"EḢZ̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "EḢZ̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا خ ذ |EḢZ̃آخذ ËḢZ̃āḣiƶuntutmadığıhas grasp1x
ا خ ذ |EḢZ̃ آخذ ËḢZ̃ āḣiƶun tutmadığı has grasp 11:56
ا خ ذ |EḢZ̃آخذين ËḢZ̃YNāḣiƶīnealırlarTaking1x
ا خ ذ |EḢZ̃ آخذين ËḢZ̃YN āḣiƶīne alırlar Taking 51:16
ا خ ذ |EḢZ̃أأتخذÊÊTḢZ̃eetteḣiƶuedinir miyim?Should I take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أأتخذ ÊÊTḢZ̃ eetteḣiƶu edinir miyim? Should I take 36:23
ا خ ذ |EḢZ̃أتأخذونهÊTÊḢZ̃WNHete'ḣuƶūnehuverdiğinizi alacak mısınız?Would you take it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتأخذونه ÊTÊḢZ̃WNH ete'ḣuƶūnehu verdiğinizi alacak mısınız? Would you take it 4:20
ا خ ذ |EḢZ̃أتتخذÊTTḢZ̃etetteḣiƶumi ediniyorsun?"""Do you take"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتتخذ ÊTTḢZ̃ etetteḣiƶu mi ediniyorsun? """Do you take" 6:74
ا خ ذ |EḢZ̃أتتخذناÊTTḢZ̃NEetetteḣiƶunābizimle ediyor musun?"""Do you take us"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتتخذنا ÊTTḢZ̃NE etetteḣiƶunā bizimle ediyor musun? """Do you take us" 2:67
ا خ ذ |EḢZ̃أتخذÊTḢZ̃etteḣiƶuben tutmasaydımI (should) take2x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتخذ ÊTḢZ̃ etteḣiƶu edineyim I (should) take 6:14
ا خ ذ |EḢZ̃ أتخذ ÊTḢZ̃ etteḣiƶ ben tutmasaydım I had taken 25:28
ا خ ذ |EḢZ̃أتخذتمÊTḢZ̃TMetteḣaƶtumaldınız mı?"""Have you taken"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتخذتم ÊTḢZ̃TM etteḣaƶtum aldınız mı? """Have you taken" 2:80
ا خ ذ |EḢZ̃أتخذناهمÊTḢZ̃NEHMetteḣaƶnāhumhani onları edinirdikDid we take them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أتخذناهم ÊTḢZ̃NEHM etteḣaƶnāhum hani onları edinirdik Did we take them 38:63
ا خ ذ |EḢZ̃أخذÊḢZ̃eḣaƶealdı(is) the seizure (of) your Lord12x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe almıştı took 3:81
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe almıştı took 3:187
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe almıştı took 5:12
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe alsa took away 6:46
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe aldı he took (up) 7:154
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe almıştı (was) taken 7:172
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ uḣiƶe alınan was taken 8:70
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣƶu yakalaması (is) the seizure (of) your Lord 11:102
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe yakaladığı He seizes 11:102
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe aldı has taken 12:80
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣƶe yakalaması gibi (with) a seizure 54:42
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذ ÊḢZ̃ eḣaƶe aldığı (halde) He has taken 57:8
ا خ ذ |EḢZ̃أخذاÊḢZ̃Eeḣƶenbir yakalayışla(with) a seizure1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذا ÊḢZ̃E eḣƶen bir yakalayışla (with) a seizure 73:16
ا خ ذ |EḢZ̃أخذةÊḢZ̃Teḣƶetenbir yakalayışla(with) a seizure1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذة ÊḢZ̃T eḣƶeten bir yakalayışla (with) a seizure 69:10
ا خ ذ |EḢZ̃أخذتÊḢZ̃TeḣaƶetialıpI seized2x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذت ÊḢZ̃T eḣaƶeti alıp takes 10:24
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذت ÊḢZ̃T eḣaƶtu ben de yakaladım I seized 35:26
ا خ ذ |EḢZ̃أخذتمÊḢZ̃TMeḣaƶtumaldığınız fidyedenyou took -1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذتم ÊḢZ̃TM eḣaƶtum aldığınız fidyeden you took - 8:68
ا خ ذ |EḢZ̃أخذتهÊḢZ̃THeḣaƶethukendisini sürüklerseized him2x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذته ÊḢZ̃TH eḣaƶethu kendisini sürükler takes him 2:206
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذته ÊḢZ̃TH eḣaƶethu yakaladı seized him 29:40
ا خ ذ |EḢZ̃أخذتهاÊḢZ̃THEeḣaƶtuhāonu yakalamışımdırI seized it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذتها ÊḢZ̃THE eḣaƶtuhā onu yakalamışımdır I seized it 22:48
ا خ ذ |EḢZ̃أخذتهمÊḢZ̃THMeḣaƶethumuonları yakaladımI seized them,3x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذتهم ÊḢZ̃THM eḣaƶethumu onları yakalayınca seized them 7:155
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذتهم ÊḢZ̃THM eḣaƶtuhum onları yakaladım I seized them, 13:32
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذتهم ÊḢZ̃THM eḣaƶtuhum onları yakalamıştım I seized them, 22:44
