» 32 / Secde  4:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : gökleri
5. وَالْأَرْضَ (WELÊRŽ) = vel'erDe : ve yeri
6. وَمَا (WME) = ve mā : ve
7. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : bunlar arasındakileri
8. فِي (FY) = fī :
9. سِتَّةِ (STT) = sitteti : altı
10. أَيَّامٍ (ÊYEM) = eyyāmin : günde
11. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
12. اسْتَوَىٰ (ESTW) = stevā : istiva etti
13. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
14. الْعَرْشِ (ELARŞ) = l-ǎrşi : Arş
15. مَا (ME) = mā : yoktur
16. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
17. مِنْ (MN) = min :
18. دُونِهِ (D̃WNH) = dūnihi : O'ndan başka
19. مِنْ (MN) = min : hiçbir
20. وَلِيٍّ (WLY) = veliyyin : dostunuz
21. وَلَا (WLE) = ve lā : ve yoktur
22. شَفِيعٍ (ŞFYA) = şefīǐn : şefa'atçiniz
23. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
24. تَتَذَكَّرُونَ (TTZ̃KRWN) = teteƶekkerūne : düşünüp öğüt almıyor musunuz?
Allah | ki | yarattı | gökleri | ve yeri | ve | bunlar arasındakileri | | altı | günde | sonra | istiva etti | üzerine | Arş | yoktur | sizin | | O'ndan başka | hiçbir | dostunuz | ve yoktur | şefa'atçiniz | | düşünüp öğüt almıyor musunuz? |

[] [] [ḢLG] [SMW] [ERŽ] [] [BYN] [] [STT] [YWM] [] [SWY] [] [ARŞ] [] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [ŞFA] [] [Z̃KR]
ELLH ELZ̃Y ḢLG ELSMEWET WELÊRŽ WME BYNHME FY STT ÊYEM S̃M ESTW AL ELARŞ ME LKM MN D̃WNH MN WLY WLE ŞFYA ÊFLE TTZ̃KRWN

Allahu lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe ve mā beynehumā sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi lekum min dūnihi min veliyyin ve lā şefīǐn efelā teteƶekkerūne
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti gökleri the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
وما | WME ve mā ve and whatever
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā bunlar arasındakileri (is) between them
في | FY in
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
أيام ي و م | YWM ÊYEM eyyāmin günde periods.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
استوى س و ي | SWY ESTW stevā istiva etti established Himself
على | AL ǎlā üzerine on
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne.
ما | ME yoktur Not
لكم | LKM lekum sizin for you
من | MN min besides Him
دونه د و ن | D̃WN D̃WNH dūnihi O'ndan başka besides Him
من | MN min hiçbir any
ولي و ل ي | WLY WLY veliyyin dostunuz protector
ولا | WLE ve lā ve yoktur and not
شفيع ش ف ع | ŞFA ŞFYA şefīǐn şefa'atçiniz any intercessor.
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
تتذكرون ذ ك ر | Z̃KR TTZ̃KRWN teteƶekkerūne düşünüp öğüt almıyor musunuz? you take heed?

32:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | ki | yarattı | gökleri | ve yeri | ve | bunlar arasındakileri | | altı | günde | sonra | istiva etti | üzerine | Arş | yoktur | sizin | | O'ndan başka | hiçbir | dostunuz | ve yoktur | şefa'atçiniz | | düşünüp öğüt almıyor musunuz? |

[] [] [ḢLG] [SMW] [ERŽ] [] [BYN] [] [STT] [YWM] [] [SWY] [] [ARŞ] [] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [ŞFA] [] [Z̃KR]
ELLH ELZ̃Y ḢLG ELSMEWET WELÊRŽ WME BYNHME FY STT ÊYEM S̃M ESTW AL ELARŞ ME LKM MN D̃WNH MN WLY WLE ŞFYA ÊFLE TTZ̃KRWN

Allahu lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe ve mā beynehumā sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi lekum min dūnihi min veliyyin ve lā şefīǐn efelā teteƶekkerūne
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

