"KWN" ifadesi tarandı:
# İçinde "KWN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك و ن|KWNأكÊKekuben değilimI am1x
ك و ن|KWN أك ÊK eku ben değilim I am 19:20
ك و ن|KWNأكانÊKENekānemı geldi?Is it1x
ك و ن|KWN أكان ÊKEN ekāne mı geldi? Is it 10:2
ك و ن|KWNأكنÊKNekunben edemem"""I am not"4x
ك و ن|KWN أكن ÊKN ekun bulunmadım I was 4:72
ك و ن|KWN أكن ÊKN ekun olurum I will be 11:47
ك و ن|KWN أكن ÊKN ekun ben edemem """I am not" 15:33
ك و ن|KWN أكن ÊKN ekun olmadım I have been 19:4
ك و ن|KWNأكونÊKWNekūneben olmayaI be9x
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmaktan I be 2:67
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne ben olmaya I can be 5:31
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmam I be 6:14
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmakla I be 10:72
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmakla I be 10:104
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmam I will be 19:48
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmam I be 27:91
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmayacağım I will be 28:17
ك و ن|KWN أكون ÊKWN ekūne olmam I be 39:12
ك و ن|KWNتكTKtekubir şey olsa"""Did there not"7x
ك و ن|KWN تك TK teku olsa there is 4:40
ك و ن|KWN تك TK teku hiç olma be 11:17
ك و ن|KWN تك TK teku olmasın be 11:109
ك و ن|KWN تك TK teku düşme be 16:127
ك و ن|KWN تك TK teku sen you were 19:9
ك و ن|KWN تك TK teku bir şey olsa it be 31:16
ك و ن|KWN تك TK teku değil- """Did there not" 40:50
ك و ن|KWNتكنTKNtekundeğil mi?"""Then were not"19x
ك و ن|KWN تكن TKN tekun öyle ise olma be 3:60
ك و ن|KWN تكن TKN tekun yokmuş gibi there been 4:73
ك و ن|KWN تكن TKN tekun değil miydi? was 4:97
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 4:105
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olmadığın you did 4:113
ك و ن|KWN تكن TKN tekun kalmadığı will be 6:23
ك و ن|KWN تكن TKN tekun yoktur (there) is 6:101
ك و ن|KWN تكن TKN tekun etmemiş (if) it had 6:158
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 7:205
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olur (there) will be 8:73
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 11:42
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 15:55
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olmadı was 18:43
ك و ن|KWN تكن TKN tekun değil mi? """Were not" 23:105
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olmasan da you are 26:136
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 27:70
ك ن ن|KNN تكن TKN tukinnu gizlediği conceals 27:74
ك ن ن|KNN تكن TKN tukinnu gizlediğini conceals 28:69
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 32:23
ك و ن|KWN تكن TKN tekun değil mi? """Then were not" 45:31
ك و ن|KWN تكن TKN tekun olma be 68:48
ك و ن|KWNتكونTKWNtekūneait olacağını(there) be25x
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne kalmayıncaya (there) is 2:193
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmasını it be 2:266
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olursa be 2:282
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olan (there) be 4:29
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmayacak will be (for them) 5:71
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olsun to be 5:114
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olacağını will have 6:135
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olmasını would be 8:7
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olacak it will be 8:36
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne kalmayıncaya there is 8:39
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olsanız you are 10:61
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmanı you be 11:46
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olacaksın you become 12:85
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olacaksın become 12:85
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne sen olmadın you are 15:32
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olduğu için is 16:92
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmalı you have 17:91
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olmalı değil mi? is 25:8
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olacaksın be 25:43
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olacak (mı) will be 27:41
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmak you become 28:19
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūne olmak you be 28:19
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu ait olacağını will be 28:37
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olur is 33:63
ك و ن|KWN تكون TKWN tekūnu olur will be 70:8
ك و ن|KWNتكوناTKWNEtekūnāolursunuzyou two become2x
ك و ن|KWN تكونا TKWNE tekūnā olursunuz you two become 7:20
ك و ن|KWN تكونا TKWNE tekūnā olursunuz (diye) you two become 7:20
ك و ن|KWNتكوننTKWNNtekūnenneartık olmabe9x
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne artık olma be 2:147
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 6:14
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne o halde olma be 6:35
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne hiç olma be 6:114
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 10:94
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 10:95
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 10:105
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 28:86
ك و ن|KWN تكونن TKWNN tekūnenne olma be 28:87
ك و ن|KWNتكونواTKWNWEtekūnūetmemiş miydiniz?be21x
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū ve olmayın be 2:41
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olsanız you will be 2:148
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olduğunuz you were 2:151
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmadığınız you were 2:239
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 3:105
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 3:156
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmamışsa you had 4:23
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olsanız you be 4:78
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū siz you are 4:104
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 8:21
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 8:47
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū etmemiş miydiniz? you 14:44
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmadığınız you could 16:7
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 16:92
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū siz olursanız you are 17:25
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 26:181
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 30:31
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 33:69
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmaz mısınız? you 36:62
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū zaten siz değildiniz you were 37:29
ك و ن|KWN تكونوا TKWNWE tekūnū olmayın be 59:19
ك و ن|KWNسيكونSYKWNseyekūnubulunacağınıthere will be1x
ك و ن|KWN سيكون SYKWN seyekūnu bulunacağını there will be 73:20
ك و ن|KWNفأكونFÊKWNfeekūneböylece olsaydımthen I could be1x
ك و ن|KWN فأكون FÊKWN feekūne böylece olsaydım then I could be 39:58
ك و ن|KWNفتكنFTKNfe tekunve bulunsaand it be1x
ك و ن|KWN فتكن FTKN fe tekun ve bulunsa and it be 31:16
ك و ن|KWNفتكونFTKWNfetekūneo zaman olursunand is7x
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fetekūne olasın so you will be 5:29
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fe tekūnu oluyordu and it becomes 5:110
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fetekūne olasın then you would be 6:52
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fetekūne yoksa olursun then you will be 10:95
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fetekūne o zaman olursun so you would be 19:45
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fe tekūne olsun and is 22:46
ك و ن|KWN فتكون FTKWN fetekūne sonra olursun lest you be 26:213
ك و ن|KWNفتكوناFTKWNEfetekūnāolursunuzlest you both be2x
ك و ن|KWN فتكونا FTKWNE fetekūnā olursunuz lest you [both] be 2:35
ك و ن|KWN فتكونا FTKWNE fetekūnā yoksa olursunuz lest you both be 7:19
ك و ن|KWNفتكونونFTKWNWNfe tekūnūneki onlarla olsanızand you would be1x
ك و ن|KWN فتكونون FTKWNWN fe tekūnūne ki onlarla olsanız and you would be 4:89
ك و ن|KWNفكانFKENfe kāneböylece olduand became8x
ك و ن|KWN فكان FKEN fe kāne böylece oldu and he became 7:175
ك و ن|KWN فكان FKEN fekāne ve o da oldu so he was 11:43
ك و ن|KWN فكان FKEN fekāne idi his parents were 18:80
ك و ن|KWN فكان FKEN fekāne idi it was 18:82
ك و ن|KWN فكان FKEN fe kāne ve oldu and became 26:63
ك و ن|KWN فكان FKEN fe kāne ve oldu and was 37:141
ك و ن|KWN فكان FKEN fe kāne kaldı And was 53:9
ك و ن|KWN فكان FKEN fekāne nihayet oldu So will be 59:17
ك و ن|KWNفكانتFKENTfekānethaline geldiği (zaman)and become5x
ك و ن|KWN فكانت FKENT fekānet idi it was 18:79
ك و ن|KWN فكانت FKENT fe kānet ve olduğunda and it becomes 55:37
ك و ن|KWN فكانت FKENT fekānet haline geldiği (zaman) So they become 56:6
ك و ن|KWN فكانت FKENT fe kānet ve olmuştur and becomes 78:19
ك و ن|KWN فكانت FKENT fe kānet olmuştur and become 78:20
ك و ن|KWNفكانواFKENWEfekānūböylece oldularand they became5x
ك و ن|KWN فكانوا FKENWE fekānū fakat idiler but they were 15:81
ك و ن|KWN فكانوا FKENWE fe kānū ve oldular and they became 23:48
ك و ن|KWN فكانوا FKENWE fekānū böylece oldular so they became 37:116
ك و ن|KWN فكانوا FKENWE fe kānū oldular and they became 54:31
ك و ن|KWN فكانوا FKENWE fekānū olmuşlardır they will be, 72:15
ك و ن|KWNفكنتمFKNTMfekuntumfakat sizand you used (to)2x
ك و ن|KWN فكنتم FKNTM fekuntum fakat siz but you used 23:66
ك و ن|KWN فكنتم FKNTM fe kuntum oysa siz and you used (to) 23:105
ك و ن|KWNفليكونواFLYKWNWEfelyekūnūgeçsinlerthen let them be1x
ك و ن|KWN فليكونوا FLYKWNWE felyekūnū geçsinler then let them be 4:102
ك و ن|KWNفنكونFNKWNfenekūneve olsakthen we could be1x
ك و ن|KWN فنكون FNKWN fenekūne ve olsak then we could be 26:102
ك و ن|KWNفيكونFYKWNfe yekūnu(o da) olurand he was.10x
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu hemen oluverir and it becomes. 2:117
