» 32 / Secde  13:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (WLW) = velev : ve şayet
2. شِئْنَا (ŞÙNE) = şi'nā : dileseydik
3. لَاتَيْنَا (L ËTYNE) = lāteynā : verirdik
4. كُلَّ (KL) = kulle : her
5. نَفْسٍ (NFS) = nefsin : nefse
6. هُدَاهَا (HD̃EHE) = hudāhā : hidayetini
7. وَلَٰكِنْ (WLKN) = velākin : fakat
8. حَقَّ (ḪG) = Haḳḳa : hak oldu
9. الْقَوْلُ (ELGWL) = l-ḳavlu : söz
10. مِنِّي (MNY) = minnī : benden
11. لَأَمْلَأَنَّ (LÊMLÊN) = leemleenne : mutlaka dolduracağım
12. جَهَنَّمَ (CHNM) = cehenneme : cehennemi
13. مِنَ (MN) = mine : bir kısmiyle
14. الْجِنَّةِ (ELCNT) = l-cinneti : cinlerden
15. وَالنَّاسِ (WELNES) = ve nnāsi : ve insanlardan
16. أَجْمَعِينَ (ÊCMAYN) = ecmeǐyne : tamamen
ve şayet | dileseydik | verirdik | her | nefse | hidayetini | fakat | hak oldu | söz | benden | mutlaka dolduracağım | cehennemi | bir kısmiyle | cinlerden | ve insanlardan | tamamen |

[] [ŞYE] [ETY] [KLL] [NFS] [HD̃Y] [] [ḪGG] [GWL] [] [MLE] [] [] [CNN] [NWS] [CMA]
WLW ŞÙNE L ËTYNE KL NFS HD̃EHE WLKN ḪG ELGWL MNY LÊMLÊN CHNM MN ELCNT WELNES ÊCMAYN

velev şi'nā lāteynā kulle nefsin hudāhā velākin Haḳḳa l-ḳavlu minnī leemleenne cehenneme mine l-cinneti ve nnāsi ecmeǐyne
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve şayet And if
شئنا ش ي ا | ŞYE ŞÙNE şi'nā dileseydik We (had) willed,
لآتينا ا ت ي | ETY L ËTYNE lāteynā verirdik surely We (would) have given
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin nefse soul
هداها ه د ي | HD̃Y HD̃EHE hudāhā hidayetini its guidance,
ولكن | WLKN velākin fakat but
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hak oldu (is) true
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavlu söz the Word
مني | MNY minnī benden from Me
لأملأن م ل ا | MLE LÊMLÊN leemleenne mutlaka dolduracağım that I will surely fill
جهنم | CHNM cehenneme cehennemi Hell
من | MN mine bir kısmiyle with
الجنة ج ن ن | CNN ELCNT l-cinneti cinlerden the jinn
والناس ن و س | NWS WELNES ve nnāsi ve insanlardan and the men
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne tamamen together.

32:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şayet | dileseydik | verirdik | her | nefse | hidayetini | fakat | hak oldu | söz | benden | mutlaka dolduracağım | cehennemi | bir kısmiyle | cinlerden | ve insanlardan | tamamen |

[] [ŞYE] [ETY] [KLL] [NFS] [HD̃Y] [] [ḪGG] [GWL] [] [MLE] [] [] [CNN] [NWS] [CMA]
WLW ŞÙNE L ËTYNE KL NFS HD̃EHE WLKN ḪG ELGWL MNY LÊMLÊN CHNM MN ELCNT WELNES ÊCMAYN

velev şi'nā lāteynā kulle nefsin hudāhā velākin Haḳḳa l-ḳavlu minnī leemleenne cehenneme mine l-cinneti ve nnāsi ecmeǐyne
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

