"RḪM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "RḪ" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "RḪM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر ح م|RḪMأرحامÊRḪEMerHāmurahimlerinde(the) wombs2x
ر ح م|RḪM أرحام ÊRḪEM erHāmu rahimlerinde (the) wombs 6:143
ر ح م|RḪM أرحام ÊRḪEM erHāmu Rahimlerinde (the) wombs 6:144
ر ح م|RḪMأرحامكمÊRḪEMKMerHāmekumakrabanızyour relatives2x
ر ح م|RḪM أرحامكم ÊRḪEMKM erHāmekum rahimleri (akrabalık bağlarını) your ties of kinship. 47:22
ر ح م|RḪM أرحامكم ÊRḪEMKM erHāmukum akrabanız your relatives 60:3
ر ح م|RḪMأرحامهنÊRḪEMHNerHāmihinnekendi rahimleri-their wombs,1x
ر ح م|RḪM أرحامهن ÊRḪEMHN erHāmihinne kendi rahimleri- their wombs, 2:228
ر ح م|RḪMأرحمÊRḪMerHamuen merhametlisi(are) Most Merciful4x
ر ح م|RḪM أرحم ÊRḪM erHamu en merhametlisi (are) the Most Merciful 7:151
ر ح م|RḪM أرحم ÊRḪM erHamu en merhametlisidir (is the) Most Merciful 12:64
ر ح م|RḪM أرحم ÊRḪM erHamu en merhametlisidir (is) the Most Merciful 12:92
ر ح م|RḪM أرحم ÊRḪM erHamu en merhametlisisin (are) Most Merciful 21:83
ر ح م|RḪMارحمهماERḪMHMErHamhumāsen de bunlara acıHave mercy on both of them1x
ر ح م|RḪM ارحمهما ERḪMHME rHamhumā sen de bunlara acı Have mercy on both of them 17:24
ر ح م|RḪMالأرحامELÊRḪEMl-erHāmi(anne tarafından akrabalar)(of) blood relationship,6x
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmi rahimlerde the wombs 3:6
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmi rahim (akrabalar) (of) blood relationship, 8:75
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmu rahimlerin the womb, 13:8
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmi rahimlerde the wombs 22:5
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmi rahimlerde the wombs. 31:34
ر ح م|RḪM الأرحام ELÊRḪEM l-erHāmi (anne tarafından akrabalar) (of) relationships, 33:6
ر ح م|RḪMالراحمينELREḪMYNr-rāHimīneacıyanların"(of) the merciful."""6x
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin "(of) the merciful.""" 7:151
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin "(of) the merciful.""" 12:64
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin (of) those who show mercy. 12:92
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin "(of) the Merciful.""" 21:83
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne acıyanların "(of) those who show mercy.""" 23:109
ر ح م|RḪM الراحمين ELREḪMYN r-rāHimīne acıyanların "(of) those who show mercy.""" 23:118
ر ح م|RḪMالرحمةELRḪMTr-raHmeteacımadan(is) mercy6x
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmete rahmet etmeyi the Mercy. 6:12
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmete rahmeti the Mercy, 6:54
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmeti rahmet (of) mercy. 6:133
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmeti acımadan [the] mercy 17:24
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmeti rahmet (of) the Mercy. 18:58
ر ح م|RḪM الرحمة ELRḪMT r-raHmetu rahmet (is) mercy 57:13
ر ح م|RḪMالرحمنELRḪMNr-raHmāni(O) Rahman'dır"(is) the Most Gracious;"45x
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious, 1:1
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN Er-raHmāni (O) Rahman'dır The Most Gracious, 1:3
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious, 2:163
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāne Rahmana the Most Gracious. 17:110
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious, 19:45
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious, 19:58
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious 19:61
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'a the Most Gracious 19:69
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 19:75
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın the Most Gracious 19:78
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahmanın the Most Gracious 19:85
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın the Most Gracious 19:87
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 19:88
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'a (to) the Most Gracious 19:93
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 19:96
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN Er-raHmānu Rahman The Most Gracious 20:5
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu çok esirgeyendir (is) the Most Gracious, 20:90
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious, 20:109
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 21:26
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious 21:36
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman- "the Most Gracious?""" 21:42
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu çok merhamet edendir (is) the Most Gracious, 21:112
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious, 25:59
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman (is) the Most Gracious? 25:60
