» 46 / Ahkâf  26:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
Ahkaf Suresi = Kum Tepeleri Suresi
ismini 21. ayetinde geçen yer adindan almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (WLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. مَكَّنَّاهُمْ (MKNEHM) = mekkennāhum : onlara imkan vermiştik
3. فِيمَا (FYME) = fīmā : şeyi
4. إِنْ (ÎN) = in :
5. مَكَّنَّاكُمْ (MKNEKM) = mekkennākum : size vermediğimiz
6. فِيهِ (FYH) = fīhi : onu
7. وَجَعَلْنَا (WCALNE) = ve ceǎlnā : ve yaratmıştık
8. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
9. سَمْعًا (SMAE) = sem'ǎn : kulaklar
10. وَأَبْصَارًا (WÊBṦERE) = ve ebSāran : ve gözler
11. وَأَفْئِدَةً (WÊFÙD̃T) = ve ef'ideten : ve gönüller
12. فَمَا (FME) = femā : fakat
13. أَغْنَىٰ (ÊĞN) = eğnā : sağlamadı
14. عَنْهُمْ (ANHM) = ǎnhum : kendilerine
15. سَمْعُهُمْ (SMAHM) = sem'ǔhum : kulakları
16. وَلَا (WLE) = ve lā : ne de
17. أَبْصَارُهُمْ (ÊBṦERHM) = ebSāruhum : gözleri
18. وَلَا (WLE) = ve lā : ne de
19. أَفْئِدَتُهُمْ (ÊFÙD̃THM) = ef'idetuhum : gönülleri
20. مِنْ (MN) = min : bir
21. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey (yarar)
22. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : zira
23. كَانُوا (KENWE) = kānū :
24. يَجْحَدُونَ (YCḪD̃WN) = yecHadūne : bile bile inkar ediyorlardı
25. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
26. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
27. وَحَاقَ (WḪEG) = ve Hāḳa : ve kuşatıverdi
28. بِهِمْ (BHM) = bihim : kendilerini
29. مَا (ME) = mā : şey
30. كَانُوا (KENWE) = kānū : oldukları
31. بِهِ (BH) = bihi : onunla
32. يَسْتَهْزِئُونَ (YSTHZÙWN) = yestehziūne : alay edip duruyor(lar)
ve andolsun | onlara imkan vermiştik | şeyi | | size vermediğimiz | onu | ve yaratmıştık | onlara | kulaklar | ve gözler | ve gönüller | fakat | sağlamadı | kendilerine | kulakları | ne de | gözleri | ne de | gönülleri | bir | şey (yarar) | zira | | bile bile inkar ediyorlardı | ayetlerini | Allah'ın | ve kuşatıverdi | kendilerini | şey | oldukları | onunla | alay edip duruyor(lar) |

[] [MKN] [] [] [MKN] [] [CAL] [] [SMA] [BṦR] [FED̃] [] [ĞNY] [] [SMA] [] [BṦR] [] [FED̃] [] [ŞYE] [] [KWN] [CḪD̃] [EYY] [] [ḪYG] [] [] [KWN] [] [HZE]
WLGD̃ MKNEHM FYME ÎN MKNEKM FYH WCALNE LHM SMAE WÊBṦERE WÊFÙD̃T FME ÊĞN ANHM SMAHM WLE ÊBṦERHM WLE ÊFÙD̃THM MN ŞYÙ ÎZ̃ KENWE YCḪD̃WN B ËYET ELLH WḪEG BHM ME KENWE BH YSTHZÙWN

veleḳad mekkennāhum fīmā in mekkennākum fīhi ve ceǎlnā lehum sem'ǎn ve ebSāran ve ef'ideten femā eğnā ǎnhum sem'ǔhum ve lā ebSāruhum ve lā ef'idetuhum min şey'in kānū yecHadūne biāyāti llahi ve Hāḳa bihim kānū bihi yestehziūne
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | WLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly,
مكناهم م ك ن | MKN MKNEHM mekkennāhum onlara imkan vermiştik We had established them
فيما | FYME fīmā şeyi in what
إن | ÎN in not
مكناكم م ك ن | MKN MKNEKM mekkennākum size vermediğimiz We have established you
فيه | FYH fīhi onu in it,
وجعلنا ج ع ل | CAL WCALNE ve ceǎlnā ve yaratmıştık and We made
لهم | LHM lehum onlara for them
سمعا س م ع | SMA SMAE sem'ǎn kulaklar hearing
وأبصارا ب ص ر | BṦR WÊBṦERE ve ebSāran ve gözler and vision
وأفئدة ف ا د | FED̃ WÊFÙD̃T ve ef'ideten ve gönüller and hearts.
