"bihi" ifadesi tarandı:
# İçinde "bihi" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|بهBHbihi"""Bring him to me."""327x
| به BH bihi onunla therewith 2:22
| به BH bihi onlara therefrom 2:25
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi kendisiyle it 2:27
| به BH bihi onu of it. 2:41
| به BH bihi onu therewith 2:76
| به BH bihi onu with it 2:79
| به BH bihi kendisini with 2:81
| به BH bihi onu in it. 2:89
| به BH bihi onunla with 2:90
| به BH bihi onunla with 2:93
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi ona in it. 2:121
| به BH bihi onu in it, 2:121
| به BH bihi ona in [it], 2:137
| به BH bihi onunla thereby 2:164
| به BH bihi adına [with it] 2:173
| به BH bihi onu there with 2:174
| به BH bihi bulunan he (has) 2:196
| به BH bihi onunla birlikte of it 2:215
| به BH bihi O'nu in Him 2:217
| به BH bihi hakkında concerning it. 2:229
| به BH bihi onunla with it. 2:231
| به BH bihi onunla with it 2:232
| به BH bihi ona [with it] 2:235
| به BH bihi onu of it 2:273
| به BH bihi onunla for it 2:284
| به BH bihi ona [of it] (to bear). 2:286
| به BH bihi Ona in it. 3:7
| به BH bihi O'na with Him - 3:64
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi ona in him 3:81
| به BH bihi onu it. 3:91
| به BH bihi onu of it 3:92
| به BH bihi bununla with it. 3:126
| به BH bihi kendilerine about it 3:151
| به BH bihi onunla [with it] 3:180
| به BH bihi karşılığında [with] it 3:187
| به BH bihi adına [with it] 4:1
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi onunla [with it] 4:32
| به BH bihi O'na with Him 4:36
| به BH bihi kendisine with Him, 4:48
| به BH bihi bu (onlara) is it - 4:50
| به BH bihi O(Hak Kitabı)na in him 4:55
| به BH bihi onunla with it. 4:58
| به BH bihi onu [with] it. 4:60
| به BH bihi kendilerine with [it], 4:66
| به BH bihi onu [with] it. 4:83
| به BH bihi onu it 4:112
| به BH bihi kendisine with Him, 4:116
| به BH bihi onunla for it 4:123
| به BH bihi onu about it 4:127
| به BH bihi o hususta about it 4:157
| به BH bihi ona in him 4:159
| به BH bihi O'na to Him, 4:175
| به BH bihi O'na [on it], 5:3
| به BH bihi O'na with [it] 5:7
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:13
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:14
| به BH bihi onunla with it 5:16
| به BH bihi onu with it, 5:36
| به BH bihi bunu with it, 5:45
| به BH bihi onunla with it. 5:61
| به BH bihi kendisine in Him 5:88
| به BH bihi ona it 5:95
| به BH bihi onu (yeminimizi) it for 5:106
| به BH bihi onu [with it] 5:117
| به BH bihi onunla [at it] 6:5
| به BH bihi onunla [at it] 6:10
| به BH bihi onunla with it 6:19
| به BH bihi kendileri of [it], 6:44
| به BH bihi bun(lar)ı with it? 6:46
| به BH bihi onunla with it 6:51
| به BH bihi onu [with] it. 6:57
| به BH bihi onu of it. 6:57
| به BH bihi onu of it, 6:58
| به BH bihi onu it - 6:66
| به BH bihi o (Kur'an) ile with it, 6:70
| به BH bihi O'na with Him, 6:80
| به BH bihi hakkında for it 6:81
| به BH bihi bununla with it 6:88
| به BH bihi onu [it] 6:91
| به BH bihi buna in it, 6:92
| به BH bihi onunla with it 6:99
| به BH bihi ona in it 6:110
| به BH bihi onunla whereby 6:122
| به BH bihi onun [on it]. 6:145
| به BH bihi O'na with Him 6:151
| به BH bihi bunları with it, 6:151
| به BH bihi bunları with it 6:152
| به BH bihi kendisiyle [with it] 6:153
| به BH bihi hususunda with it, 7:2
| به BH bihi hakkında of it 7:33
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla with [it] 7:75
| به BH bihi kendisine in it 7:76
| به BH bihi onunla in Him, 7:86
| به BH bihi ona with [it], 7:87
| به BH bihi ona in him 7:123
| به BH bihi therewith 7:132
| به BH bihi onu with it 7:156
| به BH bihi O'na in him 7:157
| به BH bihi kendilerine with [it], 7:165
