» 32 / Secde  19:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمَّا (ÊME) = emmā : fakat
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
3. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inananlar
4. وَعَمِلُوا (WAMLWE) = ve ǎmilū : ve yapanlar
5. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işler
6. فَلَهُمْ (FLHM) = felehum : onlar
7. جَنَّاتُ (CNET) = cennātu : cennetlerde
8. الْمَأْوَىٰ (ELMÊW) = l-me'vā : durulmağa değer
9. نُزُلًا (NZLE) = nuzulen : ağırlanırlar
10. بِمَا (BME) = bimā : karşılık
11. كَانُوا (KENWE) = kānū : olduklarına
12. يَعْمَلُونَ (YAMLWN) = yeǎ'melūne : yapıyor(lar)
fakat | | inananlar | ve yapanlar | iyi işler | onlar | cennetlerde | durulmağa değer | ağırlanırlar | karşılık | olduklarına | yapıyor(lar) |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [] [CNN] [EWY] [NZL] [] [KWN] [AML]
ÊME ELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET FLHM CNET ELMÊW NZLE BME KENWE YAMLWN

emmā elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti felehum cennātu l-me'vā nuzulen bimā kānū yeǎ'melūne
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أما | ÊME emmā fakat As for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inananlar believe
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanlar and do
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds,
فلهم | FLHM felehum onlar then for them
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātu cennetlerde (are) Gardens
المأوى ا و ي | EWY ELMÊW l-me'vā durulmağa değer (of) Refuge
نزلا ن ز ل | NZL NZLE nuzulen ağırlanırlar (as) hospitality
بما | BME bimā karşılık for what
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū olduklarına they used (to)
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.

32:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

fakat | | inananlar | ve yapanlar | iyi işler | onlar | cennetlerde | durulmağa değer | ağırlanırlar | karşılık | olduklarına | yapıyor(lar) |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [] [CNN] [EWY] [NZL] [] [KWN] [AML]
ÊME ELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET FLHM CNET ELMÊW NZLE BME KENWE YAMLWN

emmā elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti felehum cennātu l-me'vā nuzulen bimā kānū yeǎ'melūne
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون