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu o da oluverir and it becomes. 3:47
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu hemen oluverir and it becomes 3:49
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu ve oldu and he was. 3:59
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu oluverir and it is, 6:73
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu derhal oluverir and it is. 16:40
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu (o da) olur and it is. 19:35
ك و ن|KWN فيكون FYKWN feyekūne olsun then he be 25:7
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu hemen oluverir and it is. 36:82
ك و ن|KWN فيكون FYKWN fe yekūnu o da olur and it is. 40:68
ك و ن|KWNكانKENkāne(he) is323x
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardı ki (there) has been 2:75
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (bilsin ki) is 2:97
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:98
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 2:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmaları it is 2:114
ك و ن|KWN كان KEN kāne O değildi he was 2:135
ك و ن|KWN كان KEN kāne will 2:143
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalar- [were] 2:170
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa is 2:184
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur is 2:185
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 2:196
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi Was 2:213
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan [is] 2:232
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:280
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:282
ك و ن|KWN كان KEN kāne it was 3:13
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve değildi he was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün değildir is 3:79
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 3:93
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 3:95
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur is 3:97
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 3:137
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 3:145
ك و ن|KWN كان KEN kāne were 3:147
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı was 3:154
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur şey is 3:161
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 3:179
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve değildir is 3:179
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:1
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 4:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 4:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa are 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 4:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:23
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:58
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had (been) 4:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (he) was 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (he) was 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:94
ك و ن|KWN كان KEN kāne -oldu/idi was 4:102
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:106
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:107
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:127
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:128
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:129
ك و ن|KWN كان KEN kāne [is] 4:134
ك و ن|KWN كان KEN kāne olandır is 4:135
ك و ن|KWN كان KEN kāne (nasib)olursa was 4:141
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa (there) was 4:141
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:149
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) 5:104
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa he is 5:106
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş was 6:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 6:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne iken was 6:122
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 6:136
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan (ise) is 6:136
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa da he is 6:152
ك و ن|KWN كان KEN kāne O değildi he was 6:161
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 7:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 7:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldukları used to 7:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 7:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:84
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (there) is 7:87
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:103
ك و ن|KWN كان KEN kāne used to 7:137
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise was 8:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi is 8:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi is 8:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan was 8:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) was 8:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) was 8:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne yakışmaz is 8:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur (It) is not 9:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise are 9:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had been 9:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 9:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur (it) is 9:113
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 9:114
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 9:115
ك و ن|KWN كان KEN kāne onlara yakışmaz it was 9:120
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 9:122
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 10:19
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 10:37
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 10:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 10:71
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 10:73
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün is 10:100
ك و ن|KWN كان KEN kāne Whoever [is] 11:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 11:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 11:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne it was Allah's 11:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne bulunmalı had been 11:116
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi would 11:117
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır were 12:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 12:26
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 12:27
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 12:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi it 12:68
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi He could not 12:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 12:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne (there) is 12:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne (bu) değildir (it) is 12:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne imiş was 13:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün was 13:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğu- used to 14:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne imkanımız is 14:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne I had 14:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa bile was 14:46
ك و ن|KWN كان KEN kāne idiler And were 15:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş was 16:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 16:120
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi he was 16:123
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 17:3
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise should 17:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne [are] 17:19
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 17:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:31
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 17:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 17:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne olandır is 17:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 17:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:57
ك و ن|KWN كان KEN kāne That is 17:58
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:66
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 17:72
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne he is 17:83
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:87
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalar were 17:88
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 17:95
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:96
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:108
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 18:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne (O) idi (He) was 18:50
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa were 18:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 18:110
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 19:28
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 19:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne yakışmaz (it) is 19:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:41
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:47
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne -idi was 19:54
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:61
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:63
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:64
ك و ن|KWN كان KEN kāne (bu) (This) is 19:71
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 19:75
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 21:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa (there) be 21:47
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalardı were 21:99
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 22:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 22:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur is 23:91
