"fī" ifadesi tarandı:
# İçinde "fī" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فيFY(are) in1185x
| في FY In 2:10
| في FY in 2:11
| في FY içinde in 2:15
| في FY içinde in 2:17
| في FY içine in 2:19
| في FY içinde in 2:23
| في FY -nde in 2:27
| في FY varsa (is) in 2:29
| في FY -nde in 2:30
| في FY -nde in 2:36
| في FY -nde in 2:60
| في FY -nde in 2:65
| في FY -nda in 2:85
| في FY in 2:93
| في FY in 2:102
| في FY for 2:114
| في FY in 2:114
| في FY in 2:114
| في FY (is) in 2:116
| في FY in 2:130
| في FY in, 2:130
| في FY içine (are) in 2:137
| في FY hakkında about 2:139
| في FY doğru towards 2:144
| في FY -nda in 2:154
| في FY in 2:159
| في FY in 2:164
| في FY in 2:164
| في FY bulunan (is) in 2:168
| في FY -na in 2:174
| في FY -ta in 2:176
| في FY -nda / içinde in 2:177
| في FY in 2:178
| في FY in 2:179
| في FY in 2:187
| في FY in 2:190
| في FY in 2:195
| في FY during 2:196
| في FY during 2:197
| في FY in 2:200
| في FY in 2:200
| في FY in 2:201
| في FY during 2:203
| في FY in 2:203
| في FY dair in 2:204
| في FY (is) in 2:204
| في FY in 2:205
| في FY in 2:208
| في FY içinde in 2:210
| في FY in 2:217
| في FY in 2:218
| في FY (hakkında) Concerning 2:220
| في FY süresince during 2:222
| في FY dolayı in 2:225
| في FY -nde in 2:228
| في FY in 2:228
| في FY için concerning 2:234
| في FY in 2:235
| في FY (is) within 2:235
| في FY in 2:240
| في FY hakkında concerning 2:240
| في FY in 2:244
| في FY -nda in 2:246
| في FY in 2:246
| في FY in 2:247
| في FY -dair in 2:248
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY in 2:256
| في FY hakkında concerning 2:258
| في FY in 2:261
| في FY in 2:261
| في FY in 2:262
| في FY in 2:273
| في FY -nde in 2:273
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY (is) in 2:284
| في FY in 3:5
| في FY in 3:5
| في FY in 3:6
| في FY in 3:7
| في FY in 3:7
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:22
| في FY in 3:24
| في FY in 3:27
| في FY in 3:27
| في FY in 3:28
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:35
| في FY -içinde in 3:39
| في FY in 3:45
| في FY in 3:46
| في FY in 3:49
| في FY in 3:49
| في FY in 3:56
| في FY hakkında concerning 3:65
| في FY karşı concerning 3:75
| في FY in 3:77
| في FY (is) in 3:83
| في FY in 3:85
| في FY (is) in 3:109
| في FY (is) in 3:109
| في FY in 3:114
| في FY in 3:117
| في FY (is) in 3:129
| في FY (is) in 3:129
| في FY in 3:134
| في FY in 3:137
| في FY in 3:146
| في FY in 3:147
| في FY in 3:151
| في FY hakkında concerning 3:152
| في FY [in] 3:153
| في FY in 3:154
| في FY in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY in 3:156
| في FY in 3:156
| في FY in 3:157
| في FY in 3:159
| في FY in 3:167
| في FY içinde in 3:167
| في FY in 3:169
| في FY in(to) 3:176
| في FY in 3:176
| في FY hususunda in 3:186
| في FY in 3:190
| في FY hakkında on 3:191
| في FY in 3:195
| في FY in 3:196
| في FY hakkında with 4:3
| في FY in 4:10
| في FY hakkında concerning 4:11
| في FY in 4:12
| في FY in 4:15
| في FY (are) in 4:23
| في FY in 4:34
| في FY [in] 4:46
| في FY hakkında in 4:59
| في FY (is) in 4:63
| في FY concerning 4:63
| في FY -için in 4:65
| في FY in 4:74
| في FY in 4:74
