RESMİ KURAN SIRASI İLE SURELER AYETLER
NO SURE_ADI İNİŞ SURE TOPLAM
1 Fâtiha  Suresi 5 Hamd: Giriş/Açilis/Hamd Suresi
Kur’an-i Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.
7
2 Bakara  Suresi 87 Bakara: Inek Suresi
67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildigi için bu ismi almistir.
286
3 Âl-i Imrân  Suresi 89 Ali Imran: Imran Ailesi Suresi
Imran ailesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
200
4 Nisâ  Suresi 92 Nisa: Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
176
5 Mâide  Suresi 112 Maide: Sofra suresi
112. ve 114. ayetlerinde Hz. Isa’nin Allah’tan istedigi sofradan söz edildiginden bu adi almistir.
120
6 En’âm  Suresi 55 Enam: Davar Suresi
Araplarin hayvanlara uyguladiklari bazi gelenekler kinandigi için bu adi almistir.
165
7 A’râf  Suresi 39 Araf: Yüksek/Orta Yer Suresi
46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasindaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildigi için bu adi almistir.
206
8 Enfâl  Suresi 88 Enfal: Ganimetler Suresi
Savas ganimetlerinin durumundan bu adi almistir.
75
9 Tevbe  Suresi 113 Tevbe: Tövbe Suresi
ismini 104. ayetinde yer alan Allah’in tövbeleri çokça kabul ettigi çokça bagisladiginin ifade edilmesinden alir.
129
10 Yûnus  Suresi 51 Yunus: Yunus Suresi
Hz. Yunus ve kavminden bahsedildigi için bu adi almistir.
109
11 Hûd  Suresi 52 Hud: Hud Suresi
Hz. Hud’un hayati anlatildigi için bu adi almistir.
123
12 Yûsuf  Suresi 53 Yusuf: Yusuf Suresi
Hz. Yusuf’un hayati anlatildigi için bu adi almistir.
111
13 Ra’d  Suresi 96 Rad: Gök Gürültüsü Suresi
13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’i tesbih edip yücelttigi anlatildigindan bu adi almistir.
43
14 Ibrahim  Suresi 72 Ibrahim: Ibrahim Suresi
35-41. ayetlerinde Hz. Ibrahim’in yaptigi dua anildigindan bu adi almistir.
52
15 Hicr  Suresi 54 Hicr: Hicr Suresi
adini 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adi olan Hicr’den almistir.
99
16 Nahl  Suresi 70 Nahl: Ari Suresi
68-69. ayetlerinde Allah’in balarisina daglardan agaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayi bu adi almistir.
128
17 Isrâ  Suresi 50 Isra: Gece Yürüyüsü Suresi
Allah’in Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kismini göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almistir ismini.
111
18 Kehf  Suresi 69 Kehf: Magara Suresi
9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçip magaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatildigindan dolayi bu ismi almistir.
110
19 Meryem  Suresi 44 Meryem: Meryem Suresi
Hz. Meryem’den bahsedildigi için bu ismi almistir.
98
20 Tâ-Hâ  Suresi 45 Taha: Taha Suresi
ismini surenin basinda yer alan Ta ve Ha harflerinden almistir.
135
21 Enbiyâ  Suresi 73 Enbiya: Peygamberler Suresi
agirlikli olarak peygamberlerden söz edildiginden bu adi almistir.
112
22 Hac  Suresi 103 Hac: Ziyaret Suresi
Hac ibadetinden bahsedildiginden bu adi almistir.
78
23 Mü’minûn  Suresi 74 Müminun: Inananlar Suresi
Inananlarin basariya ulasacaklarindan bahsedildiginden bu adi almistir.
118
24 Nûr  Suresi 102 Nur: Isik Suresi
ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’in nurunu tasvir eden ayetten alir.
64
25 Furkân  Suresi 42 Furkan: Furkan Suresi
ismini 1. ayetinde geçen hakki batildan ayiran manasindaki Furkan kelimesinden alir.
77
26 Su’arâ  Suresi 47 Suara: Sairler Suresi
224. ayetinde sairlerden söz edildigi için bu adi almistir.
227
27 Neml  Suresi 48 Neml: Karinca Suresi
ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’in ordusunu görünce yoldan çekilen karincalardan almistir.
93
28 Kasas  Suresi 49 Kisas: Hikayeler/Tarihi Vakalar Suresi
Ismini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alimistir.