[] [ش ي ا] [ا ت ي] [ك ل ل] [ن ف س] [ه د ي] [] [ح ق ق] [ق و ل] [] [م ل ا] [] [] [ج ن ن] [ن و س] [ج م ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve şayet And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
شئنا ش ي ا | ŞYE ŞÙNE şi'nā dileseydik We (had) willed,
Şın,,Nun,Elif,
300,,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لآتينا ا ت ي | ETY L ËTYNE lāteynā verirdik surely We (would) have given
Lam,,Te,Ye,Nun,Elif,
30,,400,10,50,1,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
Kef,Lam,
20,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin nefse soul
Nun,Fe,Sin,
50,80,60,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
هداها ه د ي | HD̃Y HD̃EHE hudāhā hidayetini its guidance,
He,Dal,Elif,He,Elif,
5,4,1,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكن | WLKN velākin fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
AMD – amendment particle
الواو عاطفة
حرف استدراك
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hak oldu (is) true
Ha,Gaf,
8,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavlu söz the Word
Elif,Lam,Gaf,Vav,Lam,
1,30,100,6,30,
N – nominative masculine verbal noun
اسم مرفوع
مني | MNY minnī benden from Me
Mim,Nun,Ye,
40,50,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
لأملأن م ل ا | MLE LÊMLÊN leemleenne mutlaka dolduracağım that I will surely fill
Lam,,Mim,Lam,,Nun,
30,,40,30,,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
جهنم | CHNM cehenneme cehennemi Hell
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – genitive proper noun → Hell"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
من | MN mine bir kısmiyle with
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الجنة ج ن ن | CNN ELCNT l-cinneti cinlerden the jinn
Elif,Lam,Cim,Nun,Te merbuta,
1,30,3,50,400,
"N – genitive feminine noun → Jinn"
اسم مجرور
والناس ن و س | NWS WELNES ve nnāsi ve insanlardan and the men
Vav,Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
6,1,30,50,1,60,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne tamamen together.
,Cim,Mim,Ayn,Ye,Nun,
,3,40,70,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve şayet | شِئْنَا: dileseydik | لَاتَيْنَا: verirdik | كُلَّ: her | نَفْسٍ: nefse | هُدَاهَا: hidayetini | وَلَٰكِنْ: fakat | حَقَّ: hak oldu | الْقَوْلُ: söz | مِنِّي: benden | لَأَمْلَأَنَّ: mutlaka dolduracağım | جَهَنَّمَ: cehennemi | مِنَ: bir kısmiyle | الْجِنَّةِ: cinlerden | وَالنَّاسِ: ve insanlardan | أَجْمَعِينَ: tamamen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve şayet | شئنا ŞÙNE dileseydik | لآتينا L ËTYNE verirdik | كل KL her | نفس NFS nefse | هداها HD̃EHE hidayetini | ولكن WLKN fakat | حق ḪG hak oldu | القول ELGWL söz | مني MNY benden | لأملأن LÊMLÊN mutlaka dolduracağım | جهنم CHNM cehennemi | من MN bir kısmiyle | الجنة ELCNT cinlerden | والناس WELNES ve insanlardan | أجمعين ÊCMAYN tamamen |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve şayet | şi'nā: dileseydik | lāteynā: verirdik | kulle: her | nefsin: nefse | hudāhā: hidayetini | velākin: fakat | Haḳḳa: hak oldu | l-ḳavlu: söz | minnī: benden | leemleenne: mutlaka dolduracağım | cehenneme: cehennemi | mine: bir kısmiyle | l-cinneti: cinlerden | ve nnāsi: ve insanlardan | ecmeǐyne: tamamen |
Kırık Meal (Transcript) : |WLW: ve şayet | ŞÙNE: dileseydik | L ËTYNE: verirdik | KL: her | NFS: nefse | HD̃EHE: hidayetini | WLKN: fakat | ḪG: hak oldu | ELGWL: söz | MNY: benden | LÊMLÊN: mutlaka dolduracağım | CHNM: cehennemi | MN: bir kısmiyle | ELCNT: cinlerden | WELNES: ve insanlardan | ÊCMAYN: tamamen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dileseydik herkesi doğru yola sevk ederdik ve fakat benden şu söz çıkmıştır, mukadderdir bu: Elbette cehennemi, bütün insanlarla, cinlerle dolduracağım.
Abdullah Aydın : Eğer dileseydik, herkesi (dünyada) elbette hidayete erdirirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti: "Muhakkak ki Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım."
Adem Uğur : Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır.
Ahmed Hulusi : Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: "Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım" sözü hak olmuştur.
Ahmet Davudoğlu : Eğer dileseydik, biz herkese hidâyetini verirdik. Lâkin benden şu söz sâdır olmuştur: "Elbet ve elbet cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım!".
Ahmet Tekin : Eğer bizim sünnetimiz, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, herkese hidayet nasip eder, doğru, hak yola sevk ederdik. Fakat: 'Hür iradelerine ve özgürce seçme hakkına sahiplerken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için dalâleti tercih eden insanlar ve cinlerle, hepsiyle, kesinlikle Cehennemi dolduracağım' şeklindeki kararım da gerekçeli olarak kesinlik kazandı.
Ahmet Varol : İsteseydik her cana hidayetini verirdik. Ancak benden: 'Andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım' sözü hak olmuştur. [2]
Ali Arslan : Eğer dileseydik her nefse kendi hidayetini verirdik. (Onlarda doğru yolu bulurlardı)
Ali Bulaç : Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkâr edenlerle) tamamıyla dolduracağım."
Ali Fikri Yavuz : Eğer dileseydik, herkese (dünyada) hidayetini verirdik, fakat benden şu söz gerçekleşti: “- Muhakkak ki cehennemi bütün (kâfir olan) cinlerle, insanlardan dolduracağım.”
Arif Pamuk : Biz dilesek elbette herkese hidayet verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden kesin söz çıkmıştır.
