» 28 / Kasas  77:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
Kisas Suresi = Hikayeler/Tarihi Vakalar Suresi
Ismini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alimistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَابْتَغِ (WEBTĞ) = vebteği : ve iste (ara)
2. فِيمَا (FYME) = fīmā : içinde
3. اتَاكَ ( ËTEK) = ātāke : sana verdiği
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. الدَّارَ (ELD̃ER) = d-dāra : yurdunu
6. الْاخِرَةَ (EL ËḢRT) = l-āḣirate : ahiret
7. وَلَا (WLE) = ve lā : ve
8. تَنْسَ (TNS) = tense : unutma
9. نَصِيبَكَ (NṦYBK) = neSībeke : nasibini
10. مِنَ (MN) = mine : -dan
11. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya-
12. وَأَحْسِنْ (WÊḪSN) = ve eHsin : ve iyilik et
13. كَمَا (KME) = kemā : gibi
14. أَحْسَنَ (ÊḪSN) = eHsene : iyilik ettiği
15. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
16. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
17. وَلَا (WLE) = ve lā : ve
18. تَبْغِ (TBĞ) = tebği : isteme
19. الْفَسَادَ (ELFSED̃) = l-fesāde : bozgunculuk
20. فِي (FY) = fī :
21. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
22. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
23. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
24. لَا (LE) = lā :
25. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
26. الْمُفْسِدِينَ (ELMFSD̃YN) = l-mufsidīne : bozguncuları
ve iste (ara) | içinde | sana verdiği | Allah'ın | yurdunu | ahiret | ve | unutma | nasibini | -dan | dünya- | ve iyilik et | gibi | iyilik ettiği | Allah'ın | sana | ve | isteme | bozgunculuk | | yeryüzünde | çünkü | Allah | | sevmez | bozguncuları |

[BĞY] [] [ETY] [] [D̃WR] [EḢR] [] [NSY] [NṦB] [] [D̃NW] [ḪSN] [] [ḪSN] [] [] [] [BĞY] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [] [] [ḪBB] [FSD̃]
WEBTĞ FYME ËTEK ELLH ELD̃ER EL ËḢRT WLE TNS NṦYBK MN ELD̃NYE WÊḪSN KME ÊḪSN ELLH ÎLYK WLE TBĞ ELFSED̃ FY ELÊRŽ ÎN ELLH LE YḪB ELMFSD̃YN

vebteği fīmā ātāke llahu d-dāra l-āḣirate ve lā tense neSībeke mine d-dunyā ve eHsin kemā eHsene llahu ileyke ve lā tebği l-fesāde l-erDi inne llahe yuHibbu l-mufsidīne
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وابتغ ب غ ي | BĞY WEBTĞ vebteği ve iste (ara) But seek,
فيما | FYME fīmā içinde through what
آتاك ا ت ي | ETY ËTEK ātāke sana verdiği Allah has given you,
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has given you,
الدار د و ر | D̃WR ELD̃ER d-dāra yurdunu the home
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter,
ولا | WLE ve lā ve and (do) not
تنس ن س ي | NSY TNS tense unutma forget
نصيبك ن ص ب | NṦB NṦYBK neSībeke nasibini your share
من | MN mine -dan of
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya- the world.
وأحسن ح س ن | ḪSN WÊḪSN ve eHsin ve iyilik et And do good
كما | KME kemā gibi as
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene iyilik ettiği Allah has been good
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has been good
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
ولا | WLE ve lā ve And (do) not
تبغ ب غ ي | BĞY TBĞ tebği isteme seek
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde bozgunculuk corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
المفسدين ف س د | FSD̃ ELMFSD̃YN l-mufsidīne bozguncuları "the corrupters."""

