"YWM" ifadesi tarandı:
# "Y-" öntakısı olmadan "WM" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "YWM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ي و م|YWMأيامÊYEMeyyāmin(başlarına gelen) günlerin(for the) days20x
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günler- days 2:184
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günlerde days 2:185
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün days 2:196
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günlerde days 2:203
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün days 3:41
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün days. 5:89
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün epochs, 7:54
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günde periods, 10:3
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmi (başlarına gelen) günlerin the days 10:102
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün epochs, 11:7
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün days. 11:65
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günlerde days 22:28
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günde periods, 25:59
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günde periods. 32:4
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün periods 41:10
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günlerde (the) days 41:16
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāme günlerini (for the) days 45:14
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günde periods, 50:38
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin günde periods, 57:4
ي و م|YWM أيام ÊYEM eyyāmin gün days 69:7
ي و م|YWMأياماÊYEMEeyyāmenbirkaç günden(Fasting for) days3x
ي و م|YWM أياما ÊYEME eyyāmen gün (for) days 2:80
ي و م|YWM أياما ÊYEME eyyāmen günlerdir (Fasting for) days 2:184
ي و م|YWM أياما ÊYEME eyyāmen birkaç günden (for) days 3:24
ي و م|YWMالأيامELÊYEMl-eyyāmugünlerthe days2x
ي و م|YWM الأيام ELÊYEM l-eyyāmu günler [the] days 3:140
ي و م|YWM الأيام ELÊYEM l-eyyāmi günlerde the days 69:24
ي و م|YWMاليومELYWMl-yevmebugün"""Today"41x
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 2:249
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün artık This day 5:3
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün This day 5:3
ي و م|YWM اليوم ELYWM El-yevme bugün This day 5:5
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün Today 6:93
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 8:48
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 11:43
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün (are) today 12:54
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today. 12:92
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this Day 16:27
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today, 16:63
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today, 17:14
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 19:26
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 19:38
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 20:64
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 20:126
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today. 23:65
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this Day 23:111
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this day 25:14
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme gününü the Day 29:36
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme o gün this Day 36:55
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 36:59
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 36:64
ي و م|YWM اليوم ELYWM El-yevme o gün This Day 36:65
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme o gün (on) that Day 37:26
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this Day? 40:16
ي و م|YWM اليوم ELYWM El-yevme bugün This Day 40:17
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today! 40:17
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today, 40:29
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün the Day, 43:39
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this Day 43:68
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün """Today" 45:28
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün """Today" 45:34
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 50:22
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün this Day - 57:12
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today. 66:7
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 68:24
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevme bugün today 69:35
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevmu gün (is) the Day 70:44
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevmi günün Day 76:11
ي و م|YWM اليوم ELYWM l-yevmu günüdür (is) the Day 78:39
ي و م|YWMبأيامBÊYEMbieyyāmigünleriniof the days1x
ي و م|YWM بأيام BÊYEM bieyyāmi günlerini of the days 14:5
ي و م|YWMباليومBELYWMbil-yevmigününein the Day2x
ي و م|YWM باليوم BELYWM bil-yevmi ve gününe in the Day 4:38
ي و م|YWM باليوم BELYWM bil-yevmi gününe in the Day 9:29
ي و م|YWMبيومBYWMbiyevmigününe(in the) Day5x
ي و م|YWM بيوم BYWM biyevmi gününe (in the) Day 40:27
ي و م|YWM بيوم BYWM biyevmi gününü (of the) Day 70:26
ي و م|YWM بيوم BYWM biyevmi gününü (the) Day 74:46
ي و م|YWM بيوم BYWM biyevmi gününe by (the) Day 75:1
ي و م|YWM بيوم BYWM biyevmi gününü (the) Day 83:11
ي و م|YWMفاليومFELYWMfelyevmeartık bugünBut today8x
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme bugün So today 7:51
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme bugün So today 10:92
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme o gün But today 34:42
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme o gün So this Day 36:54
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme artık bugün So this Day 45:35
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme bugün So today 46:20
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme bugün artık So today 57:15
ي و م|YWM فاليوم FELYWM felyevme işte bugün So today 83:34
ي و م|YWMليومLYWMliyevminbir gün içinfor (the) Day8x
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmin bir günde on a Day, 3:9
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmin bir gün için on a Day - 3:25
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmin bir güne to a Day 14:42
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmi günü için for (the) Day 21:47
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmi günü için for (the) Day 38:53
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmi günü için for (the) Day 64:9
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmi günü için For (the) Day 77:13
ي و م|YWM ليوم LYWM liyevmin bir gün için For a Day 83:5
ي و م|YWMوأياماWÊYEMEve eyyāmenve gündüzleriand (by) day1x
ي و م|YWM وأياما WÊYEME ve eyyāmen ve gündüzleri and (by) day 34:18
