"REY" ifadesi tarandı:
# İçinde "REY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر ا ي|REYأرأيتÊRÊYTeraeytegördün mü?"""Did you see,"6x
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? """Did you see," 18:63
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? Have you seen 25:43
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? Have you seen 96:9
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? Have you seen 96:11
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? Have you seen 96:13
ر ا ي|REY أرأيت ÊRÊYT eraeyte gördün mü? Have you seen 107:1
ر ا ي|REYأرأيتكÊRÊYTKeraeytekegördün mü?"""Do You see"1x
ر ا ي|REY أرأيتك ÊRÊYTK eraeyteke gördün mü? """Do You see" 17:62
ر ا ي|REYأرأيتكمÊRÊYTKMeraeytekumgördünüz mü?"""Have you seen"2x
ر ا ي|REY أرأيتكم ÊRÊYTKM eraeytekum gördünüz mü? """Have you seen" 6:40
ر ا ي|REY أرأيتكم ÊRÊYTKM eraeytekum söyleyin bana """Have you seen" 6:47
ر ا ي|REYأرأيتمÊRÊYTMeraeytumbaksanıza"""Do you see"14x
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum söyleyin bana """Have you seen" 6:46
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum söyleyin bakalım """Do you see," 10:50
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum görmüyor musunuz? """Have you seen" 10:59
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum Ne dersiniz? Do you see 11:28
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum Ne dersiniz? Do you see, 11:63
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum söyleyin bakalım Do you see 11:88
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum gördünüz mü? """Have you seen" 28:71
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum baksanıza """Have you seen" 28:72
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum siz gördünüz mü? """Have you seen" 35:40
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum gördünüz mü ki """You see -" 41:52
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum gördünüz mü? """Do you see" 46:4
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum hiç düşündünüz mü? """Do you see" 46:10
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum baksanıza """Have you seen," 67:28
ر ا ي|REY أرأيتم ÊRÊYTM eraeytum baksanıza """Have you seen," 67:30
ر ا ي|REYأراكÊREKerākesana gösterdiğihas shown you2x
ر ا ي|REY أراك ÊREK erāke sana gösterdiği has shown you 4:105
ر ا ي|REY أراك ÊREK erāke seni görüyorum [I] see you 6:74
ر ا ي|REYأراكمÊREKMerākumsize gösterdiktenHe (had) shown you4x
ر ا ي|REY أراكم ÊREKM erākum size gösterdikten He (had) shown you 3:152
ر ا ي|REY أراكم ÊREKM erākum sizi görüyorum see you 11:29
ر ا ي|REY أراكم ÊREKM erākum sizi görüyorum see you 11:84
ر ا ي|REY أراكم ÊREKM erākum sizi görüyorum I see you 46:23
ر ا ي|REYأراكهمÊREKHMerākehumsana onları gösterseydiHe had shown them to you1x
ر ا ي|REY أراكهم ÊREKHM erākehum sana onları gösterseydi He had shown them to you 8:43
ر ا ي|REYأرانيÊRENYerānī(düşümde) görüyorum[I] see myself2x
ر ا ي|REY أراني ÊRENY erānī (düşümde) görüyorum [I] see myself 12:36
ر ا ي|REY أراني ÊRENY erānī görüyorum ki [I] see myself 12:36
ر ا ي|REYأرناÊRNEerinābize göster"""Show us"2x
ر ا ي|REY أرنا ÊRNE erinā bize göster """Show us" 4:153
ر ا ي|REY أرنا ÊRNE erinā bize göster Show us 41:29
ر ا ي|REYأرنيÊRNYerinībana görünshow me2x
ر ا ي|REY أرني ÊRNY erinī bana göster show me 2:260
ر ا ي|REY أرني ÊRNY erinī bana görün Show me 7:143
ر ا ي|REYأرونيÊRWNYerūniyebana gösterin"""Show me"3x
ر ا ي|REY أروني ÊRWNY erūniye bana gösterin """Show me" 34:27
ر ا ي|REY أروني ÊRWNY erūnī bana gösterin Show Me 35:40
