"WGY" ifadesi tarandı:
# "W-" öntakısı olmadan "GY" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "WGY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
و ق ي|WGYأتقاكمÊTGEKMetḳākumen çok korunanınızdır(is the) most righteous of you.1x
و ق ي|WGY أتقاكم ÊTGEKM etḳākum en çok korunanınızdır (is the) most righteous of you. 49:13
و ق ي|WGYاتقETGtteḳikork"""Fear"2x
و ق ي|WGY اتق ETG tteḳi kork """Fear" 2:206
و ق ي|WGY اتق ETG tteḳi kork Fear 33:1
و ق ي|WGYاتقواETGWEtteḳav(Allah'tan) korkanlar"""Fear"29x
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav takva sahipleri fear (Allah), 2:212
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 2:278
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunanlar için vardır fear[ed], 3:15
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 3:102
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korkan(lara) fear 3:198
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 4:1
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun you fear 4:131
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 5:35
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korundukları they fear (Allah) 5:93
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korundukları they fear (Allah) 5:93
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korundukları they fear (Allah) 5:93
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun """Fear" 5:112
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav (Allah'tan) korkanlar fear (Allah) 7:201
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 9:119
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunanlar için fear Allah. 12:109
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunan(ların) (are) righteous, 13:35
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunan(lara) fear Allah, 16:30
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunan(larla) fear (Him) 16:128
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav muttakileri (sakınanları) feared (Allah), 19:72
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 22:1
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 31:33
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 33:70
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū sakının """Fear" 36:45
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 39:10
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korkarlar fear 39:20
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunanları feared (Him) 39:61
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳav korunan(lar) feared 39:73
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 57:28
و ق ي|WGY اتقوا ETGWE tteḳū korkun Fear 59:18
و ق ي|WGYاتقىETGtteḳākorunanfears (Allah)5x
و ق ي|WGY اتقى ETG tteḳā takvasıdır fears (Allah). 2:189
و ق ي|WGY اتقى ETG tteḳā sakınan fears. 2:203
و ق ي|WGY اتقى ETG tteḳā korunan fears (Allah) 4:77
و ق ي|WGY اتقى ETG tteḳā korunan fears Allah, 7:35
و ق ي|WGY اتقى ETG tteḳā korunan fears. 53:32
و ق ي|WGYاتقيتنETGYTNtteḳaytunne(Allah'tan) sakınıyorsanızyou fear (Allah),1x
و ق ي|WGY اتقيتن ETGYTN tteḳaytunne (Allah'tan) sakınıyorsanız you fear (Allah), 33:32
و ق ي|WGYالأتقىELÊTGl-etḳāen muttaki olanthe righteous,1x
و ق ي|WGY الأتقى ELÊTG l-etḳā en muttaki olan the righteous, 92:17
و ق ي|WGYالتقوىELTGWt-teḳvātakva(is) righteousness.6x
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takvadır (is) righteousness. 2:197
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takva (of) [the] righteousness - 7:26
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takva the righteousness 9:108
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takvanız the piety 22:37
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takva (of) righteousness, 48:26
و ق ي|WGY التقوى ELTGW t-teḳvā takva to be feared, 74:56
و ق ي|WGYالمتقونELMTGWNl-mutteḳūneerdemlenen / muttaki(are) the righteous.6x
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne erdemlenen / muttaki (are) the righteous. 2:177
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne korunanlardır the ones who fear Allah, 8:34
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne korunanlara (to) the righteous, 13:35
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne muttakilere (to) the righteous? 25:15
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne korunanlar (are) the righteous. 39:33
و ق ي|WGY المتقون ELMTGWN l-mutteḳūne muttakilere (to) the righteous. 47:15