| به BH bihi onu with it. 7:189
| به BH bihi bununla with it 8:10
| به BH bihi onunla with it, 8:11
| به BH bihi onunla with it 8:11
| به BH bihi bununla therewith 8:60
| به BH bihi onunla by it 9:37
| به BH bihi O'na with it 9:76
| به BH bihi onunla birlikte with him 9:109
| به BH bihi O'nunla [with it]. 9:111
| به BH bihi onunla in it 9:120
| به BH bihi bunu He (would) have made it known to you. 10:16
| به BH bihi onunla [with] it, 10:24
| به BH bihi ona in it, 10:40
| به BH bihi ona in it. 10:40
| به BH bihi ona in it? 10:51
| به BH bihi onu seeking to hasten it. 10:51
| به BH bihi onu with it, 10:54
| به BH bihi onu [it] 10:74
| به BH bihi (onunla) [it] 10:81
| به BH bihi kendisine in Whom believe 10:90
| به BH bihi bunu He causes it to reach 10:107
| به BH bihi onu mock at [it]. 11:8
| به BH bihi onunla by it 11:12
| به BH bihi ona in it. 11:17
| به BH bihi onu in it 11:17
| به BH bihi onu will bring it (on) you 11:33
| به BH bihi hakkında of it 11:46
| به BH bihi hakkında of it 11:47
| به BH bihi with [it] 11:57
| به BH bihi onunla with it 11:120
| به BH bihi onu you should take him 12:13
| به BH bihi onu they took him 12:15
| به BH bihi onu him, 12:24
| به BH bihi onu """Bring him to me.""" 12:50
| به BH bihi onu """Bring him to me;" 12:54
| به BH bihi onu you bring him to me 12:60
| به BH bihi onu that surely you will bring him to me 12:66
| به BH bihi onu it, 12:72
| به BH bihi buna for it 12:72
| به BH bihi onu it 13:10
| به BH bihi onu with it. 13:18
| به BH bihi onunla [for it] 13:21
| به BH bihi onunla for it 13:25
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi O'na with Him. 13:36
| به BH bihi onunla with [it], 14:9
| به BH bihi onu on it 14:18
| به BH bihi onunla from it 14:32
| به BH bihi bununla with it, 14:52
| به BH bihi onunla at him 15:11
| به BH bihi ona in it, 15:13
| به BH bihi onunla with it 15:88
| به BH bihi onunla with it, 16:11
| به BH bihi onunla [of it] 16:34
| به BH bihi ona about. 16:59
| به BH bihi onunla by it 16:65
| به BH bihi bununla by it. 16:92
| به BH bihi onu with Him 16:100
| به BH bihi adına [with it]. 16:115
| به BH bihi onunla with [it]. 16:126
| به BH bihi hakkında of it 17:36
| به BH bihi onların to [it] 17:47
| به BH bihi onu therein 17:69
| به BH bihi with it 17:79
| به BH bihi bu konuda concerning it 17:86
| به BH bihi ona in it 17:107
| به BH bihi bu hususta about it 18:5
| به BH bihi onu [of it] 18:26
| به BH bihi onunla with it 18:45
| به BH bihi onunla thereby 18:56
| به BH bihi onu of it 18:68
| به BH bihi onunla with him 19:22
| به BH bihi onu with him 19:27
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla through him 20:31
| به BH bihi onunla with it, 20:53
| به BH bihi bununla by it, 20:90
| به BH bihi onda in it, 20:96
| به BH bihi O'nu it 20:110
| به BH bihi onunla [with it], 20:131
| به BH bihi onunla at it 21:41
| به BH bihi onu about him 21:51
| به BH bihi onu him 21:61
| به BH bihi ona for him, 21:70
| به BH bihi onun (was) on him 21:84
| به BH bihi onunla with it, 22:11
| به BH bihi onunla with it 22:20
| به BH bihi O'na with Him. 22:31
| به BH bihi onu him 22:31
| به BH bihi ona in it, 22:54
| به BH bihi kendisine by it, 22:60
| به BH bihi onlara for it 22:71
| به BH bihi onun hakkında of it 22:71
| به BH bihi onu taking it away, 23:18
| به BH bihi onunla (suyla) by it 23:19
| به BH bihi kendisinde in him 23:25
| به BH bihi onu concerning him 23:25
| به BH bihi [with it] 23:55
| به BH bihi ona (ayetlerime) karşı about it, 23:67
| به BH bihi onda """In him" 23:70
| به BH bihi onun in it. 23:117
| به BH bihi hakkında of it 24:15
| به BH bihi onunla with it 24:43
| به BH bihi onunla thereby 25:32
| به BH bihi onunla thereby 25:49
| به BH bihi bununla (Kur'an) with it, 25:52