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious 25:63
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious 26:5
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious, 27:30
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāne Rahman'dan the Most Gracious 36:11
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 36:15
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious 36:23
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious, 36:52
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious, 41:2
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious, 43:19
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious, 43:20
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious, 43:36
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'dan the Most Gracious 43:45
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāne Rahman'a the Most Gracious 50:33
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN Er-raHmānu Çok merhametli (Allah) The Most Gracious 55:1
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahmân'dır (çok esirgeyen) (is) the Most Gracious, 59:22
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious 67:3
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dan the Most Gracious. 67:19
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni Rahman'nın the Most Gracious? 67:20
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu çok merhametlidir "(is) the Most Gracious;" 67:29
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmāni çok merhametli the Most Gracious, 78:37
ر ح م|RḪM الرحمن ELRḪMN r-raHmānu Rahman'ın the Most Gracious, 78:38
ر ح م|RḪMالرحيمELRḪYMr-raHīmiçok esirgeyen"the Most Merciful."""34x
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful. 1:1
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi Rahim'dir the Most Merciful. 1:3
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir the Most Merciful. 2:37
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhametlidir the Most Merciful. 2:54
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok merhametli olan the Most Merciful. 2:128
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyenim the Most Merciful. 2:160
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu Rahim'dir the Most Merciful. 2:163
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir the Most Merciful. 9:104
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir the Most Merciful. 9:118
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet edicidir the Most Merciful. 10:107
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir "the Most Merciful.""" 12:98
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyenim the Most Merciful. 15:49
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet edendir the Most Merciful. 26:9
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:68
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:104
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:122
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:140
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:159
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:175
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu merhamet eden the Most Merciful. 26:191
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi ve esirgeyene the Most Merciful, 26:217
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful, 27:30
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir the Most Merciful. 28:16
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful. 30:5
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu ve esirgeyici the Most Merciful, 32:6
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir (is) the Most Merciful, 34:2
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi çok esirgeyenin the Most Merciful, 36:5
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyendir the Most Merciful. 39:53
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmi Rahim(den) the Most Merciful, 41:2
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyen the Most Merciful. 42:5
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful. 44:42
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful. 46:8
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu esirgeyen "the Most Merciful.""" 52:28
ر ح م|RḪM الرحيم ELRḪYM r-raHīmu Rahîm'dir (çok acıyan) the Most Merciful. 59:22
ر ح م|RḪMبالرحمنBELRḪMNbir-raHmāniRahman'ain the Most Gracious3x
ر ح م|RḪM بالرحمن BELRḪMN bir-raHmāni Rahman'a in the Most Gracious. 13:30
ر ح م|RḪM بالرحمن BELRḪMN bir-raHmāni Rahman'a with the Most Gracious 19:18
ر ح م|RḪM بالرحمن BELRḪMN bir-raHmāni Rahman'ı in the Most Gracious 43:33
ر ح م|RḪMبالمرحمةBELMRḪMTbil-merHametimerhametto compassion.1x
ر ح م|RḪM بالمرحمة BELMRḪMT bil-merHameti merhamet to compassion. 90:17
ر ح م|RḪMبرحمةBRḪMTbiraHmetinbir rahmetby a Mercy7x
