"MN" ifadesi tarandı:
# İçinde "MN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|منMNmin"""Who"2763x
| من MN min -den from 2:4
| من MN min -nden from 2:5
| من MN men öyleleri de (are some) who 2:8
| من MN mine -ten from 2:19
| من MN mine -nden from 2:19
| من MN min (siz)-den from 2:21
| من MN mine -ten from 2:22
| من MN mine -den [of] 2:22
| من MN min [of] 2:23
| من MN min -dan from 2:23
| من MN min -ndan [from] 2:25
| من MN min -den of 2:25
| من MN min -den from 2:25
| من MN min -nden from 2:26
| من MN min -dan from 2:27
| من MN men kimse (one) who 2:30
| من MN mine -dan of 2:34
| من MN mine -den of 2:35
| من MN min -nden from 2:37
| من MN min -nden from 2:49
| من MN min -den from 2:49
| من MN min -ndan from 2:51
| من MN min -ndan from 2:52
| من MN min -ndan from 2:56
| من MN min -den from 2:57
| من MN mine -ten from 2:59
| من MN min -ından from 2:60
| من MN min -nden of 2:61
| من MN mine -tan of 2:61
| من MN men kim who 2:62
| من MN min -ından from 2:64
| من MN mine -dan of 2:64
| من MN mine -den among 2:67
| من MN min -ından from 2:74
| من MN mine from 2:74
| من MN min -ndan from 2:74
| من MN min -ından from 2:75
| من MN min (is) 2:79
| من MN men kim whoever 2:81
| من MN min -dan from 2:84
| من MN min from 2:85
| من MN men kimsenin (for the one) who 2:85
| من MN min -ndan from 2:87
| من MN min of 2:89
| من MN min from 2:89
| من MN min of 2:90
| من MN men kimsenin whom 2:90
| من MN min -ndan from 2:90
| من MN min from 2:91
| من MN min -ndan from 2:92
| من MN min (değil de) from 2:94
| من MN mine -dan from 2:96
| من MN men kim """Whoever" 2:97
| من MN men kim Whoever 2:98
| من MN min (of) 2:101
| من MN mine of 2:101
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min (of) 2:103
| من MN min -nden from 2:105
| من MN min hiçbir any 2:105
| من MN min -den from 2:105
| من MN men kimseye whom 2:105
| من MN min (bir parça) (of) 2:106
| من MN min from 2:107
| من MN min hiçbir any 2:107
| من MN min from 2:108
| من MN min -nden from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min (even) from 2:109
| من MN min of 2:110
| من MN men kimseden who 2:111
| من MN men kim whoever 2:112
| من MN min from 2:118
| من MN mine -den of 2:120
| من MN mine from 2:120
| من MN min hiç any 2:120
| من MN min -ından [from] 2:125
| من MN mine with 2:126
| من MN men kimseleri (to) whoever 2:126
| من MN mine -dan of 2:127
| من MN men kimseen who 2:130
| من MN min from 2:133
| من MN mine of 2:135
| من MN min -nden from 2:136
| من MN mine -'tan than 2:138
| من MN mine tarafından from 2:140
| من MN mine -dan from 2:142
| من MN men kimseyi whom 2:142
| من MN men kimseyi (he) who 2:143
| من MN min -nden from 2:144
| من MN min -den from 2:145
| من MN mine -den of 2:145
| من MN min -dendir (is) from 2:147
| من MN mine -dan among 2:147
| من MN min -den from 2:149
| من MN mine (gibi) of 2:155
| من MN mine of 2:155
| من MN min -nden from 2:157
| من MN min -ndandır (are) from 2:158
| من MN mine -den of 2:159
| من MN min from 2:159
| من MN mine -ten from 2:164
| من MN min [of] 2:164
| من MN min -ten [of] 2:164
| من MN men kimi who 2:165
| من MN min from 2:165
| من MN mine -den [from] 2:166
| من MN mine -ten from 2:167
| من MN min -nden from 2:172
| من MN mine -tan of 2:174
| من MN men kişinin (is he) who 2:177
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min -den from 2:182
| من MN min from 2:183
| من MN min -de of 2:184
| من MN mine of 2:185
| من MN min from 2:185
| من MN mine -ten from 2:187
| من MN mine of 2:187
| من MN min from 2:188
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN meni kişinin (is one) who 2:189
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN min from 2:191
| من MN mine -ten than 2:191
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min -ndan of 2:196
| من MN min of 2:196
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min of 2:197
| من MN min from 2:198
| من MN min -tan from 2:198
| من MN min [from] 2:198
| من MN min from 2:199
| من MN men kimi who 2:200
| من MN min hiçbir [of] 2:200
| من MN men kimi de who 2:201
| من MN men kiminin (is the one) who 2:204
| من MN men öylesi var ki (is the one) who 2:207
| من MN min from 2:209
| من MN mine of 2:210
| من MN min of 2:211
| من MN min from 2:211
| من MN mine [of] 2:212
| من MN men kimseye whom 2:212
| من MN min from 2:213
| من MN mine of 2:213
| من MN men kimseyi whom 2:213
| من MN min from 2:214
| من MN min -dan of 2:215
| من MN min -dan of 2:215
| من MN mine -ten than 2:217
| من MN min -ndan than 2:219
| من MN mine -den from 2:220
| من MN min -dan than 2:221
| من MN min -ten than 2:221
| من MN min -den from 2:222
| من MN min from 2:226
| من MN min from 2:230
| من MN mine -tan of 2:231
| من MN men kimseye whoever 2:232