| في FY in 4:75
| في FY in 4:76
| في FY in 4:76
| في FY içinde in 4:78
| في FY yolunda in 4:84
| في FY hakkında concerning 4:88
| في FY in 4:89
| في FY in 4:94
| في FY in 4:95
| في FY in 4:97
| في FY -nda in 4:100
| في FY -nde/nda in 4:100
| في FY in 4:101
| في FY in 4:104
| في FY in 4:109
| في FY in 4:114
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY in 4:127
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:132
| في FY (is) in 4:132
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY (will be) in 4:145
| في FY in 4:154
| في FY in 4:162
| في FY (is) in 4:170
| في FY in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY -in içine in 4:175
| في FY hakkında concerning 4:176
| في FY -ta by 5:3
| في FY in 5:5
| في FY (is) in 5:17
| في FY in 5:26
| في FY in 5:31
| في FY in 5:32
| في FY in 5:32
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:35
| في FY (is) in 5:36
| في FY in (to) 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:48
| في FY bulunanların in 5:52
| في FY içinde within 5:52
| في FY in 5:54
| في FY into 5:62
| في FY in 5:64
| في FY in 5:77
| في FY in 5:89
| في FY through 5:91
| في FY (is) in 5:97
| في FY (is) in 5:97
| في FY in 5:106
| في FY in 5:110
| في FY (is) in 5:116
| في FY (is) in 5:116
| في FY in 6:3
| في FY in 6:6
| في FY in 6:7
| في FY in 6:11
| في FY (is) in 6:12
| في FY in 6:13
| في FY içine in 6:35
| في FY into 6:35
| في FY -nde in 6:38
| في FY in 6:38
| في FY içinde in 6:39
| في FY (is) in 6:59
| في FY içinde in 6:59
| في FY vardır (is) in 6:59
| في FY hakkında about 6:68
| في FY in 6:68
| في FY in 6:71
| في FY in 6:73
| في FY içinde in 6:74
| في FY hakkında concerning 6:80
| في FY in 6:91
| في FY içinde (are) in 6:93
| في FY in 6:97
| في FY in 6:99
| في FY içinde in 6:110
| في FY (those) in 6:116
| في FY arasında among 6:122
| في FY içindeki (is) in 6:122
| في FY in 6:123
| في FY into 6:125
| في FY (is) in 6:139
| في FY in 6:145
| في FY through 6:158
| في FY in 6:159
| في FY in 6:165
| في FY in 7:2
| في FY in 7:10
| في FY in 7:24
| في FY during 7:32
| في FY arasında among 7:38
| في FY içine in 7:38
| في FY içinden through 7:40
| في FY içinde (is) in 7:43
| في FY içinde in 7:54
| في FY in 7:56
| في FY içinde in 7:60
| في FY bulunanları in 7:64
| في FY içinde in 7:66
| في FY in 7:69
| في FY hakkında concerning 7:71
| في FY on 7:73
| في FY in 7:74
| في FY in 7:74
| في FY in 7:78
| في FY in 7:85
| في FY to 7:88
| في FY in 7:89
| في FY in 7:91
| في FY in 7:94
| في FY in 7:111
| في FY in 7:123
| في FY in 7:127
| في FY in 7:129
| في FY in 7:136
| في FY içinde in 7:142
| في FY in 7:145
| في FY in 7:146
| في FY arasına into 7:149
| في FY içine into 7:151
| في FY in 7:152
| في FY in 7:156
| في FY in 7:157
| في FY in 7:163
| في FY in 7:168
| في FY hakkında concerning 7:180
| في FY in 7:185
| في FY içinde in 7:186
| في FY in 7:187
| في FY içine in 7:202
| في FY in 7:205
| في FY dair concerning 8:6
| في FY içine in 8:12
| في FY in 8:26
| في FY in 8:37
| في FY in 8:42
| في FY in 8:43
| في FY in 8:43
| في FY in 8:44
| في FY in 8:44
| في FY bulunan in 8:49
| في FY [in] 8:56
| في FY in 8:57
| في FY in 8:60
| في FY bulunan (is) in 8:63