ر ا ي|REY أروني ÊRWNY erūnī bana gösterin Show me 46:4
ر ا ي|REYأرىÊRerā(düşümde) görüyorumhave seen5x
ر ا ي|REY أرى ÊR erā görüyorum see 8:48
ر ا ي|REY أرى ÊR erā (düşümde) görüyorum [I] have seen 12:43
ر ا ي|REY أرى ÊR erā göremiyorum I see 27:20
ر ا ي|REY أرى ÊR erā görüyorum have seen 37:102
ر ا ي|REY أرى ÊR erā gördüğüm I see 40:29
ر ا ي|REYأريكمÊRYKMurīkumben size göstermiyorumI show you1x
ر ا ي|REY أريكم ÊRYKM urīkum ben size göstermiyorum I show you 40:29
ر ا ي|REYأريناكÊRYNEKeraynākesana gösterdiğimizWe showed you1x
ر ا ي|REY أريناك ÊRYNEK eraynāke sana gösterdiğimiz We showed you 17:60
ر ا ي|REYأريناهÊRYNEHeraynāhubiz ona gösterdikWe showed him1x
ر ا ي|REY أريناه ÊRYNEH eraynāhu biz ona gösterdik We showed him 20:56
ر ا ي|REYأفرأيتÊFRÊYTeferaeytegödün mü?Did you see4x
ر ا ي|REY أفرأيت ÊFRÊYT eferaeyte gördün mü? Then, have you seen 19:77
ر ا ي|REY أفرأيت ÊFRÊYT eferaeyte gödün mü? Then have you seen 26:205
ر ا ي|REY أفرأيت ÊFRÊYT eferaeyte gördün mü? Have you seen 45:23
ر ا ي|REY أفرأيت ÊFRÊYT eferaeyte gördün mü? Did you see 53:33
ر ا ي|REYأفرأيتمÊFRÊYTMeferaeytumbaktınız mı?"""Do you see"7x
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytum gördünüz mü? """Do you see" 26:75
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytum o halde gördünüz mü? """Then do you see" 39:38
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytumu gördünüz mü? So have you seen 53:19
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytum gördünüz mü? Do you see 56:58
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytum gördünüz mü? And do you see 56:63
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytumu baktınız mı? Do you see 56:68
ر ا ي|REY أفرأيتم ÊFRÊYTM eferaeytumu gördünüz mü? Do you see 56:71
ر ا ي|REYالرأيELRÊYr-ra'yi(sığ) görüşlüimmature in opinion.1x
ر ا ي|REY الرأي ELRÊY r-ra'yi (sığ) görüşlü immature in opinion. 11:27
ر ا ي|REYالرؤياELRÙYEr-ru'yārü'yayı"the vision."""3x
ر ا ي|REY الرؤيا ELRÙYE r-ru'yā rü'yayı the vision 17:60
ر ا ي|REY الرؤيا ELRÙYE r-ru'yā rüyayı "the vision.""" 37:105
ر ا ي|REY الرؤيا ELRÙYE r-ru'yā rüyasını vision 48:27
ر ا ي|REYترTRteragörmedin misee31x
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 2:243
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 2:246
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 2:258
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you seen 3:23
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see, 4:44
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 4:49
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 4:51
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see 4:60
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you seen 4:77
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see, 14:19
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see 14:24
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you seen 14:28
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see, 19:83
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see 22:18
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see, 22:63
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 22:65
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 24:41
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 24:43
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? see 25:45
ر ا ي|REY تر TR tera görmez misin? you see 26:225
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see 31:29
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 31:31