| من MN min of 2:235
| من MN min from 2:237
| من MN min [of] 2:240
| من MN min -ndan from 2:243
| من MN men kimdir Who 2:245
| من MN min of 2:246
| من MN min from 2:246
| من MN min -dan from 2:246
| من MN mine -dan of 2:247
| من MN men kimseye (to) whom 2:247
| من MN min -den from 2:248
| من MN meni kimsenin whoever 2:249
| من MN min of 2:249
| من MN men kimine (were those with) whom 2:253
| من MN min (came) from 2:253
| من MN min from 2:253
| من MN men kimileri (are some) who 2:253
| من MN men kimi de (are some) who 2:253
| من MN min from 2:254
| من MN men kimdir Who 2:255
| من MN min -nden of 2:255
| من MN mine from 2:256
| من MN mine -dan from 2:257
| من MN mine -tan from 2:257
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan of 2:260
| من MN min -dan than 2:263
| من MN min from 2:265
| من MN min -dan of 2:266
| من MN min [from] 2:266
| من MN min of 2:266
| من MN min -nden from 2:267
| من MN mine -den from 2:267
| من MN men kimseye (to) whom 2:269
| من MN min (out) of 2:270
| من MN min of 2:270
| من MN min hiçbir any 2:270
| من MN min bir kısmını [of] 2:271
| من MN men kimseyi whom 2:272
| من MN min her of 2:272
| من MN min -dan of 2:272
| من MN mine dolayı (because) of 2:273
| من MN min -dan of 2:273
| من MN mine with 2:275
| من MN min -nden from 2:275
| من MN mine -dan of 2:278
| من MN mine (tarafından) from 2:279
| من MN min -den among 2:282
| من MN mine -den of 2:282
| من MN men kimseyi whom 2:284
| من MN min -nden from 2:285
| من MN min -nden of 2:285
| من MN min (were) from 2:286
| من MN min From 3:4
| من MN min (is) 3:7
| من MN min from 3:8
| من MN mine karşı against 3:10
| من MN min (were) from 3:11
| من MN men kimseyi whom 3:13
| من MN mine of 3:14
| من MN mine of 3:14
| من MN min than 3:15
| من MN min from 3:15
| من MN mine from 3:15
| من MN min from 3:19
| من MN mine arasında among 3:21
| من MN min hiçbir any 3:22
| من MN mine -tan of 3:23
| من MN men kimseye (to) whom 3:26
| من MN men kimseyi whom 3:26
| من MN men kimseyi whom 3:26
| من MN mine -den from 3:27
| من MN mine -den from 3:27
| من MN men kimseyi (to) whom 3:27
| من MN min from 3:28
| من MN mine from 3:28
| من MN min -dan of 3:30
| من MN min -ten of 3:30
| من MN min -ndan from 3:34
| من MN mine -nden from 3:36
| من MN min (is) 3:37
| من MN men kimseye (to) whom 3:37
| من MN min from 3:38
| من MN mine -tan from 3:39
| من MN mine -den among 3:39
| من MN min -ndendir (is) from 3:44
| من MN min -den from 3:49
| من MN mine -dan from 3:49
| من MN mine of 3:50
| من MN min -den from 3:50
| من MN men kimler """Who" 3:52
| من MN mine -den from 3:55
| من MN min hiçbir any 3:56
| من MN mine -den of 3:58
| من MN min -tan from 3:59
| من MN min -den (gelen) (is) from 3:60
| من MN mine -dan among 3:60
| من MN min from 3:61
| من MN mine -den of 3:61
| من MN min hiçbir (of) 3:62
| من MN min from 3:64
| من MN min from 3:65
| من MN mine -den from 3:67
| من MN min -nden from 3:69
| من MN min -nden of 3:72
| من MN men kimseye (to) whom 3:73
| من MN men kimseye whom 3:74
| من MN men öylesi (vardır ki) (is he) who, 3:75
| من MN men öylesi (de vardır ki) (is he) who, 3:75
| من MN men kim whoever 3:76
| من MN mine -tan (is) from 3:78
| من MN mine (is) from 3:78
| من MN min -ndandır (is) 3:78
| من MN min -ndan (is) 3:78
| من MN min from 3:79
| من MN min of 3:81
| من MN mine among 3:81
| من MN men olanların hepsi whatever 3:83
| من MN min tarafından from 3:84
| من MN mine (will be) from 3:85
| من MN min from 3:89
| من MN min -nden from 3:91
| من MN min hiçbir any 3:91
| من MN min herhangi bir of 3:92
| من MN min from 3:93
| من MN min from 3:94
| من MN mine -dan of 3:95
| من MN meni -den/dan (for one) who 3:97
| من MN men kimseleri (those) who 3:99
| من MN mine herhangi bir from 3:100
| من MN mine -ten of 3:103
| من MN min -dan from 3:105
| من MN mine from 3:112
| من MN mine from 3:112
| من MN mine from 3:112
| من MN min -nden among 3:113
| من MN mine -dendir (are) from 3:114
| من MN min -ten of 3:115
| من MN mine karşı against 3:116
| من MN min from 3:118
| من MN min -ndan from 3:118
| من MN mine -den (out) of 3:119
| من MN min -den from 3:121
| من MN mine [of] 3:124
| من MN min [of] 3:125
| من MN mine [of] 3:125
| من MN min from 3:126
| من MN mine -den of 3:127
| من MN mine of 3:128
| من MN men dimseye whom 3:129
| من MN min -den from 3:133
| من MN min tarafından from 3:136
| من MN min from 3:136
| من MN min from 3:137
| من MN min from 3:143
| من MN min from 3:144
| من MN min den from 3:146
| من MN min from 3:152
| من MN men kiminiz (are some) who 3:152
| من MN men kiminiz (are some) who 3:152
| من MN min from 3:154
| من MN mine from 3:154
| من MN min hiçbir any 3:154
| من MN mine from 3:154
| من MN mine from 3:157
| من MN mine from 3:159
