» 32 / Secde  15:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : ancak
2. يُؤْمِنُ (YÙMN) = yu'minu : inanırlar
3. بِايَاتِنَا (B ËYETNE) = biāyātinā : bizim ayetlerimize
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : o kimseler ki
5. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
6. ذُكِّرُوا (Z̃KRWE) = ƶukkirū : öğüt verildiği
7. بِهَا (BHE) = bihā : kendilerine
8. خَرُّوا (ḢRWE) = ḣarrū : derhal kapanırlar
9. سُجَّدًا (SCD̃E) = succeden : secdeye
10. وَسَبَّحُوا (WSBḪWE) = ve sebbeHū : ve tesbih ederler
11. بِحَمْدِ (BḪMD̃) = biHamdi : överek
12. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerini
13. وَهُمْ (WHM) = ve hum : ve onlar
14. لَا (LE) = lā : asla
15. يَسْتَكْبِرُونَ (YSTKBRWN) = yestekbirūne : büyüklük taslamazlar
ancak | inanırlar | bizim ayetlerimize | o kimseler ki | zaman | öğüt verildiği | kendilerine | derhal kapanırlar | secdeye | ve tesbih ederler | överek | Rablerini | ve onlar | asla | büyüklük taslamazlar |

[] [EMN] [EYY] [] [] [Z̃KR] [] [ḢRR] [SCD̃] [SBḪ] [ḪMD̃] [RBB] [] [] [KBR]
ÎNME YÙMN B ËYETNE ELZ̃YN ÎZ̃E Z̃KRWE BHE ḢRWE SCD̃E WSBḪWE BḪMD̃ RBHM WHM LE YSTKBRWN

innemā yu'minu biāyātinā elleƶīne iƶā ƶukkirū bihā ḣarrū succeden ve sebbeHū biHamdi rabbihim ve hum yestekbirūne
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā ancak Only
يؤمن ا م ن | EMN YÙMN yu'minu inanırlar believe
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā bizim ayetlerimize in Our Verses
الذين | ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki those who
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
ذكروا ذ ك ر | Z̃KR Z̃KRWE ƶukkirū öğüt verildiği they are reminded
بها | BHE bihā kendilerine of them
خروا خ ر ر | ḢRR ḢRWE ḣarrū derhal kapanırlar fall down
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden secdeye prostrating
وسبحوا س ب ح | SBḪ WSBḪWE ve sebbeHū ve tesbih ederler and glorify
بحمد ح م د | ḪMD̃ BḪMD̃ biHamdi överek (the) praises
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord,
وهم | WHM ve hum ve onlar and they
لا | LE asla are not arrogant.
يستكبرون ك ب ر | KBR YSTKBRWN yestekbirūne büyüklük taslamazlar are not arrogant.

32:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ancak | inanırlar | bizim ayetlerimize | o kimseler ki | zaman | öğüt verildiği | kendilerine | derhal kapanırlar | secdeye | ve tesbih ederler | överek | Rablerini | ve onlar | asla | büyüklük taslamazlar |

[] [EMN] [EYY] [] [] [Z̃KR] [] [ḢRR] [SCD̃] [SBḪ] [ḪMD̃] [RBB] [] [] [KBR]
ÎNME YÙMN B ËYETNE ELZ̃YN ÎZ̃E Z̃KRWE BHE ḢRWE SCD̃E WSBḪWE BḪMD̃ RBHM WHM LE YSTKBRWN

innemā yu'minu biāyātinā elleƶīne iƶā ƶukkirū bihā ḣarrū succeden ve sebbeHū biHamdi rabbihim ve hum yestekbirūne
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون

[] [ا م ن] [ا ي ي] [] [] [ذ ك ر] [] [خ ر ر] [س ج د] [س ب ح] [ح م د] [ر ب ب] [] [] [ك ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā ancak Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يؤمن ا م ن | EMN YÙMN yu'minu inanırlar believe
Ye,,Mim,Nun,
10,,40,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā bizim ayetlerimize in Our Verses
Be,,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
2,,10,1,400,50,1,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
ذكروا ذ ك ر | Z̃KR Z̃KRWE ƶukkirū öğüt verildiği they are reminded
Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
700,20,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
بها | BHE bihā kendilerine of them
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
خروا خ ر ر | ḢRR ḢRWE ḣarrū derhal kapanırlar fall down
Hı,Re,Vav,Elif,
600,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden secdeye prostrating
Sin,Cim,Dal,Elif,
60,3,4,1,
N – accusative masculine plural indefinite active participle
اسم منصوب
وسبحوا س ب ح | SBḪ WSBḪWE ve sebbeHū ve tesbih ederler and glorify
Vav,Sin,Be,Ha,Vav,Elif,
6,60,2,8,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بحمد ح م د | ḪMD̃ BḪMD̃ biHamdi överek (the) praises
Be,Ha,Mim,Dal,
2,8,40,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهم | WHM ve hum ve onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
لا | LE asla are not arrogant.
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستكبرون ك ب ر | KBR YSTKBRWN yestekbirūne büyüklük taslamazlar are not arrogant.
Ye,Sin,Te,Kef,Be,Re,Vav,Nun,
10,60,400,20,2,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّمَا: ancak | يُؤْمِنُ: inanırlar | بِايَاتِنَا: bizim ayetlerimize | الَّذِينَ: o kimseler ki | إِذَا: zaman | ذُكِّرُوا: öğüt verildiği | بِهَا: kendilerine | خَرُّوا: derhal kapanırlar | سُجَّدًا: secdeye | وَسَبَّحُوا: ve tesbih ederler | بِحَمْدِ: överek | رَبِّهِمْ: Rablerini | وَهُمْ: ve onlar | لَا: asla | يَسْتَكْبِرُونَ: büyüklük taslamazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنما ÎNME ancak | يؤمن YÙMN inanırlar | بآياتنا B ËYETNE bizim ayetlerimize | الذين ELZ̃YN o kimseler ki | إذا ÎZ̃E zaman | ذكروا Z̃KRWE öğüt verildiği | بها BHE kendilerine | خروا ḢRWE derhal kapanırlar | سجدا SCD̃E secdeye | وسبحوا WSBḪWE ve tesbih ederler | بحمد BḪMD̃ överek | ربهم RBHM Rablerini | وهم WHM ve onlar | لا LE asla | يستكبرون YSTKBRWN büyüklük taslamazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |innemā: ancak | yu'minu: inanırlar | biāyātinā: bizim ayetlerimize | elleƶīne: o kimseler ki | iƶā: zaman | ƶukkirū: öğüt verildiği | bihā: kendilerine | ḣarrū: derhal kapanırlar | succeden: secdeye | ve sebbeHū: ve tesbih ederler | biHamdi: överek | rabbihim: Rablerini | ve hum: ve onlar | : asla | yestekbirūne: büyüklük taslamazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNME: ancak | YÙMN: inanırlar | B ËYETNE: bizim ayetlerimize | ELZ̃YN: o kimseler ki | ÎZ̃E: zaman | Z̃KRWE: öğüt verildiği | BHE: kendilerine | ḢRWE: derhal kapanırlar | SCD̃E: secdeye | WSBḪWE: ve tesbih ederler | BḪMD̃: överek | RBHM: Rablerini | WHM: ve onlar | LE: asla | YSTKBRWN: büyüklük taslamazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Âyetlerimize, ancak kendilerine anılıp öğüt verildiği zaman yerlere kapanıp secde edenler ve Rablerine hamd ederek onu tenzîh edenler ve hiç ululanmaya kalkışmayanlar, inanırlar.
Adem Uğur : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.
Ahmed Hulusi : Bizim işaretlerimize sadece şunlar iman ederler ki, onlarla hatırlatma yapıldığında, secde ile yere kapandılar; benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (15. âyet secde âyetidir. )
Ahmet Tekin : İtaati gurur-kibir meselesi yapmayanlar, âyetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman, âyetlerimize kesinlikle iman ederler. Sübhânallahi ve bihamdihî diyerek secdeye kapanırlar, Rablerini hamd ile tesbih ederler.
Ahmet Varol : Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine, ayetlerimiz hatırlatıldığında hemen secdeye kapanan, Rablerini hamd ile tesbih eden ve büyüklük taslamayanlar inanırlar.
Ali Bulaç : Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder.
Ali Fikri Yavuz : Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere (*) kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler.