| في FY in 8:67
| في FY bulunan (is) in 8:70
| في FY olduğunu in 8:70
| في FY in 8:72
| في FY in 8:72
| في FY in 8:73
| في FY in 8:74
| في FY göre in 8:75
| في FY in 9:2
| في FY karşı towards 9:10
| في FY in 9:11
| في FY [in] 9:12
| في FY in 9:19
| في FY in 9:20
| في FY in 9:24
| في FY in 9:25
| في FY in 9:34
| في FY içinde in 9:35
| في FY in 9:36
| في FY in 9:37
| في FY in 9:38
| في FY göre in (comparison to) 9:38
| في FY (were) in 9:40
| في FY in 9:41
| في FY içinde in 9:45
| في FY in 9:49
| في FY in 9:55
| في FY hakkında concerning 9:58
| في FY içinde (is) in 9:64
| في FY in 9:69
| في FY içinde in 9:72
| في FY in 9:74
| في FY in 9:74
| في FY içine in 9:77
| في FY hususunda concerning 9:79
| في FY in 9:81
| في FY in 9:81
| في FY in 9:85
| في FY içine to 9:99
| في FY in 9:109
| في FY in 9:110
| في FY in 9:111
| في FY in 9:111
| في FY in 9:117
| في FY in 9:120
| في FY in 9:122
| في FY in 9:125
| في FY [in] 9:126
| في FY in 10:3
| في FY in 10:6
| في FY in 10:6
| في FY in 10:9
| في FY in 10:11
| في FY in 10:14
| في FY in 10:18
| في FY in 10:18
| في FY hakkında against 10:21
| في FY in 10:22
| في FY in 10:22
| في FY in 10:23
| في FY (is) in 10:54
| في FY (is) in 10:55
| في FY (is) in 10:57
| في FY [in] 10:61
| في FY in 10:61
| في FY in 10:61
| في FY (is) in 10:61
| في FY in 10:64
| في FY (is) in 10:66
| في FY (is) in 10:66
| في FY in 10:67
| في FY (is) in 10:68
| في FY (is) in 10:68
| في FY in 10:70
| في FY in 10:73
| في FY in 10:78
| في FY in 10:83
| في FY in 10:88
| في FY içinde in 10:94
| في FY in 10:98
| في FY bulunan (are) in 10:99
| في FY (is) in 10:101
| في FY içinde in 10:104
| في FY in 11:6
| في FY (is) in 11:6
| في FY içinde in 11:7
| في FY in 11:16
| في FY içinde in 11:17
| في FY in 11:20
| في FY in 11:22
| في FY içlerinde (is) in 11:31
| في FY hakkında concerning 11:37
| في FY içinden on 11:42
| في FY [in] 11:42
| في FY in 11:60
| في FY in 11:64
| في FY in 11:65
| في FY in 11:67
| في FY hakkında concerning 11:74
| في FY arasında concerning 11:78
| في FY concerning 11:79
| في FY in 11:85
| في FY -dair concerning 11:87
| في FY in 11:94
| في FY in 11:99
| في FY vardır in 11:103
| في FY hiçbir in 11:109
| في FY in 11:116
| في FY in 11:120
| في FY in 12:7
| في FY in 12:10
| في FY in 12:15
| في FY in 12:21
| في FY --nda in 12:23
| في FY in 12:30
| في FY içinde in 12:30
| في FY in 12:42
| في FY about 12:43
| في FY hakkında about 12:46
| في FY in 12:47
| في FY in 12:56
| في FY içine in 12:62
| في FY içindeki of 12:68
| في FY içine in 12:70
| في FY in 12:73
| في FY in 12:75
| في FY göre by 12:76
| في FY within 12:77
| في FY hakkında concerning 12:80
| في FY in 12:101
| في FY in 12:105
| في FY in 12:109
| في FY vardır in 12:111
| في FY in 13:3
| في FY in 13:4
| في FY in 13:4
| في FY (will be) in 13:5
| في FY hakkında about 13:13
| في FY in 13:14
| في FY (is) in 13:15
| في FY in 13:17
| في FY in 13:17
| في FY (is) in 13:18
| في FY in 13:25
| في FY in (comparison to) 13:26
| في FY içine to 13:30
| في FY in 13:33
| في FY in 13:34
| في FY (is) in 14:2
| في FY (is) in 14:2
| في FY içindedirler [in] 14:3
| في FY in 14:5
| في FY (is) in 14:8
| في FY in 14:9
