» 8 / Enfâl  68:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
Enfal Suresi = Ganimetler Suresi
Savas ganimetlerinin durumundan bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَوْلَا (LWLE) = levlā : eğer olmasaydı
2. كِتَابٌ (KTEB) = kitābun : bir yazı
3. مِنَ (MN) = mine : -tan
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
5. سَبَقَ (SBG) = sebeḳa : geçmiş
6. لَمَسَّكُمْ (LMSKM) = lemessekum : size mutlaka dokunurdu
7. فِيمَا (FYME) = fīmā : dolayı
8. أَخَذْتُمْ (ÊḢZ̃TM) = eḣaƶtum : aldığınız fidyeden
9. عَذَابٌ (AZ̃EB) = ǎƶābun : bir azab
10. عَظِيمٌ (AƵYM) = ǎZīmun : büyük
eğer olmasaydı | bir yazı | -tan | Allah- | geçmiş | size mutlaka dokunurdu | dolayı | aldığınız fidyeden | bir azab | büyük |

[] [KTB] [] [] [SBG] [MSS] [] [EḢZ̃] [AZ̃B] [AƵM]
LWLE KTEB MN ELLH SBG LMSKM FYME ÊḢZ̃TM AZ̃EB AƵYM

levlā kitābun mine llahi sebeḳa lemessekum fīmā eḣaƶtum ǎƶābun ǎZīmun
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لولا | LWLE levlā eğer olmasaydı Had not
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir yazı an ordainment
من | MN mine -tan from
الله | ELLH llahi Allah- Allah
سبق س ب ق | SBG SBG sebeḳa geçmiş preceded,
لمسكم م س س | MSS LMSKM lemessekum size mutlaka dokunurdu surely (would) have touched you
فيما | FYME fīmā dolayı for what
أخذتم ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃TM eḣaƶtum aldığınız fidyeden you took -
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab a punishment
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmun büyük great.

8:68 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer olmasaydı | bir yazı | -tan | Allah- | geçmiş | size mutlaka dokunurdu | dolayı | aldığınız fidyeden | bir azab | büyük |

[] [KTB] [] [] [SBG] [MSS] [] [EḢZ̃] [AZ̃B] [AƵM]
LWLE KTEB MN ELLH SBG LMSKM FYME ÊḢZ̃TM AZ̃EB AƵYM

levlā kitābun mine llahi sebeḳa lemessekum fīmā eḣaƶtum ǎƶābun ǎZīmun
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

