» 39 / Zümer  61:

Kuran Sırası: 39
İniş Sırası: 59
Zümer Suresi = Zümreler/Yiginlar Suresi
71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيُنَجِّي (WYNCY) = ve yuneccī : ve kurtarır
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
4. اتَّقَوْا (ETGWE) = tteḳav : korunanları
5. بِمَفَازَتِهِمْ (BMFEZTHM) = bimefāzetihim : başarılarıyle
6. لَا (LE) = lā :
7. يَمَسُّهُمُ (YMSHM) = yemessuhumu : onlara dokunmaz
8. السُّوءُ (ELSWÙ) = s-sū'u : kötülük
9. وَلَا (WLE) = ve lā : ve
10. هُمْ (HM) = hum : onlar
11. يَحْزَنُونَ (YḪZNWN) = yeHzenūne : üzülmezler
ve kurtarır | Allah | kimseleri | korunanları | başarılarıyle | | onlara dokunmaz | kötülük | ve | onlar | üzülmezler |

[NCW] [] [] [WGY] [FWZ] [] [MSS] [SWE] [] [] [ḪZN]
WYNCY ELLH ELZ̃YN ETGWE BMFEZTHM LE YMSHM ELSWÙ WLE HM YḪZNWN

ve yuneccī llahu elleƶīne tteḳav bimefāzetihim yemessuhumu s-sū'u ve lā hum yeHzenūne
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وينجي ن ج و | NCW WYNCY ve yuneccī ve kurtarır And Allah will deliver
الله | ELLH llahu Allah And Allah will deliver
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korunanları feared (Him)
بمفازتهم ف و ز | FWZ BMFEZTHM bimefāzetihim başarılarıyle "to their place of salvation;"
لا | LE not
يمسهم م س س | MSS YMSHM yemessuhumu onlara dokunmaz will touch them
السوء س و ا | SWE ELSWÙ s-sū'u kötülük the evil,
ولا | WLE ve lā ve and not
هم | HM hum onlar they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNWN yeHzenūne üzülmezler will grieve.

39:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kurtarır | Allah | kimseleri | korunanları | başarılarıyle | | onlara dokunmaz | kötülük | ve | onlar | üzülmezler |

[NCW] [] [] [WGY] [FWZ] [] [MSS] [SWE] [] [] [ḪZN]
WYNCY ELLH ELZ̃YN ETGWE BMFEZTHM LE YMSHM ELSWÙ WLE HM YḪZNWN

ve yuneccī llahu elleƶīne tteḳav bimefāzetihim yemessuhumu s-sū'u ve lā hum yeHzenūne
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