| في FY to 14:13
| في FY in 14:18
| في FY olan (are) in 14:24
| في FY in 14:27
| في FY in 14:32
| في FY in 14:38
| في FY in 14:38
| في FY in 14:45
| في FY içinde in 14:49
| في FY içine in 15:10
| في FY içine in 15:12
| في FY in 15:16
| في FY in 15:39
| في FY (will be) in 15:45
| في FY (is) in 15:47
| في FY in 15:75
| في FY in 15:77
| في FY in 16:11
| في FY in 16:12
| في FY in 16:13
| في FY in 16:13
| في FY in 16:15
| في FY in 16:30
| في FY içinde into 16:36
| في FY in 16:36
| في FY uğrunda in (the way) 16:41
| في FY in 16:41
| في FY in 16:46
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:52
| في FY in 16:59
| في FY vardır in 16:65
| في FY vardır in 16:66
| في FY (is) in 16:66
| في FY vardır in 16:67
| في FY vardır in 16:69
| في FY in 16:71
| في FY in 16:79
| في FY vardır in 16:79
| في FY içinde among 16:89
| في FY in 16:109
| في FY in 16:122
| في FY in 16:122
| في FY in 16:127
| في FY in 17:4
| في FY in 17:4
| في FY in 17:13
| في FY (is) in 17:25
| في FY in 17:33
| في FY in 17:37
| في FY in 17:39
| في FY in 17:41
| في FY in 17:46
| في FY in 17:51
| في FY (is) in 17:55
| في FY in 17:58
| في FY in 17:60
| في FY in 17:64
| في FY in 17:66
| في FY in 17:67
| في FY on 17:70
| في FY in 17:72
| في FY in 17:72
| في FY in 17:89
| في FY into 17:93
| في FY in 17:95
| في FY in 17:111
| في FY in 18:11
| في FY içindedirler (lay) in 18:17
| في FY to 18:20
| في FY in 18:25
| في FY [in] 18:26
| في FY in 18:54
| في FY into 18:61
| في FY içinde into 18:63
| في FY on 18:71
| في FY in 18:79
| في FY in 18:82
| في FY in 18:84
| في FY in 18:86
| في FY in 18:94
| في FY içinde over 18:99
| في FY in 18:99
| في FY içinde within 18:101
| في FY in 18:104
| في FY in 19:16
| في FY in 19:29
| في FY içindedirler (are) in 19:38
| في FY içinde iken (are) in 19:39
| في FY in 19:41
| في FY in 19:51
| في FY in 19:54
| في FY in 19:56
| في FY içinde in 19:75
| في FY bulunan (are) in 19:93
| في FY (is) in 20:6
| في FY (is) in 20:6
| في FY [in] 20:32
| في FY in 20:39
| في FY in 20:39
| في FY arasında with 20:40
| في FY in 20:42
| في FY bir in 20:52
| في FY vardır in 20:54
| في FY in 20:67
| في FY (is) in 20:69
| في FY on 20:71
| في FY in 20:77
| في FY in 20:97
| في FY in 20:97
| في FY in 20:102
| في FY in 20:128
| في FY in 20:128
| في FY bulunan (was) in 20:133
| في FY içinde (are) in 21:1
| في FY in 21:4
| في FY olan (is) in 21:19
| في FY in 21:31
| في FY in 21:33
| في FY içindesiniz (were) in 21:54
| في FY içine into 21:75
| في FY hakkında concerning 21:78
| في FY in 21:86
| في FY içinde in 21:87
| في FY in 21:90
| في FY içinde in 21:97
| في FY içinde in 21:102
| في FY in 21:105
| في FY vardır in 21:106
| في FY hakkında concerning 22:3
| في FY içinde in 22:5
| في FY in 22:5
| في FY (are) in 22:7
| في FY hakkında concerning 22:8
| في FY in 22:9
| في FY in 22:15
| في FY (is) in 22:18
| في FY (is) in 22:18
| في FY hakkında concerning 22:19
| في FY içindeki (is) in 22:20
| في FY içinde to 22:27
| في FY on 22:28
| في FY to 22:31
| في FY -de/da / içinde in 22:41
| في FY in 22:46
| في FY içindeki (are) in 22:46
| في FY against 22:51
| في FY in 22:52
| في FY in 22:53
| في FY içinde (olmaları) (to be) in 22:55