فما | FME femā fakat But not
أغنى غ ن ي | ĞNY ÊĞN eğnā sağlamadı availed
عنهم | ANHM ǎnhum kendilerine them
سمعهم س م ع | SMA SMAHM sem'ǔhum kulakları their hearing
ولا | WLE ve lā ne de and not
أبصارهم ب ص ر | BṦR ÊBṦERHM ebSāruhum gözleri their vision
ولا | WLE ve lā ne de and not
أفئدتهم ف ا د | FED̃ ÊFÙD̃THM ef'idetuhum gönülleri their hearts
من | MN min bir any
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (yarar) thing,
إذ | ÎZ̃ zira when
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū they were
يجحدون ج ح د | CḪD̃ YCḪD̃WN yecHadūne bile bile inkar ediyorlardı rejecting
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini (the) Signs
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
وحاق ح ي ق | ḪYG WḪEG ve Hāḳa ve kuşatıverdi and enveloped
بهم | BHM bihim kendilerini them
ما | ME şey what
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū oldukları they used to
به | BH bihi onunla [at it]
يستهزئون ه ز ا | HZE YSTHZÙWN yestehziūne alay edip duruyor(lar) ridicule.

46:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | onlara imkan vermiştik | şeyi | | size vermediğimiz | onu | ve yaratmıştık | onlara | kulaklar | ve gözler | ve gönüller | fakat | sağlamadı | kendilerine | kulakları | ne de | gözleri | ne de | gönülleri | bir | şey (yarar) | zira | | bile bile inkar ediyorlardı | ayetlerini | Allah'ın | ve kuşatıverdi | kendilerini | şey | oldukları | onunla | alay edip duruyor(lar) |

[] [MKN] [] [] [MKN] [] [CAL] [] [SMA] [BṦR] [FED̃] [] [ĞNY] [] [SMA] [] [BṦR] [] [FED̃] [] [ŞYE] [] [KWN] [CḪD̃] [EYY] [] [ḪYG] [] [] [KWN] [] [HZE]
WLGD̃ MKNEHM FYME ÎN MKNEKM FYH WCALNE LHM SMAE WÊBṦERE WÊFÙD̃T FME ÊĞN ANHM SMAHM WLE ÊBṦERHM WLE ÊFÙD̃THM MN ŞYÙ ÎZ̃ KENWE YCḪD̃WN B ËYET ELLH WḪEG BHM ME KENWE BH YSTHZÙWN

veleḳad mekkennāhum fīmā in mekkennākum fīhi ve ceǎlnā lehum sem'ǎn ve ebSāran ve ef'ideten femā eğnā ǎnhum sem'ǔhum ve lā ebSāruhum ve lā ef'idetuhum min şey'in kānū yecHadūne biāyāti llahi ve Hāḳa bihim kānū bihi yestehziūne
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

[] [م ك ن] [] [] [م ك ن] [] [ج ع ل] [] [س م ع] [ب ص ر] [ف ا د] [] [غ ن ي] [] [س م ع] [] [ب ص ر] [] [ف ا د] [] [ش ي ا] [] [ك و ن] [ج ح د] [ا ي ي] [] [ح ي ق] [] [] [ك و ن] [] [ه ز ا]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | WLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly,
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
مكناهم م ك ن | MKN MKNEHM mekkennāhum onlara imkan vermiştik We had established them
Mim,Kef,Nun,Elif,He,Mim,
40,20,50,1,5,40,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيما | FYME fīmā şeyi in what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
إن | ÎN in not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
مكناكم م ك ن | MKN MKNEKM mekkennākum size vermediğimiz We have established you
Mim,Kef,Nun,Elif,Kef,Mim,
40,20,50,1,20,40,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيه | FYH fīhi onu in it,
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وجعلنا ج ع ل | CAL WCALNE ve ceǎlnā ve yaratmıştık and We made
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
6,3,70,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
سمعا س م ع | SMA SMAE sem'ǎn kulaklar hearing
Sin,Mim,Ayn,Elif,
60,40,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وأبصارا ب ص ر | BṦR WÊBṦERE ve ebSāran ve gözler and vision
Vav,,Be,Sad,Elif,Re,Elif,
6,,2,90,1,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وأفئدة ف ا د | FED̃ WÊFÙD̃T ve ef'ideten ve gönüller and hearts.
