"SEL" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "EL" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "SEL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س ا ل|SELأسألكÊSÊLKeselekesenden istemektenI (should) ask You1x
س ا ل|SEL أسألك ÊSÊLK eseleke senden istemekten I (should) ask You 11:47
س ا ل|SELأسألكمÊSÊLKMeselukumben sizden istemiyorumI ask (of) you11x
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum sizden istemiyorum I ask you 6:90
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum sizden istemiyorum I ask (of) you 11:29
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum sizden istemiyorum I ask you 11:51
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum istemiyorum I ask (of) you 25:57
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask (of) you 26:109
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask you 26:127
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask you 26:145
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask you 26:164
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask (of) you 26:180
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask of you 38:86
س ا ل|SEL أسألكم ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask you 42:23
س ا ل|SELالسائلELSEÙLs-sāiledilenciyione who asks,1x
س ا ل|SEL السائل ELSEÙL s-sāile dilenciyi one who asks, 93:10
س ا ل|SELبسؤالBSÙELbisu'āliistemekleby demanding1x
س ا ل|SEL بسؤال BSÙEL bisu'āli istemekle by demanding 38:24
س ا ل|SELتسألTSÊLtuselusen sorumluyou will be asked1x
س ا ل|SEL تسأل TSÊL tuselu sen sorumlu you will be asked 2:119
س ا ل|SELتسألنTSÊLNteselnibenden istemeask Me1x
س ا ل|SEL تسألن TSÊLN teselni benden isteme ask Me 11:46
س ا ل|SELتسألنيTSÊLNYteselnībana soru sormaask me1x
س ا ل|SEL تسألني TSÊLNY teselnī bana soru sorma ask me 18:70
س ا ل|SELتسألهمTSÊLHMteseluhumonlardan istiyor musun?(do) you ask from them4x
س ا ل|SEL تسألهم TSÊLHM teseluhum sen istemiyorsun you ask them 12:104
س ا ل|SEL تسألهم TSÊLHM teseluhum onlardan istiyor musun? you ask them 23:72
س ا ل|SEL تسألهم TSÊLHM teseluhum onlardan istiyorsun (da) (do) you ask from them 52:40
س ا ل|SEL تسألهم TSÊLHM teseluhum sen istiyorsun (da) you ask them 68:46
س ا ل|SELتسألواTSÊLWEteselūistekte bulunmayıask3x
س ا ل|SEL تسألوا TSÊLWE teselū istekte bulunmayı you ask 2:108
س ا ل|SEL تسألوا TSÊLWE teselū sormayın ask 5:101
س ا ل|SEL تسألوا TSÊLWE teselū sorarsanız you ask 5:101
س ا ل|SELتسألونTSÊLWNtuselūnesiz sorulmazsınızbe questioned.5x
س ا ل|SEL تسألون TSÊLWN tuselūne siz sorulmazsınız you will be asked 2:134
س ا ل|SEL تسألون TSÊLWN tuselūne sorulmazsınız you will be asked 2:141
س ا ل|SEL تسألون TSÊLWN tuselūne sorguya çekileceksiniz be questioned. 21:13
س ا ل|SEL تسألون TSÊLWN tuselūne sorulacak you will be asked 34:25
س ا ل|SEL تسألون TSÊLWN tuselūne sorulacaksınız you will be questioned. 43:44
س ا ل|SELتساءلونTSEÙLWNtesā'elūnebirbirinizden dilekte bulunduğunuzyou ask1x
س ا ل|SEL تساءلون TSEÙLWN tesā'elūne birbirinizden dilekte bulunduğunuz you ask 4:1
س ا ل|SELسألSÊLseelesorduAsked1x
س ا ل|SEL سأل SÊL seele sordu Asked 70:1
س ا ل|SELسألتكSÊLTKseeltukesana sorarsamI ask you1x
س ا ل|SEL سألتك SÊLTK seeltuke sana sorarsam I ask you 18:76
س ا ل|SELسألتكمSÊLTKMseeltukumben sizden istemedimI ask you2x
س ا ل|SEL سألتكم SÊLTKM seeltukum sizden istemiş değilim I have asked you 10:72