| به BH bihi O'nun He 25:58
| به BH bihi bunu Him 25:59
| به BH bihi onunla at it 26:6
| به BH bihi onu it, 26:31
| به BH bihi onu Has brought it down, 26:193
| به BH bihi ona in it 26:199
| به BH bihi ona in it 26:201
| به BH bihi O'nu (Kur'an'ı) have brought it down 26:210
| به BH bihi onda it, 27:22
| به BH bihi onu will bring it to you 27:39
| به BH bihi onu will bring it to you 27:40
| به BH bihi onunla thereby 27:60
| به BH bihi onu about him, 28:10
| به BH bihi onu him 28:11
| به BH bihi bu(Kur'a)n'a in it 28:52
| به BH bihi ona in it. 28:53
| به BH bihi onu him 28:81
| به BH bihi hakkında of it 29:8
| به BH bihi onunla him, 29:40
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi onunla thereby 29:63
| به BH bihi onunla therewith 30:24
| به BH bihi onunla with Him 30:35
| به BH bihi onu He causes it to fall on 30:48
| به BH bihi hakkında of it 31:15
| به BH bihi onu [in it] 32:20
| به BH bihi onunla thereby 32:27
| به BH bihi bu konuda in it, 33:5
| به BH bihi kendisinde -mi var? in him 34:8
| به BH bihi O'na with Him 34:27
| به BH bihi onu with, 34:34
| به BH bihi ona "in it.""" 34:52
| به BH bihi onu in it 34:53
| به BH bihi onunla therewith 35:9
| به BH bihi onunla therewith 35:27
| به BH bihi onunla mock at him. 36:30
| به BH bihi onu [of it] 37:21
| به BH bihi ona for him 37:98
| به BH bihi onu in it, 37:170
| به BH bihi onunla with it 38:44
| به BH bihi bu durumdan [with it] 39:16
| به BH bihi onunla with it 39:21
| به BH bihi bununla with it 39:23
| به BH bihi onu in it, 39:33
| به BH bihi onu with it 39:47
| به BH bihi onunla [in it] 39:48
| به BH bihi onunla thereby 40:5
| به BH bihi O'na in Him 40:7
| به BH bihi O'na with Him, 40:12
| به BH bihi onun [with it], 40:34
| به BH bihi O'na with Him 40:42
| به BH bihi onun hakkında of it 40:42
| به BH bihi onunla with it 40:70
| به BH bihi onunla [at it] 40:83
| به BH bihi O'na with Him 40:84
| به BH bihi onunla with 41:14
| به BH bihi onu in it, 41:52
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onu Allah has given permission of it 42:21
| به BH bihi onunla with it 42:52
| به BH bihi onunla mock at him. 43:7
| به BH bihi onunla with it 43:11
| به BH bihi ona to it 43:21
| به BH bihi onu with [it] 43:24
| به BH bihi onu of it 43:30
| به BH bihi ondan [about it] 44:50
| به BH bihi onunla thereby 45:5
| به BH bihi onunla [at it] 45:33
| به BH bihi O'nun Sufficient is He 46:8
| به BH bihi onu in it, 46:10
| به BH bihi onunla by it, 46:11
| به BH bihi onunla with it, 46:23
| به BH bihi onun you were asking it to be hastened, 46:24
| به BH bihi onunla [at it] 46:26
| به BH bihi O'na in him. 46:31
| به BH bihi onunla thereby 50:9
| به BH bihi onunla (su ile) therewith 50:11
| به BH bihi ona to him 50:16
| به BH bihi onu for it 51:14
| به BH bihi bunu Have they transmitted it to them? 51:53
| به BH bihi onun for him 52:30
| به BH bihi bu hususta about it 53:28
| به BH bihi onda with it, 57:28
| به BH bihi onunla to it. 58:3
| به BH bihi onu therewith 58:8
| به BH bihi ona [in Him] 60:11
| به BH bihi onunla with it, 65:2
| به BH bihi onu (sözü) about it 66:3
| به BH bihi bunu about it, 66:3
| به BH bihi onu it. 67:13
| به BH bihi onu for it 67:27
| به BH bihi O'na in Him, 67:29
| به BH bihi ona in it, 72:2
| به BH bihi ona in it. 72:13
| به BH bihi O'na with Him 72:20
| به BH bihi onun sebebiyle therefrom, 73:18
| به BH bihi onu with it 75:16
| به BH bihi onu with it. 75:16
| به BH bihi onu in it 77:29
| به BH bihi onunla thereby 78:15
| به BH bihi onu [of] it 83:12
| به BH bihi onu [of it] 83:17
| به BH bihi O'nu of him 84:15
| به BH bihi onunla thereby 100:4
| به BH bihi onunla thereby 100:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}