» 32 / Secde  27:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊWLM) = evelem :
2. يَرَوْا (YRWE) = yerav : görmüyorlar mı?
3. أَنَّا (ÊNE) = ennā : biz
4. نَسُوقُ (NSWG) = nesūḳu : sürüyoruz
5. الْمَاءَ (ELMEÙ) = l-māe : suyu
6. إِلَى (ÎL) = ilā :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yere
8. الْجُرُزِ (ELCRZ) = l-curuzi : kuru otsuz
9. فَنُخْرِجُ (FNḢRC) = fenuḣricu : ve bitiriyoruz
10. بِهِ (BH) = bihi : onunla
11. زَرْعًا (ZRAE) = zer'ǎn : ekin
12. تَأْكُلُ (TÊKL) = te'kulu : yiyor
13. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan
14. أَنْعَامُهُمْ (ÊNAEMHM) = en'ǎāmuhum : hayvanları da
15. وَأَنْفُسُهُمْ (WÊNFSHM) = ve enfusuhum : kendileri de
16. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
17. يُبْصِرُونَ (YBṦRWN) = yubSirūne : görmüyorlar mı?
| görmüyorlar mı? | biz | sürüyoruz | suyu | | yere | kuru otsuz | ve bitiriyoruz | onunla | ekin | yiyor | ondan | hayvanları da | kendileri de | | görmüyorlar mı? |

[] [REY] [] [SWG] [MWH] [] [ERŽ] [CRZ] [ḢRC] [] [ZRA] [EKL] [] [NAM] [NFS] [] [BṦR]
ÊWLM YRWE ÊNE NSWG ELMEÙ ÎL ELÊRŽ ELCRZ FNḢRC BH ZRAE TÊKL MNH ÊNAEMHM WÊNFSHM ÊFLE YBṦRWN

evelem yerav ennā nesūḳu l-māe ilā l-erDi l-curuzi fenuḣricu bihi zer'ǎn te'kulu minhu en'ǎāmuhum ve enfusuhum efelā yubSirūne
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊWLM evelem Do not
يروا ر ا ي | REY YRWE yerav görmüyorlar mı? they see
أنا | ÊNE ennā biz that We
نسوق س و ق | SWG NSWG nesūḳu sürüyoruz drive
الماء م و ه | MWH ELMEÙ l-māe suyu water
إلى | ÎL ilā to
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the land
الجرز ج ر ز | CRZ ELCRZ l-curuzi kuru otsuz [the] barren,
فنخرج خ ر ج | ḢRC FNḢRC fenuḣricu ve bitiriyoruz then We bring forth
به | BH bihi onunla thereby
زرعا ز ر ع | ZRA ZRAE zer'ǎn ekin crops,
تأكل ا ك ل | EKL TÊKL te'kulu yiyor eat
منه | MNH minhu ondan from it
أنعامهم ن ع م | NAM ÊNAEMHM en'ǎāmuhum hayvanları da their cattle
وأنفسهم ن ف س | NFS WÊNFSHM ve enfusuhum kendileri de and they themselves?
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
يبصرون ب ص ر | BṦR YBṦRWN yubSirūne görmüyorlar mı? they see?

32:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmüyorlar mı? | biz | sürüyoruz | suyu | | yere | kuru otsuz | ve bitiriyoruz | onunla | ekin | yiyor | ondan | hayvanları da | kendileri de | | görmüyorlar mı? |

[] [REY] [] [SWG] [MWH] [] [ERŽ] [CRZ] [ḢRC] [] [ZRA] [EKL] [] [NAM] [NFS] [] [BṦR]
ÊWLM YRWE ÊNE NSWG ELMEÙ ÎL ELÊRŽ ELCRZ FNḢRC BH ZRAE TÊKL MNH ÊNAEMHM WÊNFSHM ÊFLE YBṦRWN

evelem yerav ennā nesūḳu l-māe ilā l-erDi l-curuzi fenuḣricu bihi zer'ǎn te'kulu minhu en'ǎāmuhum ve enfusuhum efelā yubSirūne
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

