» 32 / Secde  11:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. يَتَوَفَّاكُمْ (YTWFEKM) = yeteveffākum : canınızı alır
3. مَلَكُ (MLK) = meleku : meleği
4. الْمَوْتِ (ELMWT) = l-mevti : ölüm
5. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
6. وُكِّلَ (WKL) = vukkile : vekil edilen
7. بِكُمْ (BKM) = bikum : üzerinize
8. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
9. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
10. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbinize
11. تُرْجَعُونَ (TRCAWN) = turceǔne : döndürülürsünüz
de ki | canınızı alır | meleği | ölüm | | vekil edilen | üzerinize | sonra | | Rabbinize | döndürülürsünüz |

[GWL] [WFY] [MLK] [MWT] [] [WKL] [] [] [] [RBB] [RCA]
GL YTWFEKM MLK ELMWT ELZ̃Y WKL BKM S̃M ÎL RBKM TRCAWN

ḳul yeteveffākum meleku l-mevti lleƶī vukkile bikum ṧumme ilā rabbikum turceǔne
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
يتوفاكم و ف ي | WFY YTWFEKM yeteveffākum canınızı alır """Will take your soul"
ملك م ل ك | MLK MLK meleku meleği (the) Angel
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevti ölüm (of) the death
الذي | ELZ̃Y lleƶī the one who
وكل و ك ل | WKL WKL vukkile vekil edilen has been put in charge
بكم | BKM bikum üzerinize of you.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
إلى | ÎL ilā to
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinize your Lord
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAWN turceǔne döndürülürsünüz "you will be returned."""

32:11 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | canınızı alır | meleği | ölüm | | vekil edilen | üzerinize | sonra | | Rabbinize | döndürülürsünüz |

[GWL] [WFY] [MLK] [MWT] [] [WKL] [] [] [] [RBB] [RCA]
GL YTWFEKM MLK ELMWT ELZ̃Y WKL BKM S̃M ÎL RBKM TRCAWN

ḳul yeteveffākum meleku l-mevti lleƶī vukkile bikum ṧumme ilā rabbikum turceǔne
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

[ق و ل] [و ف ي] [م ل ك] [م و ت] [] [و ك ل] [] [] [] [ر ب ب] [ر ج ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
يتوفاكم و ف ي | WFY YTWFEKM yeteveffākum canınızı alır """Will take your soul"
Ye,Te,Vav,Fe,Elif,Kef,Mim,
10,400,6,80,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ملك م ل ك | MLK MLK meleku meleği (the) Angel
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
"N – nominative masculine noun → Azrael"
اسم مرفوع
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevti ölüm (of) the death
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī the one who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
وكل و ك ل | WKL WKL vukkile vekil edilen has been put in charge
Vav,Kef,Lam,
6,20,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
بكم | BKM bikum üzerinize of you.
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinize your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAWN turceǔne döndürülürsünüz "you will be returned."""
Te,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
400,200,3,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | يَتَوَفَّاكُمْ: canınızı alır | مَلَكُ: meleği | الْمَوْتِ: ölüm | الَّذِي: | وُكِّلَ: vekil edilen | بِكُمْ: üzerinize | ثُمَّ: sonra | إِلَىٰ: | رَبِّكُمْ: Rabbinize | تُرْجَعُونَ: döndürülürsünüz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | يتوفاكم YTWFEKM canınızı alır | ملك MLK meleği | الموت ELMWT ölüm | الذي ELZ̃Y | وكل WKL vekil edilen | بكم BKM üzerinize | ثم S̃M sonra | إلى ÎL | ربكم RBKM Rabbinize | ترجعون TRCAWN döndürülürsünüz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | yeteveffākum: canınızı alır | meleku: meleği | l-mevti: ölüm | lleƶī: | vukkile: vekil edilen | bikum: üzerinize | ṧumme: sonra | ilā: | rabbikum: Rabbinize | turceǔne: döndürülürsünüz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | YTWFEKM: canınızı alır | MLK: meleği | ELMWT: ölüm | ELZ̃Y: | WKL: vekil edilen | BKM: üzerinize | S̃M: sonra | ÎL: | RBKM: Rabbinize | TRCAWN: döndürülürsünüz |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Size memûr olan ölüm meleği öldürecek sizi, sonra da dönüp Rabbinizin tapısına varacaksınız.
Adem Uğur : De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi : De ki: "Sizde (yapınızda mevcut) vekîl kılınmış (işlevlendirilmiş) Melek'ül Mevt (ölüm kuvvesi - biyolojik bedensiz olarak ruh bedenle yaşama çekiş kuvvesi) sizi vefat ettirir (bedeninizden ayırır)! Sonra Rabbinize rücu ettirilirsiniz (Hakikatinizin ne olduğu fark edersiniz). "
Ahmet Tekin : 'Sizinle ilgili görevlendirilen ölüm meleği ruhunuzu alarak ölümlerinizi gerçekleştirecek. Sonra Rabbinizin huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır sonra Rabbinize döndürülürsünüz.'
Ali Bulaç : De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- Sizin canınızı almağa vekil kılınan Ölüm Meleği (Azrail) canınızı alacak; sonra döndürülüb Rabbinize götürüleceksiniz.”
Bekir Sadak : De ki: «Size vekil kilinan olum melegi caninizi alacak, sonra Rabbinize donduruleceksiniz.» *
Celal Yıldırım : De ki: Sizin (ruhunuzu almaya) görevli kılınan Ölüm Meleği canınızı alır, sonra da Rabbınıza döndürülürsünüz.
Diyanet İşleri : De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'
Diyanet Vakfi : De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel : De ki, 'Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Size tayin edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki size müvekkel kılınmış olan melekül'mevt canınızı alacak, sonra döndürülüb rabbınıza götürüleceksiniz
Fizilal-il Kuran : De ki; «Sizin üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alacak, sonra Rabb'inize döndürüleceksiniz.»
Gültekin Onan : De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra rabbinize döndürülmüş olacaksınız."
Hakkı Yılmaz : "De ki: “Size ölümle görevlendirilmiş görevli güç, sizi vefat ettirecek; size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıracak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” "
Hasan Basri Çantay : De ki: Size müvekkel olan ölüm meleği canınızı alacak. (Ondan) sonra da Rabbinize döndürül (üb götürüleceksiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: '(Canınızı almak husûsunda) size müekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.'
İbni Kesir : De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."
Muhammed Esed : De ki: "Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği (bir gün) sizi toplayacak ve sonra (hep birlikte) Rabbinize döndürüleceksiniz".
Mustafa İslamoğlu : De ki: "Sizin için görevlendirilmiş ölüm meleği (nasıl olsa) sizin canlarınızı alacak; en sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Size müvekkel olan ölüm meleği, sizin canınızı alacaktır. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz.»
Ömer Öngüt : De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. ”
Şaban Piriş : - Size memur edilen ölüm meleği sizin canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz, de!
Suat Yıldırım : Sen de ki: "Sizi, canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek, sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz."
Süleyman Ateş : De ki: "Üzerinize vekil edilen ölüm meleği, canınızı alır, sonra Rabbinize döndürülürsünüz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Size vekil kılınan ölüm meleği, sizin hayatınıza son verecek, sonra da Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.»
Ümit Şimşek : De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi öldürür; sonra da Rabbinizin huzuruna çıkarılırsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır, sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}