28:77 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve iste (ara) | içinde | sana verdiği | Allah'ın | yurdunu | ahiret | ve | unutma | nasibini | -dan | dünya- | ve iyilik et | gibi | iyilik ettiği | Allah'ın | sana | ve | isteme | bozgunculuk | | yeryüzünde | çünkü | Allah | | sevmez | bozguncuları |

[BĞY] [] [ETY] [] [D̃WR] [EḢR] [] [NSY] [NṦB] [] [D̃NW] [ḪSN] [] [ḪSN] [] [] [] [BĞY] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [] [] [ḪBB] [FSD̃]
WEBTĞ FYME ËTEK ELLH ELD̃ER EL ËḢRT WLE TNS NṦYBK MN ELD̃NYE WÊḪSN KME ÊḪSN ELLH ÎLYK WLE TBĞ ELFSED̃ FY ELÊRŽ ÎN ELLH LE YḪB ELMFSD̃YN

vebteği fīmā ātāke llahu d-dāra l-āḣirate ve lā tense neSībeke mine d-dunyā ve eHsin kemā eHsene llahu ileyke ve lā tebği l-fesāde l-erDi inne llahe yuHibbu l-mufsidīne
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

[ب غ ي] [] [ا ت ي] [] [د و ر] [ا خ ر] [] [ن س ي] [ن ص ب] [] [د ن و] [ح س ن] [] [ح س ن] [] [] [] [ب غ ي] [ف س د] [] [ا ر ض] [] [] [] [ح ب ب] [ف س د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وابتغ ب غ ي | BĞY WEBTĞ vebteği ve iste (ara) But seek,
Vav,Elif,Be,Te,Ğayn,
6,1,2,400,1000,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
فيما | FYME fīmā içinde through what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
آتاك ا ت ي | ETY ËTEK ātāke sana verdiği Allah has given you,
,Te,Elif,Kef,
,400,1,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has given you,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الدار د و ر | D̃WR ELD̃ER d-dāra yurdunu the home
Elif,Lam,Dal,Elif,Re,
1,30,4,1,200,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter,
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
ADJ – accusative feminine singular adjective
صفة منصوبة
ولا | WLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تنس ن س ي | NSY TNS tense unutma forget
Te,Nun,Sin,
400,50,60,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
نصيبك ن ص ب | NṦB NṦYBK neSībeke nasibini your share
Nun,Sad,Ye,Be,Kef,
50,90,10,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya- the world.
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
وأحسن ح س ن | ḪSN WÊḪSN ve eHsin ve iyilik et And do good
Vav,,Ha,Sin,Nun,
6,,8,60,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
كما | KME kemā gibi as
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
أحسن ح س ن | ḪSN ÊḪSN eHsene iyilik ettiği Allah has been good
,Ha,Sin,Nun,
,8,60,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has been good
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ولا | WLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تبغ ب غ ي | BĞY TBĞ tebği isteme seek
Te,Be,Ğayn,
400,2,1000,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde bozgunculuk corruption
Elif,Lam,Fe,Sin,Elif,Dal,
1,30,80,60,1,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
المفسدين ف س د | FSD̃ ELMFSD̃YN l-mufsidīne bozguncuları "the corrupters."""
Elif,Lam,Mim,Fe,Sin,Dal,Ye,Nun,
1,30,40,80,60,4,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَابْتَغِ: ve iste (ara) | فِيمَا: içinde | اتَاكَ: sana verdiği | اللَّهُ: Allah'ın | الدَّارَ: yurdunu | الْاخِرَةَ: ahiret | وَلَا: ve | تَنْسَ: unutma | نَصِيبَكَ: nasibini | مِنَ: -dan | الدُّنْيَا: dünya- | وَأَحْسِنْ: ve iyilik et | كَمَا: gibi | أَحْسَنَ: iyilik ettiği | اللَّهُ: Allah'ın | إِلَيْكَ: sana | وَلَا: ve | تَبْغِ: isteme | الْفَسَادَ: bozgunculuk | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | الْمُفْسِدِينَ: bozguncuları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وابتغ WEBTĞ ve iste (ara) | فيما FYME içinde | آتاك ËTEK sana verdiği | الله ELLH Allah'ın | الدار ELD̃ER yurdunu | الآخرة EL ËḢRT ahiret | ولا WLE ve | تنس TNS unutma | نصيبك NṦYBK nasibini | من MN -dan | الدنيا ELD̃NYE dünya- | وأحسن WÊḪSN ve iyilik et | كما KME gibi | أحسن ÊḪSN iyilik ettiği | الله ELLH Allah'ın | إليك ÎLYK sana | ولا WLE ve | تبغ TBĞ isteme | الفساد ELFSED̃ bozgunculuk | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | لا LE | يحب YḪB sevmez | المفسدين ELMFSD̃YN bozguncuları |
