» 32 / Secde  12:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (WLW) = velev : ve eğer
2. تَرَىٰ (TR) = terā : bir görsen
3. إِذِ (ÎZ̃) = iƶi : (demekte) iken
4. الْمُجْرِمُونَ (ELMCRMWN) = l-mucrimūne : suçluları
5. نَاكِسُو (NEKSW) = nākisū : öne eğmiş
6. رُءُوسِهِمْ (RÙWSHM) = ru'ūsihim : başlarını
7. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : huzurunda
8. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerinin
9. رَبَّنَا (RBNE) = rabbenā : Rabbimiz
10. أَبْصَرْنَا (ÊBṦRNE) = ebSarnā : gördük
11. وَسَمِعْنَا (WSMANE) = ve semiǎ'nā : ve işittik
12. فَارْجِعْنَا (FERCANE) = ferciǎ'nā : bizi geri döndür
13. نَعْمَلْ (NAML) = neǎ'mel : yapalım
14. صَالِحًا (ṦELḪE) = SāliHen : iyi iş
15. إِنَّا (ÎNE) = innā : artık biz
16. مُوقِنُونَ (MWGNWN) = mūḳinūne : kesin olarak inandık
ve eğer | bir görsen | (demekte) iken | suçluları | öne eğmiş | başlarını | huzurunda | Rablerinin | Rabbimiz | gördük | ve işittik | bizi geri döndür | yapalım | iyi iş | artık biz | kesin olarak inandık |

[] [REY] [] [CRM] [NKS] [RES] [AND̃] [RBB] [RBB] [BṦR] [SMA] [RCA] [AML] [ṦLḪ] [] [YGN]
WLW TR ÎZ̃ ELMCRMWN NEKSW RÙWSHM AND̃ RBHM RBNE ÊBṦRNE WSMANE FERCANE NAML ṦELḪE ÎNE MWGNWN

velev terā iƶi l-mucrimūne nākisū ru'ūsihim ǐnde rabbihim rabbenā ebSarnā ve semiǎ'nā ferciǎ'nā neǎ'mel SāliHen innā mūḳinūne
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
ترى ر ا ي | REY TR terā bir görsen you (could) see
إذ | ÎZ̃ iƶi (demekte) iken when
المجرمون ج ر م | CRM ELMCRMWN l-mucrimūne suçluları the criminals
ناكسو ن ك س | NKS NEKSW nākisū öne eğmiş (will) hang
رءوسهم ر ا س | RES RÙWSHM ru'ūsihim başlarını their heads
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde huzurunda before
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin their Lord,
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
أبصرنا ب ص ر | BṦR ÊBṦRNE ebSarnā gördük we have seen
وسمعنا س م ع | SMA WSMANE ve semiǎ'nā ve işittik and we have heard,
فارجعنا ر ج ع | RCA FERCANE ferciǎ'nā bizi geri döndür so return us,
نعمل ع م ل | AML NAML neǎ'mel yapalım we will do
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen iyi iş righteous (deeds).
إنا | ÎNE innā artık biz Indeed, we
موقنون ي ق ن | YGN MWGNWN mūḳinūne kesin olarak inandık "(are now) certain."""