[] [ر ا ي] [] [س و ق] [م و ه] [] [ا ر ض] [ج ر ز] [خ ر ج] [] [ز ر ع] [ا ك ل] [] [ن ع م] [ن ف س] [] [ب ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊWLM evelem Do not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يروا ر ا ي | REY YRWE yerav görmüyorlar mı? they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنا | ÊNE ennā biz that We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
نسوق س و ق | SWG NSWG nesūḳu sürüyoruz drive
Nun,Sin,Vav,Gaf,
50,60,6,100,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
الماء م و ه | MWH ELMEÙ l-māe suyu water
Elif,Lam,Mim,Elif,,
1,30,40,1,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الجرز ج ر ز | CRZ ELCRZ l-curuzi kuru otsuz [the] barren,
Elif,Lam,Cim,Re,Ze,
1,30,3,200,7,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
فنخرج خ ر ج | ḢRC FNḢRC fenuḣricu ve bitiriyoruz then We bring forth
Fe,Nun,Hı,Re,Cim,
80,50,600,200,3,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
به | BH bihi onunla thereby
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
زرعا ز ر ع | ZRA ZRAE zer'ǎn ekin crops,
Ze,Re,Ayn,Elif,
7,200,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
تأكل ا ك ل | EKL TÊKL te'kulu yiyor eat
Te,,Kef,Lam,
400,,20,30,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
منه | MNH minhu ondan from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
أنعامهم ن ع م | NAM ÊNAEMHM en'ǎāmuhum hayvanları da their cattle
,Nun,Ayn,Elif,Mim,He,Mim,
,50,70,1,40,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنفسهم ن ف س | NFS WÊNFSHM ve enfusuhum kendileri de and they themselves?
Vav,,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
6,,50,80,60,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
يبصرون ب ص ر | BṦR YBṦRWN yubSirūne görmüyorlar mı? they see?
Ye,Be,Sad,Re,Vav,Nun,
10,2,90,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَرَوْا: görmüyorlar mı? | أَنَّا: biz | نَسُوقُ: sürüyoruz | الْمَاءَ: suyu | إِلَى: | الْأَرْضِ: yere | الْجُرُزِ: kuru otsuz | فَنُخْرِجُ: ve bitiriyoruz | بِهِ: onunla | زَرْعًا: ekin | تَأْكُلُ: yiyor | مِنْهُ: ondan | أَنْعَامُهُمْ: hayvanları da | وَأَنْفُسُهُمْ: kendileri de | أَفَلَا: | يُبْصِرُونَ: görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يروا YRWE görmüyorlar mı? | أنا ÊNE biz | نسوق NSWG sürüyoruz | الماء ELMEÙ suyu | إلى ÎL | الأرض ELÊRŽ yere | الجرز ELCRZ kuru otsuz | فنخرج FNḢRC ve bitiriyoruz | به BH onunla | زرعا ZRAE ekin | تأكل TÊKL yiyor | منه MNH ondan | أنعامهم ÊNAEMHM hayvanları da | وأنفسهم WÊNFSHM kendileri de | أفلا ÊFLE | يبصرون YBṦRWN görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yerav: görmüyorlar mı? | ennā: biz | nesūḳu: sürüyoruz | l-māe: suyu | ilā: | l-erDi: yere | l-curuzi: kuru otsuz | fenuḣricu: ve bitiriyoruz | bihi: onunla | zer'ǎn: ekin | te'kulu: yiyor | minhu: ondan | en'ǎāmuhum: hayvanları da | ve enfusuhum: kendileri de | efelā: | yubSirūne: görmüyorlar mı? |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊWLM: | YRWE: görmüyorlar mı? | ÊNE: biz | NSWG: sürüyoruz | ELMEÙ: suyu | ÎL: | ELÊRŽ: yere | ELCRZ: kuru otsuz | FNḢRC: ve bitiriyoruz | BH: onunla | ZRAE: ekin | TÊKL: yiyor | MNH: ondan | ÊNAEMHM: hayvanları da | WÊNFSHM: kendileri de | ÊFLE: | YBṦRWN: görmüyorlar mı? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmediler mi ki biz, suyu, kurak ve çorak yerlere akıtırız da o sayede hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri otları bitiririz; hâlâ mı görmezler?
Adem Uğur : Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da göremeyecekler mi?
Ahmed Hulusi : Görmediler mi ki biz suyu çorak - kupkuru arza sevk ederiz de, o suyla, onların hayvanlarının ve kendi nefslerinin yediği ekini çıkarırız? Hâlâ mı görmüyorlar?
Ahmet Tekin : Kupkuru yerlere, toprağa suyu ulaştırdığımızda, hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekini, sebzeyi ve otu çıkardığımızı, yetiştirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ da görmeyecekler mi?
Ahmet Varol : Bizim suyu çorak bir yere sürdüğümüzü ve onunla, hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekin çıkardığımızı görmediler mi? Yine de görmüyorlar mı?
