"KEN" ifadesi tarandı:
# İçinde "KEN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك و ن|KWNكانKENkāne(he) is323x
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardı ki (there) has been 2:75
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (bilsin ki) is 2:97
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:98
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 2:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmaları it is 2:114
ك و ن|KWN كان KEN kāne O değildi he was 2:135
ك و ن|KWN كان KEN kāne will 2:143
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalar- [were] 2:170
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa is 2:184
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur is 2:185
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 2:196
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi Was 2:213
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan [is] 2:232
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:280
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 2:282
ك و ن|KWN كان KEN kāne it was 3:13
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve değildi he was 3:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün değildir is 3:79
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 3:93
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 3:95
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur is 3:97
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 3:137
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 3:145
ك و ن|KWN كان KEN kāne were 3:147
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı was 3:154
ك و ن|KWN كان KEN kāne olur şey is 3:161
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 3:179
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve değildir is 3:179
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:1
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 4:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 4:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa are 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 4:12
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 4:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:23
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:58
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had (been) 4:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (he) was 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (he) was 4:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:94
ك و ن|KWN كان KEN kāne -oldu/idi was 4:102
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:106
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:107
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:127
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:128
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:129
ك و ن|KWN كان KEN kāne [is] 4:134
ك و ن|KWN كان KEN kāne olandır is 4:135
ك و ن|KWN كان KEN kāne (nasib)olursa was 4:141
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa (there) was 4:141
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 4:149
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) 5:104
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa he is 5:106
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş was 6:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 6:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne iken was 6:122
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 6:136
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan (ise) is 6:136
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa da he is 6:152
ك و ن|KWN كان KEN kāne O değildi he was 6:161
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 7:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 7:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldukları used to 7:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 7:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:84
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise (there) is 7:87
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 7:103
ك و ن|KWN كان KEN kāne used to 7:137
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise was 8:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi is 8:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi is 8:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan was 8:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) was 8:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne (that) was 8:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne yakışmaz is 8:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur (It) is not 9:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise are 9:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had been 9:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 9:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur (it) is 9:113
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 9:114
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 9:115
ك و ن|KWN كان KEN kāne onlara yakışmaz it was 9:120
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 9:122
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 10:19
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 10:37
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 10:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 10:71
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 10:73
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün is 10:100
ك و ن|KWN كان KEN kāne Whoever [is] 11:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 11:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 11:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne it was Allah's 11:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne bulunmalı had been 11:116
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi would 11:117
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır were 12:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 12:26
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 12:27
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 12:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi it 12:68
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi He could not 12:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 12:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne (there) is 12:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne (bu) değildir (it) is 12:111
ك و ن|KWN كان KEN kāne imiş was 13:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün was 13:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğu- used to 14:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne imkanımız is 14:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne I had 14:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa bile was 14:46
ك و ن|KWN كان KEN kāne idiler And were 15:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş was 16:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 16:120
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi he was 16:123
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 17:3
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise should 17:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne [are] 17:19
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir is 17:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:31
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:32
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 17:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 17:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne olandır is 17:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 17:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:57
ك و ن|KWN كان KEN kāne That is 17:58
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:66
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 17:72
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne he is 17:83
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:87
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalar were 17:88
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 17:95
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:96
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 17:108
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 18:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne (O) idi (He) was 18:50
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa were 18:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 18:110
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 19:28
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 19:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne yakışmaz (it) is 19:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:41
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:47
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne -idi was 19:54
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 19:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:61
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:63
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 19:64
ك و ن|KWN كان KEN kāne (bu) (This) is 19:71
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 19:75
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı (there) were 21:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa (there) be 21:47
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsalardı were 21:99
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 22:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 22:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktur is 23:91
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi (there) was 23:109
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he is 24:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne (kocası) ise he is 24:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 24:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 25:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne bu It is 25:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi it was proper 25:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 25:65
ك و ن|KWN كان KEN kāne değillerdir are 26:8
ك و ن|KWN كان KEN kāne are 26:67
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 26:86
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmazlar are 26:103
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:121
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:139
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:158
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:174
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 26:189
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir are 26:190
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne (mı) oldu? is he 27:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 27:56
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün it is 27:60
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 27:69
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 28:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 28:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir was 28:59
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildir they have 28:68
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 28:76
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 28:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 28:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] 29:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 29:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 29:29
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 29:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 30:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne değildi was 30:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 30:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğuna was 30:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi Most of them were 30:42
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa da mı? Shaitaan was 31:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne (the) measure of which is 32:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne hiç olur mu? is 32:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 32:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:1
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne That is 33:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır is 33:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne has 33:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:24
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:34
ك و ن|KWN كان KEN kāne (it) is 33:36
ك و ن|KWN كان KEN kāne (there can) be 33:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:53
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:54
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 33:55
ك و ن|KWN كان KEN kāne was 33:72
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır (there) was 34:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne yoktu was 34:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğu(tanrılar)- used 34:43
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 34:45
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise [is] desires 35:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne (dahi) olsa he be 35:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 35:26
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:41
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:44
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 35:45
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 36:70
ك و ن|KWN كان KEN kāne ve yoktu was 37:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardı had 37:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 37:73
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmasaydı was 37:143
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 38:69
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu he used to call 39:8
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 40:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 40:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmadı was 40:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne mümkün is 40:78
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 40:82
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise it is 41:52
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 42:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise is 42:20
ك و ن|KWN كان KEN kāne will be 42:46
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 42:51
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 43:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 43:40
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı had 43:81
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 44:31
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmamıştır is 45:25
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise it is 46:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsaydı it had been 46:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne olduğunu was 47:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 47:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 48:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi he was 50:27
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is - 50:37
ك و ن|KWN كان KEN kāne bulunan were 51:35
ك و ن|KWN كان KEN kāne edilen was 54:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne imiş was 54:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:21
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 54:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:88
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:90
ك و ن|KWN كان KEN kāne ise he was 56:92
ك و ن|KWN كان KEN kāne olsa was 59:9
ك و ن|KWN كان KEN kāne vardır (there) is 60:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 60:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne [is] 65:2
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu was 67:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuş (he) is 68:14
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 69:33
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan [is] 70:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 71:10
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi used to 72:4
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi (there) were 72:6
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmuştur is 73:18
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu has been 74:16
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu he was 75:38
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 76:5
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan (which) is 76:7
ك و ن|KWN كان KEN kāne olan is 76:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne oldu is 76:22
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 76:30
ك و ن|KWN كان KEN kāne varsa is 77:39
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 78:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi had been 84:13
ك و ن|KWN كان KEN kāne idi was 84:15
ك و ن|KWN كان KEN kāne olmaktır he is 90:17
ك و ن|KWN كان KEN kāne olursa he is 96:11
ك و ن|KWN كان KEN kāne is 110:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}