س ا ل|SEL سألتكم SÊLTKM seeltukum ben sizden istemedim I ask you 34:47
س ا ل|SELسألتمSÊLTMseeltumistediğiniz"you have asked (for)."""1x
س ا ل|SEL سألتم SÊLTM seeltum istediğiniz "you have asked (for).""" 2:61
س ا ل|SELسألتموهSÊLTMWHseeltumūhukendisinden istediğinizyou asked of Him.1x
س ا ل|SEL سألتموه SÊLTMWH seeltumūhu kendisinden istediğiniz you asked of Him. 14:34
س ا ل|SELسألتموهنSÊLTMWHNseeltumūhunneonlarda istediğinizyou ask them1x
س ا ل|SEL سألتموهن SÊLTMWHN seeltumūhunne onlarda istediğiniz you ask them 33:53
س ا ل|SELسألتهمSÊLTHMseeltehumonlara desen kiyou ask them7x
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them, 9:65
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara desen ki you ask them, 29:61
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them, 29:63
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them, 31:25
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them 39:38
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them, 43:9
س ا ل|SEL سألتهم SÊLTHM seeltehum onlara sorsan you ask them 43:87
س ا ل|SELسألكSÊLKseelekesana sorar(lar)saask you1x
س ا ل|SEL سألك SÊLK seeleke sana sorar(lar)sa ask you 2:186
س ا ل|SELسألهاSÊLHEseelehāonları sormuştuasked them1x
س ا ل|SEL سألها SÊLHE seelehā onları sormuştu asked them 5:102
س ا ل|SELسألهمSÊLHMseelehumonlara sordu(lar)(will) ask them1x
س ا ل|SEL سألهم SÊLHM seelehum onlara sordu(lar) (will) ask them 67:8
س ا ل|SELسألواSÊLWEseelūistemişlerthey (had) asked1x
س ا ل|SEL سألوا SÊLWE seelū istemişler they (had) asked 4:153
س ا ل|SELسؤلكSÙLKsu'lekeistediğinyour request,1x
س ا ل|SEL سؤلك SÙLK su'leke istediğin your request, 20:36
س ا ل|SELسئلSÙLsuileistedikleriwas asked1x
س ا ل|SEL سئل SÙL suile istedikleri was asked 2:108
س ا ل|SELسئلتSÙLTsuiletsorulduğuis asked1x
س ا ل|SEL سئلت SÙLT suilet sorulduğu is asked 81:8
س ا ل|SELسئلواSÙLWEsuilūistenseydithey had been asked1x
س ا ل|SEL سئلوا SÙLWE suilū istenseydi they had been asked 33:14
س ا ل|SELسائلSEÙLsāilunbir sorana questioner1x
س ا ل|SEL سائل SEÙL sāilun bir soran a questioner 70:1
س ا ل|SELسلSLselsorAsk1x
س ا ل|SEL سل SL sel sor Ask 2:211
س ا ل|SELسلهمSLHMselhumsor onlaraAsk them,1x
س ا ل|SEL سلهم SLHM selhum sor onlara Ask them, 68:40
س ا ل|SELفاسألFESÊLfeselio halde sorbut ask4x
س ا ل|SEL فاسأل FESÊL feseli o halde sor then ask 10:94
س ا ل|SEL فاسأل FESÊL fesel sor so ask 17:101
س ا ل|SEL فاسأل FESÊL feseli sor but ask 23:113
س ا ل|SEL فاسأل FESÊL fesel sor so ask 25:59
س ا ل|SELفاسألهFESÊLHfeselhuve ona sorand ask him1x
س ا ل|SEL فاسأله FESÊLH feselhu ve ona sor and ask him 12:50
س ا ل|SELفاسألواFESÊLWEfeselūsorunso ask2x
س ا ل|SEL فاسألوا FESÊLWE feselū sorun so ask 16:43
س ا ل|SEL فاسألوا FESÊLWE feselū sorun So ask 21:7
س ا ل|SELفاسألوهمFESÊLWHMfeselūhumonlara sorunSo ask them1x
س ا ل|SEL فاسألوهم FESÊLWHM feselūhum onlara sorun So ask them 21:63
س ا ل|SELفاسألوهنFESÊLWHNfeselūhunneisteyinthen ask them1x
س ا ل|SEL فاسألوهن FESÊLWHN feselūhunne isteyin then ask them 33:53
س ا ل|SELفلنسألنFLNSÊLNfeleneselennesoracağızThen surely We will question1x
س ا ل|SEL فلنسألن FLNSÊLN feleneselenne soracağız Then surely We will question 7:6
س ا ل|SELلتسألنLTSÊLNletuselunnesiz mutlaka sorulacaksınızsurely you will be asked2x
س ا ل|SEL لتسألن LTSÊLN letuselunne siz mutlaka sorulacaksınız surely you will be asked 16:56
س ا ل|SEL لتسألن LTSÊLN letuselunne sorulacaksınız surely you will be asked 102:8
