"BYN" ifadesi tarandı:
# "B-" öntakısı olmadan "YN" ifadesini tara (1:1). {B: ile, için}
# İçinde "BYN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ب ي ن|BYNالبيانELBYENl-beyānebeyanı[the] speech.1x
ب ي ن|BYN البيان ELBYEN l-beyāne beyanı [the] speech. 55:4
ب ي ن|BYNالبيناتELBYNETl-beyyinātiaçık deliller(from) the clear proofs,11x
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyināti açık deliller [the] clear signs 2:87
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyināti açık deliller- the clear proofs, 2:159
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller (from) the clear proofs, 2:209
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs, 2:213
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyināti açık deliller the clear proofs 2:253
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs. 2:253
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs? 3:86
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs. 3:105
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs, 4:153
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyināti açık delillere the clear proofs, 20:72
ب ي ن|BYN البينات ELBYNET l-beyyinātu açık deliller the clear proofs 40:66
ب ي ن|BYNالبينةELBYNTl-beyyinetuaçık kanıt(of) the clear evidence.2x
ب ي ن|BYN البينة ELBYNT l-beyyinetu açık kanıt the clear evidence, 98:1
ب ي ن|BYN البينة ELBYNT l-beyyinetu açık kanıt (of) the clear evidence. 98:4
ب ي ن|BYNالمبينELMBYNl-mubīnuaçık"clear."""22x
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açıkça clearly. 5:92
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık (the) clear. 6:16
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık [the] clear. 12:1
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık "clear.""" 15:89
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açıkça clear? 16:35
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açık bir şekilde the clear. 16:82
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık clear. 22:11
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık the Manifest. 24:25
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açık bir şekilde "[the] clear.""" 24:54
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık clear. 26:2
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açık "evident.""" 27:16
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık manifest. 27:79
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık the clear. 28:2
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açıkça "clear.""" 29:18
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açıkça "clear.""" 36:17
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık clear. 37:106
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık "the clear.""" 39:15
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık the clear, 43:2
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık the clear, 44:2
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu apaçık clear. 45:30
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīnu açıkça clear. 64:12
ب ي ن|BYN المبين ELMBYN l-mubīni apaçık the clear. 81:23
ب ي ن|BYNالمستبينELMSTBYNl-mustebīneaçık ifadelithe clear.1x
ب ي ن|BYN المستبين ELMSTBYN l-mustebīne açık ifadeli the clear. 37:117
ب ي ن|BYNبالبيناتBELBYNETbil-beyyinātiaçık belgeler"with clear proofs;"24x
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti apaçık delillerle with [the] clear signs, 2:92
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık delillerle with the clear Signs 3:183
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with the clear Signs 3:184
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear Signs 5:32
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with the clear proofs 5:110
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear proofs, 7:101
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear proofs. 9:70
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti apaçık delillerle with clear proofs, 10:13
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık belgeler with clear proofs. 10:74
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti kanıtlar with clear proofs 14:9
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtları With the clear proofs 16:44
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla with clear evidences, 29:39
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti delillerle with clear proofs. 30:9
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti delillerle "with clear proofs;" 30:47
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlar with clear signs 35:25
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlar with clear proofs 40:22
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti kanıtlarla clear proofs 40:28
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla with clear proofs, 40:34
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla "with clear proofs?""" 40:50
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla with clear proofs 40:83
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla with clear proofs, 43:63
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık kanıtlarla with clear proofs 57:25
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti apaçık delillerle with clear proofs, 61:6
ب ي ن|BYN بالبينات BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear proofs, 64:6
ب ي ن|BYNببينةBBYNTbibeyyinetinaçık bir delilclear proofs,2x
ب ي ن|BYN ببينة BBYNT bibeyyinetin açık bir delil with a clear Sign 7:105
ب ي ن|BYN ببينة BBYNT bibeyyinetin bir belge clear proofs, 11:53
ب ي ن|BYNبيانBYENbeyānunbir açıklamadır(is) a declaration1x
ب ي ن|BYN بيان BYEN beyānun bir açıklamadır (is) a declaration 3:138
ب ي ن|BYNبيانهBYENHbeyānehuonu açıklamak(is) its explanation.1x
ب ي ن|BYN بيانه BYENH beyānehu onu açıklamak (is) its explanation. 75:19
ب ي ن|BYNبينBYNbeyne"(was) before it."""80x
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındaki (önündeki) (in) front 2:66
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:68
