» 9 / Tevbe  51:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
Tevbe Suresi = Tövbe Suresi
ismini 104. ayetinde yer alan Allah’in tövbeleri çokça kabul ettigi çokça bagisladiginin ifade edilmesinden alir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لَنْ (LN) = len : bize
3. يُصِيبَنَا (YṦYBNE) = yuSībenā : ulaşmaz
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
5. مَا (ME) = mā : şeyden
6. كَتَبَ (KTB) = ketebe : yazdığı
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
8. لَنَا (LNE) = lenā : bizim için
9. هُوَ (HW) = huve : O'dur
10. مَوْلَانَا (MWLENE) = mevlānā : bizim sahibimiz
11. وَعَلَى (WAL) = ve ǎlā :
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
13. فَلْيَتَوَكَّلِ (FLYTWKL) = felyetevekkeli : dayansınlar
14. الْمُؤْمِنُونَ (ELMÙMNWN) = l-mu'minūne : inananlar
de ki | bize | ulaşmaz | başkası | şeyden | yazdığı | Allah'ın | bizim için | O'dur | bizim sahibimiz | | Allah'a | dayansınlar | inananlar |

[GWL] [] [ṦWB] [] [] [KTB] [] [] [] [WLY] [] [] [WKL] [EMN]
GL LN YṦYBNE ÎLE ME KTB ELLH LNE HW MWLENE WAL ELLH FLYTWKL ELMÙMNWN

ḳul len yuSībenā illā ketebe llahu lenā huve mevlānā ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
لن | LN len bize """Never"
يصيبنا ص و ب | ṦWB YṦYBNE yuSībenā ulaşmaz will befall us
إلا | ÎLE illā başkası except
ما | ME şeyden what
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazdığı Allah has decreed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has decreed
لنا | LNE lenā bizim için for us,
هو | HW huve O'dur He
مولانا و ل ي | WLY MWLENE mevlānā bizim sahibimiz "(is) our Protector."""
وعلى | WAL ve ǎlā And on
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
فليتوكل و ك ل | WKL FLYTWKL felyetevekkeli dayansınlar [so] let the believers put (their) trust.
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNWN l-mu'minūne inananlar [so] let the believers put (their) trust.

9:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | bize | ulaşmaz | başkası | şeyden | yazdığı | Allah'ın | bizim için | O'dur | bizim sahibimiz | | Allah'a | dayansınlar | inananlar |

[GWL] [] [ṦWB] [] [] [KTB] [] [] [] [WLY] [] [] [WKL] [EMN]
GL LN YṦYBNE ÎLE ME KTB ELLH LNE HW MWLENE WAL ELLH FLYTWKL ELMÙMNWN

ḳul len yuSībenā illā ketebe llahu lenā huve mevlānā ve ǎlā llahi felyetevekkeli l-mu'minūne
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