س ا ل|SELللسائلLLSEÙLlissāilidilenci için(of) those who asked2x
س ا ل|SEL للسائل LLSEÙL lissāili dilenci için (of) those who asked 51:19
س ا ل|SEL للسائل LLSEÙL lissāili isteyenler için For the one who asks 70:25
س ا ل|SELللسائلينLLSEÙLYNlissāilīnearayıp soranlar içinfor those who ask.2x
س ا ل|SEL للسائلين LLSEÙLYN lissāilīne soranlar için for those who ask. 12:7
س ا ل|SEL للسائلين LLSEÙLYN lissāilīne arayıp soranlar için for those who ask. 41:10
س ا ل|SELلنسألنهمLNSÊLNHMleneselennehumbiz mutlaka soracağızsurely We will question them1x
س ا ل|SEL لنسألنهم LNSÊLNHM leneselennehum biz mutlaka soracağız surely We will question them 15:92
س ا ل|SELليتساءلواLYTSEÙLWEliyetesā'elūsormaları içinthat they might question1x
س ا ل|SEL ليتساءلوا LYTSEÙLWE liyetesā'elū sormaları için that they might question 18:19
س ا ل|SELليسألLYSÊLliyeselesorması içinThat He may ask1x
س ا ل|SEL ليسأل LYSÊL liyesele sorması için That He may ask 33:8
س ا ل|SELمسئولاMSÙWLEmes'ūlensorulacaktır"requested."""4x
س ا ل|SEL مسئولا MSÙWLE mes'ūlen sorulacaktır questioned. 17:34
س ا ل|SEL مسئولا MSÙWLE mes'ūlen sorumludur questioned. 17:36
س ا ل|SEL مسئولا MSÙWLE mes'ūlen sorumluluk gerektiren "requested.""" 25:16
س ا ل|SEL مسئولا MSÙWLE mes'ūlen sorumlu to be questioned. 33:15
س ا ل|SELمسئولونMSÙWLWNmes'ūlūnesorguya çekileceklerdir"(are) to be questioned."""1x
س ا ل|SEL مسئولون MSÙWLWN mes'ūlūne sorguya çekileceklerdir "(are) to be questioned.""" 37:24
س ا ل|SELنسألNSÊLnuselubiz sorumluwe will be asked1x
س ا ل|SEL نسأل NSÊL nuselu biz sorumlu we will be asked 34:25
س ا ل|SELنسألكNSÊLKneselukebiz senden istemiyoruzWe ask you1x
س ا ل|SEL نسألك NSÊLK neseluke biz senden istemiyoruz We ask you 20:132
س ا ل|SELواسألWESÊLveseli(istersen) sorAnd ask2x
س ا ل|SEL واسأل WESÊL veseli (istersen) sor And ask 12:82
س ا ل|SEL واسأل WESÊL vesel ve sor And ask 43:45
س ا ل|SELواسألهمWESÊLHMveselhumonlara sorAnd ask them1x
س ا ل|SEL واسألهم WESÊLHM veselhum onlara sor And ask them 7:163
س ا ل|SELواسألواWESÊLWEveselūisteyinAnd ask2x
س ا ل|SEL واسألوا WESÊLWE veselū isteyin And ask 4:32
س ا ل|SEL واسألوا WESÊLWE veselū isteyin but ask (for) 60:10
س ا ل|SELوالسائلينWELSEÙLYNve ssāilīneve dilenciyeand those who ask,1x
س ا ل|SEL والسائلين WELSEÙLYN ve ssāilīne ve dilenciye and those who ask, 2:177
س ا ل|SELولتسألنWLTSÊLNveletuselunneve siz mutlaka sorulacaksınızAnd surely you will be questioned1x
س ا ل|SEL ولتسألن WLTSÊLN veletuselunne ve siz mutlaka sorulacaksınız And surely you will be questioned 16:93
س ا ل|SELولنسألنWLNSÊLNveleneselenneve soracağızand surely We will question1x
س ا ل|SEL ولنسألن WLNSÊLN veleneselenne ve soracağız and surely We will question 7:6
س ا ل|SELوليسألنWLYSÊLNveleyuselunneve elbette sorguya çekileceklerdirand surely they will be questioned1x
س ا ل|SEL وليسألن WLYSÊLN veleyuselunne ve elbette sorguya çekileceklerdir and surely they will be questioned 29:13
س ا ل|SELوليسألواWLYSÊLWEvelyeselūve onlar da istesinlerand let them ask1x
س ا ل|SEL وليسألوا WLYSÊLWE velyeselū ve onlar da istesinler and let them ask 60:10
س ا ل|SELويسألونWYSÊLWNve yuselūneve (bundan) sorulacaklardırand they will be questioned.1x
س ا ل|SEL ويسألون WYSÊLWN ve yuselūne ve (bundan) sorulacaklardır and they will be questioned. 43:19
س ا ل|SELويسألونكWYSÊLWNKve yeselūnekeve sana sorarlarAnd they ask you6x
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK ve yeselūneke ve sana soruyorlar And they ask you 2:219