| في FY (will be) in 22:56
| في FY in 22:58
| في FY içine in (to) 22:61
| في FY içine in (to) 22:61
| في FY (is) in 22:64
| في FY (is) in 22:64
| في FY (is) in 22:65
| في FY through 22:65
| في FY in 22:67
| في FY (is) in 22:70
| في FY (is) in 22:70
| في FY on 22:72
| في FY uğrunda for 22:78
| في FY in 22:78
| في FY -nde during 23:2
| في FY in 23:13
| في FY in 23:18
| في FY in 23:21
| في FY içi- (is) in 23:21
| في FY from 23:24
| في FY hakkında concerning 23:27
| في FY vardır in 23:30
| في FY in 23:33
| في FY içinde in 23:54
| في FY in 23:56
| في FY in 23:61
| في FY içindedir (are) in 23:63
| في FY in 23:75
| في FY in 23:79
| في FY içinde among 23:94
| في FY in 23:101
| في FY in 23:103
| في FY in 23:112
| في FY concerning 24:2
| في FY in 24:14
| في FY hakkında in 24:14
| في FY içinde among 24:19
| في FY in 24:19
| في FY in 24:22
| في FY in 24:23
| في FY içerisindedir (is) in 24:35
| في FY In 24:36
| في FY içindeki in 24:40
| في FY içi- (is) in 24:41
| في FY vardır in 24:44
| في FY in 24:55
| في FY in 24:57
| في FY (is) in 24:64
| في FY in 25:2
| في FY in 25:6
| في FY in 25:7
| في FY in 25:20
| في FY içlerinde within 25:21
| في FY in 25:51
| في FY in 25:59
| في FY in 25:61
| في FY vardır in 26:8
| في FY in 26:36
| في FY in 26:53
| في FY vardır in 26:67
| في FY içinde among 26:84
| في FY vardır in 26:103
| في FY içinde in 26:119
| في FY vardır in 26:121
| في FY vardır in 26:139
| في FY içinde in 26:146
| في FY içinde In 26:147
| في FY in 26:152
| في FY vardır in 26:158
| في FY arasında (was) among 26:171
| في FY vardır in 26:174
| في FY in 26:183
| في FY vardır in 26:190
| في FY içine into 26:200
| في FY -içinde among 26:219
| في FY in 26:225
| في FY in 27:5
| في FY içinde (is) at 27:8
| في FY into 27:12
| في FY içinde (These are) among 27:12
| في FY arasına among 27:19
| في FY in 27:25
| في FY in 27:32
| في FY in 27:48
| في FY in 27:48
| في FY vardır in 27:52
| في FY içinde in 27:63
| في FY (is) in 27:65
| في FY hakkındaki of 27:66
| في FY içindedirler (are) in 27:66
| في FY in 27:69
| في FY in 27:70
| في FY in 27:75
| في FY (is) in 27:75
| في FY vardır in 27:86
| في FY [in] 27:87
| في FY (is) in 27:87
| في FY (is) in 27:87
| في FY in 27:90
| في FY in 28:4
| في FY in 28:5
| في FY in 28:6
| في FY in(to) 28:7
| في FY in 28:18
| في FY in 28:19
| في FY in 28:30
| في FY in 28:32
| في FY arasında among 28:36
| في FY in 28:39
| في FY in 28:40
| في FY in 28:42
| في FY arasında among 28:45
| في FY in 28:59
| في FY in 28:70
| في FY in 28:77
| في FY içinde in 28:79
| في FY in 28:83
| في FY içindedir (is) in 28:85
| في FY arasına among 29:9
| في FY uğrunda in 29:10
| في FY (is) in 29:10
| في FY in 29:20
| في FY in 29:22
| في FY in 29:22
| في FY vardır in 29:24
| في FY in 29:25
| في FY içindekilere in 29:27
| في FY in 29:27
| في FY in 29:27
| في FY in 29:29
| في FY in 29:36
| في FY in 29:37
| في FY in 29:39
| في FY vardır in 29:44
| في FY bulunan in 29:49
| في FY vardır in 29:51
| في FY (is) in 29:52
| في FY [in] 29:65
| في FY in 29:68
| في FY In 30:3
| في FY içinde Within 30:4
| في FY içlerinde within 30:8
| في FY in 30:9
| في FY içinde in 30:15
| في FY içine in 30:16
