» 48 / Fetih  7:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (WLLH) = velillahi : Allah'ındır
2. جُنُودُ (CNWD̃) = cunūdu : askerleri
3. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerin
4. وَالْأَرْضِ (WELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
5. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
7. عَزِيزًا (AZYZE) = ǎzīzen : azizdir
8. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hakimdir
Allah'ındır | askerleri | göklerin | ve yerin | ve | Allah | azizdir | hakimdir |

[] [CND̃] [SMW] [ERŽ] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
WLLH CNWD̃ ELSMEWET WELÊRŽ WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

velillahi cunūdu s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
جنود ج ن د | CND̃ CNWD̃ cunūdu askerleri (are the) hosts
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve and Allah
الله | ELLH llahu Allah and Allah
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen azizdir (is) All-Mighty,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hakimdir All-Wise.

48:7 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | askerleri | göklerin | ve yerin | ve | Allah | azizdir | hakimdir |

[] [CND̃] [SMW] [ERŽ] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
WLLH CNWD̃ ELSMEWET WELÊRŽ WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

velillahi cunūdu s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما

[] [ج ن د] [س م و] [ا ر ض] [ك و ن] [] [ع ز ز] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو عاطفة
جار ومجرور
جنود ج ن د | CND̃ CNWD̃ cunūdu askerleri (are the) hosts
Cim,Nun,Vav,Dal,
3,50,6,4,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth.
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve and Allah
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah and Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen azizdir (is) All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,Elif,
70,7,10,7,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hakimdir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: Allah'ındır | جُنُودُ: askerleri | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَزِيزًا: azizdir | حَكِيمًا: hakimdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH Allah'ındır | جنود CNWD̃ askerleri | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عزيزا AZYZE azizdir | حكيما ḪKYME hakimdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: Allah'ındır | cunūdu: askerleri | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎzīzen: azizdir | Hakīmen: hakimdir |
Kırık Meal (Transcript) : |WLLH: Allah'ındır | CNWD̃: askerleri | ELSMEWET: göklerin | WELÊRŽ: ve yerin | WKEN: ve | ELLH: Allah | AZYZE: azizdir | ḪKYME: hakimdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün orduları ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azîzdir, hakîmdir.
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzın orduları (kuvveleri) Allâh'ındır. . . Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin orduları, askerî erkânı, Allah’ın emir komutasındadır. O kudret ve hikmet sahibidir, hükümrandır.
Ahmet Varol : Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Evet, göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ındır. Allah Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Goklerdeki ve yerdeki ordular Allah'indir. Allah guclu olandir. Hakim olandir.
Celal Yıldırım : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, çok üstündür ve yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah güçlü olandır. Hakim olandır.
Diyanet Vakfi : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azîzdir, hakîmdir.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin orduları ALLAH'a aittir. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ındır göklerin ve yerin bütün orduları ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahındır evet, o Göklerin ve Yerin bütün orduları ve Allah, bir azîz hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ındır. Allah güçlü olandır, Hakim olandır.
Gültekin Onan : Göklerin ve yerin orduları Tanrı'nındır. Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin (azâb) orduları (da rahmet ve nusret orduları gibi) Allahındır. Allah mutlak kaadirdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerin ve yerin orduları, Allah’ındır! Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah; Aziz, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : Göklerin ve yerin bütün güçleri Allah'a aittir ve Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir!
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) Ve şu göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azîzdir, hakîmdir. Şüphe yok ki, Biz seni bir şahit ve bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, azizdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah hep azîz ve hakîmdir (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Göklerin ve yerin askerleri Allâh'ındır. Allâh azizdir, hakimdir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin ve yerin orduları, Allah'ındır. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Ve Allah herşeyin mutlak galibi, sonsuz hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Azîz'dir Allah, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}