88
29 Ankebût  Suresi 85 Ankebut: Disi Örümcek Suresi
41. ayetinde kâfirlerin isleri örümcek agina benzetildiginden bu adi almistir.
69
30 Rûm  Suresi 84 Rum: Romalilar Suresi
ismini 1. ayetinde Persliler ile yapilan savasta yenilgiye ugrayan Romalilarin yakinda gelip geleceginin ifade edilmesinden almistir.
60
31 Lokman  Suresi 57 Lokman: Lokman Suresi
ismini Allah’in Hz. Lokman’a verdigi hikmetten bahseden 12. ayetten almistir.
34
32 Secde  Suresi 75 Secde: Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
30
33 Ahzâb  Suresi 90 Ahzab: Hizipler/Gruplar/Topluluklar Suresi
ismini Müslümanlara karsi savasmak üzere birlesen Arap kabilelerinden almistir.
73
34 Sebe’  Suresi 58 Sebe: Sabalilar Suresi
ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almistir.
54
35 Fâtir  Suresi 43 Fatir: Yaratan Suresi
ismini 1. ayetinde geçen fâtir kelimesinden almistir.
45
36 Yâsîn  Suresi 41 Yasin: Ey Sin Suresi
ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alir.
83
37 Sâffât  Suresi 56 Saffat: Saflar/Saf-Tutanlar Suresi
adini ilk ayetinde yer alan sira sira dizilenler ifadesinden almistir.
182
38 Sâd  Suresi 38 Sad: Sad Suresi
Sad harfi ile basladigindan dolayi bu adi almistir.
88
39 Zümer  Suresi 59 Zümer: Zümreler/Yiginlar Suresi
71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermistir.
75
40 Mü’min  Suresi 60 Mümin: Inanan/Bagislayan Suresi
Allah’in günahlari bagislayan sifatinin yeraldigi 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adi almistir.
85
41 Fussilet  Suresi 61 Fussilet: Detayli/Ayrintili Suresi.
Kur’an’in ayrintili kilindigini ifade eden fussilet kelimesinin geçtigi 3. ayetinden ismini almistir.
54
42 Sûrâ  Suresi 62 Sura: Danisma Suresi
38. ayetinde mü’minlerin islerini aralarinda danisma ile gördükleri anlatildigindan bu adi almistir.
53
43 Zuhruf  Suresi 63 Zuhruf: Mücevher/Gösteris-Süsler Suresi
ismini 35. ayetinde Allah’in verdigi ifade edilen altin-gümüs gibi süslerin sadece bu dünya hayatinin mali oldugunun ifade edilmesinden almistir.
89
44 Duhân  Suresi 64 Duhan: Duman Suresi
ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almistir.
59
45 Câsiye  Suresi 65 Casiye: Diz Çökme/Çöküs Suresi
ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alir.
37
46 Ahkâf  Suresi 66 Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi
ismini 21. ayetinde geçen yer adindan almistir.
35
47 Muhammed  Suresi 95 Muhammed: Muhammed Suresi
ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anildigindan bu adi almistir.
38
48 Fetih  Suresi 111 Feth: Fetih/Fethetmek Suresi
ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiginden bu ismi almistir.
29
49 Hucurât  Suresi 106 Hucurat: Odalar Suresi
ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almistir.
18
50 Kâf  Suresi 34 Kaf: Kaf Suresi
adini 1. ayetinde geçen kaf harfinden almistir.
45
51 Zâriyât  Suresi 67 Zariyat: Tozutanlar/Tozutup-Savuranlar Suresi
1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almistir ismini.
60
52 Tûr  Suresi 76 Tur: Tur Dagi Suresi
adini ilk ayetinde yer alan Tur dagindan almistir.
49
53 Necm  Suresi 23 Necm: Yildiz Suresi
adini 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almistir.
62
54 Kamer  Suresi 37 Kamer: Ay Suresi
adini ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almistir.
55
55 Rahmân  Suresi 97 Rahman: Rahman/Merhametli Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan Allah’in Rahman isminden almistir.
78
56 Vâki’a  Suresi 46 Vakia: Olay Suresi
1. ayetinde yer alan vakia kelimesinden almistir.
96
57 Hadîd  Suresi 94 Hadid: Demir Suresi
25. ayetinde demirin yararlarindan söz edildigi için bu adi almistir.