| في FY in 30:18
| في FY vardır in 30:21
| في FY vardır in 30:22
| في FY vardır in 30:23
| في FY vardır in 30:24
| في FY bulunan (is) in 30:26
| في FY in 30:27
| في FY in 30:28
| في FY vardır in 30:37
| في FY içinde in 30:39
| في FY in 30:41
| في FY in 30:42
| في FY in 30:48
| في FY by 30:56
| في FY in 30:58
| في FY in 31:7
| في FY in 31:10
| في FY içindedirler (are) in 31:11
| في FY içindedir (is) in 31:14
| في FY in 31:15
| في FY -nın içinde in 31:16
| في FY in 31:16
| في FY in 31:16
| في FY in 31:18
| في FY in 31:19
| في FY (is) in 31:20
| في FY (is) in 31:20
| في FY hakkında about 31:20
| في FY (is) in 31:26
| في FY bulunan (is) in 31:27
| في FY içine into 31:29
| في FY içine into 31:29
| في FY through 31:31
| في FY vardır in 31:31
| في FY (is) in 31:34
| في FY in 32:4
| في FY içinde in 32:5
| في FY in 32:10
| في FY içinde in 32:23
| في FY in 32:26
| في FY vardır in 32:26
| في FY in 33:4
| في FY in 33:5
| في FY in 33:6
| في FY in 33:6
| في FY in 33:12
| في FY arasında among 33:20
| في FY in 33:21
| في FY içine into 33:26
| في FY in 33:32
| في FY in 33:33
| في FY -a dair in 33:34
| في FY within 33:37
| في FY hususunda concerning 33:37
| في FY arasında concerning 33:38
| في FY hakkında concerning 33:50
| في FY (is) in 33:51
| في FY hakkında concerning 33:55
| في FY in 33:57
| في FY bulunanlar in 33:60
| في FY in 33:60
| في FY arasındaki with 33:62
| في FY içinde in 33:66
| في FY (is) in 34:1
| في FY (is) in 34:1
| في FY in 34:1
| في FY içine in 34:2
| في FY olan in 34:3
| في FY olan in 34:3
| في FY (is) in 34:3
| في FY hakkında against 34:5
| في FY içindedirler (will be) in 34:8
| في FY vardır in 34:9
| في FY [of] 34:11
| في FY içinde in 34:14
| في FY yerlerde in 34:15
| في FY vardır in 34:19
| في FY içinde (is) in 34:21
| في FY in 34:22
| في FY in 34:22
| في FY içindeyiz in 34:24
| في FY on 34:33
| في FY to 34:34
| في FY (will be) in 34:37
| في FY against 34:38
| في FY içine into 34:38
| في FY içindedirler in 34:54
| في FY in 35:1
| في FY (is) in 35:11
| في FY içine in (to) 35:13
| في FY içine in (to) 35:13
| في FY içindeki (are) in 35:22
| في FY in 35:39
| في FY in 35:40
| في FY in 35:43
| في FY in 35:44
| في FY in 35:44
| في FY in 35:44
| في FY on 36:8
| في FY in 36:12
| في FY in 36:40
| في FY in 36:41
| في FY içindesiniz in 36:47
| في FY [in] 36:51
| في FY içinde [in] 36:55
| في FY in 36:56
| في FY in 36:68
| في FY in 37:33
| في FY In 37:43
| في FY in 37:55
| في FY in 37:64
| في FY arasında among 37:78
| في FY içinde among 37:79
| في FY at 37:88
| في FY into 37:97
| في FY in 37:102
| في FY arasında among 37:108
| في FY arasında among 37:119
| في FY arasında among 37:129
| في FY arasında bulunan (was) among 37:135
| في FY in 37:144
| في FY içindedirler (are) in 38:2
| في FY in 38:7
| في FY içindedirler (are) in 38:8
| في FY içinde by 38:10
| في FY in 38:23
| في FY in 38:26
| في FY in 38:28
| في FY in 38:38
| في FY in 38:61
| في FY in 39:3
| في FY in 39:6
| في FY içinde in 39:6
| في FY in 39:10
| في FY (is) in 39:19
| في FY içindeki in 39:21
| في FY vardır in 39:21
| في FY içindedirler (are) in 39:22
| في FY in 39:26
| في FY in 39:27
| في FY in 39:32