32:12 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | bir görsen | (demekte) iken | suçluları | öne eğmiş | başlarını | huzurunda | Rablerinin | Rabbimiz | gördük | ve işittik | bizi geri döndür | yapalım | iyi iş | artık biz | kesin olarak inandık |

[] [REY] [] [CRM] [NKS] [RES] [AND̃] [RBB] [RBB] [BṦR] [SMA] [RCA] [AML] [ṦLḪ] [] [YGN]
WLW TR ÎZ̃ ELMCRMWN NEKSW RÙWSHM AND̃ RBHM RBNE ÊBṦRNE WSMANE FERCANE NAML ṦELḪE ÎNE MWGNWN

velev terā iƶi l-mucrimūne nākisū ru'ūsihim ǐnde rabbihim rabbenā ebSarnā ve semiǎ'nā ferciǎ'nā neǎ'mel SāliHen innā mūḳinūne
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

[] [ر ا ي] [] [ج ر م] [ن ك س] [ر ا س] [ع ن د] [ر ب ب] [ر ب ب] [ب ص ر] [س م ع] [ر ج ع] [ع م ل] [ص ل ح] [] [ي ق ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
ترى ر ا ي | REY TR terā bir görsen you (could) see
Te,Re,,
400,200,,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إذ | ÎZ̃ iƶi (demekte) iken when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
المجرمون ج ر م | CRM ELMCRMWN l-mucrimūne suçluları the criminals
Elif,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Vav,Nun,
1,30,40,3,200,40,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
ناكسو ن ك س | NKS NEKSW nākisū öne eğmiş (will) hang
Nun,Elif,Kef,Sin,Vav,
50,1,20,60,6,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
رءوسهم ر ا س | RES RÙWSHM ru'ūsihim başlarını their heads
Re,,Vav,Sin,He,Mim,
200,,6,60,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde huzurunda before
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أبصرنا ب ص ر | BṦR ÊBṦRNE ebSarnā gördük we have seen
,Be,Sad,Re,Nun,Elif,
,2,90,200,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
وسمعنا س م ع | SMA WSMANE ve semiǎ'nā ve işittik and we have heard,
Vav,Sin,Mim,Ayn,Nun,Elif,
6,60,40,70,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
فارجعنا ر ج ع | RCA FERCANE ferciǎ'nā bizi geri döndür so return us,
Fe,Elif,Re,Cim,Ayn,Nun,Elif,
80,1,200,3,70,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نعمل ع م ل | AML NAML neǎ'mel yapalım we will do
Nun,Ayn,Mim,Lam,
50,70,40,30,
V – 1st person plural imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
صالحا ص ل ح | ṦLḪ ṦELḪE SāliHen iyi iş righteous (deeds).
Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,
90,1,30,8,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
إنا | ÎNE innā artık biz Indeed, we
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
موقنون ي ق ن | YGN MWGNWN mūḳinūne kesin olarak inandık "(are now) certain."""
Mim,Vav,Gaf,Nun,Vav,Nun,
40,6,100,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | تَرَىٰ: bir görsen | إِذِ: (demekte) iken | الْمُجْرِمُونَ: suçluları | نَاكِسُو: öne eğmiş | رُءُوسِهِمْ: başlarını | عِنْدَ: huzurunda | رَبِّهِمْ: Rablerinin | رَبَّنَا: Rabbimiz | أَبْصَرْنَا: gördük | وَسَمِعْنَا: ve işittik | فَارْجِعْنَا: bizi geri döndür | نَعْمَلْ: yapalım | صَالِحًا: iyi iş | إِنَّا: artık biz | مُوقِنُونَ: kesin olarak inandık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | ترى TR bir görsen | إذ ÎZ̃ (demekte) iken | المجرمون ELMCRMWN suçluları | ناكسو NEKSW öne eğmiş | رءوسهم RÙWSHM başlarını | عند AND̃ huzurunda | ربهم RBHM Rablerinin | ربنا RBNE Rabbimiz | أبصرنا ÊBṦRNE gördük | وسمعنا WSMANE ve işittik | فارجعنا FERCANE bizi geri döndür | نعمل NAML yapalım | صالحا ṦELḪE iyi iş | إنا ÎNE artık biz | موقنون MWGNWN kesin olarak inandık |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | terā: bir görsen | iƶi: (demekte) iken | l-mucrimūne: suçluları | nākisū: öne eğmiş | ru'ūsihim: başlarını | ǐnde: huzurunda | rabbihim: Rablerinin | rabbenā: Rabbimiz | ebSarnā: gördük | ve semiǎ'nā: ve işittik | ferciǎ'nā: bizi geri döndür | neǎ'mel: yapalım | SāliHen: iyi iş | innā: artık biz | mūḳinūne: kesin olarak inandık |
Kırık Meal (Transcript) : |WLW: ve eğer | TR: bir görsen | ÎZ̃: (demekte) iken | ELMCRMWN: suçluları | NEKSW: öne eğmiş | RÙWSHM: başlarını | AND̃: huzurunda | RBHM: Rablerinin | RBNE: Rabbimiz | ÊBṦRNE: gördük | WSMANE: ve işittik | FERCANE: bizi geri döndür | NAML: yapalım | ṦELḪE: iyi iş | ÎNE: artık biz | MWGNWN: kesin olarak inandık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rableri katında başlarını eğerek Rabbimiz, gördük ve duyduk, artık bizi tekrar dünyâya döndür de iyi işlerde bulunalım, gerçekten de adamakıllı inandık dedikleri zaman bir görsen mücrimleri.