| من MN min from 3:159
| من MN min from 3:160
| من MN mine of 3:162
م ن ن|MNN من MN menne lutufta bulundu bestowed a Favor 3:164
| من MN min from 3:164
| من MN min from 3:164
| من MN min (is) 3:165
| من MN min -ndan of 3:170
| من MN min [from] 3:170
| من MN mine from 3:171
| من MN min from 3:172
| من MN mine -tan of 3:174
| من MN mine -den from 3:179
| من MN min -nden from 3:179
| من MN men kimi whom 3:179
| من MN min -ndan of 3:180
| من MN min from 3:183
| من MN min from 3:184
| من MN mine from 3:186
| من MN min from 3:186
| من MN min (is) of 3:186
| من MN mine -dan from 3:188
| من MN men kimi whom 3:192
| من MN min hiçbir (are) any 3:192
| من MN min [from] 3:195
| من MN min from 3:195
| من MN min -ndan from 3:195
| من MN min -ndan from 3:195
| من MN min from 3:195
| من MN min -ndan from 3:198
| من MN min from 3:198
| من MN min -nden among 3:199
| من MN min -ten from 4:1
| من MN mine -dan from 4:3
| من MN min from 4:9
| من MN min from 4:11
| من MN mine tarafından from 4:11
| من MN min from 4:12
| من MN min from 4:12
| من MN min -ndan than 4:12
| من MN min from 4:12
| من MN mine -tan from 4:12
| من MN min from 4:13
| من MN min -dan from 4:15
| من MN min -ndan from 4:17
| من MN mine of 4:22
| من MN mine from 4:23
| من MN min of 4:23
| من MN min -den (are) from 4:23
| من MN mine -dan of 4:24
| من MN min from 4:24
| من MN min -dan (alsın) of 4:25
| من MN min -densiniz (are) from 4:25
| من MN mine of 4:25
| من MN min from 4:26
| من MN min -ndan of 4:32
| من MN min -ndan from 4:34
| من MN min -nden from 4:35
| من MN min -nden from 4:35
| من MN men kimselerin (the one) who 4:36
| من MN min -nden of 4:37
| من MN min -ndan from 4:40
| من MN min from 4:41
| من MN mine -ten from 4:43
| من MN mine -tan of 4:44
| من MN mine Of 4:46
| من MN min from 4:47
| من MN men whom 4:49
| من MN mine -tan of 4:51
| من MN mine -den than 4:51
| من MN mine -ten of 4:53
| من MN min -ndan from 4:54
| من MN men kimi (are some) who 4:55
| من MN men kimi de (are some) who 4:55
| من MN min -ndan from 4:57
| من MN min from 4:60
| من MN min hiçbir any 4:64
| من MN min -dan from 4:66
| من MN min -dan from 4:67
| من MN mine of 4:69
| من MN mine -tandır of 4:70
| من MN mine -tan from 4:73
| من MN mine (uğrunda) among 4:75
| من MN min of 4:75
| من MN min from 4:75
| من MN min from 4:75
| من MN min -ındandır (is) 4:78
| من MN min -dendir (is) 4:78
| من MN min -ındandır (is) 4:78
| من MN min her of 4:79
| من MN min her of 4:79
| من MN men kim (He) who 4:80
| من MN min -dan from 4:81
| من MN min -ından (of) 4:82
| من MN mine (dair) of 4:83
| من MN men kim Whoever 4:85
| من MN mine -tan than 4:87
| من MN men kimseyi whom 4:88
| من MN min -tan from 4:92
| من MN min from 4:92
| من MN mine tarafından from 4:92
| من MN min from 4:94
| من MN mine among 4:95
| من MN mine among 4:98
| من MN min -den/dan from 4:100
| من MN mine -dan [of] 4:101
| من MN min from 4:102
| من MN min (because) of 4:102
| من MN mine from 4:104
| من MN men kimseyi (the one) who 4:107
| من MN mine from 4:108
| من MN mine from 4:108
| من MN mine of 4:108
| من MN men kim who 4:109
| من MN min hiçbir in 4:113
| من MN min of 4:114
| من MN men kimse (he) who 4:114
| من MN min from 4:115
| من MN min from 4:117
| من MN min -dan from 4:118
| من MN min from 4:119
| من MN min from 4:122
| من MN mine -tan than 4:122
| من MN men kimse Whoever 4:123
| من MN min from 4:123
| من MN mine [of] 4:124
| من MN min from 4:124
| من MN mine hakkında of 4:127
| من MN min her of 4:127
| من MN min from 4:128
| من MN min from 4:130
| من MN min from 4:131
| من MN men kim Whoever 4:134
| من MN min from 4:136
| من MN min (from) 4:139
| من MN mine from 4:141
| من MN mine from 4:141
| من MN min from 4:144
| من MN mine of 4:145
| من MN mine [of] 4:148
| من MN men kendisine (by the one) who 4:148
| من MN mine -ten from 4:153
| من MN min than 4:153
| من MN min from 4:153
| من MN min hiç [of] 4:157
| من MN min her biri from 4:159
| من MN mine of 4:160
| من MN min from 4:162
| من MN min from 4:163
| من MN min from 4:164
| من MN min -den from 4:170
| من MN min from 4:173
| من MN min from 4:173
| من MN min from 4:174
| من MN min of 5:2
| من MN min of 5:3
| من MN mine of 5:4
| من MN mine -dan from 5:5
| من MN mine from 5:5
| من MN min from 5:5
| من MN mine (will be) among 5:5
| من MN mine from 5:6
| من MN min hiçbir any 5:6
| من MN min from 5:12
| من MN mine -tan of 5:15
| من MN mine -tan from 5:15
| من MN meni kimseleri (those) who 5:16
| من MN mine -dan from 5:16
| من MN mine karşı against 5:17
| من MN men kimseye whom 5:18
| من MN mine of 5:19
| من MN min any 5:19
| من MN mine from 5:20
| من MN mine -den from 5:23
| من MN min from 5:27
| من MN mine from 5:27
| من MN mine from 5:27
| من MN min among 5:29
| من MN mine -dan of 5:30