و ق ي|WGYالمتقينELMTGYNl-mutteḳīnekorunanlar"the righteous."""23x
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous ones. 2:180
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakilerle those who fear (Him). 2:194
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne müttakiler the righteous. 2:241
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları those who fear (Him). 3:76
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlardan the God fearing. 5:27
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous. 9:4
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous. 9:7
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla the righteous. 9:36
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla those who fear (Him). 9:123
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 15:45
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanların (of) the righteous. 16:30
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous, 16:31
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) the righteous 19:85
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) (to) the righteous 19:97
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri the pious 38:28
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler- "the righteous.""" 39:57
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous, 43:67
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 44:51
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakilerin (of) the righteous. 45:19
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 51:15
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlar the righteous 52:17
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 54:54
و ق ي|WGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler ise the righteous 77:41
و ق ي|WGYبالتقوىBELTGWbit-teḳvākorunmayı[of the] righteousness?1x
و ق ي|WGY بالتقوى BELTGW bit-teḳvā korunmayı [of the] righteousness? 96:12
و ق ي|WGYبالمتقينBELMTGYNbil-mutteḳīne(günahlardan) korunanlarıof the God-fearing.2x
و ق ي|WGY بالمتقين BELMTGYN bil-mutteḳīne (günahlardan) korunanları of the God-fearing. 3:115
و ق ي|WGY بالمتقين BELMTGYN bil-mutteḳīne korunanları of the righteous. 9:44
و ق ي|WGYتتقواTTGWEtetteḳūkorkarsanızyou fear2x
و ق ي|WGY تتقوا TTGWE tetteḳū korunmanız you fear 3:28
و ق ي|WGY تتقوا TTGWE tetteḳū korkarsanız you fear 8:29
و ق ي|WGYتتقونTTGWNtetteḳūnekendinizi kurtaracaksınız"(would become) righteous."""19x
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz become righteous. 2:21
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz "(would become) righteous.""" 2:63
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz (become) righteous. 2:179
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz (become) righteous. 2:183
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz become righteous. 6:153
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne sakınmaz mısınız? "you fear (Allah)?""" 7:65
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunursunuz "fear Allah.""" 7:171
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne sakınmıyor musunuz? "you fear (Him)?""" 10:31
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korkuyorsunuz you fear? 16:52
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? "you fear?""" 23:23
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? "you fear?""" 23:32
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korkmuyor musunuz? "you fear (Him)?""" 23:87
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear (Allah)? 26:106
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear (Allah)? 26:124
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear (Allah)? 26:142
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear (Allah)? 26:161
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear (Allah)? 26:177
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne korunmaz mısınız? you fear? 37:124
و ق ي|WGY تتقون TTGWN tetteḳūne kendinizi kurtaracaksınız will you guard yourselves, 73:17
و ق ي|WGYتقTGteḳisen korursanyou protect1x
و ق ي|WGY تق TG teḳi sen korursan you protect 40:9
و ق ي|WGYتقاةTGETtuḳāten(gelebilecek) tehlikeden(as) a precaution.1x
و ق ي|WGY تقاة TGET tuḳāten (gelebilecek) tehlikeden (as) a precaution. 3:28
و ق ي|WGYتقاتهTGETHtuḳātihiO'na yaraşır biçimde(that) He (should) be feared1x
و ق ي|WGY تقاته TGETH tuḳātihi O'na yaraşır biçimde (that) He (should) be feared 3:102
و ق ي|WGYتقواهمTGWEHMteḳvāhumkorunmalarınıtheir righteousness.1x