ا خ ذ |EḢZ̃أخذناÊḢZ̃NEeḣaƶnāalmıştıkWe seize12x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā almıştık We took 2:63
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā biz almıştık We took 2:83
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā almıştık We took 2:84
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā almıştık We took 2:93
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā almıştık We took 5:14
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā biz almıştık We took 5:70
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā sık(ma)dığımız We seized 7:94
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā biz tuttuk We seized 7:130
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā biz almıştık we took 9:50
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā yakaladığımız We seize 23:64
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā yakaladık We seized 29:40
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذنا ÊḢZ̃NE eḣaƶnā biz almıştık We took 33:7
ا خ ذ |EḢZ̃أخذناهمÊḢZ̃NEHMeḣaƶnāhumbiz onları yakaladıkWe seized them2x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذناهم ÊḢZ̃NEHM eḣaƶnāhum onları yakaladık We seized them 6:44
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذناهم ÊḢZ̃NEHM eḣaƶnāhum biz onları yakaladık We seized them 23:76
ا خ ذ |EḢZ̃أخذهÊḢZ̃HeḣƶehuO'nun yakalamasıHis seizure1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذه ÊḢZ̃H eḣƶehu O'nun yakalaması His seizure 11:102
ا خ ذ |EḢZ̃أخذواÊḢZ̃WEuḣiƶūyakalanırlarthey are seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أخذوا ÊḢZ̃WE uḣiƶū yakalanırlar they are seized 33:61
ا خ ذ |EḢZ̃أفاتخذتمÊFETḢZ̃TMefātteḣaƶtummi edindiniz?"""Have you then taken"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أفاتخذتم ÊFETḢZ̃TM efātteḣaƶtum mi edindiniz? """Have you then taken" 13:16
ا خ ذ |EḢZ̃أفتتخذونهÊFTTḢZ̃WNHefetetteḣiƶūnehusiz onu mu ediniyorsunuz?Will you then take him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ أفتتخذونه ÊFTTḢZ̃WNH efetetteḣiƶūnehu siz onu mu ediniyorsunuz? Will you then take him 18:50
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذETḢZ̃tteḣaƶealan"""Allah has taken"15x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """has taken" 2:116
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Allah has taken" 10:68
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Allah has taken" 18:4
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe aldı mı? has he taken 19:78
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe alan has taken 19:87
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken" 19:88
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken" 21:26
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edinmemiştir Allah has taken 23:91
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edinen takes 25:43
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe kendisine aldı (mı?) has He taken 43:16
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe edinen takes 45:23
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe O edinmemiştir He has taken 72:3
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe tutar (let him) take 73:19
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe tutar let him take 76:29
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذ ETḢZ̃ tteḣaƶe tutar let him take 78:39
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذتETḢZ̃Ttteḣaƶtuben edineydimI had taken3x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذت ETḢZ̃T tteḣaƶtu ben edineydim I had taken 25:27
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذت ETḢZ̃T tteḣaƶte edinirsen you take 26:29
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذت ETḢZ̃T tteḣaƶet edinen who takes 29:41
ا خ ذ|EḢZ̃اتخذتمETḢZ̃TMtteḣaƶtumu(ilah) edinmiştiniztook4x
ا خ ذ|EḢZ̃ اتخذتم ETḢZ̃TM tteḣaƶtumu siz (tanrı) edinmiştiniz you took 2:51
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذتم ETḢZ̃TM tteḣaƶtumu (ilah) edinmiştiniz you took 2:92
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذتم ETḢZ̃TM tteḣaƶtum siz edindiniz you have taken 29:25
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذتم ETḢZ̃TM tteḣaƶtum edindiniz took 45:35
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذهاETḢZ̃HEtteḣaƶehāonu edinirhe takes them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذها ETḢZ̃HE tteḣaƶehā onu edinir he takes them 45:9