[] [] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [] [ج ن ن] [ا و ي] [ن ز ل] [] [ك و ن] [ع م ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أما | ÊME emmā fakat As for
,Mim,Elif,
,40,1,
EXL – explanation particle
حرف تفصيل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
COND – masculine plural conditional noun
اسم شرط
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inananlar believe
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanlar and do
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds,
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – genitive feminine plural active participle
اسم مجرور
فلهم | FLHM felehum onlar then for them
Fe,Lam,He,Mim,
80,30,5,40,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الفاء استئنافية
جار ومجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātu cennetlerde (are) Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
المأوى ا و ي | EWY ELMÊW l-me'vā durulmağa değer (of) Refuge
Elif,Lam,Mim,,Vav,,
1,30,40,,6,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
نزلا ن ز ل | NZL NZLE nuzulen ağırlanırlar (as) hospitality
Nun,Ze,Lam,Elif,
50,7,30,1,
N – accusative indefinite noun
اسم منصوب
بما | BME bimā karşılık for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū olduklarına they used (to)
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne yapıyor(lar) do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمَّا: fakat | الَّذِينَ: | امَنُوا: inananlar | وَعَمِلُوا: ve yapanlar | الصَّالِحَاتِ: iyi işler | فَلَهُمْ: onlar | جَنَّاتُ: cennetlerde | الْمَأْوَىٰ: durulmağa değer | نُزُلًا: ağırlanırlar | بِمَا: karşılık | كَانُوا: olduklarına | يَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أما ÊME fakat | الذين ELZ̃YN | آمنوا ËMNWE inananlar | وعملوا WAMLWE ve yapanlar | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | فلهم FLHM onlar | جنات CNET cennetlerde | المأوى ELMÊW durulmağa değer | نزلا NZLE ağırlanırlar | بما BME karşılık | كانوا KENWE olduklarına | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |emmā: fakat | elleƶīne: | āmenū: inananlar | ve ǎmilū: ve yapanlar | S-SāliHāti: iyi işler | felehum: onlar | cennātu: cennetlerde | l-me'vā: durulmağa değer | nuzulen: ağırlanırlar | bimā: karşılık | kānū: olduklarına | yeǎ'melūne: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊME: fakat | ELZ̃YN: | ËMNWE: inananlar | WAMLWE: ve yapanlar | ELṦELḪET: iyi işler | FLHM: onlar | CNET: cennetlerde | ELMÊW: durulmağa değer | NZLE: ağırlanırlar | BME: karşılık | KENWE: olduklarına | YAMLWN: yapıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlara ve iyi işlerde bulunanlaradır Me'vâ cennetleri, yaptıklarına karşılık konuk olmak için.
Adem Uğur : İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır.
Ahmed Hulusi : İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için yaptıkları çalışmaların sonucu olarak, nüzûl yollu (hakikatlerinden açığa çıkarak yaşanılan) Me'va Cennetleri vardır.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlerin, işlemeye devam ettikleri amelleri sebebiyle, yerleşip ağırlanacakları, huzur içinde kalacakları cennet konakları vardır.
Ahmet Varol : İman edip salih ameller işleyenler için, yaptıklarına karşılık konak olarak barınma (Me'va) cennetleri vardır.
Ali Bulaç : İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için, yaptıklarına karşılık olmak üzere, bir ağırlanma konağı olarak barınma cennetleri vardır.
Ali Fikri Yavuz : İman edib de salih amelleri işliyenlere, amellerine karşılık, konukluk olarak Me’va Cennetleri vardır.
Bekir Sadak : Inanip yararli is isleyenlere gelince, onlarin yaptiklarina karsilik, varacaklari cennet konaklari vardir.
Celal Yıldırım : İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara gelince: Onlar için yaptıklarına karşılık konukluk olarak Me'vâ Cennetleri vardır.
Diyanet İşleri : İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükâfat olarak Me’vâ cennetleri vardır.
Diyanet İşleri (eski) : İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, onların yaptıklarına karşılık, varacakları cennet konakları vardır.
Diyanet Vakfi : İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır.
Edip Yüksel : İnanıp erdemli davrananlar için cennet konakları vardır. Yaptıklarının bir karşılığı olarak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Evet, iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin, yaptıklarına karşılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me'vâ (barınak) cennetleri vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Evet, iman edip de o salih amelleri işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık konukluk olarak kendilerine Me'va cennetleri vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Evet, iyman edib o salih amelleri işliyen kimselerin amellerine mukabil konukluk olarak kendilerine me'vâ cennetleri vardır
Fizilal-il Kuran : İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, yaptıklarına karşılık varacakları cennet konakları vardır.
Gültekin Onan : İnanan ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için, yaptıklarına karşılık olmak üzere, bir ağırlanma konağı olarak barınma cennetleri vardır.
Hakkı Yılmaz : "İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince; artık yaptıklarına karşılık, bir ağırlanma olarak, barınak bahçeleri yalnızca onlar içindir. "
Hasan Basri Çantay : İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar için, yapmış oldukları (iyi) amellere mukaabil, konak olmak üzere, Me'vâ cennetleri vardır.
Hayrat Neşriyat : Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, artık yapmakta olduklarına karşılık onlar için bir ağırlama yeri olarak Me’vâ Cennetleri vardır.
İbni Kesir : İman edip salih amel işleyenlere gelince; onlar için yapmış oldukları amellere karşılık koymak üzere Me'va Cennetleri vardır.
İskender Evrenosoğlu : Fakat âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır.
Muhammed Esed : İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince; yaptıklarına karşılık (Allah'tan) bir mükafat olarak onları dinlenip huzur bulacakları bahçeler beklemektedir.
Mustafa İslamoğlu : İman eden ve o imana uygun değer üretenlere gelince: yapa geldiklerinden dolayı mükellef bir ikram olarak ağırlanacakları cennetler onların konağı olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Evet. O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, artık onlar için yapmış oldukları amelleri mukabilinde konak olmak üzere Me'va cennetleri vardır.
Ömer Öngüt : İman edip de sâlih ameller yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık bir ağırlama olarak Me'vâ cennetleri vardır.
Şaban Piriş : İman edenler ve doğruları yapanlar için yaptıklarına karşılık olarak konakları Me’va Cennetleri’dir.
Suat Yıldırım : İman edip, güzel ve makbul işler işleyenlere, yaptıklarına karşılık konukluk olarak Me’va cennetleri vardır.
Süleyman Ateş : İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar, yaptıklarına karşılık, durulmağa değer cennetlerde ağırlanırlar.
Tefhim-ul Kuran : İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere, bir ağırlanma konağı olarak barınma cennetleri vardır.
Ümit Şimşek : İman eden ve güzel işler yapanlar için Me'vâ Cennetleri vardır ki, yaptıklarına karşılık bir konak olarak hazırlanmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için, yaptıklarına karşılık olarak barınacakları cennet konakları vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}