| في FY in 39:42
| في FY vardır in 39:42
| في FY in 39:46
| في FY (is) in 39:47
| في FY vardır in 39:52
| في FY in 39:56
| في FY in 39:60
| في FY [in] 39:68
| في FY (is) in 39:68
| في FY (is) on 39:68
| في FY hakkında concerning 40:4
| في FY in 40:4
| في FY in 40:21
| في FY in 40:21
| في FY in 40:25
| في FY in 40:26
| في FY in 40:29
| في FY (olmaktan) in 40:34
| في FY hakkında concerning 40:35
| في FY in 40:37
| في FY in 40:43
| في FY in 40:43
| في FY içinde in 40:47
| في FY içindekiler in 40:49
| في FY in 40:50
| في FY in 40:51
| في FY hakkında concerning 40:56
| في FY (is) in 40:56
| في FY hakkında concerning 40:69
| في FY (will be) around 40:71
| في FY içinde In 40:72
| في FY in 40:72
| في FY in 40:75
| في FY (that is) in 40:80
| في FY through 40:82
| في FY in 40:82
| في FY hakkında among 40:85
| في FY içinde var (are) in 41:5
| في FY içinde in 41:9
| في FY içinde in 41:10
| في FY içinde in 41:12
| في FY in 41:12
| في FY in 41:15
| في FY in 41:16
| في FY in 41:16
| في FY among 41:25
| في FY in 41:31
| في FY hususunda [in] 41:40
| في FY içine in 41:40
| في FY vardır in 41:44
| في FY (is) in 41:52
| في FY in 41:53
| في FY içindedirler (are) in 41:54
| في FY (is) in 42:4
| في FY (is) in 42:4
| في FY on 42:5
| في FY (will be) in 42:7
| في FY in 42:7
| في FY in (to) 42:8
| في FY hakkında concerning 42:16
| في FY hakkında concerning 42:18
| في FY in 42:20
| في FY in 42:20
| في FY (will be) in 42:22
| في FY among 42:23
| في FY in 42:27
| في FY in 42:31
| في FY in 42:32
| في FY vardır in 42:33
| في FY hakkında concerning 42:35
| في FY in 42:42
| في FY içindedirler (are) in 42:45
| في FY (is) in 42:53
| في FY (is) in 42:53
| في FY içindedir (is) in 43:4
| في FY içinde among 43:6
| في FY içinde in 43:18
| في FY in 43:18
| في FY herhangi in 43:23
| في FY arasında among 43:28
| في FY in 43:32
| في FY (will be) in 43:39
| في FY in 43:40
| في FY içinde among 43:51
| في FY in 43:60
| في FY (will be) in 43:74
| في FY (is) in 43:84
| في FY in 44:3
| في FY içinde (are) in 44:9
| في FY in 44:45
| في FY (will be) in 44:51
| في FY In 44:52
| في FY in 45:3
| في FY (is) in 45:13
| في FY (is) in 45:13
| في FY vardır in 45:13
| في FY in(to) 45:30
| في FY in 45:37
| في FY in 46:4
| في FY içinde among 46:15
| في FY arasındadırlar among 46:16
| في FY arasında among 46:18
| في FY in 46:20
| في FY in 46:20
| في FY in 46:32
| في FY içindedirler (are) in 46:32
| في FY in 47:4
| في FY in 47:10
| في FY in 47:15
| في FY bulunan in 47:20
| في FY in 47:22
| في FY in 47:26
| في FY bulunanlar in 47:29
| في FY by 47:30
| في FY in 47:38
| في FY in(to) 48:4
| في FY in 48:11
| في FY in 48:12
| في FY (was) in 48:18
| في FY to 48:25
| في FY in 48:26
| في FY (is) on 48:29
| في FY in 48:29
| في FY in 48:29
| في FY in 49:7
| في FY in 49:7
| في FY in 49:14
| في FY in 49:15
| في FY (is) in 49:16
| في FY (is) in 49:16
| في FY içindedirler (are) in 50:5
| في FY içindedirler (are) in 50:15
| في FY [in] 50:20
| في FY içinde in 50:22
| في FY in (to) 50:24
| في FY in(to) 50:26
| في FY içinde in 50:27
| في FY throughout 50:36
| في FY vardır in 50:37
| في FY in 50:38
| في FY içinde (are) in 51:11