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذواETḢZ̃WEtteḣaƶū(tanrı diye) benimseyenlere(have) they taken21x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū tutmuşlardı they took 4:153
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edinen(leri) take 5:57
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū yerine koyan(ları) take 6:70
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū tuttular take 7:30
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū yerine koydular took 7:51
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū (tanrı diye) benimseyenlere took 7:152
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE İtteḣaƶū edindiler They have taken 9:31
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edinenler var take 9:107
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edindiler have taken 18:15
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edindiler mi? (have) they taken 21:21
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū mı edindiler? (have) they taken 21:24
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū bıraktılar took 25:30
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edinen(lerin) take 29:41
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edinen take 39:3
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū -mi edindiler? have they taken 39:43
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edinen(leri) take 42:6
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edindiler (mi?) have they taken 42:9
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edindikleri they had taken 45:10
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE tteḣaƶū edindikleri they had taken 46:28
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE İtteḣaƶū yaptılar They have taken 58:16
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوا ETḢZ̃WE İtteḣaƶū yaptılar They take 63:2
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذونيETḢZ̃WNYtteḣiƶūnībeni edinin"""Take me"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوني ETḢZ̃WNY tteḣiƶūnī beni edinin """Take me" 5:116
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذوهETḢZ̃WHtteḣaƶūhuonu benimsedilerThey took it (for worship)1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوه ETḢZ̃WH tteḣaƶūhu onu benimsediler They took it (for worship) 7:148
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذوهاETḢZ̃WHEtteḣaƶūhā-edinmektelerthey take it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوها ETḢZ̃WHE tteḣaƶūhā -edinmekteler they take it 5:58
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذوهمETḢZ̃WHMtteḣaƶūhumonları edinmezlerdithey (would have) taken them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذوهم ETḢZ̃WHM tteḣaƶūhum onları edinmezlerdi they (would have) taken them 5:81
ا خ ذ |EḢZ̃اتخذيETḢZ̃Ytteḣiƶīedin"""Take"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ اتخذي ETḢZ̃Y tteḣiƶī edin """Take" 16:68
ا خ ذ |EḢZ̃بآخذيهB ËḢZ̃YHbiāḣiƶīhikendinize alamayacağınıztake it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ بآخذيه B ËḢZ̃YH biāḣiƶīhi kendinize alamayacağınız take it 2:267
ا خ ذ|EḢZ̃باتخاذكمBETḢEZ̃KMbiAttiḣāƶikumu(tanrı) edinmekleby your taking1x
ا خ ذ|EḢZ̃ باتخاذكم BETḢEZ̃KM biAttiḣāƶikumu (tanrı) edinmekle by your taking 2:54
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذTÊḢZ̃te'ḣuƶtutmaseize (me)1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذ TÊḢZ̃ te'ḣuƶ tutma seize (me) 20:94
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذكمTÊḢZ̃KMte'ḣuƶkumsizi tutmasınwithhold you1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذكم TÊḢZ̃KM te'ḣuƶkum sizi tutmasın withhold you 24:2
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذهTÊḢZ̃Hte'ḣuƶuhuO'nu tutmazovertakes Him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذه TÊḢZ̃H te'ḣuƶuhu O'nu tutmaz overtakes Him 2:255
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذهمTÊḢZ̃HMte'ḣuƶuhumansızın onları yakalarit will seize them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذهم TÊḢZ̃HM te'ḣuƶuhum ansızın onları yakalar it will seize them 36:49
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذواTÊḢZ̃WEte'ḣuƶūgeri almanıztake away2x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذوا TÊḢZ̃WE te'ḣuƶū geri almanız you take (back) 2:229
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذوا TÊḢZ̃WE te'ḣuƶū geri almayın take away 4:20