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi you see 35:27
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 39:21
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 40:69
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 58:7
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 58:8
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 58:14
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 59:11
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you see 89:6
ر ا ي|REY تر TR tera görmedin mi? you seen 105:1
ر ا ي|REYتراءتTREÙTterā'etibirbirini görüncecame in sight1x
ر ا ي|REY تراءت TREÙT terā'eti birbirini görünce came in sight 8:48
ر ا ي|REYتراءىTREÙterā'ābirbirini görüncesaw each other1x
ر ا ي|REY تراءى TREÙ terā'ā birbirini görünce saw each other 26:61
ر ا ي|REYترانيTRENYterānīsen beni göremezsin"you (will) see Me."""2x
ر ا ي|REY تراني TRENY terānī sen beni göremezsin you (can) see Me, 7:143
ر ا ي|REY تراني TRENY terānī sen de beni göreceksin "you (will) see Me.""" 7:143
ر ا ي|REYتراهمTREHMterāhumonları görürsünYou see them1x
ر ا ي|REY تراهم TREHM terāhum onları görürsün You see them 48:29
ر ا ي|REYترنTRNteranisen görüyorsunyou see me1x
ر ا ي|REY ترن TRN terani sen görüyorsun you see me 18:39
ر ا ي|REYترواTRWEteravgörmediniz mi?you see2x
ر ا ي|REY تروا TRWE terav görmediniz mi? you see 31:20
ر ا ي|REY تروا TRWE terav görmediniz mi? you see 71:15
ر ا ي|REYترونTRWNteravnegörmüyor musunuz?you see2x
ر ا ي|REY ترون TRWN teravne sizin görmediğinizi you see, 8:48
ر ا ي|REY ترون TRWN teravne görmüyor musunuz? you see 12:59
ر ا ي|REYترونهاTRWNHEteravnehāgörebildiğinizthat you see3x
ر ا ي|REY ترونها TRWNHE teravnehā görebileceğiniz that you see, 13:2
ر ا ي|REY ترونها TRWNHE teravnehā onu gördüğünüz you will see it, 22:2
ر ا ي|REY ترونها TRWNHE teravnehā görebildiğiniz that you see 31:10
ر ا ي|REYترونهمTRWNHMteravnehumsizin onları göremeyeceğinizyou see them.1x
ر ا ي|REY ترونهم TRWNHM teravnehum sizin onları göremeyeceğiniz you see them. 7:27
ر ا ي|REYتروهاTRWHEteravhāsizin görmediğinizwhich you did not see3x
ر ا ي|REY تروها TRWHE teravhā sizin görmediğiniz which you did not see 9:26
ر ا ي|REY تروها TRWHE teravhā sizin görmediğiniz which you did not see, 9:40
ر ا ي|REY تروها TRWHE teravhā sizin görmediğiniz you (could) see them. 33:9
ر ا ي|REYترىTRterā(onları) bir görsen"you see."""19x
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün You see 5:80
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün you see 5:83
ر ا ي|REY ترى TR terā bir görsen you (could) see 6:27
ر ا ي|REY ترى TR terā (onları) bir görsen you (could) see 6:30
ر ا ي|REY ترى TR terā bir görsen you (could) see 6:93
ر ا ي|REY ترى TR terā görseydin you (could) see 8:50
ر ا ي|REY ترى TR terā görmeyeceksin you will see 20:107
ر ا ي|REY ترى TR terā bir görsen you (could) see 32:12
ر ا ي|REY ترى TR terā sen bir görsen you (could) see 34:31
ر ا ي|REY ترى TR terā bir görsen you (could) see 34:51
ر ا ي|REY ترى TR terā görüyorsun (dersin) "you see.""" 37:102
ر ا ي|REY ترى TR terā gördüğü it sees 39:58
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün you will see 39:60
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün see 41:39
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün You will see 42:22
ر ا ي|REY ترى TR terā görürsün you will see 57:12
ر ا ي|REY ترى TR terā görmezsin you see 67:3
ر ا ي|REY ترى TR terā görüyor- you see 67:3
ر ا ي|REY ترى TR terā görüyor- you see 69:8
ر ا ي|REYترينTRYNterayinnegörürsenyou see1x
ر ا ي|REY ترين TRYN terayinne görürsen you see 19:26
ر ا ي|REYترينيTRYNYturīennīmutlaka bana göstereceksenYou should show me1x