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 2:97
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:102
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:136
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:164
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:213
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:224
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (is) 2:255
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:285
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 3:3
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 3:50
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 3:84
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 3:103
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında among 3:140
ب ي ن|BYN بين BYN beyne bir arada [between] 4:23
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:58
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:105
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 4:114
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:129
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arada between 4:143
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 4:150
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:150
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:152
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 5:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 5:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) before 5:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındakini (came) before 6:92
ب ي ن|BYN بين BYN beyni before 7:17
ب ي ن|BYN بين BYN beyne from 7:57
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasına (in) between 8:24
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 8:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 8:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını among 9:107
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındakini (was) before it 10:37
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) before it 12:111
ب ي ن|BYN بين BYN beyni (before) 13:11
ب ي ن|BYN بين BYN beyni arasıdan between 16:66
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını- between 17:110
ب ي ن|BYN بين BYN beyyinin açık clear? 18:15
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasına between 18:93
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 18:96
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (is) before us 19:64
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (is) between 19:64
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 20:94
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 20:110
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them, 21:28
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 22:76
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 25:38
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önünde) before 25:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 25:67
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 27:61
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önünde before 27:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 34:9
ب ي ن|BYN بين BYN beyne onun önünde before him 34:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 34:19
ب ي ن|BYN بين BYN beyne ellerinde olan "(was) before it.""" 34:31
ب ي ن|BYN بين BYN beyne öncesinde before 34:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne kendinden öncekini before it. 35:31
ب ي ن|BYN بين BYN beyni önlerinden before them 36:9
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önünüzdeki (is) before you 36:45
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 38:26
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 39:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 40:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyni from before them 41:14
ب ي ن|BYN بين BYN beyne onların önlerinde (was) before them 41:25
ب ي ن|BYN بين BYN beyni before it 41:42
ب ي ن|BYN بين BYN beyni onun önünden before him 46:21
ب ي ن|BYN بين BYN beyne kendinden öncekini (was) before it, 46:30
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önüne before Allah 49:1
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 49:10
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önlerinde before them 57:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önce before 58:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önce before 58:13
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 59:7
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 60:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 61:6
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önleriden before 66:8
ب ي ن|BYN بين BYN beyni önüne before 72:27
ب ي ن|BYN بين BYN beyni arasından between 86:7
ب ي ن|BYNبيناBYNEbeyyennāaçıkladıkWe have made clear3x
ب ي ن|BYN بينا BYNE beyyennā iyice açıkladık We have made clear 2:118
ب ي ن|BYN بينا BYNE beyyennā açıkladık We made clear 3:118
ب ي ن|BYN بينا BYNE beyyennā açıkladık We have made clear 57:17
ب ي ن|BYNبيناتBYNETbeyyinātinaçık açık(as) clear proofs16x
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin apaçık clear, 2:99
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātun açıklayıcı clear, 3:97
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin apaçık bir şekilde (as) clear proofs 10:15
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 17:101
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 19:73
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık (as) clear Verses, 22:16
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin apaçık clear, 22:72
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 24:1
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 28:36
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātun açık açık clear 29:49
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear 34:43
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık deliller clear proofs 45:17