Kırık Meal (Okunuş) : |vebteği: ve iste (ara) | fīmā: içinde | ātāke: sana verdiği | llahu: Allah'ın | d-dāra: yurdunu | l-āḣirate: ahiret | ve lā: ve | tense: unutma | neSībeke: nasibini | mine: -dan | d-dunyā: dünya- | ve eHsin: ve iyilik et | kemā: gibi | eHsene: iyilik ettiği | llahu: Allah'ın | ileyke: sana | ve lā: ve | tebği: isteme | l-fesāde: bozgunculuk | : | l-erDi: yeryüzünde | inne: çünkü | llahe: Allah | : | yuHibbu: sevmez | l-mufsidīne: bozguncuları |
Kırık Meal (Transcript) : |WEBTĞ: ve iste (ara) | FYME: içinde | ËTEK: sana verdiği | ELLH: Allah'ın | ELD̃ER: yurdunu | EL ËḢRT: ahiret | WLE: ve | TNS: unutma | NṦYBK: nasibini | MN: -dan | ELD̃NYE: dünya- | WÊḪSN: ve iyilik et | KME: gibi | ÊḪSN: iyilik ettiği | ELLH: Allah'ın | ÎLYK: sana | WLE: ve | TBĞ: isteme | ELFSED̃: bozgunculuk | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | LE: | YḪB: sevmez | ELMFSD̃YN: bozguncuları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın sana verdiği mal, menâl yüzünden âhiret yurdunu aramaya bak ve dünyâdaki nasîbini de unutma ve Allah sana nasıl ihsân ettiyse sen de ihsân et ve yeryüzünde bozgunculuk etmeye kalkışma; şüphe yok ki Allah, bozguncuları sevmez.
Adem Uğur : Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.
Ahmed Hulusi : "Allâh'ın sana verdiklerinden, gelecek yurdunu (kazandıracaklarını) iste, dünyadan da nasibini unutma! Allâh sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsan et! Yeryüzünde bozgunculuk yapma! Muhakkak ki Allâh bozgunculuk yapanları sevmez!"
Ahmet Tekin : 'Allah’ın sana verdiği servet ve imkânlar içinde, Allah yolunda faaliyet göstererek, âhiret yurdunu, ebedî yurdu kazanmaya çalış. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın, sana lütuf ve ihsanda bulunduğu gibi, sen de iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan bir müslüman olarak hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yap. Yeryüzünde, ülkede bozgunculuğu, fesadı arzu etme. Allah bozguncuları sevmez.' dedi.
Ahmet Varol : Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu da ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.'
Ali Bulaç : "Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez."
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın sana verdiği mal ile ahiret yurdunu, (cenneti) iste, (servetini hayır yoluna harca). Dünyadan nashibini de unutma, (ihtiyacın kadar sakla). Allah, sana ihsan ettiği gibi, sen de (Allah’ın kullarına) ihsan et. Yeryüzünde fesad arama; çünkü Allah fesad çıkaranları sevmez.”
Bekir Sadak : (76-77) Karun, Musa'nin milletindendi; ama onlara karsi azdi. Biz ona, anahtarlarini guclu bir toplulugun zor tasidigi hazineler vermistik. Milleti ona: «Boburlenme, Allah suphesiz ki boburlenenleri sevmez. Allah'in sana verdigi seylerde, ahiret yurdunu gzet, dunyadaki payini da unutma; Allah'in sana yaptigi iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryuzunde bozgunculuk isteme; dogrusu Allah bozgunculari sevmez» demislerdi.
Celal Yıldırım : «Allah'ın sana verdiği bunca hazinelerle Âhiret yurdunu arayıp elde etmeye çalış. Dünya'daki nasibini de unutma ; Allah sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun ; bir de sakın yeryüzünde fesâd çıkarmaya özenme ; çünkü gerçekten Allah fesâd çıkaranları hiç sevmez.»
Diyanet İşleri : “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”
Diyanet İşleri (eski) : (76-77) Karun, Musa'nın milletindendi; ama onlara karşı azdı. Biz ona, anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona: 'Böbürlenme, Allah şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu gözet, dünyadaki payını da unutma; Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez' demişlerdi.
Diyanet Vakfi : Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.