ر ا ي|REY تريني TRYNY turīennī mutlaka bana göstereceksen You should show me 23:93
ر ا ي|REYرآكR ËKrākeseni gördüklerithey see you,1x
ر ا ي|REY رآك R ËK rāke seni gördükleri they see you, 21:36
ر ا ي|REYرآهR ËHrāhukendini gördüğühe saw him4x
ر ا ي|REY رآه R ËH rāhu onu görünce he saw it 27:40
ر ا ي|REY رآه R ËH rāhu onu görmüştü he saw him 53:13
ر ا ي|REY رآه R ËH rāhu onu görmüştür he saw him 81:23
ر ا ي|REY رآه R ËH rāhu kendini gördüğü he sees himself 96:7
ر ا ي|REYرآهاR ËHErāhāgördüğünhe saw it2x
ر ا ي|REY رآها R ËHE rāhā görünce he saw it 27:10
ر ا ي|REY رآها R ËHE rāhā gördüğün he saw it 28:31
ر ا ي|REYرأتهRÊTHraethu(köşkü) görünceshe saw it,1x
ر ا ي|REY رأته RÊTH raethu (köşkü) görünce she saw it, 27:44
ر ا ي|REYرأتهمRÊTHMraethumonları görünceit sees them1x
ر ا ي|REY رأتهم RÊTHM raethum onları görünce it sees them 25:12
ر ا ي|REYرأواRÊWEraevugördüklerithey had seen10x
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raevu gördükleri they see 10:54
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raevu gördükten they had seen 12:35
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev gördükleri they see 19:75
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raevu gördüklerinde they see 34:33
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev görseler they see 37:14
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev gördüler they saw 40:84
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev gördükleri they saw 40:85
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raevu gördükleri they see 42:44
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev gördükleri they saw 62:11
ر ا ي|REY رأوا RÊWE raev gördükleri they see 72:24
ر ا ي|REYرأوكRÊWKraevkeseni gördüklerithey see you,1x
ر ا ي|REY رأوك RÊWK raevke seni gördükleri they see you, 25:41
ر ا ي|REYرأوهRÊWHraevhuonu görüncethey (will) see it2x
ر ا ي|REY رأوه RÊWH raevhu onu görünce they saw it 46:24
ر ا ي|REY رأوه RÊWH raevhu onu görünce they (will) see it 67:27
ر ا ي|REYرأوهاRÊWHEraevhābahçeyi görüncethey saw it,1x
ر ا ي|REY رأوها RÊWHE raevhā bahçeyi görünce they saw it, 68:26
ر ا ي|REYرأوهمRÊWHMraevhumonları gördüklerithey saw them,1x
ر ا ي|REY رأوهم RÊWHM raevhum onları gördükleri they saw them, 83:32
ر ا ي|REYرأىraā(İbrahim) gördü(will) see12x
ر ا ي|REY رأى raā (İbrahim) gördü he saw 6:76
ر ا ي|REY رأى raā gördüğünde he saw 6:77
ر ا ي|REY رأى raā görünce he saw 6:78
ر ا ي|REY رأى raā gördüğü- he saw 11:70
ر ا ي|REY رأى raā görmeseydi he saw 12:24
ر ا ي|REY رأى raā gördüler he saw 12:28
ر ا ي|REY رأى raā gördükleri (will) see 16:85
ر ا ي|REY رأى raā gördükleri (will) see 16:86
ر ا ي|REY رأى raā görmüştü he saw 20:10
ر ا ي|REY رأى raā gördükleri saw 33:22
ر ا ي|REY رأى raā gördüğünde it saw. 53:11
ر ا ي|REY رأى raā gördü he saw 53:18
ر ا ي|REYرأيRÊYra'yegörüşüylewith the sight1x
ر ا ي|REY رأي RÊY ra'ye görüşüyle with the sight 3:13
ر ا ي|REYرأيتRÊYTraeyte(rü'yada) gördümI saw6x
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeyte görürsün you see 4:61
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeyte gördüğün you see 6:68
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeytu (rü'yada) gördüm I saw 12:4
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeyte görürsün you see 47:20
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeyte baktığın you look, 76:20
ر ا ي|REY رأيت RÊYT raeyte görürsün you will see 76:20
ر ا ي|REYرأيتموهRÊYTMWHraeytumūhuonu gördünüzyou have seen it1x
ر ا ي|REY رأيتموه RÊYTMWH raeytumūhu onu gördünüz you have seen it 3:143