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذونهTÊḢZ̃WNHte'ḣuƶūnehuonu alırsınızcould you take it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذونه TÊḢZ̃WNH te'ḣuƶūnehu onu alırsınız could you take it 4:21
ا خ ذ |EḢZ̃تأخذونهاTÊḢZ̃WNHEte'ḣuƶūnehāelde edeceğinizthat you will take it,1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تأخذونها TÊḢZ̃WNHE te'ḣuƶūnehā elde edeceğiniz that you will take it, 48:20
ا خ ذ |EḢZ̃تؤاخذناTÙEḢZ̃NEtu'āḣiƶnābizi sorumlu tutmatake us to task1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تؤاخذنا TÙEḢZ̃NE tu'āḣiƶnā bizi sorumlu tutma take us to task 2:286
ا خ ذ |EḢZ̃تؤاخذنيTÙEḢZ̃NYtu'āḣiƶnībeni kınamablame me1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تؤاخذني TÙEḢZ̃NY tu'āḣiƶnī beni kınama blame me 18:73
ا خ ذ |EḢZ̃تتخذTTḢZ̃tetteḣiƶedavranırsınyou take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذ TTḢZ̃ tetteḣiƶe davranırsın you take 18:86
ا خ ذ |EḢZ̃تتخذواTTḢZ̃WEtetteḣiƶūedinintake13x
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 2:231
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinin you take 3:80
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 3:118
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū o halde edinmeyin take 4:89
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū ve tutmayın take 4:89
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 4:144
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 5:51
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 5:57
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 9:23
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 16:51
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū yapmayın take 16:94
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin you take 17:2
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذوا TTḢZ̃WE tetteḣiƶū edinmeyin take 60:1
ا خ ذ |EḢZ̃تتخذونTTḢZ̃WNtetteḣiƶūnebir vasıta yaparakYou take3x
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذون TTḢZ̃WN tetteḣiƶūne ediniyorsunuz You take 7:74
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذون TTḢZ̃WN tetteḣiƶūne elde edersiniz you take 16:67
ا خ ذ |EḢZ̃ تتخذون TTḢZ̃WN tetteḣiƶūne bir vasıta yaparak you take 16:92
ا خ ذ |EḢZ̃خذḢZ̃ḣuƶialHold3x
ا خ ذ |EḢZ̃ خذ ḢZ̃ ḣuƶi al Hold 7:199
ا خ ذ |EḢZ̃ خذ ḢZ̃ ḣuƶ edin/al Take 9:103
ا خ ذ |EḢZ̃ خذ ḢZ̃ ḣuƶi tut Hold 19:12
ا خ ذ |EḢZ̃خذهاḢZ̃HEḣuƶhāal onu"""Seize it"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ خذها ḢZ̃HE ḣuƶhā al onu """Seize it" 20:21
ا خ ذ |EḢZ̃خذواḢZ̃WEḣuƶūalın"""Hold"5x
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوا ḢZ̃WE ḣuƶū tutun """Hold" 2:63
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوا ḢZ̃WE ḣuƶū tutun """Hold" 2:93
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوا ḢZ̃WE ḣuƶū alın Take 4:71
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوا ḢZ̃WE ḣuƶū alın Take 7:31
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوا ḢZ̃WE ḣuƶū tutun "(We said), ""Take" 7:171
ا خ ذ |EḢZ̃خذوهḢZ̃WHḣuƶūhututun onu"""Seize him"2x
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوه ḢZ̃WH ḣuƶūhu tutun onu """Seize him" 44:47
ا خ ذ |EḢZ̃ خذوه ḢZ̃WH ḣuƶūhu tutun onu """Seize him" 69:30
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذتكمFÊḢZ̃TKMfeeḣaƶetkumuderhal sizi yakalamıştıSo seized you1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتكم FÊḢZ̃TKM feeḣaƶetkumu derhal sizi yakalamıştı So seized you 2:55
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذتهمFÊḢZ̃THMfeeḣaƶethumuböylece onları yakaladıBut seized them10x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu derhal onları yakalamıştı so struck them 4:153
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu hemen onları yakaladı So seized them 7:78
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu derken onları yakalayıverdi Then seized them 7:91
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu onları yakaladı So, seized them 15:73
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu fakat onları da yakaladı But seized them 15:83
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu derken onları yakaladı So seized them 23:41
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu bu yüzden onları yakaladı so seized them 29:37
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶtuhum bu yüzden onları yakaladım So I seized them. 40:5
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethum böylece onları yakaladı so seized them 41:17
