» 59 / Hasr  18:

Kuran Sırası: 59
İniş Sırası: 101
Hasr Suresi = Mahser/Toplanma Suresi
adini 2-17. ayetler arasi anlatilan topraklarindan sürülen kavimden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. اتَّقُوا (ETGWE) = tteḳū : korkun
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
7. وَلْتَنْظُرْ (WLTNƵR) = veltenZur : ve baksın
8. نَفْسٌ (NFS) = nefsun : kişi
9. مَا (ME) = mā : ne
10. قَدَّمَتْ (GD̃MT) = ḳaddemet : gönderdiğine
11. لِغَدٍ (LĞD̃) = liğadin : yarın için
12. وَاتَّقُوا (WETGWE) = vetteḳū : ve korkun
13. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
14. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. خَبِيرٌ (ḢBYR) = ḣabīrun : bilmektedir
17. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
18. تَعْمَلُونَ (TAMLWN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | ve baksın | kişi | ne | gönderdiğine | yarın için | ve korkun | Allah'tan | çünkü | Allah | bilmektedir | şeyleri | yaptıklarınız |

[Y] [EYH] [] [EMN] [WGY] [] [NƵR] [NFS] [] [GD̃M] [ĞD̃W] [WGY] [] [] [] [ḢBR] [] [AML]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ETGWE ELLH WLTNƵR NFS ME GD̃MT LĞD̃ WETGWE ELLH ÎN ELLH ḢBYR BME TAMLWN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe veltenZur nefsun ḳaddemet liğadin vetteḳū llahe inne llahe ḣabīrun bimā teǎ'melūne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who)
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe!
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun Fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
ولتنظر ن ظ ر | NƵR WLTNƵR veltenZur ve baksın and let look
نفس ن ف س | NFS NFS nefsun kişi every soul
ما | ME ne what
قدمت ق د م | GD̃M GD̃MT ḳaddemet gönderdiğine it has sent forth
لغد غ د و | ĞD̃W LĞD̃ liğadin yarın için for tomorrow,
واتقوا و ق ي | WGY WETGWE vetteḳū ve korkun and fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun bilmektedir (is) All-Aware
بما | BME bimā şeyleri of what
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız you do.

59:18 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | ve baksın | kişi | ne | gönderdiğine | yarın için | ve korkun | Allah'tan | çünkü | Allah | bilmektedir | şeyleri | yaptıklarınız |