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi (there) was 23:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he is 24:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne (kocası) ise he is 24:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 24:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 25:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne bu It is 25:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi it was proper 25:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 25:65
ك و ن|KWN كان KEN kāne değillerdir are 26:8
ك و ن|KWN كان KEN kāne are 26:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 26:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmazlar are 26:103
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:121
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:139
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:158
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:174
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 26:189
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:190
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne (mı) oldu? is he 27:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün it is 27:60
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 27:69
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 28:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 28:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 28:59
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir they have 28:68
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 28:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 28:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 28:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 29:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 29:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 29:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 29:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 30:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 30:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 30:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 30:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi Most of them were 30:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa da mı? Shaitaan was 31:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne (the) measure of which is 32:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne hiç olur mu? is 32:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 32:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:1
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne That is 33:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır is 33:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne has 33:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne (it) is 33:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne (there can) be 33:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:54
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:55
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 33:72
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır (there) was 34:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktu was 34:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğu(tanrılar)- used 34:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 34:45
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] desires 35:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne (dahi) olsa he be 35:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 35:26
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:41
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:45
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 36:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve yoktu was 37:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardı had 37:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 37:73
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmasaydı was 37:143
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 38:69
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu he used to call 39:8
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 40:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 40:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 40:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün is 40:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 40:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise it is 41:52
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 42:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 42:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 42:46
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 42:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 43:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 43:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı had 43:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 44:31
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmamıştır is 45:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise it is 46:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had been 46:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 47:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 47:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 48:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 50:27
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is - 50:37
ك و ن|KWN كان KEN kāne bulunan were 51:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne edilen was 54:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne imiş was 54:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:88
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:90
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa was 59:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır (there) is 60:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 60:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne [is] 65:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 67:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş (he) is 68:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 69:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan [is] 70:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 71:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi used to 72:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi (there) were 72:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuştur is 73:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu has been 74:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu he was 75:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 76:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan (which) is 76:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 76:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu is 76:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 76:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 77:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 78:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi had been 84:13
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 84:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmaktır he is 90:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa he is 96:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 110:3
ك و ن|KWNكاناKENEkānābulunduklarıThey both used to2x
ك و ن|KWN كانا KENE kānā bulundukları they [both] were 2:36
ك و ن|KWN كانا KENE kānā ikisi de They both used to 5:75
ك و ن|KWNكانتKENTkānet(that) are28x
ك و ن|KWN كانت KENT kānet ise is 2:94
ك و ن|KWN كانت KENT kānet it was 2:143
ك و ن|KWN كانت KENT kānet ise (there) is 4:11
ك و ن|KWN كانت KENT kānet --idi/oldu is 4:103
ك و ن|KWN كانت KENT kānet oldu she was 7:83
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idiler were 7:157
ك و ن|KWN كانت KENT kānet bulunan was 7:163
ك و ن|KWN كانت KENT kānet was 10:98
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idi (that) was 16:112
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idi had been 18:101
ك و ن|KWN كانت KENT kānet for them will be 18:107
ك و ن|KWN كانت KENT kānet değildi was 19:28
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olan (that) was 21:11
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idiler was 21:74
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idi were 23:66
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olan It will be 25:15
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olduğu she used (to) 27:43
ك و ن|KWN كانت KENT kānet idi was 27:43
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olmuştur She 29:32
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olmuştur She 29:33
ك و ن|KWN كانت KENT kānet oldu it was 36:29
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olur it will be 36:53
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olmaları used to come to them 40:22
ك و ن|KWN كانت KENT kānet vardır (there) is 60:4
ك و ن|KWN كانت KENT kānet had 64:6
ك و ن|KWN كانت KENT kāneti olsaydı had been 69:27
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olan (that) are 76:15
ك و ن|KWN كانت KENT kānet olmuştur is 78:21
ك و ن|KWNكانتاKENTEkānetābu ikisi idilerthere were3x
ك و ن|KWN كانتا KENTE kānetā varsa there were 4:176
ك و ن|KWN كانتا KENTE kānetā idi were 21:30
ك و ن|KWN كانتا KENTE kānetā bu ikisi idiler They were 66:10
ك و ن|KWNكانواKENWEkānū(as) they used to229x
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarından they used to 2:10
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olanlardan were they 2:16
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they were 2:57
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū yaptıkları they were 2:59
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldu used to 2:61
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 2:102
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idi they were 2:103
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 2:113
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 2:134
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını were 2:140