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin hiçbir rahmete Mercy? 7:49
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmetle by Mercy 7:72
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmetle of Mercy 9:21
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmetle by a Mercy 11:58
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmetle by a Mercy 11:66
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmetle by a Mercy 11:94
ر ح م|RḪM برحمة BRḪMT biraHmetin bir rahmet mercy, 39:38
ر ح م|RḪMبرحمتكBRḪMTKbiraHmetikerahmetinleby Your Mercy2x
ر ح م|RḪM برحمتك BRḪMTK biraHmetike rahmetinle by Your Mercy 10:86
ر ح م|RḪM برحمتك BRḪMTK biraHmetike rahmetinle by Your Mercy 27:19
ر ح م|RḪMبرحمتناBRḪMTNEbiraHmetinārahmetimiziOur Mercy1x
ر ح م|RḪM برحمتنا BRḪMTNE biraHmetinā rahmetimizi Our Mercy 12:56
ر ح م|RḪMبرحمتهBRḪMTHbiraHmetihirahmetinifor His Mercy2x
ر ح م|RḪM برحمته BRḪMTH biraHmetihi rahmetini for His Mercy 2:105
ر ح م|RḪM برحمته BRḪMTH biraHmetihi Rahmetini for His Mercy 3:74
ر ح م|RḪMترحمونTRḪMWNturHamūneesirgenirsiniz"receive mercy."""8x
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne merhamet edilenlerden receive mercy. 3:132
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne merhamet olunursunuz receive mercy. 6:155
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne merhamete uğrarsınız diye "receive mercy.""" 7:63
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne merhamet olunur receive mercy. 7:204
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne merhamet olunursunuz receive mercy. 24:56
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne esirgenirsiniz "receive mercy?""" 27:46
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne esirgenirsiniz "receive mercy.""" 36:45
ر ح م|RḪM ترحمون TRḪMWN turHamūne size rahmet edilsin receive mercy. 49:10
ر ح م|RḪMرحمRḪMraHimeacıdığı"He has mercy."""4x
ر ح م|RḪM رحم RḪM raHime merhanet ettiği "He has mercy.""" 11:43
ر ح م|RḪM رحم RḪM raHime rahmet ettiği your Lord has bestowed Mercy, 11:119
ر ح م|RḪM رحم RḪM raHime esirgediği bestows Mercy 12:53
ر ح م|RḪM رحم RḪM raHime acıdığı Allah has mercy. 44:42
ر ح م|RḪMرحماRḪMEruHmenmerhamete(in) affection.1x
ر ح م|RḪM رحما RḪME ruHmen merhamete (in) affection. 18:81
ر ح م|RḪMرحماءRḪMEÙruHamā'umerhametlidirlerand merciful1x
ر ح م|RḪM رحماء RḪMEÙ ruHamā'u merhametlidirler and merciful 48:29
ر ح م|RḪMرحمةRḪMTraHmetenbir rahmet"a mercy?"""34x
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet mercy. 3:8
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeti rahmeti (the) Mercy 3:107
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetin rahmeti (of) Mercy 3:159
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetin bir rahmet- Mercy 4:175
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetin rahmet (of) Mercy 6:147
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten genişlik mercy 10:21
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet (of) Mercy from Us, 11:9
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet mercy 11:28
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet a Mercy 11:63
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeti rahmeti- (the) Mercy 15:56
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetin bir rahmeti mercy 17:28
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten rahmeti a mercy 17:87
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeti rahmet (of) the Mercy 17:100
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet Mercy, 18:10
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet mercy 18:65
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet olarak (as) a mercy 18:82
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetun bir rahmetdir (is) a mercy 18:98
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet (as) Mercy 21:84
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten rahmetten (as) a mercy 21:107
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet olarak (as) a mercy 28:46
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet olarak (as) a mercy 28:86
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet Mercy 30:33
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet mercy, 30:36
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten rahmet "a mercy?""" 33:17
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmetin rahmet- Mercy, 35:2
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet (vardır) (by) Mercy 36:44
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeti rahmet (of the) Mercy 38:9
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet olarak a Mercy 38:43
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmete rahmetini (for the) Mercy 39:9
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeti rahmeti- (the) Mercy 39:53
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten rahmet ile (by Your) Mercy 40:7
