiniz daha bir çok ganimet vaad eti: nitekim O size olan bu ikramını öne almış ve insanların elini üzerinizden çekmiştir ki, hem mü'minler için bir belge olsun, hem de sizi dosdoğru bir yola yöneltsin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ size birçok ganîmetler vaadetmiştir ki, siz onları alacaksınızdır. Bunu da size alelacele verdi ve sizden nâsın ellerini çekti ki, mü'minler için bir âyet olsun ve sizi bir müstakim caddeye çıkarsın.
Ömer Öngüt : Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vâdetmiştir. Bunu (Hayber ganimetini) size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Tâ ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi doğru yola iletsin.
Şaban Piriş : Allah, size elde edeceğiniz bir çok ganimet sözü vermiştir. Bunu sizin için çabuklaştırmış ve müminlere bir işaret olması, sizin de doğru yolu bulmanız için insanların ellerini sizden çekmiştir.
Suat Yıldırım : (20-21) Allah size daha başka birçok ganimet vâd etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için Allah’ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama Kendisinin (ilim ve kudretiyle) hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vâd etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Süleyman Ateş : Allâh size elde edeceğiniz birçok ganimetler va'detti. Şimdilik size bu (Hudeybiye Barışı)nı verdi. İnsanların ellerini sizden çekti ki bu, inananlara bir ibret olsun ve (Allah) sizi dosdoğru yola iletsin.
Tefhim-ul Kuran : Allah, alacağınız daha birçok ganimetleri de size va'detti, bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, (bu,) mü'minler için bir ayet olsun ve sizi dosdoğru bir yola yöneltip iletsin.
Ümit Şimşek : Allah size, elde edeceğiniz pek çok ganimetler vaad etti. Ayrıca, mü'minler için bir işaret olsun diye ve sizi dosdoğru bir yola iletmek için, bunu da peşin olarak verdi ve insanların ellerini üzerinizden çekti.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etti. Şunu da size aceleden verdi ve insanların ellerini de sizden uzak tuttu ki bu, inananlara bir ibret olsun ve Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}