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 2:141
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū bulunurlar they were used to 2:142
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 3:24
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 3:112
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 3:156
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalardı they had been 3:156
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū bulunuyorlarken they were 3:164
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū iseler they are 4:12
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū are 4:101
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olursa (birçok) they were 4:176
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 5:14
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 5:61
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 5:62
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 5:63
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler They had been 5:79
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they were 5:79
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalardı they had 5:81
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmasınlar they are 6:4
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 6:5
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 6:10
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:24
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:28
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:43
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū yaptıkları they used to 6:49
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarından they used to 6:70
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:88
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:108
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar yine de they were 6:111
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used to 6:120
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 6:122
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū (yaptıkları) they used to 6:124
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarından (of what) they used to 6:127
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarından they used to 6:129
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarına were 6:130
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 6:138
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they are 6:140
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 6:157
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 6:159
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 7:9
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarına were 7:37
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū ettikleri (as) they used to 7:51
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:53
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 7:64
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olanların they were 7:72
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldular they were 7:92
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:96
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 7:101
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:118
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olan were 7:137
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:137
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:139
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:147
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 7:160
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū ettiklerinden they were 7:162
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 7:163
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 7:165
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olan they used to 7:177
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 7:180
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadıkları halde they are 8:34
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū were 8:54
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 9:9
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalardı they are 9:62
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū were 9:66
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they were 9:69
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were (to) 9:70
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarından they used to 9:77
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalardı they could 9:81
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 9:82
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used (to) 9:95
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalar they be 9:113
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 9:121
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmalarından they used (to) 10:4
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarına they used (to) 10:8
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 10:12
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 10:13
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 10:30
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they [were] 10:42
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they [were] 10:43
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 10:45
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmalarından they used to 10:70
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 10:74
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 10:93
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 11:8
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 11:16
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 11:20
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they used (to) 11:20
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used 11:21
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they have been 11:36
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they (had) been 11:78
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used (to) 12:69
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsaydılar (diye) they had been 15:2
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onların they would be 15:8
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadıkları they did 15:11
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını they were 15:63
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 15:84
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū şeylerden they used (to) 15:93
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 16:33
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used (to) 16:34
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını were 16:39
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they 16:41
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 16:87
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū yaptıkları they used (to) 16:88
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used (to) 16:96
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used (to) 16:97
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 16:112
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū ediyorlardı they used (to) 16:118
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used (to) 16:124
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmuşlardır are 17:27
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını were, 18:9
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū değillerdi they were 21:8
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onların they used 21:41
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they (can) 21:63
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 21:74
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmuşlardı were 21:77
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler used (to) 21:90
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used 24:24
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olurlar they are 24:62
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they are 25:40
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadıkları they 26:5
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used 26:6
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū ise they are 26:40
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used 26:112
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmazlardı they would 26:199
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 26:206
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları enjoyment they were given? 26:207
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldular are 27:12
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını were, 27:82
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 28:6
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū were 28:8
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmuşlardır are 28:32
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar değildi they used (to) 28:63
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idi had been 28:64
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 28:75
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 28:84
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used 29:7
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used 29:13
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldular are 29:31
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmaları they have been 29:34
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū değillerdi they could 29:39
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 29:40
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū -idi they 29:41
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalardı they 29:64
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler They were 30:9
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 30:9
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmalarını they were 30:35
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar idiler they were, 30:49
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 30:55