و ق ي|WGY تقواهم TGWEHM teḳvāhum korunmalarını their righteousness. 47:17
و ق ي|WGYتقوىTGWteḳvākorku(the) piety2x
و ق ي|WGY تقوى TGW teḳvā korku righteousness 9:109
و ق ي|WGY تقوى TGW teḳvā takvası- (the) piety 22:32
و ق ي|WGYتقياTGYEteḳiyyenkorkuyor"God fearing."""3x
و ق ي|WGY تقيا TGYE teḳiyyen sakınan (bir kimse) righteous 19:13
و ق ي|WGY تقيا TGYE teḳiyyen korkuyor "God fearing.""" 19:18
و ق ي|WGY تقيا TGYE teḳiyyen korunanlara righteous. 19:63
و ق ي|WGYتقيكمTGYKMteḳīkumusizi koruyanto protect you2x
و ق ي|WGY تقيكم TGYKM teḳīkumu sizi koruyan to protect you 16:81
و ق ي|WGY تقيكم TGYKM teḳīkum sizi koruyan to protect you 16:81
و ق ي|WGYفاتقواFETGWEfetteḳūkorkunSo fear17x
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde sakının then fear 2:24
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde korkun So fear 3:50
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū O halde korkun So fear 3:123
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde korkun So fear 5:100
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 8:1
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 11:78
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:108
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū öyle ise korkun So fear 26:110
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:126
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde korkun So fear 26:131
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:144
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:150
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:163
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū korkun So fear 26:179
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde korkun So fear 43:63
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū öyle ise korkun So fear 64:16
و ق ي|WGY فاتقوا FETGWE fetteḳū o halde korkun So fear 65:10
و ق ي|WGYفاتقونFETGWNfetteḳūnibenden korkun"so fear Me."""4x
و ق ي|WGY فاتقون FETGWN fetteḳūni sakının fear [Me]. 2:41
و ق ي|WGY فاتقون FETGWN fetteḳūni benden korkun "so fear Me.""" 16:2
و ق ي|WGY فاتقون FETGWN fetteḳūni benden korkun so fear Me. 23:52
و ق ي|WGY فاتقون FETGWN fetteḳūni benden korkun "So fear Me.""" 39:16
و ق ي|WGYفقناFGNEfeḳinābizi koruso save us1x
و ق ي|WGY فقنا FGNE feḳinā bizi koru so save us 3:191
و ق ي|WGYفليتقواFLYTGWEfelyetteḳūkorksunlarSo let them fear1x
و ق ي|WGY فليتقوا FLYTGWE felyetteḳū korksunlar So let them fear 4:9
و ق ي|WGYفوقاهFWGEHfeveḳāhuonu koruduSo Allah protected him1x
و ق ي|WGY فوقاه FWGEH feveḳāhu onu korudu So Allah protected him 40:45
و ق ي|WGYفوقاهمFWGEHMfeveḳāhumuonları korumuşturBut will protect them1x
و ق ي|WGY فوقاهم FWGEHM feveḳāhumu onları korumuştur But will protect them 76:11
و ق ي|WGYقواGWEḳūkoruyunProtect1x
و ق ي|WGY قوا GWE ḳū koruyun Protect 66:6
و ق ي|WGYللتقوىLLTGWlitteḳvātakva için(is) for the righteous[ness].4x
و ق ي|WGY للتقوى LLTGW litteḳvā takvaya to [the] righteousness. 2:237
و ق ي|WGY للتقوى LLTGW litteḳvā takvaya to [the] piety. 5:8
و ق ي|WGY للتقوى LLTGW litteḳvā takva(sahipleri)nindir (is) for the righteous[ness]. 20:132
و ق ي|WGY للتقوى LLTGW litteḳvā takva için for righteousness. 49:3
و ق ي|WGYللمتقينLLMTGYNlilmutteḳīneerdemlilere"(is) for the God fearing."""18x
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne erdemlilere for the God-conscious. 2:2
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne müttakiler için for those who fear (Allah). 2:66
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için for the pious. 3:133
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlara for the God-fearing. 3:138
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için for the God conscious. 5:46
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlarındır "(is) for the righteous.""" 7:128
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne takva sahiplerinindir "(is) for the God fearing.""" 11:49
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the righteous. 21:48
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for those who fear (Allah). 24:34
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakilere for the righteous 25:74
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the righteous. 26:90
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne sakınanlarındır (is) for the righteous. 28:83
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için vardır for the righteous 38:49
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler içindir (is) for the righteous. 43:35