Adem Uğur : O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, "Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık" diyecekleri zamanı bir görsen!
Ahmed Hulusi : Suçlular (hakikat bilgisini inkâr edenler), Rablerinin indînde başlarını eğmişler: "Rabbimiz. . . Gördük gerçeği ve algıladık! Geri döndür bizi (dünya - beden yaşamına da), gerekli çalışmaları uygulayalım! Doğrusu biz ikân sahibiyiz (artık)" (derler) iken (onları) bir görsen!
Ahmet Tekin : İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsileri, suçluları, günahkârları, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: 'Ey Rabbimiz, gördük, akıllandık ve dinliyoruz. Şimdi bizi dünyaya geri gönder de, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirelim, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayalım, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olalım, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyelim. Artık, Allah’ın Rasulü’nün tebliğ ettiği Kur’ân’ın ve sünnetin değerini delilleriyle, gerekçeleriyle bilip kesin olarak inandık.' diyecekleri zaman bir görsen.
Ahmet Varol : Suçluları, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğmiş olarak: 'Ey Rabbimiz! Gördük ve duyduk. Bizi geri çevir salih amel işleyelim. Artık kesin olarak inananlarız' (derlerken) bir görsen.
Ali Bulaç : Suçlu günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, kıyamette) müşrikleri, Rableri huzurunda başlarını eğerek: “-Ey Rabbimiz! Bize vaad ettiğini gördük, peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi (dünyaya) geri çevir, salih bir amel işliyelim. Çünkü (inkâr ettiklerimize tamamen ve) yakînen inandık.” derlerken bir görsen!...
Bekir Sadak : Suclulari Rablerinin huzurunda, baslari one egilmis olarak: «Rabbimiz! Gorduk, dinledik, artik bizi dunyaya geri cevir de iyi is isleyelim; dogrusu kesin olarak inandik» derlerken bir gorsen!
Celal Yıldırım : Suçlu günahkârları, Rablarının huzurunda başlarını eğerek «ey Rabbimiz! Artık gördük ve işittik, bizi (Dünya'ya) geri çevir de iyi-yararlı amelde bulunalım; çünkü biz elbette kesinlikle inanıp anlamış bulunuyoruz,» dedikleri vakit bir görsen.
Diyanet İşleri : Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, “Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız” dedikleri vakit, (onları) bir görsen!
Diyanet İşleri (eski) : Suçluları Rablerinin huzurunda, başları öne eğilmiş olarak: 'Rabbimiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri çevir de iyi iş işleyelim; doğrusu kesin olarak inandık' derlerken bir görsen!
Diyanet Vakfi : O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!
Edip Yüksel : Suçluları, Rab'leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: 'Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. şimdi biz kesin olarak inandık.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Muhammed! Günahkârların, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: «Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim, çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz.» derlerken bir görsen!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir görsen o zaman suçluları; Rablerinin huzurunda başlarını eğmişler: «Ey Rabbimiz, gördük ve dinledik. şimdi bizi geri çevir de, iyi bir amel işleyelim; çünkü biz kesin inanç sahibi olduk.» derlerken.
Elmalılı Hamdi Yazır : Görsen o vakıt ki mücrimler rablarının huzurunda başlarını eğmişler: rabbenâ! Gördük, dinledik şimdi bizi geri çevir salih bir amel işliyelim, zira yakîn hasıl ettik derlerken
Fizilal-il Kuran : Suçluları Rabb'lerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğmiş olarak «Rabb'imiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri gönder de iyi iş yapalım; artık kesin olarak inandık» derken bir görsen.
Gültekin Onan : Suçlu günahkarları, rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız" (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.