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذتهم FÊḢZ̃THM feeḣaƶethumu bu yüzden onları yakaladı so seized them 51:44
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذناهFÊḢZ̃NEHfeeḣaƶnāhubiz de onu tuttukSo We seized him3x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناه FÊḢZ̃NEH feeḣaƶnāhu biz de onu tuttuk So We seized him 28:40
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناه FÊḢZ̃NEH feeḣaƶnāhu biz de onu yakaladık So We took him 51:40
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناه FÊḢZ̃NEH feeḣaƶnāhu biz de onu yakaladık so We seized him 73:16
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذناهمFÊḢZ̃NEHMfeeḣaƶnāhumbiz de onları yakaladıkSo We seized them4x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناهم FÊḢZ̃NEHM feeḣaƶnāhum onları yakalayıp cezalandırmıştık then We seized them 6:42
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناهم FÊḢZ̃NEHM feeḣaƶnāhum biz de onları yakaladık So We seized them 7:95
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناهم FÊḢZ̃NEHM feeḣaƶnāhum biz de onları yakaladık So We seized them 7:96
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذناهم FÊḢZ̃NEHM feeḣaƶnāhum biz de onları yakaladık so We seized them 54:42
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذهFÊḢZ̃Hfeeḣaƶehuonu cezalandırdıSo seized him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذه FÊḢZ̃H feeḣaƶehu onu cezalandırdı So seized him 79:25
ا خ ذ |EḢZ̃فأخذهمFÊḢZ̃HMfeeḣaƶehumubu yüzden onları yakaladıbut Allah seized them9x
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu onları yakaladı so seized them 3:11
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu onları yakalamıştı so seized them 8:52
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu onları yakalayıverdi so seized them 16:113
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu ve onları yakaladı So seized them 26:158
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehum nihayet onları yakaladı so seized them 26:189
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu sonunda yakaladı then seized them 29:14
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu fakat onları yakaladı but Allah seized them 40:21
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehumu bu yüzden onları yakaladı So Allah seized them. 40:22
ا خ ذ |EḢZ̃ فأخذهم FÊḢZ̃HM feeḣaƶehum O da onları yakaladı so He seized them 69:10
ا خ ذ |EḢZ̃فاتخذFETḢZ̃fetteḣaƶe(balık) tuttuand it took1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فاتخذ FETḢZ̃ fetteḣaƶe (balık) tuttu and it took 18:61
ا خ ذ |EḢZ̃فاتخذتFETḢZ̃TfetteḣaƶetçekmiştiThen she took1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فاتخذت FETḢZ̃T fetteḣaƶet çekmişti Then she took 19:17
ا خ ذ |EḢZ̃فاتخذتموهمFETḢZ̃TMWHMfetteḣaƶtumūhumsiz onları aldınızBut you took them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فاتخذتموهم FETḢZ̃TMWHM fetteḣaƶtumūhum siz onları aldınız But you took them 23:110
ا خ ذ |EḢZ̃فاتخذهFETḢZ̃Hfetteḣiƶhuyalnız O'nu edinso take Him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فاتخذه FETḢZ̃H fetteḣiƶhu yalnız O'nu edin so take Him 73:9
ا خ ذ |EḢZ̃فاتخذوهFETḢZ̃WHfetteḣiƶūhusiz de onu edininso take him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فاتخذوه FETḢZ̃WH fetteḣiƶūhu siz de onu edinin so take him 35:6
ا خ ذ |EḢZ̃فخذFḢZ̃feḣuƶal"""Then take"3x
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذ FḢZ̃ feḣuƶ o halde tut """Then take" 2:260
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذ FḢZ̃ feḣuƶ al So take 7:144
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذ FḢZ̃ feḣuƶ o yüzden al so take 12:78
ا خ ذ |EḢZ̃فخذهاFḢZ̃HEfeḣuƶhābunları tut"""So take them"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذها FḢZ̃HE feḣuƶhā bunları tut """So take them" 7:145
ا خ ذ |EḢZ̃فخذوهFḢZ̃WHfeḣuƶūhualıntake it2x
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذوه FḢZ̃WH feḣuƶūhu alın [so] take it 5:41
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذوه FḢZ̃WH feḣuƶūhu onu alın take it 59:7
ا خ ذ |EḢZ̃فخذوهمFḢZ̃WHMfeḣuƶūhumonları yakalayınseize them2x
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذوهم FḢZ̃WHM feḣuƶūhum onları yakalayın seize them 4:89
ا خ ذ |EḢZ̃ فخذوهم FḢZ̃WHM feḣuƶūhum onları yakalayın then seize them 4:91
ا خ ذ |EḢZ̃فيأخذكمFYÊḢZ̃KMfeye'ḣuƶekumsonra sizi yakalarlest seize you3x