| في FY (will be) in 51:15
| في FY içinde with 51:29
| في FY into 51:40
| في FY In 52:3
| في FY içinde in 52:12
| في FY içindedirler (will be) in 52:17
| في FY içinde among 52:26
| في FY in 53:26
| في FY bulunan (is) in 53:31
| في FY bulunan (is) in 53:31
| في FY in 53:32
| في FY (was) in 53:36
| في FY on 54:19
| في FY in 54:43
| في FY içindedir (are) in 54:47
| في FY içine into 54:48
| في FY mevcuttur (is) in 54:52
| في FY (will be) in 54:54
| في FY In 54:55
| في FY in 55:8
| في FY in 55:24
| في FY bulunan (is) in 55:29
| في FY (is) in 55:29
| في FY içine in 55:72
| في FY In 56:12
| في FY içindedirler Among 56:28
| في FY içindedirler In 56:42
| في FY in 56:61
| في FY In 56:78
| في FY bulunan (is) in 57:1
| في FY in 57:4
| في FY in(to) 57:4
| في FY içine into 57:6
| في FY içine into 57:6
| في FY in 57:10
| في FY of 57:20
| في FY in 57:22
| في FY in 57:22
| في FY in 57:22
| في FY arasına in 57:26
| في FY içine in 57:27
| في FY hakkında concerning 58:1
| في FY (is) in 58:7
| في FY (is) in 58:7
| في FY içlerinde among 58:8
| في FY in 58:11
| في FY arasındadırlar (will be) among 58:20
| في FY within 58:22
| في FY (is) in 59:1
| في FY (is) in 59:1
| في FY içine into 59:2
| في FY in 59:3
| في FY in 59:3
| في FY in 59:9
| في FY in 59:10
| في FY in 59:13
| في FY içinde in 59:14
| في FY (will be) in 59:17
| في FY (is) in 59:24
| في FY in 60:1
| في FY in 60:4
| في FY hakkında in 60:8
| في FY hakkında in 60:9
| في FY in 60:12
| في FY (is) in 61:1
| في FY (is) in 61:1
| في FY in 61:4
| في FY in 61:11
| في FY içinde in 61:12
| في FY (is) in 62:1
| في FY (is) in 62:1
| في FY içinde among 62:2
| في FY in 62:10
| في FY (is) in 64:1
| في FY (is) in 64:1
| في FY (is) in 64:4
| في FY içinde in 66:11
| في FY in 67:3
| في FY içindesiniz in 67:9
| في FY arasında among 67:10
| في FY in 67:15
| في FY (is) in 67:16
| في FY (is) in 67:17
| في FY içindedirler in 67:20
| في FY içinde in 67:21
| في FY in 67:24
| في FY içinde olan (that is) in 67:29
| في FY in 69:11
| في FY in 69:13
| في FY içindedir (will be) in 69:21
| في FY In 69:22
| في FY in 69:24
| في FY into 69:32
| في FY içinde in 70:4
| في FY (is) on 70:14
| في FY vardır in 70:24
| في FY (will be) in 70:35
| في FY in 71:7
| في FY (are) in 72:10
| في FY in 72:12
| في FY in 73:7
| في FY in 73:20
| في FY in 73:20
| في FY in 74:8
| في FY bulunan in 74:31
| في FY içinde In 74:40
| في FY içine into 74:42
| في FY into 76:31
| في FY in 77:21
| في FY altındadır (will be) in 77:41
| في FY in 78:18
| في FY to 79:10
| في FY vardır in 79:26
| في FY içindedir In 80:13
| في FY In 82:8
| في FY in 83:24
| في FY arasında among 84:13
| في FY içindedirler (are) in 85:19
| في FY In 85:22
| في FY In 88:10
| في FY var in 89:5
| في FY in 89:8
| في FY in 89:11
| في FY arasına among 89:29
| في FY arasında (to be) in 90:4
| في FY in 90:14
| في FY in 95:4
| في FY in 97:1
| في FY içindedirler (will be) in 98:6
| في FY (is) in 100:9
| في FY (is) in 100:10
| في FY içindedir (will be) in 101:7
| في FY in 104:4
| في FY arasında In 104:9
| في FY go 105:2
| في FY into 110:2
| في FY In 111:5
| في FY in 113:4
| في FY in 114:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}