"ḢBR" ifadesi tarandı:
# İçinde "ḢBR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
خ ب ر|ḢBRأخباركمÊḢBERKMeḣbārikumsizin haberleriniziyour affairs.2x
خ ب ر|ḢBR أخباركم ÊḢBERKM eḣbārikum sizin haberlerinizi your news, 9:94
خ ب ر|ḢBR أخباركم ÊḢBERKM eḣbārakum söylediğiniz sözleri your affairs. 47:31
خ ب ر|ḢBRأخبارهاÊḢBERHEeḣbārahāhaberleriniits news,1x
خ ب ر|ḢBR أخبارها ÊḢBERHE eḣbārahā haberlerini its news, 99:4
خ ب ر|ḢBRالخبيرELḢBYRl-ḣabīruhaber alan"the All-Aware."""6x
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware. 6:18
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware. 6:73
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware. 6:103
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware. 34:1
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru haber alan "the All-Aware.""" 66:3
خ ب ر|ḢBR الخبير ELḢBYR l-ḣabīru haber alandır the All-Aware. 67:14
خ ب ر|ḢBRبخبرBḢBRbiḣaberinbir habersome information2x
خ ب ر|ḢBR بخبر BḢBR biḣaberin bir haber some information 27:7
خ ب ر|ḢBR بخبر BḢBR biḣaberin bir haber some information 28:29
خ ب ر|ḢBRخبراḢBREḣubranhaberdar edilerek"any knowledge."""2x
خ ب ر|ḢBR خبرا ḢBRE ḣubran haberdar edilerek "any knowledge.""" 18:68
خ ب ر|ḢBR خبرا ḢBRE ḣubran ilmimizle (of the) information. 18:91
خ ب ر|ḢBRخبيرḢBYRḣabīrunbilmektedir(is) All-Aware25x
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware. 2:234
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware. 2:271
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware 3:153
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber alandır (is) All-Aware. 3:180
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware 5:8
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware 9:16
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrin ve her şeyden haberdar All-Aware. 11:1
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware. 11:111
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun habirdir All-Aware. 22:63
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware 24:30
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware 24:53
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware 27:88
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber alır All-Aware. 31:16
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware. 31:29
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haberi olandır All-Aware. 31:34
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrin herşeyi bilen (the) All-Aware. 35:14
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber alandır (is) All-Aware, 42:27
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber alandır All-Aware. 49:13
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware. 57:10
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware. 58:3
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware. 58:11
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun bilmektedir (is) All-Aware 58:13
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun bilmektedir (is) All-Aware 59:18
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber alandır (is) All-Aware 63:11
خ ب ر|ḢBR خبير ḢBYR ḣabīrun haber almaktadır (is) All-Aware. 64:8
خ ب ر|ḢBRخبيراḢBYREḣabīranbilir(as He is) All-Aware.12x
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber alandır All-Aware. 4:35
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber almaktadır All-Aware. 4:94
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber alır All-Aware. 4:128
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haberdar All-Aware. 4:135
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber alıcı All-Aware, 17:17
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran bilir All-Aware, 17:30
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber alır All-Aware, 17:96
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran bilmesi All-Aware, 25:58
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran bir bilene (as He is) All-Aware. 25:59
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber almaktadır All-Aware. 33:2
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber alandır All-Aware. 33:34
خ ب ر|ḢBR خبيرا ḢBYRE ḣabīran haber almaktadır All-Aware. 48:11
خ ب ر|ḢBRلخبيرLḢBYRleḣabīrunhaber alandır(is) surely All-Aware.2x
خ ب ر|ḢBR لخبير LḢBYR leḣabīrun haber alandır surely, (is) All-Aware, 35:31
خ ب ر|ḢBR لخبير LḢBYR leḣabīrun mutlaka haber almıştır (is) surely All-Aware. 100:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}