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 32:17
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarına they used (to) 32:19
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used (to) 32:25
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they had 33:15
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū bulunsalardı they were 33:20
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idi they had 34:14
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 34:33
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 34:40
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they used 34:41
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū were 34:54
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they did 36:30
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadıkları they 36:46
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiyseler they used to 36:65
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarını they used (to) 37:22
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were, 37:35
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they used to 37:167
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they 39:26
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used to 39:35
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsalar they were 39:43
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 39:46
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 39:48
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 39:50
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olan were 40:21
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler They were 40:21
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olanlar were - 40:63
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar idiler They were 40:82
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 40:82
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 40:83
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 41:17
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları (işler) they used to 41:20
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 41:25
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarının they used to 41:27
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to, 41:28
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 41:48
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū etmedikleri they used to 43:7
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 43:54
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they were 43:76
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they used to 44:27
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadılar they were 44:29
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 44:37
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 45:14
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 45:17
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used 45:33
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olurlar they will be 46:6
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olduklarına they used to 46:14
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olunan they were 46:16
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū are 46:18
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 46:26
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 46:26
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they were 46:28
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar they were 48:15
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 51:16
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler They used to 51:17
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmadılar they could 51:45
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 51:46
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū iseler they are 52:34
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler they were 53:52
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olmaları they used (to) 56:24
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 56:45
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū bulunsalar they are. 58:7
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they used to 58:15
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olsa bile they were 58:22
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū onlar idiler they were 62:2
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 63:2
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idi they 68:33
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū iseler they are 68:41
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū they were 68:43
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū olan they were 70:44
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler were 78:27
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 83:14
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū idiler used to 83:29
ك و ن|KWN كانوا KENWE kānū oldukları they used to 83:36
ك و ن|KWNكنKNkun'ol'"""Be"""11x
ك و ن|KWN كن KN kun ol """Be,""" 2:117
ك و ن|KWN كن KN kunne idiyseler they 2:228
ك و ن|KWN كن KN kun 'ol' """Be,""" 3:47
ك و ن|KWN كن KN kun Ol! """Be,""" 3:59
ك و ن|KWN كن KN kunne iseler there are 4:11
ك و ن|KWN كن KN kun Ol! """Be""" 6:73
ك و ن|KWN كن KN kun ol """Be""" 16:40
ك و ن|KWN كن KN kun ol! """Be""" 19:35
ك و ن|KWN كن KN kun ol! """Be,""" 36:82
ك و ن|KWN كن KN kun ol! """Be,""" 40:68
ك و ن|KWN كن KN kunne iseler they are 65:6
ك و ن|KWNكناKNEkunnā"""We were"63x
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā """We were" 4:97
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değildik we were 6:23
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz ise idik we were 6:156
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā were 7:5
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā değiliz biz were We 7:7
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we were 7:43
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā we used to 7:53
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we are 7:88
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olursak we are 7:113
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik we were 7:172
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we were 9:65
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz idik we were 10:29
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz We are 10:61
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā (söylesek de) we are 12:17
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā değiliz we are 12:73
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değiliz we were 12:81
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā bulunduğumuz we were 12:82
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we have been 12:91
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā have been 12:97
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz olduğumuz we are 13:5
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik we were 14:21
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we were 16:28
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olduğumuz we used to 16:86
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā değiliz We 17:15
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz iken we are 17:49
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz olduktan we are 17:98
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā we were 18:64
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olduk we were 21:14
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olsaydık We were 21:17
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olmuşuz [we] were 21:46
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz idik we had been 21:97
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we were 21:97
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz bunu We are 21:104
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değiliz We are 23:17
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz We are 23:30
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olursak we are 26:41
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olduğumuz we are 26:51
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz -imişiz we were 26:97
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değildik We are 26:209
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olduğumuz we have become 27:67
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biziz [We] were 28:45
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik [we] were 28:53
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değiliz We would be 28:59
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā were 29:10
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olduğumuz we used 35:37
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā değildik were We 36:28
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā kendimiz were 37:32
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā we used to 38:62
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik [we] were 40:47
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā olan we used to 40:84
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz değildik we were 43:13
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz [We] are 44:3
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz [We] are 44:5
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik [We] used to 45:29
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik [we] were 52:26
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik [we] used to 52:28
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz we had 67:10
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā bulunmazdık we (would) have been 67:10
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā -olduk [we] were 68:29
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā [we] were 68:31
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā idik used to 72:9
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz We 72:11
ك و ن|KWN كنا KNE kunnā biz olduktan we are 79:11