[ق و ل] [] [ص و ب] [] [] [ك ت ب] [] [] [] [و ل ي] [] [] [و ك ل] [ا م ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لن | LN len bize """Never"
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يصيبنا ص و ب | ṦWB YṦYBNE yuSībenā ulaşmaz will befall us
Ye,Sad,Ye,Be,Nun,Elif,
10,90,10,2,50,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ما | ME şeyden what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe yazdığı Allah has decreed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has decreed
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لنا | LNE lenā bizim için for us,
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
هو | HW huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
مولانا و ل ي | WLY MWLENE mevlānā bizim sahibimiz "(is) our Protector."""
Mim,Vav,Lam,Elif,Nun,Elif,
40,6,30,1,50,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وعلى | WAL ve ǎlā And on
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فليتوكل و ك ل | WKL FLYTWKL felyetevekkeli dayansınlar [so] let the believers put (their) trust.
Fe,Lam,Ye,Te,Vav,Kef,Lam,
80,30,10,400,6,20,30,
REM – prefixed resumption particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
الفاء استئنافية
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
المؤمنون ا م ن | EMN ELMÙMNWN l-mu'minūne inananlar [so] let the believers put (their) trust.
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
1,30,40,,40,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لَنْ: bize | يُصِيبَنَا: ulaşmaz | إِلَّا: başkası | مَا: şeyden | كَتَبَ: yazdığı | اللَّهُ: Allah'ın | لَنَا: bizim için | هُوَ: O'dur | مَوْلَانَا: bizim sahibimiz | وَعَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | فَلْيَتَوَكَّلِ: dayansınlar | الْمُؤْمِنُونَ: inananlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لن LN bize | يصيبنا YṦYBNE ulaşmaz | إلا ÎLE başkası | ما ME şeyden | كتب KTB yazdığı | الله ELLH Allah'ın | لنا LNE bizim için | هو HW O'dur | مولانا MWLENE bizim sahibimiz | وعلى WAL | الله ELLH Allah'a | فليتوكل FLYTWKL dayansınlar | المؤمنون ELMÙMNWN inananlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | len: bize | yuSībenā: ulaşmaz | illā: başkası | : şeyden | ketebe: yazdığı | llahu: Allah'ın | lenā: bizim için | huve: O'dur | mevlānā: bizim sahibimiz | ve ǎlā: | llahi: Allah'a | felyetevekkeli: dayansınlar | l-mu'minūne: inananlar |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LN: bize | YṦYBNE: ulaşmaz | ÎLE: başkası | ME: şeyden | KTB: yazdığı | ELLH: Allah'ın | LNE: bizim için | HW: O'dur | MWLENE: bizim sahibimiz | WAL: | ELLH: Allah'a | FLYTWKL: dayansınlar | ELMÙMNWN: inananlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Bize Allah'ın takdîr ettiğinden başka bir şey gelip çatmaz kesin olarak. Odur yardımcımız ve inananlar, Allah'a dayanmalıdır.
Adem Uğur : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
Ahmed Hulusi : De ki: "Allâh'ın bize yazdığından başkası, asla bize erişmeyecektir! "HÛ", Mevlâ'mızdır! İman edenler ancak Allâh'a tevekkül (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman) etsinler. "
Ahmet Tekin : 'Allah’ın, bizim için yazıp takdir ettiğinden başka bir şey asla bizim başımıza gelmeyecek. O bizim mevlâmız, koruyucumuz, emrinde olduğumuz otoritedir. Mü’minler, Allah’a, sadece Allah’a dayanıp güvensinler.' de.
Ahmet Varol : De ki: ' Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim dostumuzdur. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.'
Ali Bulaç : De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler."
Ali Fikri Yavuz : De ki, “-Bize Allah’ın takdir ettiğinden başkası ulaşmaz. O, bizim mevlâmızdır. Onun için müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. (O’na güvenip bağlansınlar).
Bekir Sadak : De ki: «Allah'in bize yazdigindan baskasi basimiza gelmez. O bizim Mevlamizdir, inananlar Allah'a guvensin.»
Celal Yıldırım : De ki: Bize ancak Allah'ın (takdir edip) yazdığı dokunur; O bizim Mevlâmızdır. Mü'minler ancak Allah'a güvenip dayansınlar.
Diyanet İşleri : De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır, inananlar Allah'a güvensin.'
Diyanet Vakfi : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
Edip Yüksel : De ki: 'ALLAH'ın bizim için yazdığından başkası bize dokunmaz. O'dur bizim mevlamız, sahibimiz. İnananlar, ALLAH'a güvensinler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Bize hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başkası ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü'minler onun için yalnız Allah'a dayanıp güvensinler!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: hiç bir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey isâbet etmez o bizim mevlâmızdır ve mü'minler onun için yalnız Allaha mütevekkil olsunlar
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Başımıza gelenler, sadece Allah'ın alnımıza yazdıklarıdır. Bizim mevlamız, sahibimiz O'dur. Mü'minler sadece Allah'a dayansınlar.»
Gültekin Onan : De ki: "Tanrı'nın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve inançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için yazdığından başkası dokunmaz. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü’minler, yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Allahın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O, bizim mevlâmızdır. Onun için mü'minler yalınız Allaha güvenib dayanmalıdır».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize aslâ isâbet etmez. O bizim Mevlâmızdır. Öyleyse mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsin!'
İbni Kesir : De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O, bizim Mevlamızdır. Onun için mü'minler Allah'a tevekkül etsinler.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâ'mızdır.” Ve artık mü'minler, Allah'a tevekkül etsinler.
Muhammed Esed : De ki: "Bizim başımıza, asla Allahın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez! O bizim yüceler yücesi Efendimizdir; o halde, inananlar (yalnızca) Allaha güvensin!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Bize Allah Teâlâ'nın yazmış olduğu şeyden başkası isabet etmez. o bizim Mevlâmızdır ve mü'min olanlar artık Allah Teâlâ'ya tevekkül etsinler.»
Ömer Öngüt : De ki: “Allah bizim için ne yazmış, ne takdir etmiş ise, ancak bize o ulaşır. O bizim sahibimizdir. Müminler yalnız Allah'a güvenip bağlansınlar. ”
Şaban Piriş : De ki: -Allah’ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim mevlamızdır.’ Müminler Allah’a güvenip, dayansınlar!
Suat Yıldırım : De ki: "Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlam’ız, sahibimiz O’dur. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler."
Süleyman Ateş : De ki: "Allâh, bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak o, bize ulaşır, bizim sâhibimiz O'dur. İnananlar Allah'a dayansınlar."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.»
Ümit Şimşek : De ki: Allah ne yazdıysa başımıza o gelir. Bizim mevlâmız Odur. Mü'minler de ancak Allah'a tevekkül etsinler.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki onlara: "Hakkımızda Allah'ın yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. O'dur bizim Mevlâ'mız. Yalnız Allah'a güvenip dayansın inananlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}