[] [ك ت ب] [] [] [س ب ق] [م س س] [] [ا خ ذ ] [ع ذ ب] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لولا | LWLE levlā eğer olmasaydı Had not
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
COND – conditional particle
حرف شرط
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābun bir yazı an ordainment
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
سبق س ب ق | SBG SBG sebeḳa geçmiş preceded,
Sin,Be,Gaf,
60,2,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لمسكم م س س | MSS LMSKM lemessekum size mutlaka dokunurdu surely (would) have touched you
Lam,Mim,Sin,Kef,Mim,
30,40,60,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيما | FYME fīmā dolayı for what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
أخذتم ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃TM eḣaƶtum aldığınız fidyeden you took -
,Hı,Zel,Te,Mim,
,600,700,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عظيم ع ظ م | AƵM AƵYM ǎZīmun büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,
70,900,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَوْلَا: eğer olmasaydı | كِتَابٌ: bir yazı | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | سَبَقَ: geçmiş | لَمَسَّكُمْ: size mutlaka dokunurdu | فِيمَا: dolayı | أَخَذْتُمْ: aldığınız fidyeden | عَذَابٌ: bir azab | عَظِيمٌ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لولا LWLE eğer olmasaydı | كتاب KTEB bir yazı | من MN -tan | الله ELLH Allah- | سبق SBG geçmiş | لمسكم LMSKM size mutlaka dokunurdu | فيما FYME dolayı | أخذتم ÊḢZ̃TM aldığınız fidyeden | عذاب AZ̃EB bir azab | عظيم AƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |levlā: eğer olmasaydı | kitābun: bir yazı | mine: -tan | llahi: Allah- | sebeḳa: geçmiş | lemessekum: size mutlaka dokunurdu | fīmā: dolayı | eḣaƶtum: aldığınız fidyeden | ǎƶābun: bir azab | ǎZīmun: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |LWLE: eğer olmasaydı | KTEB: bir yazı | MN: -tan | ELLH: Allah- | SBG: geçmiş | LMSKM: size mutlaka dokunurdu | FYME: dolayı | ÊḢZ̃TM: aldığınız fidyeden | AZ̃EB: bir azab | AƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, bunu helâl olarak takdîr etmeseydi helâl olduğu açıklanmadan tutsaklara karşılık aldığınız para yüzünden pek büyük bir azâba uğrardınız.
Adem Uğur : Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.
Ahmed Hulusi : Eğer Allâh'ın bu konuda bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden elbette size acı azap dokunacaktı.
Ahmet Tekin : Eğer Allah’ın yazılı hükümleri, Bedir’e iştirak edenlerin cezalandırılmıyacağı, ganimetlerin ümmete helâl olduğu hükümleri olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı siz mutlaka büyük cezalara maruz kalırdınız.
Ahmet Varol : Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. [10]
Ali Bulaç : Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (söz vermesi) olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size gerçekten büyük bir azab dokunurdu.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Allah’dan bir yazı (kader) geçmiş olmasaydı, aldığınız fideyeden dolayı mutlaka size büyük bir azab dokunurdu.
Bekir Sadak : Daha onceden Allah'tan verilmis bir hukum olmasaydi, aldiklarinizdan oturu size buyuk bir azap erisirdi.
Celal Yıldırım : Eğer Allah tarafından yazılı bir hüküm geçmiş olmasaydı, herhalde aldığınız (fidye)den dolayı size büyük bir azâb dokunurdu.
Diyanet İşleri : Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye)den dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Diyanet İşleri (eski) : Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi.
Diyanet Vakfi : Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.
Edip Yüksel : ALLAH'ın daha önce koyduğu bir yasa olmasaydı aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap dokunacaktı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Allah'dan bir yazı (hüküm) bulunmasa idi aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azab dokunurdu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer Allah tarafından bir yazı gelmiş olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı kesinlikle size büyük bir azap dokunurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer Allahdan bir yazı geçmiş olmasa idi aldığınız fidyeden dolayı size mutlak büyük bir azâb dokunurdu
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah'ın daha önce kesinleşmiş (ve bu konuda lehinize işleyen) bir hükmü olmasaydı, esirlerin karşılığında aldığınız fidyeler yüzünden başınıza büyük bir azap gelirdi.
Gültekin Onan : Eğer Tanrı'nın geçmişte bir yazması (söz vermesi) olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size gerçekten büyük bir azab dokunurdu.
Hakkı Yılmaz : Eğer Allah'tan bir yazı olmasa idi, kesinlikle aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Hasan Basri Çantay : Eğer Allahın geçmiş bir yazısı olmasaydı aldığınız (fidye) de size her halde büyük bir azâb dokunurdu.
Hayrat Neşriyat : Eğer Allah tarafından (Ashâb-ı Bedr’in bağışlandığına dâir) önceden verilmiş bir yazı (hüküm) olmasaydı, (esirlere bedel olarak) aldığınız (fidye)den dolayı elbette size(pek) büyük bir azab dokunurdu.
İbni Kesir : Eğer daha önceden Allah'ın geçmiş bir hükmü olmasaydı; aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azab dokunurdu.
İskender Evrenosoğlu : Daha önce (geçmişte), Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı (Levh-i Mahfuz'da) sizin almış olduğunuz şeyler (fidye) konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
Muhammed Esed : Allah tarafından önceden buyrulmuş böyle bir ilke olmasaydı aldığınız bütün bu (tutsaklar) yüzünden başınıza mutlaka büyük bir azap çökerdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer Allah Teâlâ'dan bir yazı geçmiş olmasa idi, almış olduğunuz şey hususunda size elbette pek büyük bir azap dokunurdu.
Ömer Öngüt : Eğer daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.
Şaban Piriş : Daha önce Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Suat Yıldırım : Eğer (içtihad neticesi verilen hükümlerden ötürü azap etmeyeceğine veya ganimetleri helâl kılacağına dair) Allah’ın Levh-i Mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Süleyman Ateş : Eğer Allah'tan, (yanılma ile verilen hükümlerden ötürü azâbetmemek hakkında) bir yazı geçmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azâb dokunurdu.
Tefhim-ul Kuran : Eğer Allah'ın geçmişte bir yazması (söz vermesi) olmasaydı, aldıklarınıza karşılık size gerçekten büyük bir azab dokunurdu.
Ümit Şimşek : Eğer daha önce Allah katında yazılı bir hüküm olmasaydı, almış olduğunuz şey yüzünden size büyük bir azap dokunurdu.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer Allah'tan bir yazı önden gelmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden ötürü size büyük bir azap dokunurdu.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}