| من MN mine -dan of 5:31
| من MN min From 5:32
| من MN men kim who 5:32
| من MN min of 5:33
| من MN mine from 5:33
| من MN min from 5:34
| من MN min from 5:36
| من MN mine -ten of 5:37
| من MN mine -tan from 5:38
| من MN min from 5:39
| من MN men kimseye whom 5:40
| من MN mine of 5:41
| من MN min from 5:41
| من MN mine karşı against 5:41
| من MN min from 5:43
| من MN min of 5:44
| من MN mine of 5:46
| من MN mine of 5:46
| من MN mine of 5:48
| من MN mine of 5:48
| من MN mine -dan of 5:49
| من MN mine -tan than 5:50
| من MN min from 5:52
| من MN men kim Whoever 5:54
| من MN men kimseye whom 5:54
| من MN mine from 5:57
| من MN min from 5:57
| من MN min from 5:59
| من MN min -ndan than 5:60
| من MN men kim(ler)e Whom 5:60
| من MN min -den from 5:64
| من MN min -nden from 5:66
| من MN min -nden from 5:66
| من MN min -den from 5:67
| من MN mine -dan from 5:67
| من MN min -den from 5:68
| من MN min -den from 5:68
| من MN men kimseler whoever 5:69
| من MN men kim who 5:72
| من MN min hiç any 5:72
| من MN min hiçbir [of] 5:73
| من MN min from 5:75
| من MN min from 5:76
| من MN min from 5:77
| من MN min -ndan from 5:78
| من MN mine with 5:83
| من MN mine of 5:83
| من MN mine from 5:84
| من MN min from 5:85
| من MN min of 5:89
| من MN min from 5:90
| من MN mine of 5:94
| من MN men kimin who 5:94
| من MN mine -dan of 5:95
| من MN min from 5:102
| من MN min ne of 5:103
| من MN men kimse (those) who 5:105
| من MN min from 5:106
| من MN min from 5:106
| من MN mine from 5:107
| من MN min than 5:107
| من MN mine -dan from 5:110
| من MN mine -ten from 5:112
| من MN mine among 5:113
| من MN mine -ten from 5:114
| من MN mine among 5:115
| من MN min from 5:116
| من MN min from 5:119
| من MN min -dan from 6:2
| من MN min hiçbir [of] 6:4
| من MN min -inden from 6:4
| من MN min from 6:6
| من MN min -den of 6:6
| من MN min from 6:6
| من MN min from 6:6
| من MN min from 6:10
| من MN men olanların who 6:14
| من MN mine of 6:14
| من MN men kim Whoever 6:16
| من MN men kimseler (are those) who 6:25
| من MN mine -dan among 6:27
| من MN min from 6:28
| من MN min from 6:34
| من MN min -inden of 6:34
| من MN mine -den of 6:35
| من MN min -nden from 6:37
| من MN min hiçbir [of] 6:38
| من MN min hiçbir [of] 6:38
| من MN men kimseyi Whoever 6:39
| من MN min from 6:42
| من MN men kimdir? who 6:46
| من MN min of 6:51
| من MN min -ndan of 6:52
| من MN min hiçbir [of] 6:52
| من MN min -dan from 6:52
| من MN min hiçbir [of] 6:52
| من MN mine -den of 6:52
م ن ن|MNN من MN menne lutfu layık gördü (whom has been) favored 6:53
| من MN min -dan from 6:53
| من MN men kim who 6:54
| من MN min from 6:54
| من MN min from 6:56
| من MN mine from 6:56
| من MN min -den from 6:57
| من MN min hiçbir of 6:59
| من MN men kim """Who" 6:63
| من MN min -ndan from 6:63
| من MN min from 6:63
| من MN mine -den from 6:63
| من MN min from 6:65
| من MN min from 6:65
| من MN min of 6:69
| من MN min bir [of] 6:69
| من MN min from 6:70
| من MN min -dan of 6:70
| من MN min from 6:71
| من MN mine -dan among 6:75
| من MN mine -tan among 6:77
| من MN mine -dan of 6:79
| من MN men kimseyi whom 6:83
| من MN min from 6:84
| من MN mine -den (idi) of 6:85
| من MN men whom 6:88
| من MN min -ndan of 6:88
| من MN min [of] 6:91
| من MN men kim """Who" 6:91
| من MN mine -den from 6:95
| من MN mine -den from 6:95
| من MN min -ten from 6:98
| من MN mine -ten from 6:99
| من MN min -ndan from 6:99
| من MN min of 6:99
| من MN min -den from 6:104
| من MN min -den from 6:106
| من MN min from 6:108
| من MN min tarafından from 6:114
| من MN mine -dan among 6:114
| من MN men kimselerin of 6:116
| من MN men kimseleri who 6:117
| من MN mine of 6:128
| من MN mine -dan among 6:128
| من MN min from 6:133
| من MN min -ndan from 6:133
| من MN men kimin who 6:135
| من MN mine -den of 6:136
| من MN mine -den of 6:137
| من MN men kimseden whom 6:138
| من MN min -ndan of 6:141
| من MN mine -dan of 6:143
| من MN min hiçbir [of] 6:148
| من MN min (were from) 6:148
| من MN min hiç [of] 6:148
| من MN min (out) of 6:151
| من MN min from 6:156
| من MN min -den from 6:157
| من MN min from 6:158
| من MN men kim Whoever 6:160
| من MN mine -dan from 6:161
| من MN min -den from 7:3
| من MN min from 7:3
| من MN min of 7:4
| من MN mine of 7:11
| من MN min from 7:12
| من MN min from 7:12
| من MN mine (are) of 7:13
| من MN mine (are) of 7:15
| من MN min from 7:17
| من MN min from 7:19
| من MN mine -den among 7:19
| من MN min -nden of 7:20
| من MN mine -dan of 7:20
| من MN min -ndan from 7:22
| من MN mine -dan among 7:23
| من MN min -ndendir (is) from 7:26
| من MN mine -ten from 7:27
| من MN min from 7:27
| من MN min from 7:30
| من MN men kim """Who" 7:32
| من MN mine of 7:32
| من MN mine -tan from 7:37