Ayntabî Mehmet Efendi : Şayet dileseydik, her nefse îmân ve sâlih âmeli tevfik ederdik. Fakat, Benden sâdır olan şu söz hak oldu: "Cehennem'i, muhakkak bütün cinn ve insten (olan kafirlerle) dolduracağım."
Bahaeddin Sağlam : Eğer isteseydik, herkese doğru yolu bulacak imkânı ona verirdik.
Bekir Sadak : Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracagima dair Benden soz cikmistir.
Bir Heyet : Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik.
Celal Yıldırım : Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik; ama şanıma yemin olsun ki, Cehennem'i cinlerle, insanlarla olduğu gibi dolduracağım diye benden hak bir söz çıkmıştır.
Diyanet İşleri : Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Biz dilesek herkese hidayet verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır.
Diyanet Vakfi : Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.
Diyanet Vakfı (1993) : Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik.
Edip Yüksel : Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden: «Bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım.» sözü hak olmuştur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer dilemiş olsaydık, herkese hidayetini verirdik; fakat tarafımdan şu söz verildi: «Elbette ve elbette cehennemi bütün cin ve insanlardan dolduracağım!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer dilemiş olsa idik her nefse hidayetini verirdik ve lâkin benden şu kavil hakk oldu: elbette ve elbette Cehennemi dulduracağım bütün cinlerle insanlardan
Fizilal-il Kuran : Dileseydik herkese hidayeti verirdik. Fakat benden «mutlaka cehennemi, insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla tamamen dolduracağım» sözü çıkmıştır.
Gültekin Onan : Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (inkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım."
Hakkı Yılmaz : Ve eğer Biz, dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Velâkin Benden: “Bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım” sözü hak olmuştur. “
Hasan Basri Çantay : Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat benden (saadır olan şu): «Cehennemi bütün cinlerden, insanlardan muhakkak dolduracağım» sözü hak olmuşdur.
Hasan Tahsin Feyizli : Biz dileseydik herkese (dünyada) hidâyetini verir (doğru yola iletir)dik.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki dileseydik, herkese hidâyetini elbette verirdik; fakat (herkesi kendi irâdesinde serbest bırakarak) benden: 'Cehennemi, bütün cinlerden ve insanlardan(emirlerime isyân edenlerle) muhakkak dolduracağım!' sözü hak olmuştur.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Biz dilesek herkese hidayet verirdik.
Hüseyin Kaleli : “Eğer dileseydik elbette her nefse hidâyetini verirdik. Fakat benden söz tahakkuk etmiştir. Andolsun cehennemi elbette cinlerden ve insanlardan hepsiyle dolduracağım.”
İbni Kesir : Eğer Biz isteseydik; herkesi elbette hidayete erdirirdik. Fakat: Cehennemi tamamen cinn ve insanlarla dolduracağım, diye Benden hak söz sadır olmuştur.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Dileseydik, iradelerini ellerinden alarak biz herkese hidayeti verirdik. Fakat "Yemin olsun ki cinlerin ve insanların hepsinden Cehennemi doldururum" sözümüz böylece gerçekleşecek ve iradelerini inkar yönünde kullananlar cezalarını bulacaklardır.
Muhammed Esed : Eğer dileseydik her insanı doğru yola ulaştırırdık fakat (böyle olmasını dilemedik ve sonuçta) şu vaadim doğru çıkacak: "Cehennemi mutlaka görünmeyen varlıklar ve insanlarla dolduracağım!"
Mustafa İslamoğlu : İmdi eğer Biz isteseydik, herkesi doğru yola (zorla) sokardık; fakat (bunu istemedik) ki, (iyiler kötülerden seçilsin de) tarafımdan verilmiş bulunan “Mutlaka cehennemi görünmeyen varlıkların ve insanların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım” sözü gerçekleşsin.
Nedim Yılmaz : Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi bütün cin ve insanlardan (emrime karşı gelenlerle) dolduracağım diye, Ben’den kesin söz çıkmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidâyete erdirirdik. Fakat elbette ki, «Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım» sözü Benden hak olmuştur.
Ömer Öngüt : Dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat: “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım!” diye benden kesin söz çıkmıştır.
Ömer Rıza Doğrul : Dileseydik herkesi dosdoğru yola iletirdik. Fakat Benim cehennemi mutlaka cin ve insanlarla dolduracağım hakkındaki hükmüm gerçektir.
Şaban Piriş : Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; “Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım” diye söz verdim.
Suat Yıldırım : Eğer dileseydik bütün insanlara hidâyet verir, doğru yola koyardık. Lâkin "Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" hükmü kesinleşmiştir.
Süleyman Ateş : Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.
Talat Koçyiğit : Eğer dileseydik herkese hidayet ederdik.
Tefhim-ul Kuran : Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: «Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (küfre sapanlarla) tamamiyle dolduracağım».
Ümit Şimşek : Dilesek Biz herkese hidayet verirdik. Fakat Benim 'Cinlerin ve insanların bütün inkârcılarıyla Cehennemi doldururum' şeklindeki sözüm böylece gerçekleşmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Eğer dilesek herkesi hidâyete erdirirdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}