29
58 Mücâdele  Suresi 105 Mücade: Mücadele/Mücadeleci-Kadin Suresi
adini 1. ayetinde geçen fiilden alir.
22
59 Hasr  Suresi 101 Hasr: Mahser/Toplanma Suresi
adini 2-17. ayetler arasi anlatilan topraklarindan sürülen kavimden almistir.
24
60 Mümtehine  Suresi 91 Mümtehine: Sorgulanan Kadin Suresi
Mümtehine sinav veren kadin anlamina gelir ve ismini 10. ayette müsriklerden kaçip inananlara gelen kadinlarin imtihan edilmesinden alir.
13
61 Saff  Suresi 109 Saffat: Saf Tutma Suresi
4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatildigindan bu adi almistir.
14
62 Cum’a  Suresi 110 Cuma: Cuma/Toplanma Suresi
9. ayetinde Cuma günü çagri yapildiginda toplu halde namaza gidilmesi emredildiginden bu adi almistir.
11
63 Münâfikûn  Suresi 104 Munafikun: Münafiklar/Ikiyüzlüler Suresi
münafiklardan bahsettigi için bu adi almistir.
11
64 Tegâbun  Suresi 108 Tebagun: Aldanis Suresi
adini 9. ayetinde geçen tegabün kelimesinden alir.
18
65 Talâk  Suresi 99 Talak: Bosanma Suresi
surenin ilk ayetlerinde bosanma islemi anlatildigindan bu adi almistir.
12
66 Tahrîm  Suresi 107 Tahrim: Yasak/Yasaklama Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almistir.
12
67 Mülk  Suresi 77 Mülk: Hükümranlik/Yönetim Suresi
adini 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almistir.
30
68 Kalem  Suresi 2 Kalem: Kalem Suresi
adini 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almistir.
52
69 Hâkka  Suresi 78 Hakka: Hakikat/Gerçeklesen Suresi
adini 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almistir.
52
70 Me’âric  Suresi 79 Mearic: Miraçlar/Yükselis-Yollari Suresi
ismini 3. ayetinde yer alan Allah’in yükselme dereceleri-yollarinin sahibi oldugu anlamina gelen mearic kelimesinden almistir.
44
71 Nûh  Suresi 71 Nuh: Nuh Suresi
Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilisi ve mücadelesi anlatildigindan bu adi almistir.
28
72 Cin  Suresi 40 Cin: Cin Suresi
Cinlerden bir grubun Kur’an’i dinleyerek dogru yola girmeleri bulmalari anlatildigindan bu adi almistir.
28
73 Müzzemmil  Suresi 3 Muzzemil: Örtünen/Bürünen Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almistir.
20
74 Müddessir  Suresi 4 Muddessir: Gizlenen Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almistir.
56
75 Kiyâme  Suresi 31 Kiyamet: Dirilis Suresi
adini 1. ayetinde geçen kiyamet kelimesinden almistir.
40
76 Insan  Suresi 98 Insan: Insan Suresi
1. ayetinde insanin bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiginden bu adi almistir.
31
77 Mürselât  Suresi 33 Mürselat: Gönderilenler Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almistir.
50
78 Nebe’  Suresi 80 Nebe: Haber Suresi
sure kiyamet günü haberiyle basladigindan bu adi almistir.
40
79 Nâzi’ât  Suresi 81 Naziat: Sökenler/Söküp-Çikaranlar Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almistir.
46
80 Abese  Suresi 24 Abese: Surat Asma/Asti Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almistir.
42
81 Tekvîr  Suresi 7 Tekvir: Dolama Suresi
1. ayetinde günesin büzülmesi anlatildigindan bu adi almistir.
29
82 Infitâr  Suresi 82 Infitar: Parçalanma/Kandiranlar Suresi
1. ayetinde kiyamet sürecinde gögün yarilmasindan bahsedildigi için bu adi almistir.
19
83 Mutaffifîn  Suresi 86 Mutaffifin: Aldatanlar Suresi
ölçü ve tartida hile yapanlarin kinanmalarindan dolayi bu adi almistir.
36
84 Insikâk  Suresi 83 Insikak: Yarilma Suresi
1. ayetinde kiyamet sürecinde gögün yarilmasindan bahsedildigi için bu adi almistir.