ا خ ذ |EḢZ̃ فيأخذكم FYÊḢZ̃KM feye'ḣuƶekum yoksa sizi yakalar lest seizes you 7:73
ا خ ذ |EḢZ̃ فيأخذكم FYÊḢZ̃KM feye'ḣuƶekum yoksa sizi yakalar lest will seize you 11:64
ا خ ذ |EḢZ̃ فيأخذكم FYÊḢZ̃KM feye'ḣuƶekum sonra sizi yakalar lest seize you 26:156
ا خ ذ |EḢZ̃فيؤخذFYÙḢZ̃fe yu'ḣaƶuve tutulurand will be seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ فيؤخذ FYÙḢZ̃ fe yu'ḣaƶu ve tutulur and will be seized 55:41
ا خ ذ |EḢZ̃لأتخذنLÊTḢZ̃Nleetteḣiƶenneelbette alacağım"""I will surely take"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لأتخذن LÊTḢZ̃N leetteḣiƶenne elbette alacağım """I will surely take" 4:118
ا خ ذ |EḢZ̃لأخذناLÊḢZ̃NEleeḣaƶnāelbette alırdıkCertainly We (would) have seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لأخذنا LÊḢZ̃NE leeḣaƶnā elbette alırdık Certainly We (would) have seized 69:45
ا خ ذ |EḢZ̃لاتخذتLETḢZ̃Tlātteḣaƶtealırdınsurely you (could) have taken1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لاتخذت LETḢZ̃T lātteḣaƶte alırdın surely you (could) have taken 18:77
ا خ ذ |EḢZ̃لاتخذناهLETḢZ̃NEHlātteḣaƶnāhuedinirdiksurely We (could have) taken it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لاتخذناه LETḢZ̃NEH lātteḣaƶnāhu edinirdik surely We (could have) taken it 21:17
ا خ ذ |EḢZ̃لاتخذوكLETḢZ̃WKlātteḣaƶūkeseni edinirlerdisurely they would take you1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لاتخذوك LETḢZ̃WK lātteḣaƶūke seni edinirlerdi surely they would take you 17:73
ا خ ذ |EḢZ̃لتأخذوهاLTÊḢZ̃WHElite'ḣuƶūhāonları almak içinto take it,1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لتأخذوها LTÊḢZ̃WHE lite'ḣuƶūhā onları almak için to take it, 48:15
ا خ ذ |EḢZ̃لنتخذنLNTḢZ̃Nlenetteḣiƶennemutlaka yapacağız"""Surely we will take"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ لنتخذن LNTḢZ̃N lenetteḣiƶenne mutlaka yapacağız """Surely we will take" 18:21
ا خ ذ |EḢZ̃ليأخذLYÊḢZ̃liye'ḣuƶeyoksa alamaztake1x
ا خ ذ |EḢZ̃ ليأخذ LYÊḢZ̃ liye'ḣuƶe yoksa alamaz take 12:76
ا خ ذ |EḢZ̃ليأخذوهLYÊḢZ̃WHliye'ḣuƶūhuyakalamağato seize him,1x
ا خ ذ |EḢZ̃ ليأخذوه LYÊḢZ̃WH liye'ḣuƶūhu yakalamağa to seize him, 40:5
ا خ ذ |EḢZ̃ليتخذLYTḢZ̃liyetteḣiƶeedinmeleri içinso that may take,1x
ا خ ذ |EḢZ̃ ليتخذ LYTḢZ̃ liyetteḣiƶe edinmeleri için so that may take, 43:32
ا خ ذ |EḢZ̃متخذMTḢZ̃mutteḣiƶeedinmişthe One to take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ متخذ MTḢZ̃ mutteḣiƶe edinmiş the One to take 18:51
ا خ ذ |EḢZ̃متخذاتMTḢZ̃ETmutteḣiƶātive (gizli) edinmemelerithose who take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ متخذات MTḢZ̃ET mutteḣiƶāti ve (gizli) edinmemeleri those who take 4:25
ا خ ذ |EḢZ̃متخذيMTḢZ̃Ymutteḣiƶīve tutmayanones (who are) taking1x
ا خ ذ |EḢZ̃ متخذي MTḢZ̃Y mutteḣiƶī ve tutmayan ones (who are) taking 5:5
ا خ ذ |EḢZ̃نأخذNÊḢZ̃ne'ḣuƶealmaktanwe take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ نأخذ NÊḢZ̃ ne'ḣuƶe almaktan we take 12:79
ا خ ذ |EḢZ̃نتخذNTḢZ̃netteḣiƶeedinmekWe take2x
ا خ ذ |EḢZ̃ نتخذ NTḢZ̃ netteḣiƶe edinmek We take 21:17
ا خ ذ |EḢZ̃ نتخذ NTḢZ̃ netteḣiƶe edinmek we take 25:18
ا خ ذ |EḢZ̃نتخذهNTḢZ̃Hnetteḣiƶehuonu edinirizwe may take him2x
ا خ ذ |EḢZ̃ نتخذه NTḢZ̃H netteḣiƶehu onu ediniriz we will take him 12:21
ا خ ذ |EḢZ̃ نتخذه NTḢZ̃H netteḣiƶehu onu ediniriz we may take him 28:9
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذWÊḢZ̃ve eḣaƶeve aldıand seized2x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذ WÊḢZ̃ ve eḣaƶe ve tuttu and seized 7:150
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذ WÊḢZ̃ ve eḣaƶe ve aldı And seized 11:67
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذتWÊḢZ̃Tve eḣaƶetive aldıAnd seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذت WÊḢZ̃T ve eḣaƶeti ve aldı And seized 11:94
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذتمWÊḢZ̃TMve eḣaƶtumve aldınız mı?and take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذتم WÊḢZ̃TM ve eḣaƶtum ve aldınız mı? and take 3:81
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذنWÊḢZ̃Nve eḣaƶneve onlar almışlardıand they have taken1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذن WÊḢZ̃N ve eḣaƶne ve onlar almışlardı and they have taken 4:21
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذناWÊḢZ̃NEve eḣaƶnāve aldıkand We seized3x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذنا WÊḢZ̃NE ve eḣaƶnā ve aldık And We took 4:154
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذنا WÊḢZ̃NE ve eḣaƶnā ve yakaladık and We seized 7:165