ي و م|YWMواليومWELYWMvelyevmive güne andolsunand the Day23x
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:62
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:126
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:177
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:228
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:232
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 2:264
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 3:114
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 4:39
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 4:59
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününü and the Day 4:136
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 4:162
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day, 5:69
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 9:18
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 9:19
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 9:44
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 9:45
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 9:99
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 24:2
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevme ve gününe and the Day 33:21
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 58:22
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevme ve gününü and the Day 60:6
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve gününe and the Day 65:2
ي و م|YWM واليوم WELYWM velyevmi ve güne andolsun And the Day 85:2
ي و م|YWMوباليومWBELYWMve bil-yevmive gününeand in the Day1x
ي و م|YWM وباليوم WBELYWM ve bil-yevmi ve gününe and in the Day 2:8
ي و م|YWMويومWYWMve yevmegün iseand (on the) Day44x
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gününde and (on the) Day 2:85
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme günü de And (on the) Day 4:159
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 6:22
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 6:73
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 6:128
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme gün ise and (on the) day 7:163
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gününde and (on the) day 9:25
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And (the) Day 10:28
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And the Day 10:45
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gününde and (on the) Day 11:60
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gününde and (on the) Day 11:99
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gününüzde and the day 16:80
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And the Day 16:84
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And the Day 16:89
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme O gün And the Day 18:47
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And the Day 18:52
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün and (the) day 19:15
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün and (the) day 19:15
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün and (the) day 19:33
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün and (the) Day 19:33
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 24:64
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 25:17
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 25:25
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And (the) Day 25:27
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme o gün And (the) Day 27:83
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 27:87
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günü and (on the) Day 28:41
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günü ise and (on the) Day 28:42
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And (the) Day 28:62
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 28:65
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And (the) Day 28:74
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 30:12
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 30:14
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 30:55
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve o gün And (the) Day 34:40
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günü And (on the) Day 35:14
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günü And (on the) Day 39:60
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günü And (the) Day 40:46
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve günde and (on the) Day 40:51
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve (o) gün And (the) Day 41:19
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve (o) gün And (the) Day 41:47
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün and (the) Day 45:27
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day 46:20
ي و م|YWM ويوم WYWM ve yevme ve gün And (the) Day, 46:34
ي و م|YWMيومYWMyevmi(o) gün"""(On the) Day"217x
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününün (of the) Day 1:4
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 2:113
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 2:174
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 2:212
ي و م|YWM يوم YWM yevmun gün a Day 2:254
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün "(of) a day.""" 2:259
ي و م|YWM يوم YWM yevme O gün (On the) day 3:30
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 3:55
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 3:77
ي و م|YWM يوم YWM yevme O gün (On the) Day 3:106
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on the) day 3:155
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 3:161
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on the) day 3:166
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 3:180
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 3:185
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 3:194
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününde (the) Day 4:87
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 4:109
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 4:141
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 5:14
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününün (of the) Day 5:36
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 5:64
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) day 5:109
ي و م|YWM يوم YWM yevmu gündür Day 5:119
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününde (the) Day 6:12
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day, 6:15
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on the) Day 6:73
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) day 6:141
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 6:158
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne (the) Day 7:14
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü de (on the) Day 7:32
