"yalanlayan" ifadesi tarandı:
# İçinde "yalanlayan" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ذ ب|KZ̃BكذبKZ̃Bkeƶƶebeyalanlayandenies3x
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B kuƶƶibe yalanlanmıştı were rejected 3:184
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayandan rejects 6:21
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayanlar denied 6:148
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayıp denies 6:157
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayan denies 7:37
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayandan denies 10:17
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlamışlardı denied 10:39
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶibin yalandan with false blood. 12:18
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladılar denied 15:80
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlamaları denied 17:59
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayan denies 20:48
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayan deny 25:11
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladı Denied 26:176
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlamışlardı denied 29:18
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayandan denies 29:68
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlamışlardı denied 35:25
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladılar denied 38:14
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladılar Denied 39:25
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶebe yalan uydurandan lies 39:32
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlayıp denied 50:14
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶebe yanılmadı lied 53:11
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladılar denied 67:18
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanladı he denied 75:32
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlandı denied 92:16
ك ذ ب|KZ̃B كذب KZ̃B keƶƶebe yalanlarsa? he denies 96:13
ك ذ ب|KZ̃BكذبواKZ̃BWEkeƶƶebūyalanlayandenied8x
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū onlar da yalanladılar They denied 3:11
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they denied 5:70
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they denied 6:5
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶebū yalan söylediler they lied 6:24
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lar) denied 6:31
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE kuƶƶibū yalanlanmalarına they were rejected 6:34
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lar) rejected 6:39
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lara) denied 6:49
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(ların) denied 6:150
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan deny 7:36
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 7:40
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayanları denied 7:64
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(ların) denied 7:72
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 7:92
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 7:92
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they denied. 7:96
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladıklarından they (had) denied 7:101
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlamışlardı denied 7:136
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar denied 7:146
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayanların denied 7:147
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 7:176
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 7:177
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayanları denied 7:182
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlamışlardı They denied 8:54
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶebū yalan söyleyen(ler) lied 9:90
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they denied 10:39
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lar) denied 10:45
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(ları) denied 10:73
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladıkları they had denied 10:74
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lar) deny 10:95
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶebū yalan söyleyen(ler) lied 11:18
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE kuƶibū yalanlandıklarını were denied, 12:110
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan denied 21:77
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū onlar yalanladılar they deny 25:11
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlıyorlar have denied, 25:36
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladıkları they denied 25:37
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they have denied, 26:6
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar they denied 30:10
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶebū yalan uyduranların lied 39:60
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan(lar) deny 40:70
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū onlar yalanladılar they denied 50:5
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanladılar They denied 54:42
ك ذ ب|KZ̃B كذبوا KZ̃BWE keƶƶebū yalanlayan deny 62:5
ك ف ر|KFRكفرKFRkeferayalanlayandisbelieved1x
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera küfre girmedi disbelieved 2:102
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieved, 2:126
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar etti denied. 2:253
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieved, 2:258
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera yalanlayan disbelieved 3:97
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieved 5:12
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera küfre gitmişlerdir disbelieved - 5:17
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera kafir olmuşlardır disbelieved 5:72
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera kafir olmuşlardır disbelieved 5:73
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieves 16:106
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden(leri) disbelieved 19:77
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieved 24:55
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse (is) ungrateful, 27:40
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieves, 30:44
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse (is) ungrateful, 31:12
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieves, 31:23
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera nankörlük ederse disbelieves, 35:39
ك ف ر|KFR كفر KFR keffera örtmüştür He will remove 47:2
ك ف ر|KFR كفر KFR kufira nankörlük denied. 54:14
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ettiği he disbelieves, 59:16
ك ذ ب|KZ̃BيكذبYKZ̃Byukeƶƶibuyalanlayandenies2x
ك ذ ب|KZ̃B يكذب YKZ̃B yukeƶƶibu yalanlayanlar- deny 27:83
ك ذ ب|KZ̃B يكذب YKZ̃B yukeƶƶibu yalanladığı deny 55:43
ك ذ ب|KZ̃B يكذب YKZ̃B yukeƶƶibu yalanlayan denies 68:44
ك ذ ب|KZ̃B يكذب YKZ̃B yukeƶƶibu yalanlamaz can deny 83:12
ك ذ ب|KZ̃B يكذب YKZ̃B yukeƶƶibu yalanlayan denies 107:1


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}