» 32 / Secde  7:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : O'dur ki
2. أَحْسَنَ (ÊḪSN) = eHsene : güzel yaptı
3. كُلَّ (KL) = kulle : her
4. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
5. خَلَقَهُ (ḢLGH) = ḣaleḳahu : yarattığı
6. وَبَدَأَ (WBD̃Ê) = ve bedee : ve başladı
7. خَلْقَ (ḢLG) = ḣalḳa : yaratmağa
8. الْإِنْسَانِ (ELÎNSEN) = l-insāni : insanı
9. مِنْ (MN) = min : -dan
10. طِينٍ (ŦYN) = Tīnin : çamur-
O'dur ki | güzel yaptı | her | şeyi | yarattığı | ve başladı | yaratmağa | insanı | -dan | çamur- |

[] [ḪSN] [KLL] [ŞYE] [ḢLG] [BD̃E] [ḢLG] [ENS] [] [ŦYN]
ELZ̃Y ÊḪSN KL ŞYÙ ḢLGH WBD̃Ê ḢLG ELÎNSEN MN ŦYN

Elleƶī eHsene kulle şey'in ḣaleḳahu ve bedee ḣalḳa l-insāni min Tīnin
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O'dur ki The One Who
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene güzel yaptı made good
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
خلقه خ ل ق | ḢLG ḢLGH ḣaleḳahu yarattığı He created,
وبدأ ب د ا | BD̃E WBD̃Ê ve bedee ve başladı and He began
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳa yaratmağa (the) creation
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insāni insanı (of) man
من | MN min -dan from
طين ط ي ن | ŦYN ŦYN Tīnin çamur- clay.

32:7 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur ki | güzel yaptı | her | şeyi | yarattığı | ve başladı | yaratmağa | insanı | -dan | çamur- |

[] [ḪSN] [KLL] [ŞYE] [ḢLG] [BD̃E] [ḢLG] [ENS] [] [ŦYN]
ELZ̃Y ÊḪSN KL ŞYÙ ḢLGH WBD̃Ê ḢLG ELÎNSEN MN ŦYN

Elleƶī eHsene kulle şey'in ḣaleḳahu ve bedee ḣalḳa l-insāni min Tīnin
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

[] [ح س ن] [ك ل ل] [ش ي ا] [خ ل ق] [ب د ا] [خ ل ق] [ا ن س] [] [ط ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O'dur ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene güzel yaptı made good
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
Kef,Lam,
20,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
خلقه خ ل ق | ḢLG ḢLGH ḣaleḳahu yarattığı He created,
Hı,Lam,Gaf,He,
600,30,100,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وبدأ ب د ا | BD̃E WBD̃Ê ve bedee ve başladı and He began
Vav,Be,Dal,,
6,2,4,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳa yaratmağa (the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insāni insanı (of) man
Elif,Lam,,Nun,Sin,Elif,Nun,
1,30,,50,60,1,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
طين ط ي ن | ŦYN ŦYN Tīnin çamur- clay.
Tı,Ye,Nun,
9,10,50,
"N – genitive masculine indefinite noun → Clay"
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: O'dur ki | أَحْسَنَ: güzel yaptı | كُلَّ: her | شَيْءٍ: şeyi | خَلَقَهُ: yarattığı | وَبَدَأَ: ve başladı | خَلْقَ: yaratmağa | الْإِنْسَانِ: insanı | مِنْ: -dan | طِينٍ: çamur- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y O'dur ki | أحسن ÊḪSN güzel yaptı | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | خلقه ḢLGH yarattığı | وبدأ WBD̃Ê ve başladı | خلق ḢLG yaratmağa | الإنسان ELÎNSEN insanı | من MN -dan | طين ŦYN çamur- |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: O'dur ki | eHsene: güzel yaptı | kulle: her | şey'in: şeyi | ḣaleḳahu: yarattığı | ve bedee: ve başladı | ḣalḳa: yaratmağa | l-insāni: insanı | min: -dan | Tīnin: çamur- |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: O'dur ki | ÊḪSN: güzel yaptı | KL: her | ŞYÙ: şeyi | ḢLGH: yarattığı | WBD̃Ê: ve başladı | ḢLG: yaratmağa | ELÎNSEN: insanı | MN: -dan | ŦYN: çamur- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine mâbut ki her şeyin yaratılışını güzel ve tam yerinde yapmıştır da insanı da balçıktan yaratmaya koyulmuştur.
Adem Uğur : O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.
Ahmed Hulusi : O ki, yarattığı her şeyi mükemmel yapmıştır! İnsanı oluşturmaya balçıktan (yumurta) başlamıştır.
Ahmet Tekin : Allah, yarattığı her şeyi güzel, muhkem, bütün inceliklerine riayet ederek yaratan, insanı da çamurdan yaratmaya başlayandır.
Ahmet Varol : O ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya da çamurdan başladı. [1]
Ali Bulaç : Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.
Ali Fikri Yavuz : O’dur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı.
Bekir Sadak : (7-9) Yarattgi her seyi guzel yaratan, insani baslangicta camurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayagi bir suyun ozunden yapan, sonra onu sekillendirip ruhundan ona ufleyen Allah'tir. Size kulaklar, gozler, kalbler verilmistir. Oyleyken, pek az sukrediyorsunuz.
Celal Yıldırım : O ki yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.
Diyanet İşleri : O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
Diyanet İşleri (eski) : (7-9) Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta çamurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayağı bir suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ruhundan ona üfleyen Allah'tır. Size kulaklar, gözler, kalbler verilmiştir. Öyleyken, pek az şükrediyorsunuz.
Diyanet Vakfi : O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.
Edip Yüksel : O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki, yarattığı herşeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki yarattığı her şey'i güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı
Fizilal-il Kuran : O Allah ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.
Gültekin Onan : Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.
Hakkı Yılmaz : Ki O, oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı oluşturmaya bir çamurdan başlayandır.
Hasan Basri Çantay : Ki O, yaratdığı her şey'i güzel yapan, insanı yaratmıya da çamurdan başlıyandır.
Hayrat Neşriyat : O (Allah) ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.
İbni Kesir : Ki, yarattığı her şeyi güzel yaratan O'dur. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.
İskender Evrenosoğlu : Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.
Muhammed Esed : O, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. Nitekim Allah, insanın yaratılışını balçıktan başlatır;
Mustafa İslamoğlu : O her şeye yaratılış amacıyla en uyumlu olma ve kemalini bulma (yeteneğini) bahşetmiştir. Öyle ki, insan türünü yaratmaya (basit) bir balçıktan başlamıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O ki, yarattığı herşeyi güzel kıldı ve insanın yaradılışına çamurdan başladı.
Ömer Öngüt : O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır.
Şaban Piriş : Yarattığı her şeyi güzel yaratandır. İnsanı da yaratmaya çamurdan başladı.
Suat Yıldırım : Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.
Süleyman Ateş : O'dur ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmağa çamurdan başladı.
Tefhim-ul Kuran : Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başlayandır.
Ümit Şimşek : O Allah ki, herşeyi en güzel şekilde yarattı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı.
Yaşar Nuri Öztürk : O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}