ك و ن|KWNكنتKNTkunte(did) you51x
ك و ن|KWN كنت KNT kunte olduğunuzu you were used to 2:143
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin you were 3:44
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin you were 3:44
ك و ن|KWN كنت KNT kunte olsaydın you had been 3:159
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu olsaydım I had been 4:73
ك و ن|KWN كنت KNT kunte olduğun- you are 4:102
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu olsaydım I had 5:116
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen oldun You were 5:117
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 7:70
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 7:77
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you have 7:106
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 7:106
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu I would 7:188
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 10:94
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben isem I was 11:28
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 11:32
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen you were 11:49
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen idin you were 11:62
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben isem I am 11:63
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben isem I am 11:88
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen idin you were, 12:3
ك و ن|KWN كنت KNT kunti oldun are 12:29
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen you were 12:102
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 15:7
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben am I 17:93
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu değilim I Am 18:51
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 19:18
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu olursam I am 19:31
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sensin You are 20:35
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben idim I had 20:125
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu oldum I am 21:87
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 26:31
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you 26:154
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 26:187
ك و ن|KWN كنت KNT kunte mı oldun? you are 27:27
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben olmam I would be 27:32
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin you were 28:44
ك و ن|KWN كنت KNT kunte değildin you were 28:44
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin you were 28:45
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin you were 28:46
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen you were 28:86
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 29:29
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin (did) you 29:48
ك و ن|KWN كنت KNT kunte (mi) oldun? are you 38:75
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben oldum I was 39:56
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen değildin (did) you 42:52
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu değilim I am 46:9
ك و ن|KWN كنت KNT kunte isen you are 46:22
ك و ن|KWN كنت KNT kunte senin olduğun you were 50:19
ك و ن|KWN كنت KNT kunte sen idin you were 50:22
ك و ن|KWN كنت KNT kuntu ben olsaydım I were 78:40
ك و ن|KWNكنتمKNTMkuntum"were you?"""188x
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:23
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:31
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you [were] 2:33
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 2:72
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you were 2:91
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:93
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:94
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 2:111
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz were you 2:133
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olursanız you are 2:144
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olursanız you (all) are 2:150
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 2:172
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you 2:184
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuzu used to 2:187
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 2:198
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum -idiniz/oldunuz you are 2:248
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 2:278
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you 2:280
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olur da you are 2:283
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you 3:31
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:49
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum sizin you were 3:55
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you have been 3:79
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:93
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 3:103
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum etmenize you used to 3:106
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz oldunuz You are 3:110
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 3:118
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:139
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you used to 3:143
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you were 3:154
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:168
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 3:175
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you are 3:183
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 4:43
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 4:59
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum bulunsanız you are 4:78
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz de you were 4:94
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiniz "were you?""" 4:97
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum -olduğunuzda you are 4:102
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:6
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:15
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:23
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 5:48
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:57
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 5:105
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 5:112
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:22
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum ettiğinizden you used to 6:30
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz (söyleyin) you are 6:40
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 6:60
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 6:81
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 6:93
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you used to 6:94
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you are 6:118
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 6:143
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oldunuz were you 6:144
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 6:164
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınız you used to 7:37
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 7:39
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you used to 7:43
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum size you were 7:48
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:85
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 7:86
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 7:194
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz (gerçekten) iseniz you are 8:1
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 8:35
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 8:41
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 9:13
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 9:35
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 9:41
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oldunuz [you] are 9:53
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz (that) you were 9:65
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum varsa you used (to) 9:94
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 9:105
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you are 10:22
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 10:23
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz değildiniz you used (to) 10:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:38
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:48
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you were 10:51
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınızdan you used (to) 10:52
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you have 10:84
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you are 10:84
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 10:104
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:13
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 11:86
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:10
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you can 12:43
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 12:74
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you would be 15:71
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum ettiğiniz you used (to) 16:27
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum sizin you used (to) 16:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used (to) 16:32
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you 16:43
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:56
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:92
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 16:93
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you were (to) 16:95
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum ediyorsanız [you] 16:114
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you 21:7
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 21:38
