"Rabbin" ifadesi tarandı:
# İçinde "Rabbin" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر ب ب|RBBبربكBRBKbirabbikeRabbin(is) your Lord3x
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:17
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:65
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin your Lord, 25:31
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbinin concerning your Lord, 41:53
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbine karşı concerning your Lord 82:6
ر ب ب|RBBربكRBKrabbukeRabbin"your Lord."""81x
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 2:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:70
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 2:147
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 2:149
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 3:41
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 3:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 5:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 6:106
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 6:114
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 6:115
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 6:126
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:128
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 6:132
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:145
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:165
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 7:134
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 7:137
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:153
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (by) your Lord 7:172
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 7:205
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 7:206
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 8:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 8:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin tarafından your Lord, 10:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 10:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 10:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 10:94
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 10:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke senin Rabbin your Lord, 11:66
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 11:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 11:81
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord. 11:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) command (of) your Lord. 11:101
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (is) the seizure (of) your Lord 11:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills. 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills - 11:108
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 11:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 11:111
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 11:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord (had) willed 11:118
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord has bestowed Mercy, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) Word of your Lord, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 11:123
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendin(kralın)ın "your master.""" 12:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendine your lord, 12:50
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbindir your Lord, 15:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord said 15:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 15:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 15:98
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 15:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 16:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 16:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (of) your Lord 16:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 16:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 16:124
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 17:23
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 17:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 17:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin (from) your Lord 17:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 17:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 17:79
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord. 17:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 18:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 18:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 18:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 18:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord. 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 19:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbin your Lord, 19:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (from) your Lord, 19:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord, 19:21
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord 19:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbinim your Lord, 20:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbinin (of) your Lord, 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 20:129
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 20:130
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 20:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 21:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 22:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 22:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 22:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 23:72
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 25:16
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini your Lord 25:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord called 26:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:104
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:122
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:140
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:159
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:175
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:191
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:73
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 27:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 28:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 28:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 28:59
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 28:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 28:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 29:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 32:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 32:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 33:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 34:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin (be to) your Lord, 37:180
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 38:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 38:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 40:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 40:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 41:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 41:43
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 41:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 41:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 42:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 43:35
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 43:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin "your Lord.""" 43:77
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 45:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord, 50:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord. 51:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin by your Lord 51:34
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:29
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:37
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 53:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 53:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 53:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 53:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 68:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 68:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 69:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 69:52
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 73:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 73:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 74:31
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike your Lord, 75:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 75:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 78:36
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:44
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 84:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 85:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 87:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:13
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 89:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbine your Lord 89:22
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbine your Lord 89:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 93:11
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabb'ine your Lord 94:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 96:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 96:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 99:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 105:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 110:3
ر ب ب|RBBوربكWRBKve rabbukeRabbinAnd your Lord1x
ر ب ب|RBB وربك WRBK verabbike ve Rabbini by your Lord, 4:65
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin and your Lord 5:24
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 6:133
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 10:40
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 17:55
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 18:58
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 28:68
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord 28:69
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke Rabbin And your Lord 34:21
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbeke ve Rabbini And your Lord 74:3
ر ب ب|RBB وربك WRBK ve rabbuke ve Rabbin and your Lord 96:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}