| من MN min from 7:37
| من MN min from 7:38
| من MN mine of 7:38
| من MN mine -ten of 7:38
| من MN min hiç any 7:39
| من MN min -den of 7:41
| من MN min -den of 7:43
| من MN min from 7:43
| من MN mine -dan [of] 7:50
| من MN min from 7:53
| من MN min any 7:53
| من MN mine for 7:56
| من MN min (of) 7:57
| من MN min hiçbir any 7:59
| من MN min -nden of 7:60
| من MN min tarafından from 7:61
| من MN mine tarafından from 7:62
| من MN min -den from 7:63
| من MN min hiçbir any 7:65
| من MN min -nden from 7:66
| من MN mine -dansın (are) of 7:66
| من MN min tarafından from 7:67
| من MN min tarafından from 7:69
| من MN min from 7:69
| من MN mine -dan of 7:70
| من MN min -den from 7:71
| من MN min hiçbir any 7:71
| من MN mine of 7:71
| من MN min hiçbir any 7:73
| من MN min tarafından from 7:73
| من MN min from 7:74
| من MN min from 7:74
| من MN min -nden among 7:75
| من MN min tarafından from 7:75
| من MN mine -den of 7:77
| من MN min hiç any 7:80
| من MN mine of 7:80
| من MN min from 7:81
| من MN min -den of 7:82
| من MN mine -dan of 7:83
| من MN min hiç any 7:85
| من MN min -den from 7:85
| من MN men kimseleri (those) who 7:86
| من MN min -nden among 7:88
| من MN min -den from 7:88
| من MN min -nden among 7:90
| من MN min hiçbir any 7:94
| من MN mine -ten from 7:96
| من MN min from 7:100
| من MN min -nden of 7:101
| من MN min from 7:101
| من MN min hiç any 7:102
| من MN min from 7:103
| من MN min tarafından from 7:104
| من MN min -den from 7:105
| من MN mine -den of 7:106
| من MN min -nden of 7:109
| من MN min -dan from 7:110
| من MN min of 7:124
| من MN min -nden of 7:127
| من MN men kimseye whom 7:128
| من MN min -ndan of 7:128
| من MN min -den from 7:129
| من MN mine of 7:130
| من MN min bir of 7:132
| من MN min -nden from 7:141
| من MN min tarafından from 7:141
| من MN mine -den among 7:144
| من MN min ne varsa of 7:145
| من MN min from 7:148
| من MN min from 7:148
| من MN mine -dan among 7:149
| من MN min from 7:150
| من MN min -nden from 7:152
| من MN min from 7:153
| من MN min from 7:153
| من MN min from 7:155
| من MN men whom 7:155
| من MN men whom 7:155
| من MN men kimseyi whom 7:156
| من MN min -dan from 7:160
| من MN mine -ten from 7:162
| من MN men kimseler (those) who 7:167
| من MN min from 7:169
| من MN min -ndan from 7:172
| من MN min -nden from 7:172
| من MN min from 7:173
| من MN min from 7:173
| من MN mine -dan of 7:175
| من MN men kime Whoever 7:178
| من MN mine of 7:179
| من MN min from 7:182
| من MN min hiçbir [of] 7:184
| من MN min of 7:185
| من MN men kimi Whoever 7:186
| من MN mine of 7:188
| من MN min from 7:189
| من MN mine -den among 7:189
| من MN min from 7:194
| من MN min from 7:197
| من MN mine -dan from 7:200
| من MN mine -dan from 7:201
| من MN min -den from 7:203
| من MN min -den from 7:203
| من MN mine of 7:205
| من MN mine among 7:205
| من MN min -den/dan from 8:5
| من MN mine -den among 8:5
| من MN mine ile of 8:9
| من MN min from 8:10
| من MN mine -ten from 8:11
| من MN mine -tan of 8:16
| من MN mine of 8:26
| من MN min [of] 8:32
| من MN mine from 8:32
| من MN mine from 8:37
| من MN min of 8:41
| من MN men kimse (those) who 8:42
| من MN men kimse (de) (those) who 8:42
| من MN min -ndan from 8:47
| من MN mine -dan from 8:48
| من MN min (were) from 8:52
| من MN min (were) from 8:54
| من MN men kimseleri de (those) who 8:57
| من MN min from 8:58
| من MN min of 8:60
| من MN min from 8:60
| من MN min from 8:60
| من MN mine -den of 8:64
| من MN mine -den of 8:65
| من MN mine -tan from 8:68
| من MN mine -den of 8:70
| من MN min from 8:71
| من MN min -nden (of) 8:72
| من MN min (in) 8:72
| من MN min -dan from 8:75
| من MN mine -tan from 9:1
| من MN mine -den from 9:1
| من MN mine -tan from Allah 9:3
| من MN mine -dan [of] 9:3
| من MN mine -den among 9:4
| من MN mine -dan of 9:6
| من MN min after 9:12
| من MN men kişinin whom 9:15
| من MN min besides Allah 9:16
| من MN men kimseler (the one) who 9:18
| من MN mine -dan of 9:18
| من MN mine -tan than 9:24
| من MN min after 9:27
| من MN men kimsenin whom 9:27
| من MN min -ndan from 9:28
| من MN mine from 9:29
| من MN min before. 9:30
| من MN min besides 9:31
| من MN mine -dan of 9:34
| من MN mine karşılık (rather) than 9:38
| من MN min before 9:48
| من MN men kimseler (is he) who 9:49
| من MN min -den "before.""" 9:50
| من MN min from 9:52
| من MN men kimi de (is he) who 9:58
| من MN min of 9:59
| من MN mine -tan from 9:60
| من MN men kim who 9:63
| من MN min (are) of 9:67
| من MN min before you 9:69
| من MN min before you 9:69
| من MN min (were) before them, 9:70
| من MN min from 9:72
| من MN mine of 9:72
| من MN min of 9:74
| من MN min hiçbir any 9:74
| من MN men kimileri (is he) who 9:75
| من MN min of 9:75
| من MN mine -dan among 9:75