Edip Yüksel : 'ALLAH'ın sana verdiği nimetlerle, dünyadaki payını unutmadan ahiret yurdunu ara. ALLAH sana nasıl iyilikte bulunmuşsa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı arama. ALLAH bozguncuları sevmez.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın sana bu vergisi içinde ahiret evini ara ve dünyadan nasibini de unutma; Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk arama; çünkü Allah, bozguncuları sevmez!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Allahın sana bu vergisi içinde sen Âhıret evini ara ve Dünyadan nasîbini unutma da Allahın sana ihsan ettiği gibi ihsan et ve Yer yüzünde fesad arama, çünkü Allah müfsidleri sevmez
Fizilal-il Kuran : Allah'ın sana verdiği bu servet içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah sana nasıl iyilik ettiyse, sen de öyle iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk isteme, çünkü Allah bozguncuları sevmez.
Gültekin Onan : "Tanrı'nın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Tanrı'nın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Tanrı, bozgunculuk yapanları sevmez."
Hakkı Yılmaz : (76,77) Şüphesiz Karun, Mûsâ'nın toplumundan idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, şüphesiz onun anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır gelirdi. Bir zaman toplumu ona demişti ki: “Şımarma! Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Ve Allah'ın sana verdiğinde âhiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun. Ve yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”
Hasan Basri Çantay : «Allahın sana verdiği (maldan harcayıb) âhiret yurdunu ara. Dünyâdan nasıybini de unutma. Allahın sana ihsan etdiği gibi sen de (insanlara sadaka vererek) ihsanda bulun. Yer (yüzün) de fesâd arama. Çünkü Allah fesadcıları sevmez».
Hayrat Neşriyat : 'Allah’ın sana verdiği (servet) ile âhiret yurdunu ara (bol hayır yap); dünyadan da nasîbini unutma; Allah sana nasıl iyilik ettiyse, (sen de) öyle iyilik et! Ve yeryüzünde fesad (çıkarmaya yol) arama! Çünki Allah, fesad çıkaranları sevmez.'
İbni Kesir : Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan da bulun. Yeryüzünde bozgunculuk arama. Doğrusu Allah; bozguncuları sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini (de) unutma. Allahû Tealâ'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et (karşılıksız ver). Ve yeryüzünde fesat isteme (çıkartma). Muhakkak ki Allah, müfsidleri (fesat çıkaranları) sevmez.
Muhammed Esed : Öyleyse, Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak yalnızca ahiret yurdunda (iyi bir yer tutmanın) yolunu ara; bu arada, pek tabii, bu dünyadaki nasibini de unutma; ve Allah nasıl sana iyilikte bulunduysa, sen de (başkalarına) öyle iyilikte bulun; ve sakın yeryüzünde bozgunculuk, karışıklık çıkarmaya çalışma: çünkü, şüphesiz, Allah bozguncuları sevmez!" dedikleri zaman,
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve Allah'ın sana verdiğinde, ahiret yurdunu araştır ve dünyada olan nâsibini de unutma ve Allah sana ihsan ettiği gibi ihsanda bulun ve yeryüzünde fesat arama. Şüphe yok ki, Allah müfsitleri sevmez.»
Ömer Öngüt : “Allah'ın sana verdiği mal ile ahiret yurdunu gözet. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Doğrusu Allah bozguncuları sevmez. '”
Şaban Piriş : Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl verdiyse, sen de başkalarına ver. Yeryüzünde fesat çıkarmaya kalkışma! Allah, bozguncuları sevmez.
Suat Yıldırım : "Allah’ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedî âhiret yurdunu mâmur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma! (ihtiyacına yetecek kadarını sakla). Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et, sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma! Çünkü Allah bozguncuları sevmez."
Süleyman Ateş : "Allâh'ın sana verdiği (bu servet) içinde âhiret yurdunu ara, dünyâdan da nasibini unutma, Allâh sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk (etmeyi) isteme, çünkü Allâh bozguncuları sevmez."
Tefhim-ul Kuran : «Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sende ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez.»
Ümit Şimşek : 'Allah'ın sana verdikleriyle âhiret yurdunu kazanmaya bak; dünyadan nasibini unutma. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece insanlara iyilik yap. Memlekette bozgunculuk yapmaya da kalkma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah'ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}