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet mercy 41:50
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten bir rahmet Mercy, 42:48
ر ح م|RḪM رحمة RḪMT raHmeten rahmet olarak As Mercy 44:6
ر ح م|RḪMرحمتRḪMTraHmeterahmeti(for) Mercy6x
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmete rahmetini (for) Mercy 2:218
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmete rahmeti (the) Mercy 7:56
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmetu rahmeti The Mercy of Allah 11:73
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmeti rahmetini (of the) Mercy 19:2
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmeti rahmetinin (of the) Mercy 30:50
ر ح م|RḪM رحمت RḪMT raHmete rahmetini (the) Mercy 43:32
ر ح م|RḪMرحمتكRḪMTKraHmetikerahmetininYour Mercy,1x
ر ح م|RḪM رحمتك RḪMTK raHmetike rahmetinin Your Mercy, 7:151
ر ح م|RḪMرحمتناRḪMTNEraHmetināacıdığımızdanOur Mercy4x
ر ح م|RḪM رحمتنا RḪMTNE raHmetinā rahmetimiz- Our Mercy, 19:50
ر ح م|RḪM رحمتنا RḪMTNE raHmetinā acıdığımızdan Our Mercy 19:53
ر ح م|RḪM رحمتنا RḪMTNE raHmetinā rahmetimizin Our Mercy. 21:75
ر ح م|RḪM رحمتنا RḪMTNE raHmetinā rahmetimize Our Mercy. 21:86
ر ح م|RḪMرحمتهRḪMTHraHmetihiO'nun merhametini"(of) His mercy?"""16x
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetinin His Mercy, 7:57
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetinin His Mercy. 9:99
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetehu O'nun merhametini (for) His mercy 17:57
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetini His Mercy 18:16
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetinin His Mercy, 25:48
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetinin His Mercy? 27:63
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmeti- His Mercy 28:73
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmeti- His Mercy, 30:46
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi O'nun rahmetini "(of) His mercy?""" 39:38
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHimtehu ona acımışsındır You have bestowed mercy on him. 40:9
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetine His Mercy. 42:8
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetehu rahmetini His mercy. 42:28
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetine His mercy. 45:30
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetine His Mercy 48:25
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmeti- His Mercy 57:28
ر ح م|RḪM رحمته RḪMTH raHmetihi rahmetine His mercy, 76:31
ر ح م|RḪMرحمتيRḪMTYraHmetībenim rahmetim-My Mercy.1x
ر ح م|RḪM رحمتي RḪMTY raHmetī benim rahmetim- My Mercy. 29:23
ر ح م|RḪMرحمناRḪMNEraHimenābize acısa dahas mercy upon us,1x
ر ح م|RḪM رحمنا RḪMNE raHimenā bize acısa da has mercy upon us, 67:28
ر ح م|RḪMرحمناهمRḪMNEHMraHimnāhumbiz onlara acısaydıkWe had mercy on them1x
ر ح م|RḪM رحمناهم RḪMNEHM raHimnāhum biz onlara acısaydık We had mercy on them 23:75
ر ح م|RḪMرحمهRḪMHraHimehu(Allah) ona acımıştırHe had Mercy on him.1x
ر ح م|RḪM رحمه RḪMH raHimehu (Allah) ona acımıştır He had Mercy on him. 6:16
ر ح م|RḪMرحيمRḪYMraHīmunacıyandır"(the) Most Merciful."""61x
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun merhametlidir Most Merciful. 2:143
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 2:173
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir All-Merciful. 2:182
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 2:192
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun Rahimdir Most Merciful. 2:199
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok merhamet edendir Most Merciful. 2:218
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun merhamet edendir Most Merciful. 2:226
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 3:31
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 3:89
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 3:129
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 4:25
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 5:3
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 5:34
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun acıyandır Most Merciful. 5:39
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 5:74
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 5:98
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful.""" 6:54
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful.""" 6:145
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 6:165
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 7:153
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 7:167
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 8:69
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful.""" 8:70
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 9:5
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 9:27