Bekir Sadak : (15-16) SÙ Ayetlerimize ancak, kendilerine hatirlatildigi zaman secdeye kapananlar, buyukluk taslamayarak Rablerini overek yuceltenler, vucudlarini yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdigimiz riziklardan sarfedenler inanir.
Celal Yıldırım : Âyetlerimize ancak o kimseler inanır ki, onlar kendilerine âyetlerimiz hatırlatıldığı vakit secdeye kapanırlar ; Rablarına hamd ile tesbîh edip (kulluk görevlerini yerine getirirken) büyüklük taslamazlar.
Diyanet İşleri : Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar.
Diyanet İşleri (eski) : (15-16) Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerini överek yüceltenler, vücudlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan sarfedenler inanır.
Diyanet Vakfi : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.
Edip Yüksel : Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bizim âyetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bizim âyetlerimize öyle kimseler iyman ederler ki onlarla kendilerine nasıhat verildiği vakıt secdelere kapanırlar ve rablarına hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler
Fizilal-il Kuran : Bizim ayetlerimize inanan kimselere, ayetlerimiz hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapanırlar. Rabb'lerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar.
Gültekin Onan : Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar inanır.
Hakkı Yılmaz : Gerçekten Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine öğüt verildiği zaman boyun eğip teslimiyet göstererek yerlere kapanan ve Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındıran ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar.
Hasan Basri Çantay : Bizim âyetlerimize ancak öyle kimseler îman eder (ler) ki bunlarla kendilerine öğüt verildiği zaman, onlar büyüklük taslamayarak, yüzü üstü secdeye kapanırlar ve Rablerini, hamd ile, tesbîh (ve tenzîh) ederler.
Hayrat Neşriyat : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler îmân ederler ki, bunlarla kendilerine nasîhat edildiği zaman, secde eden kimseler olarak yere kapanırlar; ve Rablerine hamd ile tesbîh ederler, hem onlar kibirlenmezler.
İbni Kesir : Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rabblarını hamd ile tesbih edenler inanırlar.
İskender Evrenosoğlu : Fakat Bizim âyetlerimize îmân edenler (âmenû olanlar) onlardır ki, (âyetlerimiz) zikredildiği zaman (hemen) secde ederek yere kapanırlar. Ve Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler.
Muhammed Esed : Bizim mesajlarımıza (gerçekten) inananlar, ancak, kendilerine tebliğ edildiği zaman önünde derin bir hayranlık ve saygıyla eğilenlerdir; (onlar,) Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltenler ve asla büyüklük taslamayanlardır;
Mustafa İslamoğlu : Bizim ayetlerimize iman edenler, ancak kendilerine duyurulduğunda saygıyla yerlere kapanıp teslim olanlar ve Rablerinin aşkın yüceliğini hamd ile ananlardır: zira onlar asla büyüklük taslamazlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bizim âyetlerimize ancak öyle kimseler imân eder ki, onlar ile kendilerine nasihat verildiği zaman secde ediciler olarak yüzüstü (yere) kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklük taslamazlar.
Ömer Öngüt : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, âyetlerimiz kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar, büyüklük taslamadan Rablerini hamd ile tesbih ederler.
Şaban Piriş : Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rab’lerini hamd ile tesbih edenler inanırlar.
Suat Yıldırım : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o âyetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rab’lerine hamd, O’nu takdis ve tenzih ederler, asla kibirlenmezler.
Süleyman Ateş : Bizim âyetlerimize o kimseler inanırlar ki onlar, kendilerine öğüt verildiği zaman derhal secdeye kapanırlar; Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar.
Tefhim-ul Kuran : Bizim ayetlerimize, ancak onlarla kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder.
Ümit Şimşek : Bizim âyetlerimize ancak o kimseler iman eder ki, o âyetlerle kendilerine öğüt verildiğinde hiç büyüklenmeksizin secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.
Yaşar Nuri Öztürk : Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla kendilerine öğüt verildiğinde, secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamt ile tespih ederler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}