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 45:25
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear, 46:7
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear 57:9
ب ي ن|BYN بينات BYNET beyyinātin açık açık clear. 58:5
ب ي ن|BYNبيناهBYNEHbeyyennāhubiz açıkça belirttiktenWe made clear1x
ب ي ن|BYN بيناه BYNEH beyyennāhu biz açıkça belirttikten We made clear 2:159
ب ي ن|BYNبينةBYNTbeyyinetinaçık(as) evidence14x
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık clear. 2:211
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık bir delil clear proof 6:57
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetun açık delil clear proofs 6:157
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetun açık delil a clear proof 7:73
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetun açık bir delil a clear proof 7:85
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık delille a clear evidence 8:42
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık delille a clear evidence. 8:42
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık bir delil a clear proof 11:17
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin bir delil (the) clear proof 11:28
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin apaçık bir belge a clear proof 11:63
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin açık bir belge a clear evidence 11:88
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetu kanıt evidence 20:133
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyineten açık (as) evidence 29:35
ب ي ن|BYN بينة BYNT beyyinetin bir delil a clear proof 47:14
ب ي ن|BYNبينتBYNTbeyyinetinbir delila clear proof1x
ب ي ن|BYN بينت BYNT beyyinetin bir delil a clear proof 35:40
ب ي ن|BYNبينكBYNKbeynekeseninle (aranıza)between you2x
ب ي ن|BYN بينك BYNK beyneke seninle (aranıza) between you 17:45
ب ي ن|BYN بينك BYNK beyneke seninle aranda between you 41:34
ب ي ن|BYNبينكمBYNKMbeynekumaranıza(which is) between you29x
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda among yourselves 2:188
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum birbirinize among you. 2:237
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you 2:282
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda among you, 2:282
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you 3:55
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between yourselves 4:29
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum sizinle between you 4:73
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızdaki- between you 4:90
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum sizinle between you 4:92
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you 4:141
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekumu aranıza between you 5:91
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynikum aranızda among you 5:106
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızdaki between you 6:94
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynikum aranızdaki (which is) between you 8:1
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you 8:72
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you, 16:92
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızı between you, 16:94
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum sizinle between you 18:95
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you 22:69
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda among you 24:63
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynikum birbirinizi among you 29:25
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranıza between you 30:21
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekumu aranızda between you. 42:15
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekumu aranızda among you 56:60
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum kendi aranızda among you 57:20
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızı between you. 60:3
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum sizinle between you 60:7
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda between you. 60:10
ب ي ن|BYN بينكم BYNKM beynekum aranızda among yourselves 65:6
ب ي ن|BYNبينناBYNNEbeynenāaramız-"among us?"""17x
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā bizim aramızda between us 3:64
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızı between us 5:25
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beyninā aramız- "among us?""" 6:53
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızda between us. 7:87
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızı between us 7:89
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızda between us 10:29
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā bizimle between us 18:94
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā bizimle between us 20:58
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā hepimizi bir araya us together 34:26
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızdakini between us 34:26
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beyninā aramız- "among us?""" 38:8
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızda between us 38:22
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beyninā bizim aramızda var and between us 41:5
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā bizimle between us 42:15
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā aramızı [between] us, 42:15
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beyninā aramız- among us? 54:25
ب ي ن|BYN بيننا BYNNE beynenā bizim aramızda between us 60:4
ب ي ن|BYNبينهBYNHbeynehuO'nunlabetween Him2x
ب ي ن|BYN بينه BYNH beynehu onların arasını between them 24:43
ب ي ن|BYN بينه BYNH beynehu O'nunla between Him 37:158
ب ي ن|BYNبينهاBYNHEbeynehāonunlabetween it2x
ب ي ن|BYN بينها BYNHE beynehā onunla (kötülükle) between itself 3:30
ب ي ن|BYN بينها BYNHE beynehā onunla between it 55:44
ب ي ن|BYNبينهمBYNHMbeynehumaralarınaamong them58x
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 2:113