Hakkı Yılmaz : Suçluları, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: “Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik, şimdi bizi geri çevir de sâlih bir amel işleyelim, biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz” derlerken bir görsen!
Hasan Basri Çantay : Günahkârların, Rableri huzuurunda: «Ey Rabbimiz, gördük, İşitdik, Şimdi bizi (dünyâye) geri çevir de güzel amel (ve hareketler) de bulunalım. Çünkü (artık) kat'î suretde inananlarız» (diye diye) sernügûn (olacakları) zaman sen görsen (onları)!
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Rablerinin huzûrunda başlarını öne eğen kimseler olduklarında günahkârları bir görsen! (O zaman:) 'Rabbimiz! Gördük, işittik; şimdi bizi (dünyaya bir daha) döndür de sâlih bir amel işleyelim; doğrusu biz (artık) kesin olarak inanan kimseleriz'(derler).
İbni Kesir : Suçluları Rabblarının huzurunda başları öne eğilmiş olarak: Rabbımız, gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Gerçekten biz, kesin olarak inandık, derlerken bir görsen.
İskender Evrenosoğlu : Ve keşke mücrimleri, Rab'lerinin huzurunda başlarını eğerek: "Rabbimiz, biz gördük ve işittik. (Bundan sonra) bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun (yakîn hasıl edenler) olduk." (derken) görseydin.
Muhammed Esed : Keşke, günaha batmış olanların (Hesap Günü) Rablerinin huzurunda başlarını öne eğerek, "Ey Rabbimiz! (Şimdi) görmüş ve duymuş olduk. Öyleyse bizi (yeryüzündeki hayatımıza) geri döndür ki doğru ve yararlı işler yapalım, çünkü (artık hakikate) kani olduk!" dedikleri zaman(ki hallerini) bir görsen!
Mustafa İslamoğlu : Günahı hayat tarzı haline getirenleri Rablerinin huzurunda başları eğik vaziyette (şöyle derken) bir görmeliydin: "Rabbimiz, (İşte artık) gördük ve işittik! Şu halde bizi (dünyaya) geri döndür de iyi bir şeyler yapalım! Çünkü (yeniden dirilişe) ikna olmuş bulunuyoruz."
Ömer Nasuhi Bilmen : Görecek olsan o vakit ki, günahkârlar Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş oldukları halde, «Rabbimiz! Gördük ve işittik, artık bizi geri çevir. Biz sâlih amel işleyelim. Şüphe yok ki, biz kat'i sûrette inanmışlarız» (derler).
Ömer Öngüt : O günahkârları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: “Ey Rabbimiz! Gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder de, sâlih bir amel işleyelim. Artık biz kesin olarak inandık!” derken bir görsen!
Şaban Piriş : Suçluları, Rab’lerinin katında, başlarını öne eğmiş olarak bir görsen: -Rabbimiz, gördük ve anladık, bizi yeniden döndür de doğru olanı yapalım, artık biz kesin olarak inandık.
Suat Yıldırım : Bir görseydin o suçluları: Rab’lerinin huzurunda, mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken: "Gördük, işittik ya Rabbenâ! Ne olur bizi dünyaya bir gönder! Öyle güzel, makbul işler yaparız ki! Çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık!"
Süleyman Ateş : Rablerinin huzûrunda (utançtan) başlarını öne eğmiş; "Rabbimiz, gördük, işittik, bizi geri döndür, iyi iş yapalım; artık kesin olarak inandık!" demekte olan suçluları bir görsen!
Tefhim-ul Kuran : Suçlu günahkârları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: «Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız» (diye yalvaracakları zamanı) bir görsen.
Ümit Şimşek : O mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde bir görsen! 'Yâ Rabbi, gördük ve işittik,' derler. 'Artık şeksiz şüphesiz iman etmiş bulunuyoruz. Şimdi bizi geri gönder de güzel işler yapalım.'
Yaşar Nuri Öztürk : Günahkârları, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak şöyle derken bir görsen: "Rabbimiz; gördük, duyduk, geri gönder bizi ki hakka ve barışa yönelik iyi iş yapalım. Artık kesin olarak inanıyoruz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}