ر ا ي|REYرأيتهمRÊYTHMraeytuhumgördüğünde onlarınI saw them5x
ر ا ي|REY رأيتهم RÊYTHM raeytuhum gördüm ki onlar I saw them 12:4
ر ا ي|REY رأيتهم RÊYTHM raeytehum gördüğünde onların you saw them 20:92
ر ا ي|REY رأيتهم RÊYTHM raeytehum görürsün you see them 33:19
ر ا ي|REY رأيتهم RÊYTHM raeytehum onları gördüğün you see them 63:4
ر ا ي|REY رأيتهم RÊYTHM raeytehum onları görsen you see them, 76:19
ر ا ي|REYرأينهRÊYNHraeynehuO'nu görüncethey saw him1x
ر ا ي|REY رأينه RÊYNH raeynehu O'nu görünce they saw him 12:31
ر ا ي|REYرؤياكRÙYEKru'yākerü'yanıyour vision1x
ر ا ي|REY رؤياك RÙYEK ru'yāke rü'yanı your vision 12:5
ر ا ي|REYرؤيايRÙYEYru'yāyebu rü'yamı(of) my dream,2x
ر ا ي|REY رؤياي RÙYEY ru'yāye bu rü'yamı my vision 12:43
ر ا ي|REY رؤياي RÙYEY ru'yāye rü'yanın (of) my dream, 12:100
ر ا ي|REYرئاءRÙEÙriā'egösteriş için(to) be seen2x
ر ا ي|REY رئاء RÙEÙ riā'e gösteriş için (to) be seen 2:264
ر ا ي|REY رئاء RÙEÙ riā'e gösteriş için to be seen 4:38
ر ا ي|REYسأريكمSÊRYKMseurīkumsize göstereceğimI will show you2x
ر ا ي|REY سأريكم SÊRYKM seurīkum size göstereceğim I will show you 7:145
ر ا ي|REY سأريكم SÊRYKM seurīkum size göstereceğim I will show you 21:37
ر ا ي|REYسنريهمSNRYHMsenurīhimbiz onlara göstereceğizSoon We will show them1x
ر ا ي|REY سنريهم SNRYHM senurīhim biz onlara göstereceğiz Soon We will show them 41:53
ر ا ي|REYسيريكمSYRYKMseyurīkumO size gösterecekHe will show you1x
ر ا ي|REY سيريكم SYRYKM seyurīkum O size gösterecek He will show you 27:93
ر ا ي|REYفأراهFÊREHfeerāhusonra ona gösterdiThen he showed him1x
ر ا ي|REY فأراه FÊREH feerāhu sonra ona gösterdi Then he showed him 79:20
ر ا ي|REYفأرونيFÊRWNYfeerūnīgösterin banaSo show Me1x
ر ا ي|REY فأروني FÊRWNY feerūnī gösterin bana So show Me 31:11
ر ا ي|REYفتراهFTREHfe terāhuonu görürsünand you see it2x
ر ا ي|REY فتراه FTREH fe terāhu ve onu görürsün and you see it 39:21
ر ا ي|REY فتراه FTREH fe terāhu onu görürsün and you see it 57:20
ر ا ي|REYفترىFTRfe terāgörürsünAnd you see5x
ر ا ي|REY فترى FTR fe terā görürsün And you see 5:52
ر ا ي|REY فترى FTR fe terā ve görürsün and you will see 18:49
ر ا ي|REY فترى FTR feterā sonra görürsün then you see 24:43
ر ا ي|REY فترى FTR feterā ve görürsün so you see 30:48
ر ا ي|REY فترى FTR feterā görürsün so you would see 69:7
ر ا ي|REYفرآهFR ËHferāhuonu gördüand see him2x
ر ا ي|REY فرآه FR ËH ferāhu ve onu gören so that he sees it 35:8
ر ا ي|REY فرآه FR ËH fe rāhu onu gördü and see him 37:55
ر ا ي|REYفرأوهFRÊWHfe raevhuve (ekini) görselerand they see it1x
ر ا ي|REY فرأوه FRÊWH fe raevhu ve (ekini) görseler and they see it 30:51
ر ا ي|REYفسيرىFSYRfeseyerāgörecekthen Allah will see1x
ر ا ي|REY فسيرى FSYR feseyerā görecek then Allah will see 9:105
ر ا ي|REYلأريناكهمLÊRYNEKHMleeraynākehumonları sana gösterirdiksurely, We could show them to you1x
ر ا ي|REY لأريناكهم LÊRYNEKHM leeraynākehum onları sana gösterirdik surely, We could show them to you 47:30
ر ا ي|REYلترونLTRWNleteravunnemutlaka görürdünüzSurely you will see1x
ر ا ي|REY لترون LTRWN leteravunne mutlaka görürdünüz Surely you will see 102:6
ر ا ي|REYلترونهاLTRWNHEleteravunnehāonu göreceksinizsurely you will see it1x
ر ا ي|REY لترونها LTRWNHE leteravunnehā onu göreceksiniz surely you will see it 102:7
ر ا ي|REYلرأيتهLRÊYTHleraeytehuonu görürdünsurely you (would) have seen it1x
ر ا ي|REY لرأيته LRÊYTH leraeytehu onu görürdün surely you (would) have seen it 59:21
ر ا ي|REYللرؤياLLRÙYElirru'yārü'yaof visions1x
ر ا ي|REY للرؤيا LLRÙYE lirru'yā rü'ya of visions 12:43
ر ا ي|REYلنراكLNREKlenerākeseni görüyoruzsurely see you3x