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlara to the righteous, 50:31
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için vardır for the righteous 68:34
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the Allah-fearing. 69:48
و ق ي|WGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için vardır for the righteous 78:31
و ق ي|WGYواتقWETGvetteḳive korkand fear1x
و ق ي|WGY واتق WETG vetteḳi ve kork and fear 33:37
و ق ي|WGYواتقواWETGWEvetteḳūkorkun"And fear Allah;"42x
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And fear 2:48
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳav ve sakınmış olsalardı and feared (Allah), 2:103
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū sakının And fear 2:123
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And fear 2:189
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 2:194
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū sakının And fear 2:196
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 2:203
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And be conscious 2:223
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 2:231
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 2:233
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū sakının And fear 2:281
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun and fear 2:282
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 3:130
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And fear 3:131
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳav ve korunanlar için and feared Allah, 3:172
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear 3:200
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And fear 4:1
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 5:2
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun and fear 5:4
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun and fear 5:7
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 5:8
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 5:11
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 5:57
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳav ve korunsalardı and feared (Allah), 5:65
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 5:88
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And be conscious 5:96
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū korkun And fear 5:108
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korunun and fear (Allah) 6:155
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳav ve korunsalardı and feared Allah 7:96
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū sakının And fear 8:25
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear 8:69
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 15:69
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 26:132
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 26:184
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear Allah. 49:1
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear Allah 49:10
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū o halde korkun "And fear Allah;" 49:12
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 58:9
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun And fear 59:7
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear 59:18
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve sakının And fear 60:11
و ق ي|WGY واتقوا WETGWE vetteḳū ve korkun and fear 65:1
و ق ي|WGYواتقونWETGWNvetteḳūnive benden sakınınAnd fear Me,1x
و ق ي|WGY واتقون WETGWN vetteḳūni ve benden sakının And fear Me, 2:197
و ق ي|WGYواتقوهWETGWHvetteḳūhuve erdemlenmeleriand fear Him4x
و ق ي|WGY واتقوه WETGWH vetteḳūhu ve O'ndan korkun and fear Him. 6:72
و ق ي|WGY واتقوه WETGWH vetteḳūhu ve O'ndan korkun and fear Him. 29:16
و ق ي|WGY واتقوه WETGWH vetteḳūhu ve erdemlenmeleri and fear Him 30:31
و ق ي|WGY واتقوه WETGWH vetteḳūhu ve O'ndan korkun and fear Him 71:3
و ق ي|WGYواتقىWETGvetteḳākorunursaand fears (Allah),2x
و ق ي|WGY واتقى WETG vetteḳā ve (günahtan) korunursa and fears (Allah), 3:76
و ق ي|WGY واتقى WETG vetteḳā korunursa and fears, 92:5
و ق ي|WGYواتقينWETGYNvetteḳīneve korkunAnd fear1x
و ق ي|WGY واتقين WETGYN vetteḳīne ve korkun And fear 33:55
و ق ي|WGYواقWEGvāḳinbir koruyucudefender.3x
و ق ي|WGY واق WEG vāḳin koruyacak (kimse) defender. 13:34
و ق ي|WGY واق WEG vāḳin bir koruyucu defender. 13:37
و ق ي|WGY واق WEG vāḳin koruyan protector. 40:21
و ق ي|WGYوالتقوىWELTGWve tteḳvāve takvaand piety.2x