Ali Bulaç : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Ali Fikri Yavuz : Görmediler mi ki, biz suyu çorak araziye sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyecekleri ekini bitiriyoruz. Hâlâ (bunların Allah’dan olduğunu) görmiyecekler mi?
Bekir Sadak : Kuru yerlere suyu gonderip onunla hayvanlarinin ve kendilerinin yedikleri ekinleri cikardigimizi gormezler mi? Gormuyorlar mi?
Celal Yıldırım : Görmediler mi ki, biz suyu kupkuru yere sevkedip onunla davarlarının ve kendilerinin yediği ekini (ürünü) çıkarıyoruz. Hâlâ görmüyorlar mı?
Diyanet İşleri : Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi?
Diyanet İşleri (eski) : Kuru yerlere suyu gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı?
Diyanet Vakfi : Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da göremeyecekler mi?
Edip Yüksel : Kıraç toprağa suyu sürerek onların ve çiftlik hayvanlarının yediği ekinleri çıkardığımızı kavramazlar mı? Görmezler mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ya hiç görmediler mi, Biz kır bir yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz; ondan hayvanları da yiyor, kendileri de? Hala gözlerini açmayacaklar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya hiç görmediler de mi? Biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de, hâlâ gözlerini açmıyacaklar mı?
Fizilal-il Kuran : Kuru yerlere suyu gönderip, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi? Görmüyorlar mı?
Gültekin Onan : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiryoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Hakkı Yılmaz : Ya da, Bizim kır-kurak yere suyu salıverip de onunla hayvanların ve kendilerinin yediği bir ekin çıkarmamızı da mı görmediler? Hâlâ görmezler mi?
Hasan Basri Çantay : Suyu kupkuru ve çorak yere sevk etdiğimizi, onunla gerek hayvanlarının, gerek kendilerinin kısmen yiyegeldikleri ekini çıkarmakda olduğumuzu da görmediler mi? Haalâ da görmeyecekler mi?
Hayrat Neşriyat : Görmediler mi, doğrusu biz suyu kurak yere gönderiyoruz da, onunla hayvanlarının ve kendilerinin ondan yiyecekleri bir ekini çıkarıyoruz. Hiç görmezler mi?
İbni Kesir : Görmezler mi ki; Biz, kuru yerlere suyu gönderiyor, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz. Hala da görmeyecekler mi?
İskender Evrenosoğlu : Onlar, suyu kurak araziye nasıl sevkediyoruz görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız, ondan hayvanları. Ve onlar yerler. Hâlâ görmüyorlar mı?
Muhammed Esed : Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara yağmur indirip kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri Bizim yeşerttiğimizi görmezler mi?
Mustafa İslamoğlu : Kıraç toprağa suyu sevk edip de onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler çıkardığımızı nasıl görmezler? Peki ama, daha da mı görmeyecekler?
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmediler mi ki, muhakkak Biz suyu çorak yere sevkederiz de onunla hemen ekinleri çıkarırız, onlardan hayvanları ve kendileri yiyiverir. Hâlâ görmezler mi?
Ömer Öngüt : Hiç görmediler mi ki; biz suyu kupkuru, çorak yerlere sevkediyoruz da, onunla ekin çıkarıyoruz. Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hâlâ görmüyorlar mı?
Şaban Piriş : Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı?
Suat Yıldırım : Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevk ediyoruz, onun sayesinde, hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hâlâ bunları görmeyecekler mi?
Süleyman Ateş : Görmüyorlar mı biz nasıl suyu, kuru, otsuz yere sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yiyor? Görmüyorlar mı?
Tefhim-ul Kuran : Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları da, kendileri de yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?
Ümit Şimşek : Onlar görmedi mi ki, Biz suyu kupkuru topraklara sevk eder ve onunla ekinler bitiririz de, hem kendileri, hem hayvanları ondan yerler? Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?
Yaşar Nuri Öztürk : Görmediler mi ki biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hâlâ görmüyorlar mı?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}