» 9 / Tevbe  1:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
Tevbe Suresi = Tövbe Suresi
ismini 104. ayetinde yer alan Allah’in tövbeleri çokça kabul ettigi çokça bagisladiginin ifade edilmesinden alir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بَرَاءَةٌ (BREÙT) = berā'etun : ihtardır
2. مِنَ (MN) = mine : -tan
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
4. وَرَسُولِهِ (WRSWLH) = ve rasūlihi : ve Elçisinden
5. إِلَى (ÎL) = ilā :
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
7. عَاهَدْتُمْ (AEHD̃TM) = ǎāhedtum : andlaşma yaptığınız
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : müşrikler-
ihtardır | -tan | Allah- | ve Elçisinden | | kimselere | andlaşma yaptığınız | -den | müşrikler- |

[BRE] [] [] [RSL] [] [] [AHD̃] [] [ŞRK]
BREÙT MN ELLH WRSWLH ÎL ELZ̃YN AEHD̃TM MN ELMŞRKYN

berā'etun mine llahi ve rasūlihi ilā elleƶīne ǎāhedtum mine l-muşrikīne
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
براءة ب ر ا | BRE BREÙT berā'etun ihtardır Freedom from obligations
من | MN mine -tan from
الله | ELLH llahi Allah- Allah
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger
إلى | ÎL ilā to
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those (with) whom
عاهدتم ع ه د | AHD̃ AEHD̃TM ǎāhedtum andlaşma yaptığınız you made a covenant
من | MN mine -den from
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne müşrikler- the polytheists.

9:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ihtardır | -tan | Allah- | ve Elçisinden | | kimselere | andlaşma yaptığınız | -den | müşrikler- |

[BRE] [] [] [RSL] [] [] [AHD̃] [] [ŞRK]
BREÙT MN ELLH WRSWLH ÎL ELZ̃YN AEHD̃TM MN ELMŞRKYN

berā'etun mine llahi ve rasūlihi ilā elleƶīne ǎāhedtum mine l-muşrikīne
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

[ب ر ا] [] [] [ر س ل] [] [] [ع ه د] [] [ش ر ك]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
براءة ب ر ا | BRE BREÙT berā'etun ihtardır Freedom from obligations
Be,Re,Elif,,Te merbuta,
2,200,1,,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisinden and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those (with) whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
عاهدتم ع ه د | AHD̃ AEHD̃TM ǎāhedtum andlaşma yaptığınız you made a covenant
Ayn,Elif,He,Dal,Te,Mim,
70,1,5,4,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne müşrikler- the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بَرَاءَةٌ: ihtardır | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | وَرَسُولِهِ: ve Elçisinden | إِلَى: | الَّذِينَ: kimselere | عَاهَدْتُمْ: andlaşma yaptığınız | مِنَ: -den | الْمُشْرِكِينَ: müşrikler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |براءة BREÙT ihtardır | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ورسوله WRSWLH ve Elçisinden | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimselere | عاهدتم AEHD̃TM andlaşma yaptığınız | من MN -den | المشركين ELMŞRKYN müşrikler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |berā'etun: ihtardır | mine: -tan | llahi: Allah- | ve rasūlihi: ve Elçisinden | ilā: | elleƶīne: kimselere | ǎāhedtum: andlaşma yaptığınız | mine: -den | l-muşrikīne: müşrikler- |
Kırık Meal (Transcript) : |BREÙT: ihtardır | MN: -tan | ELLH: Allah- | WRSWLH: ve Elçisinden | ÎL: | ELZ̃YN: kimselere | AEHD̃TM: andlaşma yaptığınız | MN: -den | ELMŞRKYN: müşrikler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah ve Resûlü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden berîdir.
Adem Uğur : Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Ahmed Hulusi : Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!
Ahmet Tekin : Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu. Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşriklere.
Ahmet Varol : Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.
Ali Bulaç : (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.
Ali Fikri Yavuz : Bu, Allah’dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:
Bekir Sadak : (1-2) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle andlasma yaptiginiz musriklere ihtardir: Yeryuzunde dort ay daha dolasabilirsiniz. Allah'i aciz birakamiyacaginizi, Allah'in inkarcilari rezil edecegini bilin.
Celal Yıldırım : Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşrik (Allah'a ortak koşan inkârcı)lere son ve kesin, dönülmez uyandır!
Diyanet İşleri : Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.
Diyanet Vakfi : Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!
Edip Yüksel : Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:
Fizilal-il Kuran : Kendileri ile aranızda antlaşma bulunan müşriklere Allah ve Peygamber'i tarafından yöneltilen bir ilişki kesme ihtarıdır bu.
Gültekin Onan : (Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.
Hakkı Yılmaz : (1,2) "Allah'tan ve Elçisi'nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom, kesin uyarı: “Artık yeryüzünde dört ay daha rahat dolaşın. Ve kesinlikle kendinizin, Allah'ı âciz bırakan olmadığını ve kesinlikle Allah'ın, kâfirleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseleri rezil-rüsva eden olduğunu bilin.” "
Hasan Basri Çantay : Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!
Hayrat Neşriyat : (Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır!
İbni Kesir : Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:
İskender Evrenosoğlu : Müşriklerden, ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun resûlünden bir beraattir (bir ihtardır).
Muhammed Esed : Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.
Ömer Öngüt : Allah'tan ve Resul'ünden, andlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır.
Şaban Piriş : Allah’tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.
Suat Yıldırım : Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!
Süleyman Ateş : Allâh ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır.
Tefhim-ul Kuran : (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır.
Ümit Şimşek : Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:
Yaşar Nuri Öztürk : Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}