Vav,,Fe,,Dal,Te merbuta,
6,,80,,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فما | FME femā fakat But not
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
أغنى غ ن ي | ĞNY ÊĞN eğnā sağlamadı availed
,Ğayn,Nun,,
,1000,50,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عنهم | ANHM ǎnhum kendilerine them
Ayn,Nun,He,Mim,
70,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
سمعهم س م ع | SMA SMAHM sem'ǔhum kulakları their hearing
Sin,Mim,Ayn,He,Mim,
60,40,70,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أبصارهم ب ص ر | BṦR ÊBṦERHM ebSāruhum gözleri their vision
,Be,Sad,Elif,Re,He,Mim,
,2,90,1,200,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أفئدتهم ف ا د | FED̃ ÊFÙD̃THM ef'idetuhum gönülleri their hearts
,Fe,,Dal,Te,He,Mim,
,80,,4,400,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min bir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey (yarar) thing,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إذ | ÎZ̃ zira when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يجحدون ج ح د | CḪD̃ YCḪD̃WN yecHadūne bile bile inkar ediyorlardı rejecting
Ye,Cim,Ha,Dal,Vav,Nun,
10,3,8,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini (the) Signs
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وحاق ح ي ق | ḪYG WḪEG ve Hāḳa ve kuşatıverdi and enveloped
Vav,Ha,Elif,Gaf,
6,8,1,100,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بهم | BHM bihim kendilerini them
Be,He,Mim,
2,5,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME şey what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū oldukları they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
به | BH bihi onunla [at it]
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
يستهزئون ه ز ا | HZE YSTHZÙWN yestehziūne alay edip duruyor(lar) ridicule.
Ye,Sin,Te,He,Ze,,Vav,Nun,
10,60,400,5,7,,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | مَكَّنَّاهُمْ: onlara imkan vermiştik | فِيمَا: şeyi | إِنْ: | مَكَّنَّاكُمْ: size vermediğimiz | فِيهِ: onu | وَجَعَلْنَا: ve yaratmıştık | لَهُمْ: onlara | سَمْعًا: kulaklar | وَأَبْصَارًا: ve gözler | وَأَفْئِدَةً: ve gönüller | فَمَا: fakat | أَغْنَىٰ: sağlamadı | عَنْهُمْ: kendilerine | سَمْعُهُمْ: kulakları | وَلَا: ne de | أَبْصَارُهُمْ: gözleri | وَلَا: ne de | أَفْئِدَتُهُمْ: gönülleri | مِنْ: bir | شَيْءٍ: şey (yarar) | إِذْ: zira | كَانُوا: | يَجْحَدُونَ: bile bile inkar ediyorlardı | بِايَاتِ: ayetlerini | اللَّهِ: Allah'ın | وَحَاقَ: ve kuşatıverdi | بِهِمْ: kendilerini | مَا: şey | كَانُوا: oldukları | بِهِ: onunla | يَسْتَهْزِئُونَ: alay edip duruyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | مكناهم MKNEHM onlara imkan vermiştik | فيما FYME şeyi | إن ÎN | مكناكم MKNEKM size vermediğimiz | فيه FYH onu | وجعلنا WCALNE ve yaratmıştık | لهم LHM onlara | سمعا SMAE kulaklar | وأبصارا WÊBṦERE ve gözler | وأفئدة WÊFÙD̃T ve gönüller | فما FME fakat | أغنى ÊĞN sağlamadı | عنهم ANHM kendilerine | سمعهم SMAHM kulakları | ولا WLE ne de | أبصارهم ÊBṦERHM gözleri | ولا WLE ne de | أفئدتهم ÊFÙD̃THM gönülleri | من MN bir | شيء ŞYÙ şey (yarar) | إذ ÎZ̃ zira | كانوا KENWE | يجحدون YCḪD̃WN bile bile inkar ediyorlardı | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | وحاق WḪEG ve kuşatıverdi | بهم BHM kendilerini | ما ME şey | كانوا KENWE oldukları | به BH onunla | يستهزئون YSTHZÙWN alay edip duruyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | mekkennāhum: onlara imkan vermiştik | fīmā: şeyi | in: | mekkennākum: size vermediğimiz | fīhi: onu | ve ceǎlnā: ve yaratmıştık | lehum: onlara | sem'ǎn: kulaklar | ve ebSāran: ve gözler | ve ef'ideten: ve gönüller | femā: fakat | eğnā: sağlamadı | ǎnhum: kendilerine | sem'ǔhum: kulakları | ve lā: ne de | ebSāruhum: gözleri | ve lā: ne de | ef'idetuhum: gönülleri | min: bir | şey'in: şey (yarar) | : zira | kānū: | yecHadūne: bile bile inkar ediyorlardı | biāyāti: ayetlerini | llahi: Allah'ın | ve Hāḳa: ve kuşatıverdi | bihim: kendilerini | : şey | kānū: oldukları | bihi: onunla | yestehziūne: alay edip duruyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |WLGD̃: ve andolsun | MKNEHM: onlara imkan vermiştik | FYME: şeyi | ÎN: | MKNEKM: size vermediğimiz | FYH: onu | WCALNE: ve yaratmıştık | LHM: onlara | SMAE: kulaklar | WÊBṦERE: ve gözler | WÊFÙD̃T: ve gönüller | FME: fakat | ÊĞN: sağlamadı | ANHM: kendilerine | SMAHM: kulakları | WLE: ne de | ÊBṦERHM: gözleri | WLE: ne de | ÊFÙD̃THM: gönülleri | MN: bir | ŞYÙ: şey (yarar) | ÎZ̃: zira | KENWE: | YCḪD̃WN: bile bile inkar ediyorlardı | B ËYET: ayetlerini | ELLH: Allah'ın | WḪEG: ve kuşatıverdi | BHM: kendilerini | ME: şey | KENWE: oldukları | BH: onunla | YSTHZÙWN: alay edip duruyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki biz onlara, size vermediğimiz gücü kuvveti vermiştik ve onlara kulak, göz ve gönül vermiştik; derken Allah'ın delillerini, bile bile inkâr ettikleri zaman onlara gelen azâbı, ne kulakları menedebilmişti ve ne gözleri ve ne gönülleri ve alay ettikleri, başlarına gelmişti.
Adem Uğur : Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki, size vermediğimiz imkânları onlara verdik. . . Onlara kulaklar, gözler ve hakikati kavrayacak kalpler oluşturduk. . . Bile bile Allâh'ın işaretlerini inkâr etmeleri yüzünden; onların ne kulakları, ne gözleri ve ne de FUADLARı (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar - beyne kopyalanmış kalp nöronları) onlardan bir şey savmadı! Alay etmekte oldukları şey onları ihâta etti!
Ahmet Tekin : Andolsun, onlara, size vermediğimiz imkân, kudret, iktidar, servet ve itibar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler, akıllar ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri, kalpleri ve akılları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah’ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şeyin gücü kendilerini sarıverdi, işlerini bitirdi.
Ahmet Varol : Andolsun ki, onlara size vermediğimiz imkanları vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller verdik. Ancak kulakları, gözleri ve gönülleri kendilerine bir şey sağlamadı. Çünkü onlar bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey kendilerini kuşatıverdi.