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذنا WÊḢZ̃NE ve eḣaƶnā ve almıştık And We took 33:7
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذناهمWÊḢZ̃NEHMve eḣaƶnāhumve onları yakaladıkand We seized them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذناهم WÊḢZ̃NEHM ve eḣaƶnāhum ve onları yakaladık and We seized them 43:48
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذهمWÊḢZ̃HMve eḣƶihimuve almalarından ötürüAnd for their taking1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذهم WÊḢZ̃HM ve eḣƶihimu ve almalarından ötürü And for their taking 4:161
ا خ ذ |EḢZ̃وأخذواWÊḢZ̃WEve uḣiƶūve yakalanmışlardırand they will be seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وأخذوا WÊḢZ̃WE ve uḣiƶū ve yakalanmışlardır and they will be seized 34:51
ا خ ذ |EḢZ̃واتخذWETḢZ̃vetteḣaƶeedinmiştiand He has taken4x
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذ WETḢZ̃ vetteḣaƶe edinmişti And was taken 4:125
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذ WETḢZ̃ vetteḣaƶe ve benimsediler And took 7:148
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذ WETḢZ̃ vetteḣaƶe ve edindi (kendisine) and He has taken 17:40
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذ WETḢZ̃ vetteḣaƶe ve tuttu And it took 18:63
ا خ ذ |EḢZ̃واتخذتموهWETḢZ̃TMWHvetteḣaƶtumūhuonu bıraktınızAnd you have taken Him,1x
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذتموه WETḢZ̃TMWH vetteḣaƶtumūhu onu bıraktınız And you have taken Him, 11:92
ا خ ذ |EḢZ̃واتخذواWETḢZ̃WEvetteḣiƶūsiz de edinin"and (said), ""Take"6x
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣiƶū siz de edinin "and (said), ""Take" 2:125
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣaƶū ve edindiler And they take 18:56
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣaƶū ve edinmeleri and took 18:106
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣaƶū ve edindiler And they have taken 19:81
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣaƶū ve edindiler Yet they have taken 25:3
ا خ ذ |EḢZ̃ واتخذوا WETḢZ̃WE vetteḣaƶū ve edindiler But they have taken 36:74
ا خ ذ |EḢZ̃وتتخذونWTTḢZ̃WNve tetteḣiƶūneve ediniyorsunuzAnd take for yourselves1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وتتخذون WTTḢZ̃WN ve tetteḣiƶūne ve ediniyorsunuz And take for yourselves 26:129
ا خ ذ |EḢZ̃وخذWḢZ̃ve ḣuƶve al"""And take"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وخذ WḢZ̃ ve ḣuƶ ve al """And take" 38:44
ا خ ذ |EḢZ̃وخذواWḢZ̃WEveḣuƶūve alın/edininbut take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وخذوا WḢZ̃WE veḣuƶū ve alın/edinin but take 4:102
ا خ ذ |EḢZ̃وخذوهمWḢZ̃WHMve ḣuƶūhumve onları yakalayınand seize them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ وخذوهم WḢZ̃WHM ve ḣuƶūhum ve onları yakalayın and seize them 9:5
ا خ ذ |EḢZ̃وليأخذواWLYÊḢZ̃WEvelye'ḣuƶūve alsınlar/edinsinlerand let them take2x
ا خ ذ |EḢZ̃ وليأخذوا WLYÊḢZ̃WE velye'ḣuƶū ve edinsinler/alsınlar and let them take 4:102
ا خ ذ |EḢZ̃ وليأخذوا WLYÊḢZ̃WE velye'ḣuƶū ve alsınlar/edinsinler and let them take 4:102
ا خ ذ |EḢZ̃ويأخذWYÊḢZ̃ve ye'ḣuƶuve alanand takes1x
ا خ ذ |EḢZ̃ ويأخذ WYÊḢZ̃ ve ye'ḣuƶu ve alan and takes 9:104
ا خ ذ |EḢZ̃ويتخذWYTḢZ̃ve yetteḣiƶeve edinerekand take2x
ا خ ذ |EḢZ̃ ويتخذ WYTḢZ̃ ve yetteḣiƶe ve edinmesi içindir and take 3:140
ا خ ذ |EḢZ̃ ويتخذ WYTḢZ̃ ve yetteḣiƶu ve edinerek and takes 9:99
ا خ ذ |EḢZ̃ويتخذهاWYTḢZ̃HEve yetteḣiƶehāve onu edinmek içinand takes it1x
ا خ ذ |EḢZ̃ ويتخذها WYTḢZ̃HE ve yetteḣiƶehā ve onu edinmek için and takes it 31:6
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذYÊḢZ̃ye'ḣuƶualanwho seized1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذ YÊḢZ̃ ye'ḣuƶu alan who seized 18:79
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذهYÊḢZ̃Hye'ḣuƶhuonu alacaktırwill take him1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذه YÊḢZ̃H ye'ḣuƶhu onu alacaktır will take him 20:39
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذهمYÊḢZ̃HMye'ḣuƶehumkendilerini yakalamayacağından?that He may seize them2x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذهم YÊḢZ̃HM ye'ḣuƶehum kendilerini yakalamayacağından? that He may seize them 16:46
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذهم YÊḢZ̃HM ye'ḣuƶehum kendilerini yakalamayacağından? that He may seize them 16:47