[ن ج و] [] [] [و ق ي] [ف و ز] [] [م س س] [س و ا] [] [] [ح ز ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وينجي ن ج و | NCW WYNCY ve yuneccī ve kurtarır And Allah will deliver
Vav,Ye,Nun,Cim,Ye,
6,10,50,3,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah And Allah will deliver
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korunanları feared (Him)
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بمفازتهم ف و ز | FWZ BMFEZTHM bimefāzetihim başarılarıyle "to their place of salvation;"
Be,Mim,Fe,Elif,Ze,Te,He,Mim,
2,40,80,1,7,400,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يمسهم م س س | MSS YMSHM yemessuhumu onlara dokunmaz will touch them
Ye,Mim,Sin,He,Mim,
10,40,60,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
السوء س و ا | SWE ELSWÙ s-sū'u kötülük the evil,
Elif,Lam,Sin,Vav,,
1,30,60,6,,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ولا | WLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNWN yeHzenūne üzülmezler will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيُنَجِّي: ve kurtarır | اللَّهُ: Allah | الَّذِينَ: kimseleri | اتَّقَوْا: korunanları | بِمَفَازَتِهِمْ: başarılarıyle | لَا: | يَمَسُّهُمُ: onlara dokunmaz | السُّوءُ: kötülük | وَلَا: ve | هُمْ: onlar | يَحْزَنُونَ: üzülmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وينجي WYNCY ve kurtarır | الله ELLH Allah | الذين ELZ̃YN kimseleri | اتقوا ETGWE korunanları | بمفازتهم BMFEZTHM başarılarıyle | لا LE | يمسهم YMSHM onlara dokunmaz | السوء ELSWÙ kötülük | ولا WLE ve | هم HM onlar | يحزنون YḪZNWN üzülmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yuneccī: ve kurtarır | llahu: Allah | elleƶīne: kimseleri | tteḳav: korunanları | bimefāzetihim: başarılarıyle | : | yemessuhumu: onlara dokunmaz | s-sū'u: kötülük | ve lā: ve | hum: onlar | yeHzenūne: üzülmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |WYNCY: ve kurtarır | ELLH: Allah | ELZ̃YN: kimseleri | ETGWE: korunanları | BMFEZTHM: başarılarıyle | LE: | YMSHM: onlara dokunmaz | ELSWÙ: kötülük | WLE: ve | HM: onlar | YḪZNWN: üzülmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, kendisinden çekinenleri, kurtuluşlarına sebep olan şeyle kurtarır, onlar, bir kötülüğe uğramazlar ve mahzun da olmazlar.
Adem Uğur : Allah, takvâ sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar.
Ahmed Hulusi : Allâh korunanları, açığa çıkardıkları başarılarla kurtuluşa erdirir! Onlara kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.
Ahmet Tekin : Allah, kendisine sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp azaptan korunanları, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan, takvâya dayalı düzeni benimseyen mü’minleri, başarıları sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Onlar hiç üzülmezler de.
Ahmet Varol : Allah takva sahiplerini zafere ulaşmalarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de.
Ali Bulaç : Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Allah, takva sahiblerini imanları sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.
Bekir Sadak : Allah, sakinanlari basarilarindan oturu kurtarir. Onlara hicbir kotuluk gelmez; onlar uzulmezler.
Celal Yıldırım : Allah (kötülüklerden) sakınanları, kurtuluşları sebebi (olan imanları ve iyi amelleri) ile kurtarır. Kötülük onlara dokunmaz ve onlar üzülmezler de.
Diyanet İşleri : Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, sakınanları başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük gelmez; onlar üzülmezler.
Diyanet Vakfi : Allah, takvâ sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar.
Edip Yüksel : ALLAH erdemlileri başarılarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kötülükten sakınan müttakileri ise Allah başarılarından dolayı kurtuluşa çıkarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülecek de değillerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Korunan takva sahiplerini ise Allah, muratlarınca kurtuluşa erdirecektir. Onlara kötülük dokunmayacak, üzüntü duyacak da değillerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Korunan müttekıyleri ise Allah muradlarınca necata çıkarır, onlara fenalık dokunmaz ve onlar değildir mahzun olacaklar
Fizilal-il Kuran : Allah, sakınanları, başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük gelmez, onlar üzülmezler.
Gültekin Onan : Tanrı, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de Allah başarıları sebebiyle/korunaklarında kurtarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de.
Hasan Basri Çantay : Allah (şirkden) sakınanları, umduklarına nâiliyyetlerine sebeb olan (iyi amel ve hareketleri) ile selâmete erdirir. Onlara (cismen) hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar (kalben) mahzun da olmazlar.
Hayrat Neşriyat : Allah (günahlardan) sakınanları ise, kurtuluş vesîleleri (olan sâlih amelleri)sebebiyle (kendi lütfundan) kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar.
İbni Kesir : Allah muttakileri, kurtuluşlarına sebep olan ile selamete erdirir. Onlara hiç bir kötülük gelmez ve üzülmezler de.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah, takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları (kendilerine sekînet nuru ulaşması) sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük (azap) dokunmaz. Ve onlar mahzun da olmazlar.
Muhammed Esed : Ama Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci duyanları koruyacak ve (iç dünyalarında) ulaştıkları üstün mertebelerden dolayı (onlara mutluluk bağışlayacaktır); ne bir kötülük dokunacak onlara, ne de üzüntüye kapılacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah, ittikada bulunmuş olanları calib-i felâh olan amelleri sebebiyle necâta erdirir, onlara kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.
Ömer Öngüt : Allah takvâ sahiplerini imanları (ve amelleri) sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar.
Şaban Piriş : Allah, korunanları başarıları sebebiyle kurtaracaktır. Onlara kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyecekler.
Suat Yıldırım : Allah, Kendisine karşı gelmekten sakınanları ise, cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de.
Süleyman Ateş : Allâh, korunanları başarılarıyla kurtarır, onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler.
Tefhim-ul Kuran : Allah, takva sahiplerini (inanarak ve davranarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.
Ümit Şimşek : Kötülükten sakınanları ise, Allah, muratlarına ermelerine vesile olan iyilikleriyle kurtarır. Artık onlara hiçbir kötülük dokunmaz; hiçbir şeye de üzülmezler.
Yaşar Nuri Öztürk : Korunup sakınanları Allah, kendi başarıları yüzünden kurtarır. Ne kötülük dokunur onlara ne de kederlenirler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}