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you are 21:54
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you are 21:68
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum size you were 21:103
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 22:5
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 22:69
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:84
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 23:88
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum bilseydiniz [you] 23:114
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 24:2
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 24:17
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you (should) be 26:24
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you were 26:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you have been 26:75
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you used 26:92
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:64
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 27:71
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:84
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 27:90
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 28:49
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarını you used (to) 28:62
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oduklarını you used (to) 28:74
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 29:8
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 29:16
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiyseniz you used 29:55
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum idiniz were 30:56
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarnız you used (to) 31:15
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oluklarınızdan you used (to) 32:14
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used (to) 32:20
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 32:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 34:29
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz kendiniz you were 34:32
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used 34:42
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 36:48
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınızın you used (to) 36:54
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum size you were 36:63
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you used to 36:64
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:21
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum [you] used (to) 37:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz idiniz you were 37:30
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 37:39
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 37:157
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:7
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 39:24
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 40:73
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum sizin you used to 40:75
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 40:75
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum siz you were 41:22
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you were 41:30
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you, 41:37
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oldunuz you are 43:5
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 43:72
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:7
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 44:36
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 44:50
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 45:25
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:28
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 45:29
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 46:4
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you were 46:20
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olmanızdan you used to 46:34
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 49:17
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you were 51:14
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 52:14
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:16
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduklarınıza you used to 52:19
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:86
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 56:87
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olsanız you are. 57:4
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 57:8
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 60:1
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you 61:11
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 62:6
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 62:8
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum oldunuz siz you 62:9
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 66:7
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum iseniz you are 67:25
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz şey you used to 67:27
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum you would 68:22
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olsaydınız you 71:4
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 77:29
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuza you used to 77:43
ك و ن|KWN كنتم KNTM kuntum olduğunuz you used to 83:17
ك و ن|KWNكنتنKNTNkuntunnesizyou2x
ك و ن|KWN كنتن KNTN kuntunne siz you 33:28
ك و ن|KWN كنتن KNTN kuntunne siz you 33:29
ك و ن|KWNكونواKWNWEkūnū(ister) olun"""Be"9x
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun """Be" 2:65
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun ki """Be" 2:135
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun """Be" 3:79
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun """Be" 3:79
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun Be 4:135
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun Be 5:8
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun """Be" 7:166
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū (ister) olun """Be" 17:50
ك و ن|KWN كونوا KWNWE kūnū olun Be 61:14
ك و ن|KWNكونيKWNYkūnīolBe1x
ك و ن|KWN كوني KWNY kūnī ol Be 21:69
ك و ن|KWNلأكوننLÊKWNNleekūnenneelbette olurdumI will surely be1x
ك و ن|KWN لأكونن LÊKWNN leekūnenne elbette olurdum I will surely be 6:77
ك و ن|KWNلتكونLTKWNlitekūneolman içinso that she would be3x
ك و ن|KWN لتكون LTKWN litekūne olman için that you may be 10:92
ك و ن|KWN لتكون LTKWN litekūne olman için that you may be 26:194
ك و ن|KWN لتكون LTKWN litekūne olması için so that she would be 28:10
ك و ن|KWNلتكوننLTKWNNletekūnennemutlaka olacaksınSurely you will be2x
ك و ن|KWN لتكونن LTKWNN letekūnenne mutlaka olacaksın Surely you will be 26:116
ك و ن|KWN لتكونن LTKWNN letekūnenne mutlaka olacaksın Surely, you will be 26:167
ك و ن|KWNلتكونواLTKWNWElitekūnūolmanız içinlets you become2x
ك و ن|KWN لتكونوا LTKWNWE litekūnū olmanız için so that you will be 2:143
ك و ن|KWN لتكونوا LTKWNWE litekūnū olmanız için lets you become 40:67
ك و ن|KWNلكانLKENlekāneelbette olurducertainly it would be6x
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne elbette olurdu surely would have been 3:110
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne elbette olurdu surely it (would) have been 4:46
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne elbette olurdu surely (it) would have been 4:66
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne şüphesiz olurdu surely (would) have been 20:129
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne elbette olurdu surely, it would have been 47:21
ك و ن|KWN لكان LKEN lekāne elbette olurdu certainly it would be 49:5
ك و ن|KWNلكناLKNElekunnābiz olurdukcertainly we (would) have been3x
ك و ن|KWN لكنا LKNE lekunnā biz olurduk surely we (would) have been 6:157
| لكنا LKNE lākinnā fakat But as for me, 18:38
ك و ن|KWN لكنا LKNE lekunnā elbette biz olurduk certainly we (would) have been 34:31
ك و ن|KWN لكنا LKNE lekunnā elbette biz olurduk Certainly, we (would) have been 37:169
ك و ن|KWNلكنتLKNTlekuntuben olurdumcertainly, I (would) have been2x
ك و ن|KWN لكنت LKNT lekuntu şimdi ben de olurdum certainly, I (would) have been 37:57
ك و ن|KWN لكنت LKNT lekuntu ben olurdum surely, I (would) have been 39:57
ك و ن|KWNلكنتمLKNTMlekuntumelbette olurdunuzsurely you would have been1x
ك و ن|KWN لكنتم LKNTM lekuntum elbette olurdunuz surely you would have been 2:64
ك و ن|KWNلنكوننLNKWNNlenekūnenneelbette olacağızsurely we will be5x
ك و ن|KWN لنكونن LNKWNN lenekūnenne elbette olacağız surely we will be 6:63
ك و ن|KWN لنكونن LNKWNN lenekūnenne muhakkak oluruz surely, we will be 7:23
ك و ن|KWN لنكونن LNKWNN lenekūnenne elbette oluruz we will surely be 7:149
ك و ن|KWN لنكونن LNKWNN lenekūnenne elbette oluruz surely we will be 7:189
ك و ن|KWN لنكونن LNKWNN lenekūnenne elbette olacağız surely we will be 10:22
ك و ن|KWNليكونLYKWNliyekūneolması içinso that he might become3x
ك و ن|KWN ليكون LYKWN liyekūne olması için that may be 22:78
ك و ن|KWN ليكون LYKWN liyekūne olması için that he may be 25:1
ك و ن|KWN ليكون LYKWN liyekūne olsunası için so that he might become 28:8
ك و ن|KWNليكوناLYKWNEliyekūnāolsunlarthat they be1x
ك و ن|KWN ليكونا LYKWNE liyekūnā olsunlar that they be 41:29
ك و ن|KWNليكوننLYKWNNleyekūnunneolacaklarınasurely, they would be1x
ك و ن|KWN ليكونن LYKWNN leyekūnunne olacaklarına surely, they would be 35:42
ك و ن|KWNليكونواLYKWNWEliyekūnūolmağathat they may be2x
ك و ن|KWN ليكونوا LYKWNWE liyekūnū olsun diye that they may be 19:81
ك و ن|KWN ليكونوا LYKWNWE liyekūnū olmağa that they may be 35:6
ك و ن|KWNمكانMKENmekānebir yer-(in) place14x
ك و ن|KWN مكان MKEN mekāne yerine (in) place 4:20
ك و ن|KWN مكان MKEN mekāne yerine (in) place 7:95
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yönden place, 10:22
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yandan side, 14:17
ك و ن|KWN مكان MKEN mekāne yerine (in) place 16:101
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yerden place, 16:112
ك و ن|KWN مكان MKEN mekāne oldurulmuş (the) site 22:26