| من MN min of 9:76
| من MN mine -den of 9:79
| من MN min from 9:89
| من MN mine of 9:90
| من MN min hiçbir any 9:91
| من MN mine [of] 9:92
| من MN min of 9:94
| من MN men kimi var ki (is he) who 9:98
| من MN men kimi de var ki (is he) who, 9:99
| من MN mine -den among 9:100
| من MN mine of 9:101
| من MN min -ndan from 9:103
| من MN min before. 9:107
| من MN min from 9:108
| من MN mine from 9:109
| من MN men kimse mi? (one) who 9:109
| من MN mine -den from 9:111
| من MN mine than 9:111
| من MN min after 9:113
| من MN min besides Allah 9:116
| من MN min hiçbir any 9:116
| من MN min after 9:117
| من MN mine -tan from 9:118
| من MN mine -dan of 9:120
| من MN min on 9:120
| من MN min from 9:122
| من MN mine -den of 9:123
| من MN men kimi (are some) who 9:124
| من MN min any 9:127
| من MN min from 9:128
| من MN min kimse (is) any intercessor 10:3
| من MN min after 10:3
| من MN min -dan of 10:4
| من MN min from 10:9
| من MN min before you 10:13
| من MN min after them 10:14
| من MN min of 10:15
| من MN min before it. 10:16
| من MN min from 10:18
| من MN min from 10:19
| من MN min from 10:20
| من MN mine among 10:20
| من MN min after 10:21
| من MN min from 10:22
| من MN min from 10:22
| من MN mine -den among 10:22
| من MN mine from 10:24
| من MN men kimseyi whom 10:25
| من MN mine -tan from 10:27
| من MN min any 10:27
| من MN mine from 10:27
| من MN men kimdir? """Who" 10:31
| من MN mine from 10:31
| من MN mine -den from 10:31
| من MN mine -den from 10:31
| من MN min of 10:34
| من MN men bir kimse (any) who 10:34
| من MN min -dan of 10:35
| من MN men bir kimse (any) who 10:35
| من MN mine against 10:36
| من MN min by 10:37
| من MN min from 10:37
| من MN meni whoever 10:38
| من MN min besides Allah, 10:38
| من MN min before them, 10:39
| من MN men kimse (is one) who 10:40
| من MN men kimse (is one) who 10:40
| من MN men kimseler (are some) who 10:42
| من MN men kimseler (are some) who 10:43
| من MN mine -den of 10:45
| من MN min from 10:57
| من MN min -tan of 10:59
| من MN min -dan from 10:61
| من MN min -lardan any 10:61
| من MN min (bir şey) of 10:61
| من MN min than 10:61
| من MN men kim varsa whoever 10:66
| من MN min other than Allah 10:66
| من MN min hiçbir any 10:68
| من MN min hiç bir any 10:72
| من MN mine -dan of 10:72
| من MN min after him 10:74
| من MN min before. 10:74
| من MN min after them 10:75
| من MN min from Us, 10:76
| من MN min -nden among 10:83
| من MN min -dan of 10:83
| من MN mine -ndan from 10:86
| من MN mine of 10:90
| من MN mine -dan of 10:91
| من MN mine -dan among 10:92
| من MN mine with 10:93
| من MN min before you. 10:94
| من MN min from 10:94
| من MN mine -den among 10:94
| من MN mine -den of 10:95
| من MN mine -dan among 10:95
| من MN men kimseler who 10:99
| من MN min before them? 10:102
| من MN mine among 10:102
| من MN min -den of 10:104
| من MN min besides Allah, 10:104
| من MN mine -den of 10:104
| من MN mine -dan of 10:105
| من MN min besides Allah 10:106
| من MN mine of 10:106
| من MN men kimseye whom 10:107
| من MN min -ndan of 10:107
| من MN min -den from 10:108
| من MN min from (he One Who) 11:1
| من MN min hiçbir any 11:6
| من MN min after 11:7
| من MN meni whoever 11:13
| من MN min besides Allah 11:13
| من MN men kimler Whoever [is] 11:15
| من MN min from 11:17
| من MN mine among 11:17
| من MN min -den from 11:17
| من MN min besides 11:20
| من MN min any 11:20
| من MN min -nden from 11:27
| من MN min hiç any 11:27
| من MN min -den from 11:28
| من MN min from 11:28
| من MN men kim Who 11:30
| من MN mine karşı against 11:30
| من MN mine -den of 11:32
| من MN min -den from 11:36
| من MN men kimselerin (those) who 11:36
| من MN min -den of 11:38
| من MN men kime (on) whom 11:39
| من MN min of 11:40
| من MN men olanlar who 11:40
| من MN mine -dan from 11:43
| من MN min -nden from 11:43
| من MN men kimselerin (on) whom 11:43
| من MN mine -dan among 11:43
| من MN min (is) of 11:45
| من MN min -den of 11:46
| من MN mine -den among 11:46
| من MN mine -dan among 11:47
| من MN min (is) from 11:49
| من MN min from 11:49
| من MN min hiç bir any 11:50
| من MN min Other than Him. 11:55
| من MN min hiçbir of a moving creature 11:56
| من MN min from 11:58
| من MN min any 11:61
| من MN mine from 11:61
| من MN min -den from 11:63
| من MN mine karşı against 11:63
| من MN min at 11:73
| من MN min hiç bir any 11:79
| من MN mine of 11:81
| من MN min of 11:82
| من MN mine -den (is) from 11:83
| من MN min hiç bir any 11:84
| من MN min -den from 11:88
| من MN mine -tan than 11:92
| من MN men kime (on) whom 11:93
| من MN min (is) from 11:100
| من MN min other than Allah, 11:101
| من MN min hiç bir any 11:101
| من MN min before. 11:109
| من MN min tarafından from 11:110