Ali Bulaç : Andolsun, biz onları, sizleri kendisinde yerleşik kılmadığımız yerlerde (size vermediğimiz güç ve iktidar imkanlarıyla) yerleşik kıldık ve onlara işitme, görme (duyularını) ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme (duyuları) ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay konusu edindikleri şey, onları sarıp kuşattı.
Ali Fikri Yavuz : And olsun ki, biz onlara (mal ve kuvvetten ibaret) öyle şeyler vermiştik ki, size o kuvvet ve iktidarı vermemişizdir. Hem (bu nimeti anlasınlar diye) kendilerine kulak, gözler ve kalbler vermiştik. Fakat ne onların kulağı, ne gözleri, ne de kalbleri kendilerine bir fayda vermedi; çünkü Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı. O istihza ettikleri azab da kendilerini kuşatıverdi.
Bekir Sadak : Ey Mekke'li putperestler! And olsun ki onlari, sizi yerlestirmedigimiz yerlere yerlestirmistik. Onlara kulaklar, gozler ve kalbler vermistik; ama kulaklari, gozleri ve kalbleri onlara bir fayda saglamadi, zira, Allah'in ayetlerini bile bile inkar ediyorlardi, alaya aldiklari seyler onlari kusatip yokediverdi. *
Celal Yıldırım : And olsun ki, biz onları, sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiş, kendilerine kulaklar, gözler, gönüller vermiştik; fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri onlara bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın âyetlerini bile bile inâdla inkâr ediyorlardı. Alaya alıp eğlendikleri şeyler onları kuşattı.
Diyanet İşleri : Andolsun, size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki onlara, size vermediğimiz servet ve imkanı vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalbler vermiştik; ama kulakları, gözleri ve kalbleri onlara bir fayda sağlamadı, zira, Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı, alaya aldıkları şeyler onları kuşatıp yokediverdi.
Diyanet Vakfi : Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.
Edip Yüksel : Sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiştik onları. Onlara işitme ve görme duyuları ile beyinler vermiştik. ALLAH'ın ayet ve mucizelerini bile bile inkar ettikleri için ne işitme, ne görme duyuları ve ne de beyinleri onlara hiç bir yarar sağlamadı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini çepeçevre kuşatıverdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : And olsun ki, biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Biz onlara, size vermediğimiz güç ve imkanları vermiştik. Onlar için kulaklar, gözler ve gönüller yapmıştık, ama ne kulakları, ne gözleri ve ne de gönülleri kendilerine bir fayda sağladı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. O alay ettikleri şey de kendilerini kuşatıverdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yemîn ile söylerim: doğrusu biz onlara öyle şeyler vermiş idik ki size o kuvvet ve mükneti vermemişizdir, hem kendileri için kulak ve gözler, gönüller yapmış idik ki ne kulakları, ne gözleri, ne gönülleri kendilerine bir faide vermedi, zira Allahın âyetlerini inkâr ediyorlardı, o istihza ettikleri şey de kendilerini kuşatıverdi
Fizilal-il Kuran : Onlara size vermediğimiz servet ve kuvvet vermiştik, onlara kulaklar, gözler ve gönüller yaratmıştık. Fakat ne kulakları ne gözleri ne de gönülleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Zira düşünüp ibret almıyorlardı, tersine bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi.
Gültekin Onan : Andolsun, biz onları, sizleri kendisinde yerleşik kılmadığımız yerlerde (size vermediğimiz güç ve iktidar imkanlarıyla) yerleşik kıldık ve onlara işitme, görme (duyularını) ve yürekler (efideten) verdik. Ancak ne işitme, ne görme (duyuları) ve ne yürekleri (efidetühüm) kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Çünkü onlar, Tanrı'nın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşattı.