ر ا ي|REY لنراك LNREK lenerāke seni görüyoruz surely see you 7:60
ر ا ي|REY لنراك LNREK lenerāke seni görüyoruz surely, see you 7:66
ر ا ي|REY لنراك LNREK lenerāke seni görüyoruz surely [we] see you 11:91
ر ا ي|REYلنراهاLNREHElenerāhāonu görüyoruz[we] surely see her1x
ر ا ي|REY لنراها LNREHE lenerāhā onu görüyoruz [we] surely see her 12:30
ر ا ي|REYلنريكLNRYKlinuriyekesana göstermek içinThat We may show you1x
ر ا ي|REY لنريك LNRYK linuriyeke sana göstermek için That We may show you 20:23
ر ا ي|REYلنريهLNRYHlinuriyehukendisine göstermemiz içinthat We may show him1x
ر ا ي|REY لنريه LNRYH linuriyehu kendisine göstermemiz için that We may show him 17:1
ر ا ي|REYليرواLYRWEliyuravgösterilsin diyeto be shown1x
ر ا ي|REY ليروا LYRWE liyurav gösterilsin diye to be shown 99:6
ر ا ي|REYليريكمLYRYKMliyuriyekumsize göstersin diyethat He may show you1x
ر ا ي|REY ليريكم LYRYKM liyuriyekum size göstersin diye that He may show you 31:31
ر ا ي|REYليريهLYRYHliyuriyehuona göstermek içinto show him1x
ر ا ي|REY ليريه LYRYH liyuriyehu ona göstermek için to show him 5:31
ر ا ي|REYليريهماLYRYHMEliyuriyehumāonlara göstermek içinto show both of them1x
ر ا ي|REY ليريهما LYRYHME liyuriyehumā onlara göstermek için to show both of them 7:27
ر ا ي|REYنراكNREKnerākebiz seni görmüyoruzwe see you4x
ر ا ي|REY نراك NREK nerāke biz seni görmüyoruz we see you 11:27
ر ا ي|REY نراك NREK nerāke görmüyoruz we see you 11:27
ر ا ي|REY نراك NREK nerāke seni görüyoruz [we] see you 12:36
ر ا ي|REY نراك NREK nerāke seni görüyoruz [we] see you 12:78
ر ا ي|REYنرىNRnerāgörmeliydikwe see6x
ر ا ي|REY نرى NR nerā görünceye we see 2:55
ر ا ي|REY نرى NR nerā görüyoruz We see 2:144
ر ا ي|REY نرى NR nerā ve görmüyoruz We see 6:94
ر ا ي|REY نرى NR nerā görmüyoruz we see 11:27
ر ا ي|REY نرى NR nerā görmeliydik we see 25:21
ر ا ي|REY نرى NR nerā görmüyoruz we see 38:62
ر ا ي|REYنريNRYnurībiz gösteriyordukWe show(ed)1x
ر ا ي|REY نري NRY nurī biz gösteriyorduk We show(ed) 6:75
ر ا ي|REYنريكNRYKnuriyekesana göstermeğeWe show you1x
ر ا ي|REY نريك NRYK nuriyeke sana göstermeğe We show you 23:95
ر ا ي|REYنرينكNRYNKnuriyennekesana gösteririzWe show you4x
ر ا ي|REY نرينك NRYNK nuriyenneke sana göstersek We show you 10:46
ر ا ي|REY نرينك NRYNK nuriyenneke sana gösteririz We show you 13:40
ر ا ي|REY نرينك NRYNK nuriyenneke sana gösteririz We show you 40:77
ر ا ي|REY نرينك NRYNK nuriyenneke sana gösteririz We show you 43:42
ر ا ي|REYنريهمNRYHMnurīhimonlara göstermeyizWe showed them1x
ر ا ي|REY نريهم NRYHM nurīhim onlara göstermeyiz We showed them 43:48
ر ا ي|REYوأرناWÊRNEve erināve bize gösterAnd show us1x
ر ا ي|REY وأرنا WÊRNE ve erinā ve bize göster And show us 2:128
ر ا ي|REYوأرىWÊRve erāve görürümand I see.1x
ر ا ي|REY وأرى WÊR ve erā ve görürüm and I see. 20:46
ر ا ي|REYوتراهمWTREHMve terāhumve görürsünAnd you see them2x
ر ا ي|REY وتراهم WTREHM ve terāhum ve görürsün And you see them 7:198
ر ا ي|REY وتراهم WTREHM ve terāhum yine onları görürsün And you will see them 42:45
ر ا ي|REYوترىWTRve terāgörürsünAnd you (might) have seen12x
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you see 5:62
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you will see 14:49
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görüyorsun ki And you see 16:14
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you (might) have seen 18:17
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün and you will see 18:47
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün and you will see 22:2
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you see 22:5