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin bir yere a place 22:31
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin bir yerden a place 25:12
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yer- a place 34:51
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yer- a place 34:52
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin yer- a place 34:53
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin bir yer- a place 41:44
ك و ن|KWN مكان MKEN mekānin bir yer- a place 50:41
ك و ن|KWNمكاناMKENEmekānenbir yer olsun(in) a place9x
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen yeri (in) position 5:60
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen durumdasınız (in) position, 12:77
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen bir yere (to) a place 19:16
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen bir yere (to) a place 19:22
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen bir yere (to) a position 19:57
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen mekanı (in) position 19:75
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen bir yer olsun (in) a place 20:58
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen bir yerine (in) a place 25:13
ك و ن|KWN مكانا MKENE mekānen yerleri (in) position 25:34
ك و ن|KWNمكانتكمMKENTKMmekānetikumdurumunuza"your position;"4x
ك و ن|KWN مكانتكم MKENTKM mekānetikum imkanınıza göre your position. 6:135
ك و ن|KWN مكانتكم MKENTKM mekānetikum imkanınızın elverdiğini your position, 11:93
ك و ن|KWN مكانتكم MKENTKM mekānetikum imkanınızın elverdiğini "your position;" 11:121
ك و ن|KWN مكانتكم MKENTKM mekānetikum durumunuza your position, 39:39
ك و ن|KWNمكانتهمMKENTHMmekānetihimonları oldukları yerdetheir places1x
ك و ن|KWN مكانتهم MKENTHM mekānetihim onları oldukları yerde their places 36:67
ك و ن|KWNمكانكمMKENKMmekānekum(haydi) yerlerinize!"""(Remain in) your place"1x
ك و ن|KWN مكانكم MKENKM mekānekum (haydi) yerlerinize! """(Remain in) your place" 10:28
ك و ن|KWNمكانهMKENHmekānehuonun yerinde olmayı(in) his place.3x
ك و ن|KWN مكانه MKENH mekānehu yerinde in its place 7:143
ك و ن|KWN مكانه MKENH mekānehu onun yerine (in) his place. 12:78
ك و ن|KWN مكانه MKENH mekānehu onun yerinde olmayı his position 28:82
ك و ن|KWNنكNKnekubiz olmadıkwe used to2x
ك و ن|KWN نك NK neku biz olmadık we were 74:43
ك و ن|KWN نك NK neku değildik we used to 74:44
ك و ن|KWNنكنNKNnekunbiz de(to) be4x
ك و ن|KWN نكن NKN nekun biz de we 4:141
ك و ن|KWN نكن NKN nekun olalım (to) be 9:86
ك و ن|KWN نكن NKN nekun değilmişiz we used to 40:74
ك و ن|KWN نكن NKN nekun değil miydik? we 57:14
ك و ن|KWNنكونNKWNnekūnebiz olalımwe will be2x
ك و ن|KWN نكون NKWN nekūne olalım we will be 7:115
ك و ن|KWN نكون NKWN nekūne biz olalım we will be 20:65
ك و ن|KWNوأكنWÊKNve ekunve olsaydımand be2x
ك و ن|KWN وأكن WÊKN ve ekun ve olurum and [I] be 12:33
ك و ن|KWN وأكن WÊKN ve ekun ve olsaydım and be 63:10
ك و ن|KWNوتكونWTKWNve tekūneve olmasıAnd will be3x
ك و ن|KWN وتكون WTKWN ve tekūne ve olması and you two (may) have 10:78
ك و ن|KWN وتكون WTKWN ve tekūnu ve olur And will be 70:9
ك و ن|KWN وتكون WTKWN ve tekūnu ve olurlar And will be 101:5
ك و ن|KWNوتكونواWTKWNWEve tekūnūolursunuzand you may be2x
ك و ن|KWN وتكونوا WTKWNWE ve tekūnū olursunuz and you will be 12:9
ك و ن|KWN وتكونوا WTKWNWE ve tekūnū ve sizin olmanız için and you may be 22:78
ك و ن|KWNوكانWKENve kāne(as there) was84x
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve oldu and became 2:34
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne and is 4:17
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:30
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi And is 4:39
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:47
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:85
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne and is 4:92
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:96
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne and is 4:99
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:100
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:104
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:108
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:111
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:113
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne and is 4:126
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne and is 4:130
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:131
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:133
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:134
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:147
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne And is 4:148
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:152
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:158
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:165
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:169
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 4:170
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne iken and His throne was 11:7
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve o (idi) and he was 11:42
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne idi and (it) was 17:5
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 17:11
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve ise And is 17:27
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne gerçekten And is 17:67
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne gerçekten And is 17:100
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve olan and is 18:28
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve vardı And was 18:34
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah 18:45
ك و ن|KWN وكان WKEN vekāne ama But is 18:54
ك و ن|KWN وكان WKEN vekāne çünkü vardı (as there) was 18:79
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve vardı and was 18:82
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi and was 18:82
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 18:98
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve oldu and he was 19:13
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve olup And (it) is 19:21
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi and was 19:51
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve -idi and was 19:54
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve -idi And he used 19:55
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve -idi and was 19:55
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 25:20
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And (it will) be 25:26
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne zaten And is 25:29
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 25:54
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve olan and is 25:55
ك و ن|KWN وكان WKEN vekāne ve olur but are 25:67
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 25:70
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve vardı And were 27:48
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi And it was 30:47
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah 33:5
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi And Allah is 33:9
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idiler And is 33:15
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 33:19
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve and Allah is 33:25
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:27
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And that is 33:30
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 33:37
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 33:38
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:40
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And He is 33:43
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:50
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:51
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:52
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 33:59
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi And he was 33:69
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And Allah is 33:73
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve oldu and became 38:74
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve and Allah 48:4
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve (gerçekten) and is 48:5
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve and Allah 48:7
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 48:14
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve and is 48:19
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve and is 48:21
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 48:24
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve And is 48:26
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve idi and was 65:9
ك و ن|KWN وكان WKEN ve kāne ve olmuştur and has been 76:22
ك و ن|KWNوكانتWKENTve kānetiveand is4x
ك و ن|KWN وكانت WKENT ve kāneti ve and is 19:5
ك و ن|KWN وكانت WKENT vekāneti ve while is 19:8
ك و ن|KWN وكانت WKENT ve kānet ve olmuştu and she was 66:12
ك و ن|KWN وكانت WKENT ve kāneti ve olur and will become 73:14
ك و ن|KWNوكانواWKENWEve kānūand are35x
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve oldukları and they were 2:61
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE vekānū ve idiler though they used to 2:89
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū and they used to 3:112
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū idiler and they were 5:44
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve (sebebiyledir) and they were 5:78
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve olanlar (var ya) and become 6:159
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve oldular and they were 7:133
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve olmuşlardı and they were 7:136
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve oldular and they were 7:146
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve oldular and they were 7:148
ك و ن|KWN وكانوا WKENWE ve kānū ve and are 1