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarını between them, 2:182
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarındaki among themselves. 2:213
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında between themselves 2:232
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarındaki among them. 3:19
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them, 3:23
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarındaki- between them, 4:65
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehumu aralarına between them 5:14
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 5:42
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 5:42
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların aralarında between them 5:48
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 5:49
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehumu onların aralarına among them 5:64
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarından among them, 7:44
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların arasını between them. 8:63
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 10:19
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onları birbirlerinden [between] them, 10:28
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında between them. 10:45
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 10:47
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 10:54
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 10:93
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them. 11:110
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 16:124
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarına between them. 17:53
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında among them. 18:19
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında among themselves 18:21
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların aralarına between them 18:52
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynihim kendi aralarından from among them, 19:37
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında among them, 20:62
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında among themselves, 20:103
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında among themselves, 21:93
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum bunlar arasında between them 22:17
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların aralarında between them. 22:56
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 23:53
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında among them 23:101
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them, 24:48
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 24:51
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların aralarında among them 25:50
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onlar arasında between them 27:78
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların aralarında between them 32:25
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların arasında between them 34:18
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onların arasına between them 34:54
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onlar arasında between them 39:3
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 39:69
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them 39:75
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them. 41:45
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarındaki among them. 42:14
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them. 42:14
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them. 42:21
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında among them, 42:38
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında among them 43:32
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynihim aralarından çıkan among them, 43:65
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarındaki between themselves. 45:17
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum onlar arasında between them 45:17
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum birbirlerine karşı among themselves. 48:29
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarında between them, 54:28
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum aralarına between them 57:13
ب ي ن|BYN بينهم BYNHM beynehum kendi aralarında among themselves 59:14
ب ي ن|BYNبينهماBYNHMEbeynihimāaralarına(in) between them31x
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynihimā aralarının between (the) two of them, 4:35
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā onların arasını between both of them. 4:35
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā aralarını between themselves - 4:128
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between both of them. 5:17
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ve ikisi arasında (is) between them, 5:18
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā aralarına (in) between them 11:43
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasındakileri (is) between them 15:85
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ortalarında da between both of them 18:32
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynihimā iki (denizin) arasının between them, 18:61
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasında bulunan (is) between both of them, 19:65
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them 20:6
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasında (is) between them 21:16
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisinin arasına between them 25:53
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them 25:59
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between them, 26:24
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasında (is) between them, 26:28
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bu ikisi arasında (is) between them 30:8