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 9:91
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 9:99
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 9:102
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok merhametlidir Most Merciful. 9:117
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun merhametlidir (and) merciful. 9:128
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun rahmet edicidir "Most Merciful.""" 11:41
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok rahmet edendir (is) Most Merciful, 11:90
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir "Most Merciful.""" 12:53
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyensin Most Merciful. 14:36
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok acıyandır Most Merciful. 16:7
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 16:18
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok acıyandır Most Merciful. 16:47
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 16:110
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 16:115
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 16:119
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok merhametlidir Most Merciful. 22:65
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 24:5
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun merhametlidir Most Merciful. 24:20
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 24:22
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyicidir Most Merciful. 24:33
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 24:62
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyiciyim Most Merciful. 27:11
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmin çok esirgeyen Most Merciful. 36:58
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmin çok esirgeyenin "(the) Most Merciful.""" 41:32
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 49:5
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 49:12
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 49:14
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok merhametlidir (the) Most Merciful. 57:9
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 57:28
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 58:12
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok merhametlisin "Most Merciful.""" 59:10
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 60:7
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 60:12
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 64:14
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun esirgeyendir Most Merciful. 66:1
ر ح م|RḪM رحيم RḪYM raHīmun çok esirgeyendir Most Merciful. 73:20
ر ح م|RḪMرحيماRḪYMEraHīmençok acır"Most Merciful."""20x
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most-Merciful. 4:16
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most-Merciful. 4:23
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok merhametlidir Most Merciful. 4:29
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen merhametli Most Merciful. 4:64
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful. 4:96
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful. 4:100
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful. 4:106
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen ve esirgeyici Most Merciful. 4:110
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful. 4:129
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 4:152
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok acır Ever Merciful. 17:66
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir "Most Merciful.""" 25:6
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 25:70
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 33:5
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 33:24
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Merciful. 33:43
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful 33:50
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 33:59
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most Merciful. 33:73
ر ح م|RḪM رحيما RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful. 48:14
ر ح م|RḪMسيرحمهمSYRḪMHMseyerHamuhumuonlara rahmet edecektirAllah will have mercy on them.1x
ر ح م|RḪM سيرحمهم SYRḪMHM seyerHamuhumu onlara rahmet edecektir Allah will have mercy on them. 9:71
ر ح م|RḪMلرحمةLRḪMTleraHmetenbir rahmetsurely is a mercy1x
ر ح م|RḪM لرحمة LRḪMT leraHmeten bir rahmet surely is a mercy 29:51
ر ح م|RḪMللرحمنLLRḪMNlirraHmāniRahman için"to the Most Gracious."""9x
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman için to the Most Gracious 19:26
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'a to the Most Gracious 19:44
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman için to the Most Gracious 19:91
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'a for the Most Gracious 19:92