| من MN min besides Allah 11:113
| من MN min hiçbir any 11:113
| من MN mine of 11:114
| من MN mine -den of 11:116
| من MN min before you 11:116
| من MN men kimseler (on) whom 11:119
| من MN mine -den with 11:119
| من MN min -nden of 11:120
| من MN min before it, 12:3
| من MN min of 12:6
| من MN min before - 12:6
| من MN min after that 12:9
| من MN mine of 12:20
| من MN min of 12:21
| من MN min (the) interpretation of 12:21
| من MN min (was) of 12:24
| من MN min from 12:25
| من MN men kimsenin (of one) who 12:25
| من MN min -nden of 12:26
| من MN min from 12:26
| من MN mine (is) of 12:26
| من MN min from 12:27
| من MN mine (is) of 12:27
| من MN min from 12:28
| من MN min (is) of 12:28
| من MN mine of 12:29
| من MN mine of 12:32
| من MN mine of 12:33
| من MN min after 12:35
| من MN mine of 12:36
| من MN min herhangi bir any 12:38
| من MN min (is) from 12:38
| من MN min besides Him 12:40
| من MN min hiçbir any 12:40
| من MN min from 12:41
| من MN min after 12:48
| من MN min after 12:49
| من MN min hiçbir any 12:51
| من MN men kimseye (on) whom 12:56
| من MN min -dan (olan) from 12:59
| من MN min before? 12:64
| من MN mine by 12:66
| من MN min from 12:67
| من MN min from 12:67
| من MN mine against 12:67
| من MN min hiçbir any 12:67
| من MN min from 12:68
| من MN mine -tan (gelecek) against 12:68
| من MN min hiçbir any 12:68
| من MN men kimin (is that one) who, 12:75
| من MN min from 12:76
| من MN men kimseyi whom 12:76
| من MN min "before.""" 12:77
| من MN mine -den of 12:78
| من MN men kimseden (one) who, 12:79
| من MN mine (adına) by 12:80
| من MN mine -den from 12:84
| من MN mine -dan of 12:85
| من MN mine tarafından from 12:86
| من MN min about 12:87
| من MN min -nden of 12:87
| من MN min of 12:87
م ن ن|MNN من MN menne lutfetti Allah has been gracious 12:90
| من MN men kim who 12:90
| من MN mine -tan from 12:96
| من MN min (of) before. 12:100
| من MN mine -dan of 12:100
| من MN mine -den from 12:100
| من MN min after 12:100
| من MN mine of 12:101
| من MN min of 12:101
| من MN min (is) from 12:102
| من MN min bir any 12:104
| من MN min of 12:105
| من MN min [of] 12:107
| من MN mine -dan of 12:108
| من MN min before you, 12:109
| من MN min -dan from (among) 12:109
| من MN min (were) before them? 12:109
| من MN men kimseler whom 12:110
| من MN min -den from 13:1
| من MN min of 13:4
| من MN min from 13:6
| من MN min -nden from 13:7
| من MN men kimse (one) who 13:10
| من MN min from 13:11
| من MN min by 13:11
| من MN min from 13:11
| من MN min any 13:11
| من MN min for 13:13
| من MN men kimseyi whom 13:13
| من MN min besides Him 13:14
| من MN men olanların hepsi whoever 13:15
| من MN men kimdir? """Who" 13:16
| من MN min from 13:16
| من MN mine from 13:17
| من MN min -den from 13:19
| من MN min -ndan among 13:23
| من MN min from 13:23
| من MN min from 13:25
| من MN min -nden from 13:27
| من MN men kimseyi whom 13:27
| من MN men kimseyi whoever 13:27
| من MN min from 13:30
| من MN min from 13:31
| من MN min from 13:32
| من MN mine of 13:33
| من MN min hiçbir any 13:33
| من MN mine -dan against 13:34
| من MN min hiçbir any 13:34
| من MN min from 13:35
| من MN men kimseler (those) who 13:36
| من MN mine -den of 13:37
| من MN mine against 13:37
| من MN min hiçbir any 13:37
| من MN min from 13:38
| من MN min from 13:41
| من MN min (were) from 13:42
| من MN mine -dan from 14:1
| من MN min dolayı from 14:2
| من MN min her any 14:4
| من MN men kimseyi whom 14:4
| من MN men kimseyi whom 14:4
| من MN mine -dan from 14:5
| من MN min from 14:6
| من MN min -den from 14:6
| من MN min (were) before you, 14:9
| من MN min (were) after them? 14:9
| من MN min bir kısmını [of] 14:10
| من MN men kimseye whom 14:11
| من MN min -ndan of 14:11
| من MN min -dan of 14:13
| من MN min after them. 14:14
| من MN min Ahead of him 14:16
| من MN min of 14:16
| من MN min from 14:17
| من MN min -ndan from 14:21
| من MN min (en ufak) "anything?""" 14:21
| من MN min hiç any 14:21
| من MN min hiç any 14:22
| من MN min before. 14:22
| من MN min from 14:23
| من MN min from 14:26
| من MN min hiç (is) any 14:26
| من MN min before 14:31
| من MN mine from 14:32
| من MN mine (çeşitli) of 14:32
| من MN min -den of 14:34
| من MN mine -dan among 14:36
| من MN min (bazısını) (some) of 14:37
| من MN mine birtakım of 14:37
| من MN mine (çeşitli) with 14:37
| من MN min hiçbir any 14:38
| من MN min before 14:44
| من MN min hiçbir any 14:44
| من MN min -dandır of 14:50
| من MN min hiçbir any 15:4
| من MN min hiçbir any 15:5
| من MN mine -den of 15:7
| من MN min before you 15:10
| من MN min hiçbir any 15:11
| من MN mine -ten from 15:14
| من MN min from 15:17
| من MN meni kimse (one) who 15:18
| من MN min of 15:19
| من MN min hiçbir (is) any 15:21
| من MN mine -ten from 15:22