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasındakileri (is) between them 32:4
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasında (is) between both of them 37:5
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between them? 38:10
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasındakileri (is) between them 38:27
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between them, 38:66
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them 43:85
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them, 44:7
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā bunlar arasında (is) between them 44:38
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them 46:3
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā onların arasını between both of them. 49:9
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā onların arasını between them 49:9
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them 50:38
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā aralarında vardır Between both of them 55:20
ب ي ن|BYN بينهما BYNHME beynehumā ikisi arasında (is) between both of them 78:37
ب ي ن|BYNبينهنBYNHNbeynehunnebunlar arasındabetween them1x
ب ي ن|BYN بينهن BYNHN beynehunne bunlar arasında between them 65:12
ب ي ن|BYNبينيBYNYbeynīaramıza(is) between me11x
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 6:19
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī aramızda between me 6:58
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī aramıza between me 12:100
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 13:43
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 17:96
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 18:78
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 26:118
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle aramızdadır (is) between me 28:28
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 29:52
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 43:38
ب ي ن|BYN بيني BYNY beynī benimle between me 46:8
ب ي ن|BYNتبياناTBYENEtibyānenaçıklayan(as) a clarification1x
ب ي ن|BYN تبيانا TBYENE tibyānen açıklayan (as) a clarification 16:89
ب ي ن|BYNتبينTBYNtebeyyeneaçıkça belli olunca(has been) made clear10x
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene apaçık belli olduktan became clear 2:109
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene seçilip belli olmuştur has become distinct 2:256
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene açıkça belli olunca became clear 2:259
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene belli olduktan (has) become clear 4:115
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene ortaya çıktıktan was made clear, 8:6
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene belli olduktan has become clear 9:113
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene belli olunca it became clear 9:114
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene bu belli olmaktadır (has) become clear 29:38
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene belli olduktan (has) become clear 47:25
ب ي ن|BYN تبين TBYN tebeyyene belli olduktan (has been) made clear 47:32
ب ي ن|BYNتبينتTBYNTtebeyyenetianlaşıldı kibecame clear1x
ب ي ن|BYN تبينت TBYNT tebeyyeneti anlaşıldı ki became clear 34:14
ب ي ن|BYNفتبينواFTBYNWEfetebeyyenūiyi anlayın, dinleyininvestigate,3x
ب ي ن|BYN فتبينوا FTBYNWE fetebeyyenū iyi anlayın, dinleyin then investigate, 4:94
ب ي ن|BYN فتبينوا FTBYNWE fetebeyyenū o halde iyice anlayın so investigate. 4:94
ب ي ن|BYN فتبينوا FTBYNWE fetebeyyenū onu araştırın investigate, 49:6
ب ي ن|BYNلتبينLTBYNlitubeyyineaçıklamanthat you make clear2x
ب ي ن|BYN لتبين LTBYN litubeyyine açıklayasın diye that you may make clear 16:44
ب ي ن|BYN لتبين LTBYN litubeyyine açıklaman that you make clear 16:64
ب ي ن|BYNلتبيننهLTBYNNHletubeyyinunnehuonu mutlaka açıklayacaksınız"""You certainly make it clear"1x
ب ي ن|BYN لتبيننه LTBYNNH letubeyyinunnehu onu mutlaka açıklayacaksınız """You certainly make it clear" 3:187
ب ي ن|BYNلنبينLNBYNlinubeyyineaçıkça göstermek içinthat We may make clear1x
ب ي ن|BYN لنبين LNBYN linubeyyine açıkça göstermek için that We may make clear 22:5
ب ي ن|BYNليبينLYBYNliyubeyyineaçıklamakso that he might make clear3x
ب ي ن|BYN ليبين LYBYN liyubeyyine açıklamak to make clear 4:26
ب ي ن|BYN ليبين LYBYN liyubeyyine açıklasın diye so that he might make clear 14:4
ب ي ن|BYN ليبين LYBYN liyubeyyine açıklasın (diye) That He will make clear 16:39
ب ي ن|BYNمبينMBYNmubīnunaçık"clear."""84x
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 2:168
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık open. 2:208
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 3:164
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açık clear. 5:15
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 5:110
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 6:7
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık Clear. 6:59
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "manifest.""" 6:74
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık open. 6:142
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "open?""" 7:22
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "clear.""" 7:60
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açıkça manifest. 7:107
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 7:184
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "obvious.""" 10:2
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 10:61
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 10:76
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 11:6
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 11:7
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 11:25
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear, 11:96
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık open. 12:5
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 12:8
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "clear.""" 12:30