[] [] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [] [ب ي ن] [] [س ت ت] [ي و م] [] [س و ي] [] [ع ر ش] [] [] [] [د و ن] [] [و ل ي] [] [ش ف ع] [] [ذ ك ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti gökleri the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم منصوب
وما | WME ve mā ve and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā bunlar arasındakileri (is) between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
Sin,Te,Te merbuta,
60,400,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
أيام ي و م | YWM ÊYEM eyyāmin günde periods.
,Ye,Elif,Mim,
,10,1,40,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
استوى س و ي | SWY ESTW stevā istiva etti established Himself
Elif,Sin,Te,Vav,,
1,60,400,6,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne.
Elif,Lam,Ayn,Re,Şın,
1,30,70,200,300,
"N – genitive masculine noun → Allah's Throne"
اسم مجرور
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min besides Him
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃WN D̃WNH dūnihi O'ndan başka besides Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ولي و ل ي | WLY WLY veliyyin dostunuz protector
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | WLE ve lā ve yoktur and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
شفيع ش ف ع | ŞFA ŞFYA şefīǐn şefa'atçiniz any intercessor.
Şın,Fe,Ye,Ayn,
300,80,10,70,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
أفلا | ÊFLE efelā Then will not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تتذكرون ذ ك ر | Z̃KR TTZ̃KRWN teteƶekkerūne düşünüp öğüt almıyor musunuz? you take heed?
Te,Te,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
400,400,700,20,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah | الَّذِي: ki | خَلَقَ: yarattı | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضَ: ve yeri | وَمَا: ve | بَيْنَهُمَا: bunlar arasındakileri | فِي: | سِتَّةِ: altı | أَيَّامٍ: günde | ثُمَّ: sonra | اسْتَوَىٰ: istiva etti | عَلَى: üzerine | الْعَرْشِ: Arş | مَا: yoktur | لَكُمْ: sizin | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan başka | مِنْ: hiçbir | وَلِيٍّ: dostunuz | وَلَا: ve yoktur | شَفِيعٍ: şefa'atçiniz | أَفَلَا: | تَتَذَكَّرُونَ: düşünüp öğüt almıyor musunuz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah | الذي ELZ̃Y ki | خلق ḢLG yarattı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | وما WME ve | بينهما BYNHME bunlar arasındakileri | في FY | ستة STT altı | أيام ÊYEM günde | ثم S̃M sonra | استوى ESTW istiva etti | على AL üzerine | العرش ELARŞ Arş | ما ME yoktur | لكم LKM sizin | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | من MN hiçbir | ولي WLY dostunuz | ولا WLE ve yoktur | شفيع ŞFYA şefa'atçiniz | أفلا ÊFLE | تتذكرون TTZ̃KRWN düşünüp öğüt almıyor musunuz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah | lleƶī: ki | ḣaleḳa: yarattı | s-semāvāti: gökleri | vel'erDe: ve yeri | ve mā: ve | beynehumā: bunlar arasındakileri | : | sitteti: altı | eyyāmin: günde | ṧumme: sonra | stevā: istiva etti | ǎlā: üzerine | l-ǎrşi: Arş | : yoktur | lekum: sizin | min: | dūnihi: O'ndan başka | min: hiçbir | veliyyin: dostunuz | ve lā: ve yoktur | şefīǐn: şefa'atçiniz | efelā: | teteƶekkerūne: düşünüp öğüt almıyor musunuz? |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah | ELZ̃Y: ki | ḢLG: yarattı | ELSMEWET: gökleri | WELÊRŽ: ve yeri | WME: ve | BYNHME: bunlar arasındakileri | FY: | STT: altı | ÊYEM: günde | S̃M: sonra | ESTW: istiva etti | AL: üzerine | ELARŞ: Arş | ME: yoktur | LKM: sizin | MN: | D̃WNH: O'ndan başka | MN: hiçbir | WLY: dostunuz | WLE: ve yoktur | ŞFYA: şefa'atçiniz | ÊFLE: | TTZ̃KRWN: düşünüp öğüt almıyor musunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasında ne varsa hepsini altı günde yaratmıştır da sonra arşa hâkim olmuştur; ondan başka ne bir dost ve yardımcı var size, ne bir şefâatçi; hâlâ mı düşünüp öğüt almazsınız?
Adem Uğur : Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah'tır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?
Ahmed Hulusi : Allâh, O ki, semâlar (gökler veya nefs mertebeleri olan bilinç düzeyleri) ve arzı (yeryüzü veya beden - beyin) ve ikisi arasında olanları altı aşamada - süreçte (insan itibarıyla 6 aşama: 1. sperm/yumurta, 2. döllenme (zigot), 3. geometrik hücre çoğalması, 4. hücre farklılaşması, 5. organların oluşması, 6. farklılaşan organların işlevlenmesi - şuur ve duyuların oluşması. A. H. ) yarattı, sonra Arş'a istiva etti (Esmâ özellikleriyle fiiller âleminde tedbirata başladı). . . Sizin O'ndan başka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir şefaat ediciniz vardır. . . Hâlâ bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz? (Bu âyeti iki yönlü düşünmek gerek kanaatimce. İnsanın dış dünyası ve İnsanın varlığı olarak. A. H. )
Ahmet Tekin : Allah, gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ve imkânları altı günde, altı devirde yaratan, bir de Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında, hükümranlığını kurandır. O’nun dışında, kulları durumundakilerden ne bir velî, bir koruyucu, bir otorite, ne de bir aracınız vardır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
Ahmet Varol : Allah O'dur ki gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratmış sonra Arş'a hükümran olmuştur. Sizin O'ndan başka ne bir dostunuz ne de bir şefaatçiniz vardır. Hâlâ düşünmüyor musunuz?
