"zengindir" ifadesi tarandı:
# İçinde "zengindir" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
غ ن ي|ĞNYالغنيELĞNYl-ğaniyyuzengindir(is) Free of need,3x
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) the Self-Sufficient, 6:133
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır (is) the Self-sufficient. 10:68
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengin olan (is) Free of need, 22:64
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengin (is) Free of need, 31:26
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengin olan (is) Free of need 35:15
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) Free of need, 47:38
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) Free of need, 57:24
غ ن ي|ĞNY الغني ELĞNY l-ğaniyyu zengin olan (is) Free of need, 60:6
غ ن ي|ĞNYغنيĞNYğaniyyunzengindir(is) All-Sufficient,7x
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) All-Sufficient, 2:263
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) Self-Sufficient, 2:267
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) free from need 3:97
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) Self-sufficient, 27:40
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) Free of need, 31:12
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) free from need 39:7
غ ن ي|ĞNY غني ĞNY ğaniyyun zengindir (is) Self-sufficient, 64:6
غ ن ي|ĞNYغنياĞNYEğaniyyenzengindirFree of need,1x
غ ن ي|ĞNY غنيا ĞNYE ğaniyyen zengin rich 4:6
غ ن ي|ĞNY غنيا ĞNYE ğaniyyen zengindir Free of need, 4:131
غ ن ي|ĞNY غنيا ĞNYE ğaniyyen zengin rich 4:135
غ ن ي|ĞNYلغنيLĞNYleğaniyyunzengindir(is) Free from need2x
غ ن ي|ĞNY لغني LĞNY leğaniyyun zengindir certainly (is) Free of need, 14:8
غ ن ي|ĞNY لغني LĞNY leğaniyyun zengindir (is) Free from need 29:6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}