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "clear.""" 14:10
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 15:1
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun parlak clear. 15:18
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 15:79
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 16:4
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 16:103
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 19:38
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "manifest.""" 21:54
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 22:49
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear 23:45
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear?""" 24:12
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık "manifest?""" 26:30
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık manifest. 26:32
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear 26:97
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 26:115
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 26:195
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear 27:1
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "manifest.""" 27:13
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "clear.""" 27:21
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 27:75
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clearly.""" 28:15
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun belli ki "clear.""" 28:18
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık "manifest.""" 28:85
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 29:50
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 31:11
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık Clear. 34:3
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık "clear.""" 34:24
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "obvious.""" 34:43
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 36:12
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 36:24
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 36:47
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear, 36:60
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear, 36:69
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 36:77
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 37:15
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açıkça clear. 37:113
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açık clear? 37:156
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 38:70
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 39:22
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear, 40:23
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık surely (is) clearly ungrateful. 43:15
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 43:18
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açıklayan clear. 43:29
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear? 43:40
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açık clear. 43:62
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık visible, 44:10
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 44:13
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık clear. 44:19
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açık clear. 44:33
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 46:7
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 46:9
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık "clear.""" 46:32
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 51:38
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 51:50
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık clear. 51:51
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 52:38
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 61:6
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin açık clear. 62:2
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun apaçık "clear.""" 67:26
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnin apaçık "clear.""" 67:29
ب ي ن|BYN مبين MBYN mubīnun açık clear. 71:2
ب ي ن|BYNمبيناMBYNEmubīnenaçıkclear.13x
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açıkça open? 4:20
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık manifest. 4:50
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık clear. 4:91
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık open. 4:101
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık manifest. 4:112
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık manifest. 4:119
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık clear? 4:144
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık clear. 4:153
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık clear. 4:174
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık clear. 17:53
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık clear. 33:36
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen açık manifest. 33:58
ب ي ن|BYN مبينا MBYNE mubīnen apaçık clear. 48:1
ب ي ن|BYNمبيناتMBYNETmubeyyinātin(gerçekleri) açıklayanclear,3x
ب ي ن|BYN مبينات MBYNET mubeyyinātin açıklayıcı clear, 24:34
ب ي ن|BYN مبينات MBYNET mubeyyinātin (gerçekleri) açıklayan clear. 24:46
ب ي ن|BYN مبينات MBYNET mubeyyinātin açık açık clear, 65:11
ب ي ن|BYNمبينةMBYNTmubeyyinetinaçıkclear,3x
ب ي ن|BYN مبينة MBYNT mubeyyinetin açık bir open. 4:19
ب ي ن|BYN مبينة MBYNT mubeyyinetin açık clear, 33:30
ب ي ن|BYN مبينة MBYNT mubeyyinetin apaçık clear. 65:1
ب ي ن|BYNنبينNBYNnubeyyinuaçıklıyoruzWe make clear1x
ب ي ن|BYN نبين NBYN nubeyyinu açıklıyoruz We make clear 5:75
ب ي ن|BYNوبينWBYNve beynearasınaand between9x
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne ve arasını and between 5:25
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne ve arasını and between 7:89
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne ve arasına and between 12:100
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne arasına and between 17:45
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne ve arasında and between 34:18