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 7:53
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of the) Day 7:59
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) day 7:163
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 7:167
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 7:172
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) day 8:41
ي و م|YWM يوم YWM yevme günde (the) day 8:41
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) day 9:3
ي و م|YWM يوم YWM yevme O gün (The) Day 9:35
ي و م|YWM يوم YWM yevme günden beri (from the) Day 9:36
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne the day 9:77
ي و م|YWM يوم YWM yevmin günden day 9:108
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day, 10:15
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (hakkında) (on) the Day 10:60
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 10:93
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Great Day. 11:3
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (On) the Day 11:8
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 11:26
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gündür (is) a day 11:77
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 11:84
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 11:98
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gündür (is) a Day 11:103
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gündür (is) a Day 11:103
ي و م|YWM يوم YWM yevme O gün (The) Day 11:105
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günde a day 14:18
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gün a Day 14:31
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on) the Day 14:41
ي و م|YWM يوم YWM yevme güne (karşı) (of) a Day 14:44
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On the) Day 14:48
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 15:35
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne (the) Day 15:36
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe the Day 15:38
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü on (the) Day 16:25
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 16:27
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününüzde (on) the day 16:80
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 16:92
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On) the Day 16:111
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 16:124
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 17:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (On) the Day 17:52
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününden (the) Day 17:58
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 17:62
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 17:71
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 17:97
ي و م|YWM يوم YWM yevmin günün "(of) a day.""" 18:19
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 18:105
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (the) day 19:15
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (the) day 19:33
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günü (of) a Day 19:37
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (the) Day 19:38
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününe (karşı) (of the) Day 19:39
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 19:85
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 19:95
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günü (is on the) day 20:59
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 20:100
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 20:101
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 20:102
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 20:124
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 21:104
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 22:2
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 22:9
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on) the Day 22:17
ي و م|YWM يوم YWM yevmin günün (of) a Day 22:55
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 22:69
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 23:16
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne (the) Day 23:100
ي و م|YWM يوم YWM yevmin günün "(of) a day;" 23:113
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On a) Day, 24:24
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 25:22
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 25:69
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (on) a day 26:38
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 26:82
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on the) Day 26:87
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 26:88
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 26:135
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir gün (on) a day 26:155
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 26:156
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününün (of the) day 26:189
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 26:189
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 28:61
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe kadar (the) Day 28:71
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe kadar (the) Day 28:72
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 29:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 29:25
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün On (the) Day 29:55
ي و م|YWM يوم YWM yevmun gün a Day 30:43
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 30:56
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is the) Day 30:56
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir gün a Day, 32:5
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 32:25
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü """(On the) Day" 32:29
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (on the) Day 33:44
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 33:66
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir gün (of) a Day, 34:30
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is the) Day 37:20
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is the) Day 37:21
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne the Day 37:144
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününden (the) Day 38:16
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününü (the) Day 38:26
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 38:78
ي و م|YWM يوم YWM yevmi güne (the) Day 38:79
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 38:81
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 39:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 39:15
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 39:24
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 39:31
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 39:47
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 39:67