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذواYÊḢZ̃WEye'ḣuƶūtutsunlar(to) take1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذوا YÊḢZ̃WE ye'ḣuƶū tutsunlar (to) take 7:145
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذونYÊḢZ̃WNye'ḣuƶūnealıyorlartaking1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذون YÊḢZ̃WN ye'ḣuƶūne alıyorlar taking 7:169
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذونهاYÊḢZ̃WNHEye'ḣuƶūnehāalacakları"that they will take;"1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذونها YÊḢZ̃WNHE ye'ḣuƶūnehā alacakları "that they will take;" 48:19
ا خ ذ |EḢZ̃يأخذوهYÊḢZ̃WHye'ḣuƶūhuonu da alırlarthey will take it.1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يأخذوه YÊḢZ̃WH ye'ḣuƶūhu onu da alırlar they will take it. 7:169
ا خ ذ |EḢZ̃يؤاخذYÙEḢZ̃yu'āḣiƶucezalandıracak olsaydıAllah (were to) punish2x
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذ YÙEḢZ̃ yu'āḣiƶu cezalandırsaydı Allah were to seize 16:61
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذ YÙEḢZ̃ yu'āḣiƶu cezalandıracak olsaydı Allah (were to) punish 35:45
ا خ ذ |EḢZ̃يؤاخذكمYÙEḢZ̃KMyu'āḣiƶukumusizi sorumlu tutarHe takes you to task4x
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذكم YÙEḢZ̃KM yu'āḣiƶukumu sizi sorumlu tutmaz will take you to task 2:225
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذكم YÙEḢZ̃KM yu'āḣiƶukum sorumlu tutar He takes you to task 2:225
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذكم YÙEḢZ̃KM yu'āḣiƶukumu sizi sorumlu tutmaz will call you to account 5:89
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذكم YÙEḢZ̃KM yu'āḣiƶukum sizi sorumlu tutar He will call you to account 5:89
ا خ ذ |EḢZ̃يؤاخذهمYÙEḢZ̃HMyuāḣiƶuhumonları hemen cezalandırsaydıHe were to seize them1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤاخذهم YÙEḢZ̃HM yuāḣiƶuhum onları hemen cezalandırsaydı He were to seize them 18:58
ا خ ذ|EḢZ̃يؤخذYÙḢZ̃yu'ḣaƶualınmaztaken4x
ا خ ذ|EḢZ̃ يؤخذ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶu ve alınmaz will be taken 2:48
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤخذ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶ kabul edilmez will it be taken 6:70
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤخذ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶ peki alınmamış mıydı? taken 7:169
ا خ ذ |EḢZ̃ يؤخذ YÙḢZ̃ yu'ḣaƶu alınmaz will be accepted 57:15
ا خ ذ |EḢZ̃يتخذYTḢZ̃yetteḣiƶuedinmekhas not taken11x
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶu tutar takes 2:165
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶi edinmesin take 3:28
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmeyelim take 3:64
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶi tutarsa takes 4:119
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶu sayar takes 9:98
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶ edinmeyen has not taken 17:111
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmek He should take 19:35
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmek He should take 19:92
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶ O edinmemiştir He has taken 25:2
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶe tutmak take 25:57
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmek take 39:4
ا خ ذ |EḢZ̃يتخذواYTḢZ̃WEyetteḣiƶūedinmeyen(leri)take3x
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذوا YTḢZ̃WE yetteḣiƶū tutmak they take 4:150
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذوا YTḢZ̃WE yetteḣiƶū edinmeyen(leri) take 9:16
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذوا YTḢZ̃WE yetteḣiƶū kendilerine edineceklerini they (can) take 18:102
ا خ ذ |EḢZ̃يتخذونYTḢZ̃WNyetteḣiƶūnetutuyorlartake1x
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذون YTḢZ̃WN yetteḣiƶūne tutuyorlar take 4:139
ا خ ذ |EḢZ̃يتخذونكYTḢZ̃WNKyetteḣiƶūnekeseni edinmezlerthey take you2x
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذونك YTḢZ̃WNK yetteḣiƶūneke seni edinmezler they take you 21:36
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذونك YTḢZ̃WNK yetteḣiƶūneke seni yapmıyorlar they take you 25:41
ا خ ذ |EḢZ̃يتخذوهYTḢZ̃WHyetteḣiƶūhuonu edinirler(will) they take it2x
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذوه YTḢZ̃WH yetteḣiƶūhu onu edinmezler (will) they take it 7:146
ا خ ذ |EḢZ̃ يتخذوه YTḢZ̃WH yetteḣiƶūhu onu edinirler they will take it 7:146


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}