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne ve arasına and between 34:54
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne arasında and between 37:158
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne arasında and between 55:44
ب ي ن|BYN وبين WBYN ve beyne arasına and between 60:7
ب ي ن|BYNوبيناتWBYNETve beyyinātinve açıklayıcıand clear proofs1x
ب ي ن|BYN وبينات WBYNET ve beyyinātin ve açıklayıcı and clear proofs 2:185
ب ي ن|BYNوبينكWBYNKve beynikesenin arandaand between you5x
ب ي ن|BYN وبينك WBYNK ve beynike senin arasının and between you. 18:78
ب ي ن|BYN وبينك WBYNK ve beyneke sizin aranızda and between you 20:58
ب ي ن|BYN وبينك WBYNK ve beyneke senin arasında and between you. 28:28
ب ي ن|BYN وبينك WBYNK ve beynike ve senin aranda and between you 41:5
ب ي ن|BYN وبينك WBYNK ve beyneke senin aranda and between you 43:38
ب ي ن|BYNوبينكمWBYNKMve beynekumsizin aranızdaand between you10x
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum ve sizin aranızda and between you - 3:64
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum sizin aranızda and between you, 6:19
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum ve sizin aranızda and between you. 6:58
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum ve sizin aranızda and between you 10:29
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum sizin aranızda and between you, 13:43
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum sizin aranızda and between you. 17:96
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum sizin aranızda and between you 29:52
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekumu sizin aranızda and between you. 42:15
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekum sizin aranızda and between you, 46:8
ب ي ن|BYN وبينكم WBYNKM ve beynekumu sizinle and between you 60:4
ب ي ن|BYNوبينهWBYNHve beynehukendisi arasındaand between him3x
ب ي ن|BYN وبينه WBYNH ve beynehu kendisi arasında and between it (evil) 3:30
ب ي ن|BYN وبينه WBYNH ve beynehu kendisi arasında and between him 4:73
ب ي ن|BYN وبينه WBYNH ve beynehu onun arasında and between him, 41:34
ب ي ن|BYNوبينهمWBYNHMve beynehumaralarındaand between them6x
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum aralarında and between them 4:90
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum kendileri arasında and between them, 4:92
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum ve aralarında and between them 8:72
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum onların arasına and between them 18:94
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum onlar arasına and between them 18:95
ب ي ن|BYN وبينهم WBYNHM ve beynehum onların arasını and between them 26:118
ب ي ن|BYNوبينهماWBYNHMEve beynehumāiki taraf arasındaAnd between them1x
ب ي ن|BYN وبينهما WBYNHME ve beynehumā iki taraf arasında And between them 7:46
ب ي ن|BYNوبينواWBYNWEve beyyenūve (gerçeği) açıklayanlarand openly declar[ed].1x
ب ي ن|BYN وبينوا WBYNWE ve beyyenū ve (gerçeği) açıklayanlar and openly declar[ed]. 2:160
ب ي ن|BYNوتبينWTBYNve tebeyyeneve belli olmuştuand it had become clear1x
ب ي ن|BYN وتبين WTBYN ve tebeyyene ve belli olmuştu and it had become clear 14:45
ب ي ن|BYNولأبينWLÊBYNveliubeyyineve açıklamak için (geldim)and that I make clear1x
ب ي ن|BYN ولأبين WLÊBYN veliubeyyine ve açıklamak için (geldim) and that I make clear 43:63
ب ي ن|BYNولتستبينWLTSTBYNvelitestebīnebelli olsun diyeso that becomes manifest1x
ب ي ن|BYN ولتستبين WLTSTBYN velitestebīne belli olsun diye so that becomes manifest 6:55
ب ي ن|BYNولنبينهWLNBYNHvelinubeyyinehuve onu iyice açıklayalım diyeand that We (may) make it clear1x
ب ي ن|BYN ولنبينه WLNBYNH velinubeyyinehu ve onu iyice açıklayalım diye and that We (may) make it clear 6:105
ب ي ن|BYNوليبيننWLYBYNNveleyubeyyinenneve açıklayacaktırAnd He will make clear1x
ب ي ن|BYN وليبينن WLYBYNN veleyubeyyinenne ve açıklayacaktır And He will make clear 16:92
ب ي ن|BYNويبينWYBYNve yubeyyinuve açıklarAnd Allah makes clear2x
ب ي ن|BYN ويبين WYBYN ve yubeyyinu ve açıklar And He makes clear 2:221
ب ي ن|BYN ويبين WYBYN ve yubeyyinu ve açıklıyor And Allah makes clear 24:18
ب ي ن|BYNيبينYBYNyubeyyinaçıklamaktadırAllah makes clear17x
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyin açıklasın to make clear 2:68
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyin açıklasın to make clear 2:69
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyin açıklasın to make clear 2:70
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklar ki makes clear 2:187
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear 2:219
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklamaktadır makes clear 2:242
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear 2:266
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear 3:103
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear 4:176
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor making clear 5:15
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu gerçekleri açıklıyan he makes clear 5:19
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear 5:89
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyine açıklayıncaya He makes clear 9:115
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklar Allah makes clear 24:58
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor Allah makes clear 24:59
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubeyyinu açıklıyor Allah makes clear 24:61
ب ي ن|BYN يبين YBYN yubīnu söz anlatacak durumda clear? 43:52
ب ي ن|BYNيبينهاYBYNHEyubeyyinuhāaçıklamaktadırHe makes them clear1x
ب ي ن|BYN يبينها YBYNHE yubeyyinuhā açıklamaktadır He makes them clear 2:230
ب ي ن|BYNيتبينYTBYNyetebeyyeneayırdelinceye(became) evident3x
ب ي ن|BYN يتبين YTBYN yetebeyyene ayırdelinceye becomes distinct 2:187
ب ي ن|BYN يتبين YTBYN yetebeyyene iyice belli olana (became) evident 9:43
ب ي ن|BYN يتبين YTBYN yetebeyyene iyice belli olana becomes clear 41:53


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}