25
85 Bürûc  Suresi 27 Buruç: Burçlar Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almistir.
22
86 Târik  Suresi 36 Tarik: Vuran/Vuruslu Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan tarik kelimesinden almistir.
17
87 A’lâ  Suresi 8 Ala: Yüce Suresi
Allah’in yüce adiyla basladiginda bu adi almistir.
19
88 Gâsiye  Suresi 68 Gasiye: Kusatan Suresi
her seyi örtüp kusatacak olan kiyamet haberiyle basladigindan bu adi almistir.
26
89 Fecr  Suresi 10 Fecr: Tan Vakti Suresi
tan yerinin agarmasina yemin edilerek basladigindan bu adi almistir.
30
90 Beled  Suresi 35 Beled: Sehir Suresi
Mekke kentine yemin ile basladigindan bu adi almistir.
20
91 Sems  Suresi 26 Sems: Günes Suresi
1. ayeti günese yemin ile basladigindan bu adi almistir.
15
92 Leyl  Suresi 9 Leyl: Gece Suresi
1. ayeti geceye yemin ile basladigindan bu adi almistir.
21
93 Duhâ  Suresi 11 Duha: Kusluk Vakti Suresi
kusluk vaktine yemin ile basladigi için bu adi almistir.
11
94 Insirâh  Suresi 12 Serh: Ferahlik Suresi
Hz. Peygamberin gögsünün ferahlatilip sevinç huzur ve güvene kavusturulmasi ifade edildiginden bu adi almistir.
8
95 Tîn  Suresi 28 Tin: Incir Suresi
Incir ve zeytine yemin ile basladigindan bu adi almistir.
8
96 Alak  Suresi 1 Alak: Asilip Tutunan Suresi
2. ayetinde insanin alâk’tan yaratildigi ifade edildiginden bu adi almistir.
19
97 Kadr  Suresi 25 Kadir: Kudret Suresi
Kadir gecesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
5
98 Beyyine  Suresi 100 Beyyine: Kanit Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almistir.
8
99 Zilzâl  Suresi 93 Zilzal: Deprem Suresi
yerin sarsilmasi tasvir edildiginden bu adi almistir.
8
100 Âdiyât  Suresi 14 Adiyat: Dörtnal/Nefes-Nefese-Kosmak Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almistir.
11
101 Kâri’a  Suresi 30 Karia: Büyük-Felaket/Siddetli-Ses Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almistir.
11
102 Tekâsür  Suresi 16 Tekasür: Soy-sopçuluk/Çogalma-Yarisi Suresi
insanlarin mal ve evlatlarda çogalma yarislarinin kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
8
103 Asr  Suresi 13 Asr: Asir/Zaman Suresi
zamana yemin ile basladigindan bu adi almistir.
3
104 Hümeze  Suresi 32 Hümeze: Dedikoducu Suresi
dedikoduculuk ve arkadan çekistirme kinandigi için bu adi almistir.
9
105 Fil  Suresi 19 Fil: Fil Suresi
Fil olayindan bahsedildiginden bu adi almistir.
5
106 Kureys  Suresi 29 Kureys: Kureys Toplumu Suresi
Kureys toplumunun seyahat geleneginden bahsedildiginden bu adi almistir.
4
107 Mâ’ûn  Suresi 17 Maun: Yardimlasma Suresi
yardimlasmaya engel olan kisilerin vasiflari anlatildigindan bu adi almistir.
7
108 Kevser  Suresi 15 Kevser: Bolluk-bereket/Bolca-Güzellik Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almistir.
3
109 Kâfirûn  Suresi 18 Kafirun: Kafirler/Inkârcilar Suresi
kâfirlere hitap ile basladigindan bu adi almistir.
6
110 Nasr  Suresi 114 Nasr: Yardim Suresi
Allah’in yardimi anlatildigindan bu adi almistir.
3
111 Tebbet  Suresi 6 Tebbet: Kurusun/Bükülmüs-Ip Suresi
ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almistir.
5
112 Ihlâs  Suresi 22 Ihlâs: Içten-Baglilik/Özgüleme Suresi
dini halis yapmak ve her türlü sirkten temizlemek ifade edildiginden bu adi almistir.
4
113 Felâk  Suresi 20 Falak: Sabah-Aydinligi/Açilma Suresi
ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almistir.
5
114 Nâs  Suresi 21 Nas: Insanlar Suresi
ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almistir.
6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{Sureler-Kuran-Sirasi.php}