[Y] [EYH] [] [EMN] [WGY] [] [NƵR] [NFS] [] [GD̃M] [ĞD̃W] [WGY] [] [] [] [ḢBR] [] [AML]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ETGWE ELLH WLTNƵR NFS ME GD̃MT LĞD̃ WETGWE ELLH ÎN ELLH ḢBYR BME TAMLWN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe veltenZur nefsun ḳaddemet liğadin vetteḳū llahe inne llahe ḣabīrun bimā teǎ'melūne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [و ق ي] [] [ن ظ ر] [ن ف س] [] [ق د م] [غ د و] [و ق ي] [] [] [] [خ ب ر] [] [ع م ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who)
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun Fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ولتنظر ن ظ ر | NƵR WLTNƵR veltenZur ve baksın and let look
Vav,Lam,Te,Nun,Zı,Re,
6,30,400,50,900,200,
REM – prefixed resumption particle
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
الواو استئنافية
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
نفس ن ف س | NFS NFS nefsun kişi every soul
Nun,Fe,Sin,
50,80,60,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
ما | ME ne what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
قدمت ق د م | GD̃M GD̃MT ḳaddemet gönderdiğine it has sent forth
Gaf,Dal,Mim,Te,
100,4,40,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لغد غ د و | ĞD̃W LĞD̃ liğadin yarın için for tomorrow,
Lam,Ğayn,Dal,
30,1000,4,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
واتقوا و ق ي | WGY WETGWE vetteḳū ve korkun and fear
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,1,400,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun bilmektedir (is) All-Aware
Hı,Be,Ye,Re,
600,2,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
بما | BME bimā şeyleri of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız you do.
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | اتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | وَلْتَنْظُرْ: ve baksın | نَفْسٌ: kişi | مَا: ne | قَدَّمَتْ: gönderdiğine | لِغَدٍ: yarın için | وَاتَّقُوا: ve korkun | اللَّهَ: Allah'tan | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | خَبِيرٌ: bilmektedir | بِمَا: şeyleri | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | اتقوا ETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | ولتنظر WLTNƵR ve baksın | نفس NFS kişi | ما ME ne | قدمت GD̃MT gönderdiğine | لغد LĞD̃ yarın için | واتقوا WETGWE ve korkun | الله ELLH Allah'tan | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | خبير ḢBYR bilmektedir | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | tteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | veltenZur: ve baksın | nefsun: kişi | : ne | ḳaddemet: gönderdiğine | liğadin: yarın için | vetteḳū: ve korkun | llahe: Allah'tan | inne: çünkü | llahe: Allah | ḣabīrun: bilmektedir | bimā: şeyleri | teǎ'melūne: yaptıklarınız |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | ETGWE: korkun | ELLH: Allah'tan | WLTNƵR: ve baksın | NFS: kişi | ME: ne | GD̃MT: gönderdiğine | LĞD̃: yarın için | WETGWE: ve korkun | ELLH: Allah'tan | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | ḢBYR: bilmektedir | BME: şeyleri | TAMLWN: yaptıklarınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, sakının Allah'tan ve herkes, yarın için ne hazırladı, ona baksın ve çekinin Allah'tan; şüphe yok ki Allah, ne yapıyorsanız hepsinden haberdar.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler Allâh'tan korunun! Bir nefs yarın (vefat ötesi) için önceden ne gönderdiğine bir baksın! Allâh'tan korunun! Muhakkak ki Allâh yaptıklarınızda Esmâ'sıyla yaratanı olarak Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Herkes, yarına, âhirete neler hazırladığını kontrol etsin. Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve kişi yarın için önden ne gönderdiğine baksın. Allah'tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler; Allah’dan korkun ve herkes, yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah’dan korkun; çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Allah'tan sakinin; herkes yarina ne hazirladigina baksin; Allah'tan sakinin, cunku Allah islediklerinizden haberdardir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'tan saygı ile korkun ; her kişi yarın için önden ne göndermişse ona dikkatle baksın. Allah'tan saygı ile korkun. Şüphesiz ki Allah, yapageldiklerinizden haberlidir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Allah'tan sakının; herkes yarına ne hazırladığına baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : Ey inananlar, ALLAH'ı sayıp dinleyin. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. ALLAH'ı sayıp dinleyin. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için önceden ne gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, her ne yaparsanız haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Hep Allaha korunun ve baksın bir nefis yarın için ne takdim etmiş, hem Allahdan korkun, çünkü Allah her ne yaparsanız şübhesiz habîrdir
Fizilal-il Kuran : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'dan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Tanrı'dan korkun. Hiç şüphesiz Tanrı yaptıklarınızdan haberdardır.
Hakkı Yılmaz : (18,19) "Ey inanmış olan kişiler! Allah'ın koruması altına girin; her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, işlediklerinize haberdardır. Ve Allah'ı umursamayan kimseler gibi olmayın: Böylece Allah, onlara kendilerini umursatmaz. İşte onlar, yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allahdan korkun. Herkes, yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Allahdan korkun. Çünkü Allah, ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’dan sakının! Ve her nefis, yarın (kıyâmet günü) için ne takdîm ettiğine (ne hazırladığına) baksın! Ve Allah’dan sakının! Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdâr olandır.
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'tan korkun. Ve herkes, yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah; işlediklerinizden haberdardır.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler), Allah'a karşı takva sahibi olun! Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın! Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Ve (bir kez daha) Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân etmiş olanlar! Allah'tan korkunuz ve her nefs, yarın için ne takdim etmiş olduğuna baksın ve Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah, ne yapar olduğunuzdan haberdardır.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler, Allah’tan sakının! Herkes, yarın için ne hazırladığına bir baksın. -Allah’tan sakının, Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’ın azabına mâruz kalmaktan korunun. Herkes yarın âhireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah’ın azabına dûçar olmaktan korunun.Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allâh, yaptıklarınızı bilmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının. Herkes yarın için neyi takdim edip gönderdiğine baksın. Allah'tan korkup sakının. Hiç şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne yaptığına baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Ve her benlik, yarın için önden ne gönderdiğine bir baksın. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}