» 48 / Fetih  9:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111
Feth Suresi = Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِتُؤْمِنُوا (LTÙMNWE) = litu'minū : ki inanasınız
2. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
3. وَرَسُولِهِ (WRSWLH) = ve rasūlihi : ve Resulüne
4. وَتُعَزِّرُوهُ (WTAZRWH) = ve tuǎzzirūhu : O'nu destekleyesiniz
5. وَتُوَقِّرُوهُ (WTWGRWH) = ve tuveḳḳirūhu : Ona saygı gösteresiniz
6. وَتُسَبِّحُوهُ (WTSBḪWH) = ve tusebbiHūhu : ve O'nu tesbih edesiniz
7. بُكْرَةً (BKRT) = bukraten : sabah
8. وَأَصِيلًا (WÊṦYLE) = ve eSīlen : ve akşam
ki inanasınız | Allah'a | ve Resulüne | O'nu destekleyesiniz | Ona saygı gösteresiniz | ve O'nu tesbih edesiniz | sabah | ve akşam |

[EMN] [] [RSL] [AZR] [WGR] [SBḪ] [BKR] [EṦL]
LTÙMNWE BELLH WRSWLH WTAZRWH WTWGRWH WTSBḪWH BKRT WÊṦYLE

litu'minū billahi ve rasūlihi ve tuǎzzirūhu ve tuveḳḳirūhu ve tusebbiHūhu bukraten ve eSīlen
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لتؤمنوا ا م ن | EMN LTÙMNWE litu'minū ki inanasınız That you may believe
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger
وتعزروه ع ز ر | AZR WTAZRWH ve tuǎzzirūhu O'nu destekleyesiniz and (may) honor him
وتوقروه و ق ر | WGR WTWGRWH ve tuveḳḳirūhu Ona saygı gösteresiniz and respect him
وتسبحوه س ب ح | SBḪ WTSBḪWH ve tusebbiHūhu ve O'nu tesbih edesiniz and glorify Him
بكرة ب ك ر | BKR BKRT bukraten sabah morning
وأصيلا ا ص ل | EṦL WÊṦYLE ve eSīlen ve akşam and evening.

48:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ki inanasınız | Allah'a | ve Resulüne | O'nu destekleyesiniz | Ona saygı gösteresiniz | ve O'nu tesbih edesiniz | sabah | ve akşam |

[EMN] [] [RSL] [AZR] [WGR] [SBḪ] [BKR] [EṦL]
LTÙMNWE BELLH WRSWLH WTAZRWH WTWGRWH WTSBḪWH BKRT WÊṦYLE

litu'minū billahi ve rasūlihi ve tuǎzzirūhu ve tuveḳḳirūhu ve tusebbiHūhu bukraten ve eSīlen
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا

[ا م ن] [] [ر س ل] [ع ز ر] [و ق ر] [س ب ح] [ب ك ر] [ا ص ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لتؤمنوا ا م ن | EMN LTÙMNWE litu'minū ki inanasınız That you may believe
Lam,Te,,Mim,Nun,Vav,Elif,
30,400,,40,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Resulüne and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتعزروه ع ز ر | AZR WTAZRWH ve tuǎzzirūhu O'nu destekleyesiniz and (may) honor him
Vav,Te,Ayn,Ze,Re,Vav,He,
6,400,70,7,200,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وتوقروه و ق ر | WGR WTWGRWH ve tuveḳḳirūhu Ona saygı gösteresiniz and respect him
Vav,Te,Vav,Gaf,Re,Vav,He,
6,400,6,100,200,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وتسبحوه س ب ح | SBḪ WTSBḪWH ve tusebbiHūhu ve O'nu tesbih edesiniz and glorify Him
Vav,Te,Sin,Be,Ha,Vav,He,
6,400,60,2,8,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بكرة ب ك ر | BKR BKRT bukraten sabah morning
Be,Kef,Re,Te merbuta,
2,20,200,400,
T – accusative feminine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
وأصيلا ا ص ل | EṦL WÊṦYLE ve eSīlen ve akşam and evening.
Vav,,Sad,Ye,Lam,Elif,
6,,90,10,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – accusative masculine indefinite time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِتُؤْمِنُوا: ki inanasınız | بِاللَّهِ: Allah'a | وَرَسُولِهِ: ve Resulüne | وَتُعَزِّرُوهُ: O'nu destekleyesiniz | وَتُوَقِّرُوهُ: Ona saygı gösteresiniz | وَتُسَبِّحُوهُ: ve O'nu tesbih edesiniz | بُكْرَةً: sabah | وَأَصِيلًا: ve akşam |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لتؤمنوا LTÙMNWE ki inanasınız | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Resulüne | وتعزروه WTAZRWH O'nu destekleyesiniz | وتوقروه WTWGRWH Ona saygı gösteresiniz | وتسبحوه WTSBḪWH ve O'nu tesbih edesiniz | بكرة BKRT sabah | وأصيلا WÊṦYLE ve akşam |
Kırık Meal (Okunuş) : |litu'minū: ki inanasınız | billahi: Allah'a | ve rasūlihi: ve Resulüne | ve tuǎzzirūhu: O'nu destekleyesiniz | ve tuveḳḳirūhu: Ona saygı gösteresiniz | ve tusebbiHūhu: ve O'nu tesbih edesiniz | bukraten: sabah | ve eSīlen: ve akşam |
Kırık Meal (Transcript) : |LTÙMNWE: ki inanasınız | BELLH: Allah'a | WRSWLH: ve Resulüne | WTAZRWH: O'nu destekleyesiniz | WTWGRWH: Ona saygı gösteresiniz | WTSBḪWH: ve O'nu tesbih edesiniz | BKRT: sabah | WÊṦYLE: ve akşam |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'a ve Peygamberine inansınlar ve onu kuvvetlendirsinler ve ululasınlar ve sabah ve akşam onu noksan sıfatlardan tenzîh etsinler diye.
Adem Uğur : Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.
Ahmed Hulusi : Artık varlığınızın Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve Rasûlüne iman edip; O'na yardımcı olasınız, O'nu yüce bilip saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tespih edesiniz.
Ahmet Tekin : Allah’a ve Rasulüne iman edesiniz, Rasulüne yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz, gündüzün ilk ve son saatlerinde Allah’ı tesbih edesiniz, zikredesiniz diye onu gönderdik.
Ahmet Varol : Ki Allah'a ve Peygamber'ine iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih edesiniz.
Ali Bulaç : Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunup desteklemeniz, O'nu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için.
Ali Fikri Yavuz : Ki, (siz insanlar) Allah’a ve Peygamberine iman edesiniz, O’na yardım edesiniz ve O’nu büyük tanıyasınız; Allah’ı da sabah ve akşam tesbih edesiniz.
Bekir Sadak : (8-9) Dogrusu seni sahit, mujdeci ve uyarici olarak gonderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve peygamberine inananasiniz, ona yardim edesiniz, O'na saygi gosteresiniz ve O'nu sabah aksam tesbih edesiniz.
Celal Yıldırım : Ki, (siz insanlar da) Allah'a ve Peygamber'ine imân edesiniz; O'nu destekleyip yardımcı olasınız; O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbîh edesiniz..
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)
Diyanet İşleri (eski) : (8-9) Doğrusu seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz.
Diyanet Vakfi : Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.
Edip Yüksel : Ki siz insanlar, ALLAH'a ve elçisine inanasınız ve O'na saygı gösteresiniz, O'nu dinleyesiniz ve sabah akşam O'nu yüceltesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a ve peygamberine inanasınız da bunu takviye edip onurlandırarak O'na sabah akşam tesbih edesiniz diye.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki Allaha ve Resulüne iyman edesiniz de bunu takviye ve tevkır edip ona sabah akşam tesbih edesiniz
Fizilal-il Kuran : Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız O'nun dinini destekleyesiniz. O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edip şanını yüceltesiniz.
Gültekin Onan : Ki Tanrı'ya ve Resulü'ne inanmanız, O'nu savunup desteklemeniz, O'nu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Tanrı'yı) tesbih etmeniz için.
Hakkı Yılmaz : (8-9,5-6) "Şüphesiz Biz, Allah'a ve Elçisi'ne iman etmeniz, O'na yardım etmeniz, O'na saygı göstermeniz ve her zaman O'nu her türlü noksanlıktan arındırmanız için; mü’min erkekler ve mü’min kadınları, içinde sürekli kalanlar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için –işte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur–; ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık erkekler ve münâfık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için –kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap etmiş, onları dışlamış; rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!–; seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. "
Hasan Basri Çantay : ki (hepiniz ey insanlar) Allaha ve peygamberine îman edesiniz, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız, sabah ve akşam O'nu (Allâhı) tesbîh (ve tenzîh)' edesiniz.
Hayrat Neşriyat : Tâ ki Allah’a ve Resûlüne îmân edesiniz; ve O’na (dînine ve peygamberine) yardım edesiniz, hem O’nu (Rabbinizi) büyük bilesiniz! Hem sabah ve akşam O’nu tesbîh edesiniz!
İbni Kesir : Ki; Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, O'na yardım edesiniz ve saygı gösteresiniz. Sabah, akşam O'nu tesbih edesiniz.
İskender Evrenosoğlu : Allah ve O'nun Resûl'üne îmân edin, O'nu saygıyla yüceltin ve sabah akşam O'nu tesbih edin diye.
Muhammed Esed : ki siz (ey insanlar,) Allah'a ve Elçisi'ne inanasınız, O'nun izzetini takdir edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabahtan akşama O'nun şanını yüceltesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ siz Allah'a ve O'nun Peygamberine imân edesiniz ve O'na yardımda ve tebcilde bulunasınız ve O'nu sabah ve akşam tesbîh edesiniz.
Ömer Öngüt : (Ey insanlar)! Allah'a ve Peygamber'ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz ve sabah-akşam O'nu tesbih edesiniz.
Şaban Piriş : Allah’a ve elçisine inanmanız, onu savunup desteklemeniz ve ona saygı göstermeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için.
Suat Yıldırım : Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah’ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.
Süleyman Ateş : Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız, O'nu(n dinini) destekleyesiniz. Ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih ed(ip şânını yücelt)esiniz...
Tefhim-ul Kuran : Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için.
Ümit Şimşek : Tâ ki Allah'a ve Resulüne iman edin, ona destek olun, ona saygı gösterin. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih edin.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a ve resulüne inanasınız, O'nu destekleyesiniz, O'nu yüce bilesiniz ve sabah akşam O'nu tespih edesiniz diye.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}