| من MN min -dan (out) of 15:26
| من MN min -tan from 15:26
| من MN min before 15:27
| من MN min -ten from 15:27
| من MN min (out) of 15:28
| من MN min -tan from 15:28
| من MN min of 15:29
| من MN min -dan (out) of 15:33
| من MN min -tan from 15:33
| من MN mine (are) of 15:37
| من MN meni kimseler those who 15:42
| من MN mine -dan of 15:42
| من MN min of 15:47
| من MN mine -den of 15:55
| من MN min -nden of 15:56
| من MN mine of 15:65
| من MN min of 15:74
| من MN mine from 15:82
| من MN mine of 15:87
| من MN mine -den of 15:98
| من MN min -nden (olan) of 16:2
| من MN men kimseler whom 16:2
| من MN min -ndan of 16:2
| من MN min -den from 16:4
| من MN mine -ten from 16:10
| من MN min of 16:14
| من MN min besides 16:20
| من MN min (were) before them, 16:26
| من MN mine -nden from 16:26
| من MN min from 16:26
| من MN min from 16:26
| من MN min hiçbir any 16:28
| من MN min from 16:31
| من MN min (were) before them. 16:33
| من MN min other than Him 16:35
| من MN min hiçbir any 16:35
| من MN min other than Him 16:35
| من MN min hiçbir "anything.""" 16:35
| من MN min (were) before them. 16:35
| من MN men kimine (were some) whom 16:36
| من MN men kimine de (were) some 16:36
| من MN men kimseyi whom 16:37
| من MN min hiçbir any 16:37
| من MN men kimseyi (one) who 16:38
| من MN min after 16:41
| من MN min before you 16:43
| من MN min hiçbir from 16:45
| من MN min from 16:48
| من MN min of 16:49
| من MN min above them, 16:50
| من MN min of 16:53
| من MN mine from 16:59
| من MN min dolayı (because) of 16:59
| من MN min hiçbir any 16:61
| من MN min before you 16:63
| من MN mine -ten from 16:65
| من MN min from 16:66
| من MN mine among 16:68
| من MN min from 16:69
| من MN min from 16:69
| من MN men kimi (is one) who 16:70
| من MN min from 16:72
| من MN min from 16:72
| من MN mine from 16:72
| من MN min other than 16:73
| من MN mine from 16:73
| من MN min -ndan from 16:78
| من MN min [from] 16:80
| من MN min from 16:80
| من MN mine from 16:81
| من MN min from 16:84
| من MN min "besides You.""" 16:86
| من MN min from 16:89
| من MN min after 16:92
| من MN min than 16:92
| من MN men kimseyi whom 16:93
| من MN men kimseyi whom 16:93
| من MN men her kim Whoever 16:97
| من MN min whether 16:97
| من MN mine -dan from 16:98
| من MN min -nden from 16:102
| من MN men Whoever 16:106
| من MN min after 16:106
| من MN men kimseler (one) who 16:106
| من MN men kimselere (one) who 16:106
| من MN mine -tan of 16:106
| من MN min after 16:110
| من MN min after it, 16:110
| من MN min from 16:112
| من MN min before. 16:118
| من MN min after 16:119
| من MN min after that 16:119
| من MN mine -dan of 16:120
| من MN mine -dan of 16:123
| من MN mine from 17:1
| من MN min bir bölümünü of 17:1
| من MN min other than Me 17:2
| من MN men kimselerin (of one) who 17:3
| من MN min from 17:12
| من MN meni kim Whoever 17:15
| من MN mine from 17:17
| من MN min after 17:17
| من MN men kim Whoever 17:18
| من MN min -ndan from 17:20
| من MN mine dolayı (out) of 17:24
| من MN min from 17:28
| من MN mine -ten of 17:39
| من MN mine -den from 17:40
| من MN min hiçbir any 17:44
| من MN men kim """Who" 17:51
| من MN min besides Him, 17:56
| من MN min hiçbir (is) any 17:58
| من MN meni kimseyi whoever 17:64
| من MN min of 17:66
| من MN men (are) who 17:67
| من MN mine of 17:69
| من MN mine of 17:70
| من MN mine from 17:76
| من MN men kimsenin (for) whom 17:77
| من MN min -den of 17:77
| من MN min from 17:80
| من MN mine -dan from 17:82
| من MN min (is) of 17:85
| من MN mine -den of 17:85
| من MN min from 17:87
| من MN min her from 17:89
| من MN mine -nden from 17:90
| من MN min -dan of 17:91
| من MN min of 17:93
| من MN mine -ten from 17:95
| من MN min besides Him. 17:97
| من MN mine from 17:103
| من MN min after him 17:104
| من MN min before it, 17:107
| من MN mine out of 17:111
| من MN min from 18:2
| من MN min hiçbir any 18:5
| من MN min -ndan of 18:5
| من MN min among 18:9
| من MN min from 18:10
| من MN min [from] 18:10
| من MN min besides Him 18:14
| من MN min besides Him 18:15
| من MN min of 18:16
| من MN min [from] 18:16
| من MN min (was) from 18:17
| من MN men kime Whoever 18:17
| من MN min than 18:24
| من MN min besides Him 18:26
| من MN min hiçbir any 18:26
| من MN min of 18:27
| من MN min besides Him 18:27
| من MN men kişiye whom 18:28
| من MN min -dendir (is) from 18:29
| من MN men kimsenin (of one) who 18:30
| من MN min from 18:31
| من MN min [of] (with) 18:31
| من MN min -dan of 18:31
| من MN min of 18:31
| من MN min of 18:32
| من MN min from 18:37
| من MN min from 18:37
| من MN min than 18:40
| من MN mine -ten from 18:40
| من MN min other than 18:43
| من MN mine -ten from 18:45
| من MN mine of 18:50
| من MN min other than Me, 18:50
| من