Hakkı Yılmaz : "Ve andolsun ki Biz, sizi güçlü kılmadığımız şeylerde onları güçlü kılmıştık; size vermediğimiz imkânları onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve duygular vermiştik. Buna rağmen kulakları, gözleri ve duyguları onlara hiçbir yarar sağlamadı/ kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşatıverdi. "
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki size bile vermediğiniz imkânlardan (cihetlerden) biz onlara (nice) kudret vermişdik. Onlara kulak (lar), gözler, gönüller de vermişdik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne gönülleri onlara hiçbir şeyle fâide vermedi. Çünkü onlar Allahın âyetlerini bilerek inkâr ediyorlardı. (Nihayet) istihza edegeldikleri şey çepçevre kendilerini kuşatıverdi.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, size kendisi hakkında imkânlar vermediğimiz hususlarda, onlara imkân vermiştik; onlara da kulaklar, gözler ve kalbler vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de kalbleri onlara hiçbir şeyden fayda vermedi. Çünki Allah’ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı da (sonunda) kendisiyle alay etmekte oldukları (azab) onları kuşatıverdi.
İbni Kesir : Andolsun ki; onları, sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiştik. Ve kendilerine kulaklar, gözler ve kalbler vermiştik. Ne var ki; kulakları, gözleri ve kalbleri onlara bir fayda sağlamadı. Çünkü onlar; Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Sonunda onları alay ettikleri şey kuşatıverdi.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki Biz, onlara size dahi vermediğimiz imkânları verdik. Ve onlara işitme, görme hassaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hassaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın âyetlerini bilerek inkâr ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı.
Muhammed Esed : Ama (ey sonraki dönemin insanları;) Biz size sağlamadığımız bir emniyet içinde onları yerleştirmiş ve kendilerine kulaklar, gözler ve (kavrayan) kalpler bahşetmiştik; ama Allah'ın mesajlarını reddetmeye devam ettikleri için ne kulakları, ne gözleri ne de kalpleri onlara bir fayda sağlamadı; ve (sonunda) alay ettikleri şey tarafından kuşatılıp alt edildiler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, onları öyle bir şeyde temkin etmiş idik ki, sizi onda temkin etmiş olmadık ve onlar için kulak ve gözler ve kalbler vermiştik. Fakat onlara ne işitmeleri ve ne gözleri ve ne de kalbleri bir şeyden fâidebahş olmadı. Çünkü Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı ve onları kendisiyle istihzâ eder oldukları şey kuşatıverdi.
Ömer Öngüt : Andolsun ki onlara size vermediğimizi vermiş, (onları sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiş)tik. Kendilerine kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri onlara bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inatla inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.
Şaban Piriş : Onları, size vermediğimiz şeylerle güçlendirmiştik. Onlara, kulak, göz ve kalbler vermiştik. Fakat, kulakları, gözleri ve kalpleri onlara fayda vermedi. Zira Allah’ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı ve kendisiyle alay ettikleri şey onları kuşatıverdi.
Suat Yıldırım : Gerçekten, Biz onlara, size vermediğimiz imkânlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine hiçbir fayda vermedi.Çünkü onlar Allah’ın âyetlerini bile bile, inatla inkâr ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerini her taraftan sarıverdi.
Süleyman Ateş : Onlara size vermediğimiz servet ve kuvveti vermiştik, onlara kulaklar, gözler ve gönüller yaratmıştık. Fakat ne kulakları, ne gözleri ne de gönülleri kendilerine bir yarar sağladı. Zira (düşünüp ibret almıyorlar, tersine) bile bile Allâh'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Ve alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz onları, sizleri kendisinde yerleşik kılmadığımız yerlerde (size vermediğimiz güç ve iktidar imkânlarıyla) yerleşik kıldık ve onlara işitme, görme (duygularını) ve gönüller verdik. Ancak ne işitme, ne görme (duyuları) ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey sağlamadı; Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlardı. Alay konusu edindikleri şey, onları sarıp kuşattı.
Ümit Şimşek : And olsun, size vermediğimiz imkânları Biz onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de kalpleri bir işe yaramadı; çünkü Allah'ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı. Sonunda, alay edip durdukları şey onları çepeçevre kuşatıverdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, onlara, size vermediğimiz imkân ve kudreti vermiştik. Onlar için işitme gücü, gözler ve gönüller oluşturmuştuk. Fakat, işitme güçleri de gözleri de gönülleri de kendilerine hiçbir yarar sağlamadı/kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı; çünkü ayetlerimize karşı direniyorlardı. Ve alaya aldıkları şey, onları kuşatıp sardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}