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā görürsün And you see 27:88
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün and you see 35:12
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you will see 39:75
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you will see 42:44
ر ا ي|REY وترى WTR ve terā ve görürsün And you will see 45:28
ر ا ي|REYورأواWRÊWEve raevugördülerand they saw3x
ر ا ي|REY ورأوا WRÊWE ve raevu gördüler and they will see 2:166
ر ا ي|REY ورأوا WRÊWE ve raev ve gör(üp anla)dılar and they saw 7:149
ر ا ي|REY ورأوا WRÊWE ve raevu ve karşılarında görürler and they will see 28:64
ر ا ي|REYورأىWRÊve raāve gördülerAnd will see1x
ر ا ي|REY ورأى WRÊ ve raā ve gördüler And will see 18:53
ر ا ي|REYورأيتWRÊYTve raeyteve gördüğün (zaman)And you see1x
ر ا ي|REY ورأيت WRÊYT ve raeyte ve gördüğün (zaman) And you see 110:2
ر ا ي|REYورأيتهمWRÊYTHMve raeytehumve onları görürsünand you see them1x
ر ا ي|REY ورأيتهم WRÊYTHM ve raeytehum ve onları görürsün and you see them 63:5
ر ا ي|REYورئاءWRÙEÙve riā'eve gösteriş yaparakand showing off1x
ر ا ي|REY ورئاء WRÙEÙ ve riā'e ve gösteriş yaparak and showing off 8:47
ر ا ي|REYورئياWRÙYEve ri'yenve gösterişceand appearance?1x
ر ا ي|REY ورئيا WRÙYE ve ri'yen ve gösterişce and appearance? 19:74
ر ا ي|REYوسيرىWSYRve seyerāve görecektirand Allah will see1x
ر ا ي|REY وسيرى WSYR ve seyerā ve görecektir and Allah will see 9:94
ر ا ي|REYونراهWNREHvenerāhubiz ise onu görüyoruzBut We see it1x
ر ا ي|REY ونراه WNREH venerāhu biz ise onu görüyoruz But We see it 70:7
ر ا ي|REYونريWNRYve nuriyeve göstermeyiand show1x
ر ا ي|REY ونري WNRY ve nuriye ve göstermeyi and show 28:6
ر ا ي|REYويرىWYRve yerāve görürlerAnd see1x
ر ا ي|REY ويرى WYR ve yerā ve görürler And see 34:6
ر ا ي|REYويريكمWYRYKMve yurīkumsize gösteriyorAnd He shows you2x
ر ا ي|REY ويريكم WYRYKM ve yurīkum ve size gösterir and shows you 2:73
ر ا ي|REY ويريكم WYRYKM ve yurīkum size gösteriyor And He shows you 40:81
ر ا ي|REYيرYRyeragörmedi mi?see2x
ر ا ي|REY ير YR yera görmediler mi? see 21:30
ر ا ي|REY ير YR yera görmedi mi? see 36:77
ر ا ي|REYيراءونYREÙWNyurā'ūne-göstermelikmake show.2x
ر ا ي|REY يراءون YREÙWN yurā'ūne -göstermelik showing off 4:142
ر ا ي|REY يراءون YREÙWN yurā'ūne gösterişteler make show. 107:6
ر ا ي|REYيراكYREKyerākeseni görürsees you1x
ر ا ي|REY يراك YREK yerāke seni görür sees you 26:218
ر ا ي|REYيراكمYREKMyerākumsizi görürlersee you2x
ر ا ي|REY يراكم YREKM yerākum sizi görürler sees you - 7:27
ر ا ي|REY يراكم YREKM yerākum sizi görüyor see you 9:127
ر ا ي|REYيراهاYREHEyerāhāonu dahi göremezhe (can) see it.1x
ر ا ي|REY يراها YREHE yerāhā onu dahi göremez he (can) see it. 24:40
ر ا ي|REYيرهYRHyerahukendisini görmediğini-sees him3x
ر ا ي|REY يره YRH yerahu kendisini görmediğini- sees him 90:7
ر ا ي|REY يره YRH yerahu onu görür will see it, 99:7
ر ا ي|REY يره YRH yerahu onu görür will see it. 99:8
ر ا ي|REYيرواYRWEyeravbakmadılar mı?they see27x
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi they see 6:6
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görseler de they see 6:25
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav onlar görseler they see 7:146
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görseler they see 7:146
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görseler they see 7:146
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi ki they see 7:148
ر ا ي|REY يروا YRWE yeravu görünceye they see 10:88
ر ا ي|REY يروا YRWE yeravu görünceye they see 10:97
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 13:41