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK veyeselūneke ve sana soruyarlar They ask you 2:220
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK ve yeselūneke ve sana soruyorlar And they ask you 2:222
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK ve yeselūneke ve sana sorarlar And they ask you 17:85
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK ve yeselūneke ve sana soruyorlar And they ask you 18:83
س ا ل|SEL ويسألونك WYSÊLWNK ve yeselūneke ve sana soruyorlar And they ask you 20:105
س ا ل|SELيتساءلونYTSEÙLWNyetesā'elūnebirbirlerine de soramazlarare they asking one another?7x
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne sormazlar will they ask each other. 23:101
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne birbirlerine de soramazlar will not ask one another. 28:66
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne sorar questioning one another. 37:27
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne soruyorlar questioning one another. 37:50
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne soruyorlar inquiring. 52:25
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne soruyorlar asking each other, 74:40
س ا ل|SEL يتساءلون YTSEÙLWN yetesā'elūne birbirlerine soruyorlar are they asking one another? 78:1
س ا ل|SELيسألYSÊLyuseluO sorulmazHe (can) be questioned5x
س ا ل|SEL يسأل YSÊL yuselu O sorulmaz He (can) be questioned 21:23
س ا ل|SEL يسأل YSÊL yuselu sorulmaz will be questioned 28:78
س ا ل|SEL يسأل YSÊL yuselu sorulmaz will be asked 55:39
س ا ل|SEL يسأل YSÊL yeselu sormaz will ask 70:10
س ا ل|SEL يسأل YSÊL yeselu sorup durur He asks, 75:6
س ا ل|SELيسألكYSÊLKyeselukesana soruyorlarAsk you2x
س ا ل|SEL يسألك YSÊLK yeseluke senden istiyorlar Ask you 4:153
س ا ل|SEL يسألك YSÊLK yeseluke sana soruyorlar Ask you 33:63
س ا ل|SELيسألكمYSÊLKMyeselukumsizden istemeyenask (of) you2x
س ا ل|SEL يسألكم YSÊLKM yeselukum sizden istemeyen ask (of) you 36:21
س ا ل|SEL يسألكم YSÊLKM yeselkum sizden istemez will ask you 47:36
س ا ل|SELيسألكموهاYSÊLKMWHEyeselkumūhāonları isteseydiHe were to ask you for it1x
س ا ل|SEL يسألكموها YSÊLKMWHE yeselkumūhā onları isteseydi He were to ask you for it 47:37
س ا ل|SELيسألهYSÊLHyeseluhuO'ndan isterlerAsks Him1x
س ا ل|SEL يسأله YSÊLH yeseluhu O'ndan isterler Asks Him 55:29
س ا ل|SELيسألونYSÊLWNyeselūneistemezler(do) they ask4x
س ا ل|SEL يسألون YSÊLWN yeselūne istemezler (do) they ask 2:273
س ا ل|SEL يسألون YSÊLWN yuselūne sorulurlar will be questioned. 21:23
س ا ل|SEL يسألون YSÊLWN yeselūne sorup öğrenmeyi asking 33:20
س ا ل|SEL يسألون YSÊLWN yeselūne sorarlar They ask, 51:12
س ا ل|SELيسألونكYSÊLWNKyeselūnekesana sorarlarThey ask you9x
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 2:189
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 2:215
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 2:217
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 2:219
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyarlar They ask you 5:4
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 7:187
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 7:187
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana sorarlar They ask you 8:1
س ا ل|SEL يسألونك YSÊLWNK yeselūneke sana soruyorlar They ask you 79:42


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}