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününe karşı (of the) Day 40:15
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 40:16
ي و م|YWM يوم YWM yevme güne (karşı) (of the) Day 40:18
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününün (the) day 40:30
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününden (the) Day 40:32
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün A Day 40:33
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 40:52
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 41:40
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününe karşı (of the) Day 42:7
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 42:45
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gün a Day 42:47
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of the) Day 43:65
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (for the) Day 44:10
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 44:16
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (the) Day of Judgment 44:40
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 44:41
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 45:17
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 45:26
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 46:5
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 46:21
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (the) Day 46:35
ي و م|YWM يوم YWM yevmu gündür (is the) Day 50:20
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (The) Day 50:30
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is) a Day 50:34
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (The) Day 50:41
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (The) Day 50:42
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is the) Day 50:42
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (The) Day 50:44
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günü (is the) Day 51:12
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün A Day, 51:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (On the) Day 52:9
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 52:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (The) Day 52:46
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day, 54:6
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gündür (is) a Day 54:8
ي و م|YWM يوم YWM yevmi bir günde a day 54:19
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 54:48
ي و م|YWM يوم YWM yevmin gün day 55:29
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir günün (of) a Day 56:50
ي و م|YWM يوم YWM yevme gününde (on the) Day 56:56
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On the) Day 57:12
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On the) Day 57:13
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (On the) Day 58:6
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 58:7
ي و م|YWM يوم YWM yevme (o) gün (On the) Day 58:18
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 60:3
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gün (the) day 62:9
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 64:9
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (will be the) Day 64:9
ي و م|YWM يوم YWM yevme günde (on the) Day 66:8
ي و م|YWM يوم YWM yevmi gününe (the) Day 68:39
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 68:42
ي و م|YWM يوم YWM yevmin bir gün a Day, 70:4
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day - 70:8
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 70:43
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (On the) Day 73:14
ي و م|YWM يوم YWM yevmun bir gündür (will be) a Day 74:9
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günü (is the) Day 75:6
ي و م|YWM يوم YWM yevmin günün Day 77:12
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günü (is the) Day 77:14
ي و م|YWM يوم YWM yevmu gündür (is) a Day 77:35
ي و م|YWM يوم YWM yevmu günüdür (is the) Day 77:38
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (the) Day 78:17
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 78:18
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 78:38
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (the) Day 78:40
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 79:6
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 79:35
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (the) Day 79:46
ي و م|YWM يوم YWM yevme işte o gün (The) Day 80:34
ي و م|YWM يوم YWM yevme günü (on the) Day 82:15
ي و م|YWM يوم YWM yevmu gününün (is the) Day 82:17
ي و م|YWM يوم YWM yevmu gününün (is the) Day 82:18
ي و م|YWM يوم YWM yevme bir gündür (The) Day 82:19
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 83:6
ي و م|YWM يوم YWM yevme gün (The) Day 86:9
ي و م|YWM يوم YWM yevmin -gününde a day 90:14
ي و م|YWM يوم YWM yevme o gün (The) Day 101:4
ي و م|YWMيوماYWMEyevmenbir gün"a day."""16x
ي و م|YWM يوما YWME yevmen günden a day, 2:48
ي و م|YWM يوما YWME yevmen şu günden (ki) a day 2:123
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün (for) a day 2:259
ي و م|YWM يوما YWME yevmen şu günden a Day 2:281
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün a day 18:19
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün(den) "a day.""" 20:104
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün a day 22:47
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün a day 23:113
ي و م|YWM يوما YWME yevmen günden a Day 24:37
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gündür a Day 25:26
ي و م|YWM يوما YWME yevmen günden (ki) a Day 31:33
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir gün a day 40:49
ي و م|YWM يوما YWME yevmen o günden a Day 73:17
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir günden a Day - 76:7
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir günde a Day - 76:10
ي و م|YWM يوما YWME yevmen bir günü a Day 76:27
ي و م|YWMيومكمYWMKMyevmikumgününüzdür(is) your Day5x
ي و م|YWM يومكم YWMKM yevmikum gününüzle (of) your day, 6:130
ي و م|YWM يومكم YWMKM yevmukumu gününüzdür (is) your Day 21:103
ي و م|YWM يومكم YWMKM yevmikum gününüzle (of) this Day of yours. 32:14
ي و م|YWM يومكم YWMKM yevmikum gününüze (of) your Day 39:71
ي و م|YWM يومكم YWMKM yevmikum gününüzle (of) this Day of yours, 45:34
ي و م|YWMيومهمYWMHMyevmihimgünlerinden(of) their day,5x
ي و م|YWM يومهم YWMHM yevmihim günleriyle (of) their day, 7:51
ي و م|YWM يومهم YWMHM yevmehumu günlerine their Day 43:83
ي و م|YWM يومهم YWMHM yevmihimu günlerinden their Day 51:60
ي و م|YWM يومهم YWMHM yevmehumu günlerine their Day 52:45
ي و م|YWM يومهم YWMHM yevmehumu günlerine their Day, 70:42
ي و م|YWMيومينYWMYNyevmeyniiki güntwo days3x
ي و م|YWM يومين YWMYN yevmeyni iki gün içinde two days 2:203
ي و م|YWM يومين YWMYN yevmeyni iki gün two periods 41:9
ي و م|YWM يومين YWMYN yevmeyni iki gün two periods 41:12


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}