و ق ي|WGY والتقوى WELTGW ve tteḳvā ve takva and [the] piety, 5:2
و ق ي|WGY والتقوى WELTGW ve tteḳvā ve takva and piety. 58:9
و ق ي|WGYوتتقواWTTGWEve tetteḳūsakınırsanızand be righteous8x
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve sakınmanıza and be righteous 2:224
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve korunursanız and fear (Allah), 3:120
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve korunursanız and fear (Allah) 3:125
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve korunursanız and fear (Allah) 3:179
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve korunursanız and fear (Allah) 3:186
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve sakınırsanız and fear (Allah), 4:128
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū sakınırsanız and fear (Allah) 4:129
و ق ي|WGY وتتقوا WTTGWE ve tetteḳū ve korunursanız and fear (Allah) 47:36
و ق ي|WGYوتقواهاWTGWEHEve teḳvāhāve korunmasınıand its righteousness1x
و ق ي|WGY وتقواها WTGWEHE ve teḳvāhā ve korunmasını and its righteousness 91:8
و ق ي|WGYوقناWGNEve ḳināve bizi koruand save us2x
و ق ي|WGY وقنا WGNE ve ḳinā ve bizi koru and save us 2:201
و ق ي|WGY وقنا WGNE ve ḳinā ve bizi koru and save us 3:16
و ق ي|WGYوقهمWGHMve ḳihimve onları koruAnd protect them2x
و ق ي|WGY وقهم WGHM ve ḳihim ve onları koru and save them (from) 40:7
و ق ي|WGY وقهم WGHM ve ḳihimu ve onları koru And protect them 40:9
و ق ي|WGYولتتقواWLTTGWEvelitetteḳūve korunmanız içinand that you may fear,1x
و ق ي|WGY ولتتقوا WLTTGWE velitetteḳū ve korunmanız için and that you may fear, 7:63
و ق ي|WGYوليتقWLYTGvelyetteḳikorksunand let him fear2x
و ق ي|WGY وليتق WLYTG velyetteḳi korksun and let him fear 2:282
و ق ي|WGY وليتق WLYTG velyetteḳi ve korksun And let him fear 2:283
و ق ي|WGYووقاناWWGENEve veḳānāve bizi koruduand protected us1x
و ق ي|WGY ووقانا WWGENE ve veḳānā ve bizi korudu and protected us 52:27
و ق ي|WGYووقاهمWWGEHMve veḳāhumve onları korumuşturAnd He will protect them2x
و ق ي|WGY ووقاهم WWGEHM ve veḳāhum ve onları korur And He will protect them 44:56
و ق ي|WGY ووقاهم WWGEHM ve veḳāhum ve onları korumuştur and protected them 52:18
و ق ي|WGYويتقهWYTGHve yetteḳhive sakınırsaand (is) conscious of Him,1x
و ق ي|WGY ويتقه WYTGH ve yetteḳhi ve sakınırsa and (is) conscious of Him, 24:52
و ق ي|WGYيتقYTGyetteḳikorkarsafears4x
و ق ي|WGY يتق YTG yetteḳi korkarsa fears Allah 12:90
و ق ي|WGY يتق YTG yetteḳi sakınırsa fears 65:2
و ق ي|WGY يتق YTG yetteḳi korkarsa fears 65:4
و ق ي|WGY يتق YTG yetteḳi korkarsa fears 65:5
و ق ي|WGYيتقونYTGWNyetteḳūneçekinmeden"become righteous."""18x
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunup sakınırlar (become) righteous. 2:187
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunan(lar) (are) God conscious. 6:32
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunurlar (become) righteous. 6:51
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanlar fear (Allah) 6:69
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunurlar diye fear (Allah). 6:69
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanlara (are) righteous 7:156
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunurlar (diye) "become righteous.""" 7:164
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanlar için fear Allah. 7:169
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne çekinmeden fear (Allah). 8:56
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne sakınacakları they should fear. 9:115
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne sakınan who are God conscious. 10:6
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne sakınanlar conscious (of Allah), 10:63
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanlar God conscious. 12:57
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunurlar fear 20:113
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne onlar korunmayacaklar mı? "they fear?""" 26:11
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanları fear (Allah). 27:53
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne sakınırlar (become) righteous. 39:28
و ق ي|WGY يتقون YTGWN yetteḳūne korunanları fear (Allah). 41:18
و ق ي|WGYيتقيYTGYyetteḳīkorunmağa çalışanwill shield1x
و ق ي|WGY يتقي YTGY yetteḳī korunmağa çalışan will shield 39:24
و ق ي|WGYيوقYWGyūḳakorunursais saved2x
و ق ي|WGY يوق YWG yūḳa korunursa is saved 59:9
و ق ي|WGY يوق YWG yūḳa korunursa is saved 64:16


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}