Ali Bulaç : Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Ali Fikri Yavuz : Allah, O’dur ki, gökleri ve yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı; sonra arşı istilâ etti, saltanatını kurdu. Sizin, O’ndan başka hiç bir yardımcınız yok, hiç bir şefaatçınız da yok. Artık Allah’ın öğüdlerini kabul etmez misiniz?
Bekir Sadak : Gokleri, yeri ve ikisinin arasinda bulunanlari alti gunde yaratan, sonra arsa hukmeden Allah'tir. O'ndan baska bir dostunuz ve sefaatciniz yoktur. Dusunmuyor musunuz?
Celal Yıldırım : O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri altı gün (=de-vir)de yarattı, sonra da Arş üzerine saltanatını kurdu. Sizin için O'ndan başka ne bir dost ve sahip, ne de bir şefaatçi vardır. Artık iyice düşünmez misiniz?
Diyanet İşleri : Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Allah'tır. O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?
Diyanet Vakfi : Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah'tır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?
Edip Yüksel : ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçı (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine istivâ buyurmuştur (hakim olmuştur). Sizin için O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi! Artık düşünmeyecek misiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah O'dur ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine hükümranlığını kurmuştur. Sizin için O'ndan başka ne bir sahibiniz, ne de bir şefaatçiniz vardır. Artık düşünmez misiniz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, o ki Gökleri ve Yeri altı günde yaratmış, sonra Arş üzerine istivâ buyurmuştur, sizin için ondan başka ne bir veliy vardır, ne bir şefi', artık düşünmez misiniz?
Fizilal-il Kuran : Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden (istiva eden) Allah'tır. O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatcınız yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz?
Gültekin Onan : Tanrı, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı; sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Hakkı Yılmaz : Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede oluşturan ve de en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır. O'nun astlarından size bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın ve bir destekçi, iltimasçı yoktur. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?
Hasan Basri Çantay : Allah, gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra hükmü arşı istîlâ edendir. Sizin Ondan başka hiçbir yâriniz ve (azabınızı giderecek) hiçbir yardımcınız yokdur. Artık iyice düşünmez misiniz?
Hayrat Neşriyat : Allah, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Sizin için O’ndan başka ne bir dost, ne de bir şefâatçı vardır. Hiç ibret almaz mısınız?
İbni Kesir : Allah, O'dur ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış, sonra Arş'a hükmetmiştir. Sizin O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Hala düşünmüyor musunuz?
İskender Evrenosoğlu : O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde halketti (yarattı). Sonra arşa istiva etti (arşı sevva etti, dizayn etti, vechi arşta karar kıldı). Sizin O'ndan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Muhammed Esed : Allah'tır gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan her şeyi altı devrede yaratan ve sonra Kudret ve Hakimiyet Tahtı'na oturan; (Hesap Günü) ne sizi O'ndan koruyacak, ne de size şefaat edecek birini bulamazsınız; hala düşünüp ders almaz mısınız?
Mustafa İslamoğlu : Gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra da hükümranlık makamına kurulan Allah'tır; (hesap günü) sizi O'ndan koruyacak ne bir dost ne de bir kayırıcı bulamazsınız: peki, hala ders almayacak mısınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah, o zâttır ki, gökleri ve yeri ve bunların aralarında bulunanları altı günde yaratmıştır, sonra da arş üzerine istiva buyurmuştur. Sizin için O'ndan başka bir velî ve bir şefaatci yoktur. Artık iyice düşünmez misiniz?
Ömer Öngüt : Allah gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ edendir (Arş üzerinde hükümran olandır). Sizin O'ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almıyor musunuz?
Şaban Piriş : Allah, gökleri ve yeri altı günde, yaratmış. Sonra da hakimiyeti altına almıştır. Sizin O’ndan başka bir veliniz de şefaatçiniz de yoktur. Hâlâ düşünmüyor musunuz?
Suat Yıldırım : Allah o hak mâbuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin O’ndan başka ne hâmîniz, ne şefaatçiniz yoktur. Hâlâ gereğince düşünmez misiniz?
Süleyman Ateş : O (Allâh) ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde yarattı; sonra Arş'a istivâ etti. Sizin, O'ndan başka bir dostunuz, şefâ'atçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz?
Tefhim-ul Kuran : Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra da arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçi olanınız yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Ümit Şimşek : O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da Arş üzerine kurulmuştur. Ondan başka sizin ne bir veliniz vardır, ne bir şefaatçiniz. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O'nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}