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'ın huzurunda for the Most Gracious, 20:108
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahmanın'dır for the Most Gracious. 25:26
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'a "to the Most Gracious.""" 25:60
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'a for the Most Gracious 43:17
ر ح م|RḪM للرحمن LLRḪMN lirraHmāni Rahman'ın the Most Gracious 43:81
ر ح م|RḪMوارحمWERḪMverHamve acıand have mercy,1x
ر ح م|RḪM وارحم WERḪM verHam ve acı and have mercy, 23:118
ر ح م|RḪMوارحمناWERḪMNEverHamnābize merhamet etand have mercy on us,3x
ر ح م|RḪM وارحمنا WERḪMNE verHamnā bize merhamet et and have mercy on us. 2:286
ر ح م|RḪM وارحمنا WERḪMNE verHamnā ve bize acı and have mercy upon us, 7:155
ر ح م|RḪM وارحمنا WERḪMNE verHamnā ve bize acı and have mercy on us, 23:109
ر ح م|RḪMوالأرحامWELÊRḪEMvel'erHāmeve akrabalık(bağlarını kırmak)tanand the wombs.1x
ر ح م|RḪM والأرحام WELÊRḪEM vel'erHāme ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan and the wombs. 4:1
ر ح م|RḪMوبرحمتهWBRḪMTHve biraHmetihive rahmetiyleand in His Mercy1x
ر ح م|RḪM وبرحمته WBRḪMTH ve biraHmetihi ve rahmetiyle and in His Mercy 10:58
ر ح م|RḪMوترحمناWTRḪMNEve terHamnāve bize acımazsanand have mercy (on) us,1x
ر ح م|RḪM وترحمنا WTRḪMNE ve terHamnā ve bize acımazsan and have mercy (on) us, 7:23
ر ح م|RḪMوترحمنيWTRḪMNYve terHamnīve bana rahmet etmezsenand You have mercy on me,1x
ر ح م|RḪM وترحمني WTRḪMNY ve terHamnī ve bana rahmet etmezsen and You have mercy on me, 11:47
ر ح م|RḪMورحمةWRḪMTve raHmetunve acımaand (as) mercy?24x
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmet and Mercy. 2:157
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmettir and mercy. 2:178
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmeti and Mercy 3:157
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet and mercy. 4:96
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet olarak and mercy, 6:154
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmet and a Mercy. 6:157
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet olan and mercy 7:52
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmet and mercy 7:154
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmettir and mercy 7:203
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve bir rahmettir and (is) a mercy 9:61
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmet and mercy 10:57
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet olan and (as) mercy? 11:17
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmettir and mercy 12:111
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet and mercy 16:64
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet olarak and mercy 16:89
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmet and a mercy 17:82
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve bir rahmet and a Mercy 19:21
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmettir and a mercy 27:77
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet olan and mercy 28:43
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve acıma and mercy. 30:21
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmettir and a mercy 31:3
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmetun ve rahmettir and mercy 45:20
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve rahmet and a mercy. 46:12
ر ح م|RḪM ورحمة WRḪMT ve raHmeten ve merhamet and mercy. 57:27
ر ح م|RḪMورحمتWRḪMTveraHmetuve rahmetiBut (the) Mercy1x
ر ح م|RḪM ورحمت WRḪMT veraHmetu ve rahmeti But (the) Mercy 43:32
ر ح م|RḪMورحمتهWRḪMTHve raHmetuhuve acımasıand His Mercy7x
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve merhameti and His Mercy, 2:64
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve rahmeti and His Mercy, 4:83
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve acıması and His Mercy - 4:113
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve rahmeti and His Mercy - 24:10
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve rahmeti and His Mercy 24:14
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve rahmeti and His Mercy. 24:20
ر ح م|RḪM ورحمته WRḪMTH ve raHmetuhu ve rahmeti and His Mercy 24:21
ر ح م|RḪMورحمتيWRḪMTYveraHmetīve rahmetim isebut My Mercy1x
ر ح م|RḪM ورحمتي WRḪMTY veraHmetī ve rahmetim ise but My Mercy 7:156
ر ح م|RḪMويرحمWYRḪMve yerHamuve acırand has mercy1x
ر ح م|RḪM ويرحم WYRḪM ve yerHamu ve acır and has mercy 29:21
ر ح م|RḪMيرحمكمYRḪMKMyerHamekumsize acır"He will have mercy on you;"2x
ر ح م|RḪM يرحمكم YRḪMKM yerHamekum size acır (may) have mercy upon you. 17:8
ر ح م|RḪM يرحمكم YRḪMKM yerHamkum size acır "He will have mercy on you;" 17:54
ر ح م|RḪMيرحمناYRḪMNEyerHamnābize acımazsahas Mercy on us,1x
ر ح م|RḪM يرحمنا YRḪMNE yerHamnā bize acımazsa has Mercy on us, 7:149


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}