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they seen 16:48
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav bakmadılar mı? they see 16:79
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi ki? they see 17:99
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav bakmadılar mı? they see 26:7
ر ا ي|REY يروا YRWE yeravu görünceye they see 26:201
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 27:86
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 29:19
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 29:67
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 30:37
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmüyorlar mı? they see 32:27
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmüyorlar mı? they see 34:9
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 36:31
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 36:71
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 41:15
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmediler mi? they see 46:33
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görseler they were to see 52:44
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görecek olsalar they see 54:2
ر ا ي|REY يروا YRWE yerav görmüyorlar mı? they see 67:19
ر ا ي|REYيرونYRWNyeravnegördüklerithey see8x
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne gördükleri they will see 2:165
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne görmüyorlar mı? they see 9:126
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne onlar görmüyorlar mı? they see 20:89
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne görmüyorlar mı? they see 21:44
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne gördükleri they see 25:22
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne gördükleri they will see 25:42
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne gördükleri they see 46:35
ر ا ي|REY يرون YRWN yeravne görmezler they will see 76:13
ر ا ي|REYيرونهYRWNHyeravnehuonu görüyor(lar)see it1x
ر ا ي|REY يرونه YRWNH yeravnehu onu görüyor(lar) see it 70:6
ر ا ي|REYيرونهاYRWNHEyeravnehāonu gördüklerisee it?2x
ر ا ي|REY يرونها YRWNHE yeravnehā onu görmüyorlar- see it? 25:40
ر ا ي|REY يرونها YRWNHE yeravnehā onu gördükleri they see it, 79:46
ر ا ي|REYيرونهمYRWNHMyeravnehumonları görüyorlardıThey were seeing them1x
ر ا ي|REY يرونهم YRWNHM yeravnehum onları görüyorlardı They were seeing them 3:13
ر ا ي|REYيرىYRyerāgördüğünübe seen.7x
ر ا ي|REY يرى YR yerā görselerdi would see 2:165
ر ا ي|REY يرى YR yurā görülmez oldu is seen 46:25
ر ا ي|REY يرى YR yerā onun gördüğü he saw? 53:12
ر ا ي|REY يرى YR yerā görüyor sees? 53:35
ر ا ي|REY يرى YR yurā görülecektir be seen. 53:40
ر ا ي|REY يرى YR yerā gören sees, 79:36
ر ا ي|REY يرى YR yerā gördüğünü sees? 96:14
ر ا ي|REYيريكمYRYKMyurīkumusize gösterenHe shows you3x
ر ا ي|REY يريكم YRYKM yurīkumu size gösteren shows you 13:12
ر ا ي|REY يريكم YRYKM yurīkumu size göstermesidir He shows you 30:24
ر ا ي|REY يريكم YRYKM yurīkum size gösteriyor shows you 40:13
ر ا ي|REYيريكموهمYRYKMWHMyurīkumūhumonları gösteriyorHe showed them to you,1x
ر ا ي|REY يريكموهم YRYKMWHM yurīkumūhum onları gösteriyor He showed them to you, 8:44
ر ا ي|REYيريكهمYRYKHMyurīkehumusana onları gösteriyorduyou (where) shown them1x
ر ا ي|REY يريكهم YRYKHM yurīkehumu sana onları gösteriyordu you (where) shown them 8:43
ر ا ي|REYيريهمYRYHMyurīhimuonlara gösterirwill show them1x
ر ا ي|REY يريهم YRYHM yurīhimu onlara gösterir will show them 2:167


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}